Raadiosignaalid võivad häirida valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme mootorsõidukites. Lisateavet saate sõiduki või selle tarvikute tootjalt.

Laske seade autosse paigaldada vaid vastava ala spetsialistil. Vale paigaldus võib olla ohtlik ning tühistada seadmele antud garantii. Kontrollige regulaarselt, kas kõik mobiilsideseadme lisatarvikud autos on kindlalt paigas ja töökorras. Ärge vedage ega hoidke lenduvaid ega plahvatusohtlikke aineid mobiilsideseadme, selle osade või lisatarvikutega samas auto osas. Ärge asetage seadet või tarvikuid turvapadja avanemispiirkonda.