Korduvad küsimused privaatsuse kohta

Pärast Nokia mobiilseadmete ja -teenuste üksuse Devices Services müüki Microsoftile võtab vastutuse äriklientide isikuandmete eest üle uus Soome ettevõte Microsoft Mobile Oy. Nokia kliendiandmed, mis ei ole seotud seadmete ja teenuste äriüksusega Devices Services, jäävad Nokiasse. Mõne teenuse puhul, täpsemalt Nokia konto, Nokia täiustamisprogramm ja soovitusindeks Net Promoter Score, jagavad Nokia ja Microsoft vastutust kliendiandmete eest. Järgnevalt esitatud küsimused ja vastused täpsustavad, mis toimub pärast müüki.

1. Küsimus. Mis muutub minu isikuandmete kogumisel ja töötlemisel pärast seda, kui Microsoft on omandanud Nokia seadmete ja teenuste äriüksuse Devices Services?

Vastus.
Pärast seda, kui Microsoft omandab Nokia seadmete ja teenuste äriüksuse Devices Services, kogub ja töötleb kõigi selle üksuse seadmete ja teenustega seotud isikuandmeid uus Soome ettevõte Microsoft Mobile Oy.

Peale muudatuste omandisuhetes mingeid sisulisi muudatusi isikuandmete kogumise ega töötlemisega seoses pole. Microsoft Mobile järgib Nokia privaatsuspõhimõtteid, kuhu tehakse väikesed muudatused, mis peegeldavad omandisuhet ettevõttega Microsoft Mobile. Microsoft Mobile kogub ja kasutab sama tüüpi isikuandmeid. Ettevõtte omandamine ei muuda andmete töötlemise otstarvet.

Lisateavet selle kohta, millised seadmed ja teenused Microsoft omandab, leiate siit.

2. Küsimus. Millised on konkreetsed erinevused Microsoft Mobile’i privaatsuspõhimõtete ja Nokia eelmiste privaatsuspõhimõtete vahel?

Vastus.
Nagu eespool selgitatud, seadmete ja teenuse äriüksuse Devices Services privaatsuspõhimõtted jäävad sisuliselt samaks ja Microsoft Mobile vastutab selle äriüksuse privaatsuspõhimõtete raames kogutud isikuandmete eest.

Lisaks on Microsoft ja Nokia loonud müügiprotsessi käigus täiendavad uued privaatsusdokumendid, mis aitavad teil toimuvast aru saada. Täpsemalt on Microsoft ja Nokia koostanud uue privaatsustäienduse, milles selgitatakse, kuidas kasutatakse Nokia kontot nii Microsoft Mobile’i kui ka Nokia teenustele juurdepääsuks. Samuti oleme uuendanud Nokia täiustusprogrammi ja soovitusindeksi Net Promoter Score privaatsustäiendust ja see sisaldab sama lisateavet. Uuendatud dokumente saate vaadata siin.

Täiendasime privaatsuspõhimõtteid ka selgitusega, et Microsoft järgib EL-USA programmi Safe Harbor ja USA-Šveitsi programmi Safe Harbor põhimõtteid, mille on sätestanud USA kaubandusministeerium andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta Euroopa Majanduspiirkonnas ja Šveitsis.

3. Küsimus. Kas Nokia säilitab pärast müüki mingeid minu isikuandmeid, mida on kogunud seadmete ja teenuste äriüksus Devices Services?

Vastus.
Pärast müüki jäävad teenused, mis pole seotud seadmete ja teenuste äriüksusega Devices Services, Nokiasse ja Nokia jääb edasi vastutama nende teenustega seotud isikuandmete töötlemise eest. Nagu allpool selgitatud, Nokia ja Microsoft jagavad vastutust kliendiandmete eest Nokia konto, Nokia täiustamisprogrammi ja soovitusindeksi Net Promoter Score puhul. Muul juhul võtab Microsoft Mobile vastutuse seadmete ja teenuste äriüksusega Devices Services seotud isikuandmete eest.

4. Küsimus. Kui ma saan õigesti aru, siis kohaldatakse Microsoft Mobile’i privaatsuspõhimõtteid ainult teatud teenustele. Kuidas ma tean, millistele teenustele kehtivad pärast müüki millised privaatsuspõhimõtted?

Vastus.
Microsoft ostis Nokia seadmete ja teenuste äriüksuse Devices Services, sh kõik Lumia, Asha ja S40, S30, Symbiani ja MeeGo platvormil töötavad seadmed, samuti nende seadmetega seotud teatud Nokia endised rakendused ja teenused. Kõigi isikuandmete puhul, mida kogutakse seoses üle läinud äriüksusega, kohaldatakse Microsoft Mobile'i privaatsuspõhimõtteid. Nende põhimõtetega saate tutvuda siin.

On oluline märkida, et Microsoft ei osta kõiki Nokia rakendusi ega teenuseid. Nokia jätkab vastutamist kõigi isikuandmete kogumise ja kasutamise eest Nokia rakendustes ja teenustes, mis on jätkuvalt Nokia omanduses, nt Nokia HERE kaardirakendused.
Sellest dokumendist leiate üksikasjalikku teavet selle kohta, milline ettevõte pärast müüki milliseid teenuseid ja rakendusi pakub.

5. Küsimus. Saan aru, et nii Nokia Corporation kui ka Microsoft Mobile Oy vastutavad pärast müüki ühiselt Nokia konto, Nokia täiustamisprogrammi ja soovitusindeksi Net Promoter Score isikuandmete eest. Mida see tegelikult tähendab?

Vastus.
Nokia Corporation ja Microsoft Mobile Oy vastutavad pärast müüki ühiselt Nokia konto, Nokia täiustamisprogrammi ja soovitusindeksi Net Promoter Score andmete eest. See tähendab, et pärast müüki vastutavad mõlemad ettevõtted ühiselt nende andmete eest ja mõlemad kannavad hoolt teie privaatsusvajaduste eest.
Tegelikkuses

  • saate jätkata Nokia teenuste kasutamist (st kasutada neid teenuseid, mida Microsoft ei ostnud Nokialt ja mille käitamist Nokia jätkab) oma Nokia konto kaudu.
  • Samuti saate kasutada ettevõtte Microsoft Mobile teenuseid (st teenuseid, mille Microsoft ostis Nokialt) oma Nokia konto kaudu.
  • Kui soovite uuendada oma profiili, nt oma e-posti aadressi või telefoninumbrit või loobuda uudiskirjadest või reklaamidest, saate seda ka edaspidi teha Nokia konto profiili haldamise tööriistaga (saadaval siin).
  • Kui soovite kasutada oma Nokia konto privaatsusõigusi, võtke ühendust kas Microsoft Mobile'i või Nokiaga, kumba ise eelistate. Igal juhul tegelevad teie taotlusega nii Microsoft Mobile kui ka Nokia ja sellele reageeritakse vastavalt Nokia kontole kohaldatavatele privaatsuspõhimõtetele.
  • Andmete kogumine Nokia täiustamisprogrammi ja soovitusindeksi Net Promoter Score kaudu toimuvad nii Nokia kui ka Microsoft Mobile'i toodetes ja teenustes. Nokia kasutab Nokia teenuste kaudu kogutud andmeid ja Microsoft Mobile kasutab Microsoft Mobile'i teenuste kaudu kogutud andmeid. Kui soovite keelata oma seadmes või rakenduses Nokia täiustamisprogrammi, lõpetab Nokia täiustamisprogramm teie kasutusandmete saatmise nii Nokiasse kui ka Microsoft Mobile'isse.

Müügitehingu osana on Microsoft ja Nokia välja töötanud uue privaatsustäienduse, mis selgitab, kuidas kasutatakse Nokia kontot nii Microsoft Mobile’i kui ka Nokia teenustele juurdepääsuks. Samuti oleme uuendanud Nokia täiustamisprogrammi ja soovitusindeksi Net Promoter privaatsustäiendust, mis sisaldab samasugust teavet. Neid materjale saate vaadata siin.

6. Küsimus. Minu seadmes ja/või rakenduse kasutajaliideses ja/või müügipakendil on endiselt sõna "Nokia". Kas ma suhtlen pärast müügitehingut endiselt Nokiaga või suhtlen ma nüüd Microsoftiga? Kellele edastatakse minu andmed iga teenuse puhul?

Vastus.
Microsoft ostis Nokia seadmete ja teenuste äriüksuse Devices Services, sh kõik Lumia, Asha ja S40, S30, Symbiani ja MeeGo platvormil töötavad seadmed, samuti nende seadmetega seotud teatud Nokia endised rakendused ja teenused. Pärast müügitehingu lõpetamist võtab kogu teksti uuendamine endistel Nokia seadmetel, teenustes ja rakendustes aega. Tegeleme uuendamisega pidevalt. Pärast müügitehingu lõpetamist, sh üleminekuperioodil, kohaldatakse neile seadmetele, teenustele ja rakendustele alati Microsoft Mobile’i privaatsuspõhimõtteid, millega saate tutvuda siin.

Kuid Nokia rakendustele (st rakendustele ja teenustele, mida Microsoft Nokialt ära ei osta) ja mida pakub ka edaspidi Nokia, kohaldatakse Nokia privaatsuspõhimõtteid, millega saate tutvuda siin.

Sellest dokumendist leiate üksikasjalikku teavet selle kohta, milline ettevõte pärast müüki milliseid teenuseid ja rakendusi pakub. Lisateavet leiate ka veebiaadressilt www.nokia.com/privacy.

7. Küsimus. Saan aru, et Nokia kontodele on välja töötatud uus privaatsustäiendus. Mida see täiendus sisaldab ja miks see rakendati?

Vastus.
Pärast müüki saab Nokia kontot kasutada juurdepääsuks nii Microsoft Mobile’i kui ka Nokia teenustele. Selle suhte paremaks selgitamiseks töötasime välja uue privaatsustäienduse.
Nokia kontole kohaldatav uus privaatsustäiendus on kättesaadav siin

8. Küsimus. Saan aru, et olete uuendanud Nokia täiustamisprogrammi ja soovitusindeksi Net Promoter privaatsustäiendust. Mis on muutunud?

Vastus.
Nokia täiustamisprogrammi ja soovitusindeksit Net Promoter kasutatakse toodete täiustamisega seotud teabe kogumiseks paljudest Nokia toodetest ja teenustest. Kuid tänu müügitehingule koguvad Nokia täiustamisprogramm ja soovitusindeks Net Promoter seda teavet nii Microsoft Mobile’i kui ka Nokia toodetest ja teenustest. Selle suhte paremaks selgitamiseks uuendasime olemasolevat Nokia täiustamisprogrammi privaatsustäiendust ja lisasime täiendusse ka soovitusindeksi Net Promoter.

9. Küsimus. Kas äriüksuse Devices Services müügi tõttu muutuvad riigid, kuhu mu andmeid nüüd edastatakse? Kas Microsoft Mobile hakkab pärast müügitehingut edastama minu andmeid USA-sse?

Vastus.
Mingeid muudatusi selles, kuhu teie andmeid võib edastada, ei ole. Nokia privaatsuspõhimõtted juba teavitasid kasutajaid, et Nokia toodete ja teenuste pakkumiseks võidakse kasutada maailma erinevates riikides, sh väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda (EMP), nt USA, asuvaid ressursse ja servereid. Osa andmeid võidakse talletada või neile võidakse juurde pääseda väljaspool Euroopat asuvatest kohtadest, kuid selles pole midagi uut. Sarnaselt ettevõttele Nokia Inc. on Microsoft Corporation ja selle kontrollitavad tütarettevõtjad USA-s sertifitseeritud vastavalt USA-EL-i programmile Safe Harbor, mis puudutab andmete kogumist, kasutamist ja säilitamist väljaspool EMP-i. Teie isikuandmed on jätkuvalt kaitstud kindlate privaatsus- ja turbemeetmetega, hoolimata nende asukohast.

10. Küsimus. Kui ma soovin pärast müüki juurde pääseda oma isikuandmetele või soovin neid parandada või kustutada, kuidas ma saan seda teha?

Vastus.
Kui soovite pärast müüki kasutada oma privaatsusõigusi, võite võtta ühendust ühega järgmistest ettevõtetest:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Soome
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Soome

11. Küsimus. Ma soovin oma Nokia konto kustutada. Kuidas ma saan seda teha?

Vastus.
Võite sulgeda oma Nokia konto funktsiooniga “konto sulgemine” siin.

12. Küsimus. Kas ma pean nende muudatuste tõttu oma rakendusi või seadme tarkvara uuendama?

Vastus.
Ei. Müügi tõttu ei peaks te kogema mingeid erinevusi rakenduste või seadme funktsioonides.

13. Küsimus. Mul on nii Microsofti konto kui ka Nokia konto. Kas Microsoft liidab mu mõlema konto isikuandmed?

Vastus.
Ei. Microsofti konto ja Nokia konto jäävad eraldi ja kumbagi pakub Microsofti erinev allüksus.

14. Küsimus. Kas Microsoft jagab minu andmeid õiguskaitseorganitega, kes poleks saanud minu andmeid Nokiast?

Vastus.
Microsoft järgib kohaldatavaid andmekaitse ja muid seadusi, täpselt nagu ka Nokia oleks seda teinud vastavalt igas konkreetses jurisdiktsioonis andmetöötlusele kohaldatavatele seadustele. Kooskõlas Nokia privaatsuspõhimõtetega, mida kohaldati seadmete ja teenuste äriüksusele, võib Microsoftil olla pärast müüki vastavalt seadusele kohustus avaldada isikuandmeid teatud organitele või muudele kolmandatele isikutele, nt õiguskaitseorganitele riikides, kus me tegutseme või tegutsevad meie nimel kolmandad isikud.

15. Küsimus. Kellega ma peaksin küsimuste tekkimisel ühendust võtma?

Vastus.
Võite saata kõik täiendavad küsimused Microsofti ja Nokia müügitehingu privaatsusaspektide kohta järgmistele ettevõtetele:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilaranta 7
02150 Espoo
Soome
Nokia Corporation
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Soome

Soovime saada tagasisidet

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.