Käesolev mobiilsideseade vastab raadiosageduslike lainete piirnormile.

Teie mobiilsideseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. Seadme konstrueerimisel on arvestatud rahvusvaheliselt kehtestatud raadiosagedusliku kiirguse soovituslikke piirnorme. Nimetatud piirnormid on välja töötanud sõltumatu teadusorganisatsioon ICNIRP ning need sisaldavad turvamarginaali, mis tagab kõikide isikute turvalisuse, sõltumata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Mobiilsideseadme raadiosagedusliku kiirguse mõõtühik on SAR (Specific Absorption Rate, erineelduvuskiirus). ICNIRP-i poolt SAR-ile kehtestatud piirnorm on 2,0 vatti kilogrammi kohta (W/kg), mis on keskmistatud kümnele grammile koele. Seadme SAR-i mõõtmisel on seade normaalasendis ja töötab kõikidel testitud sagedusaladel suurimal kinnitatud võimsusastmel. Töötava seadme SAR-i tegelik tase võib maksimaalsest väärtusest väiksem olla, kuna seade on konstrueeritud kasutama ainult nii suurt võimsust, mis on vajalik võrguga ühenduse saamiseks. See väärtus muutub sõltuvalt paljudest mõjuritest, näiteks sellest, kui lähedal te võrgu baasjaamale asute.

ICNIRP-i kehtestatud piirnormide järgi on seadme SAR-i suurim võimalik väärtus kõrva ääres kasutamisel 0.94 W/kg. Tarvikute kasutamine võib muuta SAR-i väärtust. SAR-i väärtused sõltuvad riiklikest nõuetest, kontrolltingimustest ja võrgu sagedusalast. SAR-i kohta võite täiendavat teavet leida tooteinfo lehelt aadressil http://www.nokia.com/.