Privaatsuspõhimõtted

Veebruar 2015

PEAME TEIE PRIVAATSUST OLULISEKS

Microsoft, sh tema sidusettevõtted, teeb kõik selleks, et austada teie privaatsust ning järgida andmekaitset ja privaatsust reguleerivaid õigusakte. Käesolevad privaatsuspõhimõtted (põhimõtted) kirjeldavad, kuidas Microsoft Mobile kui vastutav andmetöötleja kogub ja kasutab isikuandmeid.

Anname teile täiendavat teavet isikuandmete kaitse kohta konkreetses tootes või teenuses käesolevate põhimõtete lisades ja muutes teadetes, mida teile võidakse kuvada seoses meie toodete või teenuste kasutamisega. Kui nende teade ja põhimõtete vahel on erinevusi, tuleb võtta esmalt arvesse teateid. Opsüsteemi Windows Phone kohta võite leida lisateavet siit. Pöörake tähelepanu, et kõik funktsioonid pole saadaval kõigis seadmetes (nt mõned funktsioonid pole saadaval piiratud mälumahuga telefonides ja ilma mobiilkõne- või mobiilandmesideteenuseta seadmetes), võrkudes või piirkondades.

Teie seadmes oleval tarkvaral võib olla juurdepääs kõigile teie andmetele. Meie tooted või teenused võivad sisaldada linke muude ettevõtete veebisaitidele ja teenustele, millel on oma privaatsuspõhimõtted. Microsoft ei vastuta kolmandate isikute teenuste sisu ega privaatsuspõhimõtete eest, seepärast soovitame lugeda nende privaatsusavaldusi.

Kui te ei nõustu käesolevate põhimõtetega, siis ärge kasutage meie tooteid ja teenuseid ega esitage Microsoftile oma isikuandmeid.

Milliseid andmeid me kogume?

Me kogume teilt isikuandmeid ja muud teavet siis, kui sooritate ostu, kasutate meie teenuseid või registreerute meie toodete ja teenuste kasutajaks, osalete kampaaniates ja uuringutes või suhtlete meiega muul viisil. See hõlmab järgmisi kategooriaid.

 • Toodete ja teenuste aktiveerimine. Microsofti tooted ja teenused võivad vajada elektroonilist aktiveerimist, mille käigus saadetakse Microsoftile teie seadme ja rakenduse tüüp, samuti seadme, rakenduse, võrgu ja tellimuse kordumatud tunnused. Sõltuvalt seadme mudelist ja sätetest võidakse koguda ka seadme asukohaandmeid esmakäivitamise ajal.
 • Toodete ja teenuste kasutamine. Meie teenuste avamisel ja kasutamisel veebis salvestavad meie veebiserverid automaatselt andmed teie külastuse kohta. Tüüpiliselt hõlmavad need andmed IP-aadressi, pöördusaegu, teavet veebisaitide kohta, millelt meie lehele linkisite, külastatud veebilehti, kasutatud linke ja funktsioone, kuvatud või taotletud infosisu, brauseri ja rakenduse tüüpi, keelt ja muud sarnast informatsiooni. Vaadake ka meie küpsiste kasutamise põhimõtteid.

  Meie rakendused võivad võtta korrapäraselt ühendust meie serveritega, nt uuenduste olemasolu kontrollimiseks või meile teenuse kasutamisega seotud teabe saatmiseks. Lisaks võime teid kutsuda liituma vabatahtlike toote või teenuse täiustamise või uuringuprogrammidega, mille raames kogutakse üksikasjalikke andmeid. Lisateabe saamiseks lugege käesolevate põhimõtete lisasid.

 • Meile antav teave. Konto loomisel, ostu sooritamisel, teenuste taotlemisel, uuringus või kampaanias osalemisel või muul moel meiega suhtlemisel võime teilt küsida andmeid, nagu teie nimi, e-posti aadress, telefoninumber, tänavaadress, kasutajanimed ja paroolid, tagasiside, teave teie seadmete kohta, vanus, sugu ja keel ning pangakonto number, krediitkaardi andmed ja muu finantsteave.

Samuti säilitame andmed teie nõusolekute, eelistuste ja sätete kohta, mis on seotud nt asukohaandmete, turunduse ja isikuandmete jagamisega.

 • Teie tehingud meiega. Säilitame andmed teie ostude, allalaadimiste, meile edastatud infosisu, teie taotluste, teie ja Microsofti vaheliste lepingute, teile tarnitud toodete ja osutatud teenuste, makse- ja tarneandmete, teie kontaktide ja kogu meiega toimunud teabevahetuse ning muu suhtluse kohta. Kooskõlas kohaldatavate õigusaktidega võime salvestada teie suhtluse meie klienditeenindajate või muude kontaktisikutega.
 • Positsioneerimis- ja asukohaandmed. Asukohapõhised teenused määravad asukoha, satelliitide, mobiilside ja Wi-Fi abil või muude võrgupõhiste positsioneerimismeetoditega. Need tehnoloogiad võivad hõlmata teie asukohaandmete ja seadme ning mobiilside, Wi-Fi või muude võrguga seotud kordumatute tunnuste vahetamist Microsoftiga. Meie tooted võivad töötada erinevatel seadmeplatvormidel, rakendustes ja teenustes, mis võivad samuti andmeid koguda. Me ei kasuta seda teavet teie isiku tuvastamiseks ilma teie nõusolekuta.

Meie asukohapõhiste teenuste ja funktsioonide, nt asukohapõhine otsing, navigeerimine ja marsruutimine, kasutamisel või kaardiandmete taotlemisel saadetakse teie asukoha andmed Microsoftile, et pakkuda teile õiget sisu, mis võib hõlmata ka asukohapõhiseid reklaame.

Miks me töötleme isikuandmeid?

Microsoft võib töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel. Seda võidakse teha samaaegselt ühel või mitmel otstarbel.

 • Toodete ja teenuste pakkumine. Võime kasutada teie isikuandmeid teile oma toodete ja teenuste pakkumiseks, teie tellimuste töötlemiseks või muul otstarbel, mis võib olla vajalik teie ja Microsofti vahel sõlmitud lepingu täitmiseks, samuti meie toodete ja teenuste toimimise ja turvalisuse tagamiseks, teie isiku tuvastamiseks ning pettuste ja muu väärkasutuse vältimiseks ning uurimiseks.
 • Kontod. Mõne teenuse kasutamisel võite vajada kontot oma infosisu ja eelistuste haldamiseks.
 • Toodete ja teenuste arendamine ja haldamine. Võime kasutada teie isikuandmeid oma toodete, teenuste, klienditeeninduse, müügi ja turunduse arendamiseks ning haldamiseks. Võime kombineerida konkreetse Microsofti toote ja/või teenuse kasutamisega seoses kogutud isikuandmeid muude Microsofti toodete või teenuste kogutud isikuandmetega, välja arvatud juhul, kui need isikuandmed koguti muul eesmärgil.
 • Teiega suhtlemine. Võime kasutada teie isikuandmeid teiega suhtlemiseks, näiteks teile teatamiseks, et meie teenused on muutunud, või kriitiliste hoiatuste ja muude sarnaste teadete saatmiseks meie toodete ja/või teenuste kohta ja ühenduse võtmiseks klienditeeninduse eesmärgil.
 • Turundamine, reklaamimine ja soovitamine. Me võime võtta ühendust, et teavitada teid uutest toodetest, teenustest või kampaaniatest ja viia läbi turu-uuringuid, kui olete selleks andnud nõusoleku või see on muul juhul lubatud.Turundus, reklaamimine ja soovitamine. Võime kasutada teie isikuandmeid oma pakkumiste isikupärastamiseks ning teile sobivamate teenuste pakkumiseks, näiteks soovituste andmiseks ning kohandatud infosisu ja reklaami kuvamiseks meie teenustes. See võib hõlmata Microsofti ja kolmandate isikute infosisu kuvamist.

Kas me jagame isikuandmeid?

Me ei müü, üüri, rendi ega avalda muul moel teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, välja arvatud allpool kirjeldatud juhtudel.

 • Teie nõusolek ja sotsiaalmeediateenused. Võime jagada teie isikuandmeid, kui oleme saanud selleks teie nõusoleku. Mõned teenused võivad teil lubada oma isikuandmete jagamist teiste teenuse kasutajatega või muude teenuste ja nende kasutajatega. Mõelge hoolikalt, enne kui avaldate oma isikuandmeid või muud informatsiooni, mis võib olla kättesaadav teistele kasutajatele.
 • Microsofti ettevõtted ja volitatud kolmandad isikud. Võime jagada teie isikuandmeid muude Microsofti ettevõtetega või volitatud kolmandate isikutega, kes töötlevad Microsofti ülesandel isikuandmeid käesolevates põhimõtetes kirjeldatud eesmärkidel. See võib hõlmata näiteks arveldamist võrguteenuse pakkuja kaudu või muul viisil, teie ostude kohale toimetamist, teenuste ja klienditoe pakkumist, tarbijaandmete haldamist ja analüüsi, maksevõime kontrolli, turu-uuringute korraldamist ja turundus- ning muude sarnaste kampaaniate läbiviimist. Kui ostate meie käest Microsofti toote koos võrguteenuse pakkuja paketiga, võib meil tekkida vajadus vahetada informatsiooni teie võrguteenuse pakkujaga, et teile seda teenust osutada.

Võime koos partneritega, näiteks teie mobiilside operaatoriga, teostada ühist turundus- ja muud kommunikatsioonitegevust. Dubleeritud või mittevajaliku suhtluse vältimiseks ja sõnumi teile kohandamiseks võib meil tekkida vajadus võrrelda Microsofti kogutud teavet partneri kogutud teabega, kui see on õigusaktidega lubatud.

Volitatud kolmandad isikud ei tohi kasutada teie isikuandmeid mingil muul eesmärgil. Me nõuame, et nad tegutsevad kooskõlas käesolevate põhimõtetega ja rakendavad asjakohaseid turbemeetmeid teie isikuandmete kaitsmiseks.

Kohustuslik avaldamine. Võime kasutada, avaldada ja säilitada teie isikuandmeid, sh isiklik infosisu (näiteks teie e-kirjade, erakaustades oleva muu erasuhtluse või failide sisu), kui me usume heauskselt, et selliselt toimimine on vajalik:
(1) kohaldatavate õigusaktide järgimiseks või pädevate ametiasutuste, sh õiguskaitseorganid või muud valitsusasutused, kehtivale õigusmenetlusele vastamiseks;
(2) oma klientide kaitsmiseks, nt rämpsosti vältimiseks, kasutajatelt millegi välja petmise või surmajuhtumite või raskete vigastuste vältimiseks;
(3) oma teenuste käitamiseks ja nende turbe tagamiseks, sh meie arvutisüsteemide või võrkude ründamise vältimiseks või peatamiseks või
(4) Microsofti omandiõiguste kaitsmiseks, sh teenuse kasutustingimuste kehtestamiseks. Kui me saame teavet, et keegi kasutab meie teenuseid Microsoftilt varastatud intellektuaalomandi või materiaalse varaga kaubitsemiseks, ei kontrolli me kliendi isiklikku infosisu ise, vaid võime edastada selle juhtumi õiguskaitseorganitele.

Ühinemised ja omandamised. Juhul kui me otsustame oma ettevõtteid teatud riikides müüa, osta, ühendada või muul viisil ümber kujundada, võib sellega kaasneda isikuandmete avaldamine potentsiaalsetele või tegelikele ostjatele ja nende nõustajatele või isikuandmete saamine müüjatelt ja nende nõustajatelt.

Kuidas me tegeleme laste privaatsusega?

Microsofti tooted ja teenused on üldiselt mõeldud laiale kasutajaskonnale. Microsoft ei kogu teadlikult informatsiooni laste kohta ilma nende vanemate või eestkostjate nõusolekuta. Microsoft avaldab oma veebisaitidel internetiteenuste turvalise kasutamise juhised.

Kuidas me tegeleme andmete kvaliteediga?

Me teeme mõistlikke pingutusi selleks, et hoida meie valduses olevad isikuandmed täpsed ning kustutada valed või mittevajalikud isikuandmed.

Soovitame külastada aeg-ajalt oma kontot ja isikuandmed üle vaadata, et tagada nende ajakohasus.

Milliseid meetmeid me kasutame isikuandmete kaitsmiseks?

Me pöörame oma toodete ja teenuste arendamisel ning pakkumisel väga suurt tähelepanu privaatsusele ja turvalisusele. Privaatsuse ja turvalisusega seotud küsimuste eest vastutavad selleks spetsiaalselt määratud töötajad. Me kasutame oma sise-eeskirjade ja -juhiste jõustamiseks asjakohaseid tegevusi, sealhulgas ennetavat ja reageerivat riskijuhtimist, turbetehnikaid, koolitamist ja hindamist. Me rakendame asjakohaseid meetmeid veebiturbe ja füüsilise turvalisuse tagamiseks ning andmete kadumise riski ja muude sarnaste riskidega tegelemiseks, võttes arvesse kaitstavate andmete olemuse ja töötlemisega seotud riske. Samuti piirame juurdepääsu isikuandmeid sisaldavatele andmebaasidele ja anname juurdepääsuõiguse ainult volitatud isikutele, kellel on selleks põhjendatud vajadus.

Kuidas me kasutame küpsiseid ja veebimajakaid?

Microsoft kasutab küpsiseid, veebimajakaid ja muid sarnaseid tehnoloogiaid oma veebisaitide ja pakkumiste käitamiseks ja täiustamiseks. Lisaks kasutame küpsiseid isikupärastamiseks ja reklaamide kuvamiseks. Mõned Microsofti veebisaidid kasutavad reklaamide kuvamiseks kolmandate isikute reklaamitehnoloogiaid, näiteks DoubleClicki.

Meie domeenid võivad sisaldada ka kolmandate isikute elemente, mis saadavad küpsiseid mõne kolmanda isiku eest, nt seoses kolmanda isiku hallatava suhtlusvõrguga. Lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Microsoft kasutab küpsiseid ja kuidas keelata küpsiseid brauseri sätetes või muul viisil, lugege meie küpsiste kasutamise põhimõtteid.

Millised on teie õigused?

Teil on õigus teada, millised isikuandmed meil teie kohta on. Teil on õigus nõuda mittetäielike, valede, ebavajalike või vananenud isikuandmete kustutamist või uuendamist. Teil on õigus loobuda turundusteadete saamisest ja nõuda meilt oma isikuandmete töötlemise lõpetamist otseturunduse või turu-uuringute eesmärkidel või muul mõjuval õiguslikul alusel. Isegi siis, kui olete loobunud Microsofti turunduslike ja muude teade saamisest, võime teile siiski saata kriitilisi hoiatusi.

Te võite oma õiguste kasutamiseks võtta meiega ühendust või hallata oma kontot ja valikuid oma seadme ning meie teenuste olemasolevate profiilihaldustööriistade abil. Teatud juhtudel, eriti kui te palute meil oma isikuandmed kustutada või nende töötlemise lõpetada, võib see tähendada, et me ei saa jätkata teile teenuste osutamist.

Kes on teie isikuandmete vastutav andmetöötleja?

Käesolevate põhimõtete alusel kogutud isikuandmete vastutav andmetöötleja on Microsoft Mobile Oy, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Soome. Lisaks võivad teie isikuandmete vastutavad andmetöötlejad olla Microsofti sidusettevõtted, mis pakuvad vastavat toodet või osutavad teenust. Vastutava andmetöötleja nime ja kontaktandmed leiate vastava toote või teenuse kasutustingimustest või kasutades Microsofti vastavatel veebisaitidel esitatud kontaktandmeid.

Microsoft Mobile'i privaatsuspõhimõtetega seotud küsimustes võite võtta meiega ühendust aadressil

Microsoft Mobile Oy.
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Soome

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine ja USA isikuandmete kaitse programm Safe Harbor

 • Microsofti veebisaitidel või teenuste abil kogutud teavet võidakse säilitada ja töödelda USA-s või mõnes muus riigis, kus asuvad Microsofti või tema sidus- ja tütarettevõtete või teenusepakkujate esindused. Seetõttu võidakse teie isikuandmeid edastada rahvusvaheliselt väljapoole riiki, kus te meie teenuseid kasutate, sealhulgas Euroopa Majanduspiirkonnast (EMP) väljaspool asuvatesse riikidesse, kus puuduvad isikuandmete kaitseks kehtestatud õigusaktid või kus kehtivad teistsugused isikuandmeid kaitsvad õigusnormid. Sellistel juhtudel tagame andmete edastamise õigusliku aluse olemasolu ning piisava kaitse teie isikuandmetele vastavalt kohaldatavatele õigusaktidele, näiteks asjaomaste ametiasutuste kinnitatud (kui vajalik) tüüplepingute kasutamisega ning muude asjakohaste tehniliste ja organisatsiooniliste andmekaitsemeetmete kasutamise nõude kehtestamisega.
 • Microsoft järgib EL–USA programmi Safe Harbor ja USA–Šveitsi programmi Safe Harbor põhimõtteid, mille on sätestanud USA kaubandusministeerium Euroopa Majanduspiirkonnast ja Šveitsist pärit andmete kogumise, kasutamise ja säilitamise kohta. Lisateabe saamiseks programmi Safe Harbor ja meie sertifitseerimise kohta külastage veebilehte http://www.export.gov/safeharbor/.

Privaatsuspõhimõtete muudatused

Me uuendame aeg-ajalt käesolevaid privaatsuspõhimõtteid, et kajastada muudatusi meie toodetes ja teenustes ning muuta oma tegevuspõhimõtted klientide kasutuskogemuse ja tagasiside põhjal selgemaks. Muudatuste tegemisel muudame ka käesoleva avalduse alguses olevat "kehtib alates" kuupäeva. Kui käesolevasse avaldusse tehakse olulisi muudatusi või kui Microsoft muudab oluliselt teie andmete kasutamise põhimõtteid, teavitame teid sellest kas vastavaid muudatusi puudutava teate postitamisega nähtavasse kohta enne muudatuste juurutamist või saates teile otse vastavasisulise teate. Soovitame teil aeg-ajalt need põhimõtted uuesti läbi vaadata ja kontrollida, kas nendesse on tehtud muudatusi.

Soovime saada tagasisidet

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.