Lugege läbi järgmised lihtsad juhised. Juhiste eiramine võib tekitada ohtlikke olukordi või olla seadustega vastuolus.

VÄLJALÜLITAMINE KEELUALADES

Kui mobiiltelefoni kasutamine on keelatud või kui see võib põhjustada häireid või olla ohtlik (nt lennukis, haiglas või meditsiiniseadmete, kütuse või kemikaalide läheduses või lõhkamistööde piirkonnas), lülitage seade välja. Järgige kõiki keelupiirkondade kohta käivaid juhiseid.

OHUTU LIIKLEMINE

Järgige kõiki kohalikke seadusi. Mõlemad käed peavad olema vabad auto juhtimiseks. Sõiduki juhtimisel tuleb esmajoones silmas pidada liiklusohutust.

HÄIRED

Kõiki mobiilsideseadmeid võivad mõjutada häired, mis põhjustavad tõrkeid seadme töös.

PROFESSIONAALNE TEENINDUS

Toodet võib paigaldada ja remontida üksnes vastava kvalifikatsiooniga spetsialist.

AKUD, LAADIJAD JA MUUD TARVIKUD

Kasutage ainult neid akusid, laadijaid ja tarvikuid, mille Nokia on selle seadme jaoks heaks kiitnud. Ärge ühendage tooteid, mis seadmega ei ühildu.

SEADE TULEB HOIDA KUIV

Seade ei ole niiskuskindel. Hoidke seade kuiv.

KLAASIST OSAD

Seadme ekraan on valmistatud klaasist. Seadme kukkumisel kõvale pinnale või tugeva löögi korral võib klaas puruneda. Kui klaas puruneb, ärge puudutage seadme klaasist osi ega proovige klaasitükke seadmest eemaldada. Ärge kasutage seadet enne, kui vastava kvalifikatsiooniga spetsialist on klaasi välja vahetanud.

KUULMISE KAITSMINE

Võimalike kuulmiskahjustuste ärahoidmiseks ärge kuulake seadet pidevalt valju heliga. Kui kasutate valjuhääldit, olge seadme kõrva ääres hoidmisel ettevaatlik.