Jõustumiskuupäev: 25.04.2014

Teie privaatsus Nokia täiustamisprogrammis ja soovitusindeksi Net Promoter Score kasutamisel

Ettevõtte Nokia Corporation (Nokia) privaatsuspõhimõtted ja ettevõtte Microsoft Mobile Oy (Microsoft Mobile) privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid poolte vastavate toodete ja teenuste kontekstis. Lisaks kohaldatakse teie osalemisel Nokia täiustamisprogrammis ja soovitusindeksi Net Promoter Score kasutamisel nii Nokia kui ka Microsoft Mobile'i toodetes ja teenustes (ühiselt nimetatud kui programm) järgmist. “Meie” viitab nii ettevõttele Nokia kui ka ettevõttele Microsoft Mobile.

Programmiga liitumisel annate Nokiale ja Microsoft Mobile'ile olulist, meie toodete kasutamisega seotud teavet, mis aitab meil neid täiustada. Võime teavet kasutada ka sisu teile sobivaks kohandamisel.

Nii Nokia kui ka Microsoft Mobile haldavad programmi andmeid sõltumatult.

Milliseid andmeid me kogume?

Programmi kasutavad nii Nokia kui ka Microsoft Mobile'i teatud rakendused ja teenused.

Programm kogub teie seadme ning seadmes olevate rakenduste ja teenuste kohta järgmist teavet. See võib hõlmata rakendusi, mida pakuvad muud isikud peale Nokia või Microsoft Mobile'i, samuti Nokia ja Microsoft Mobile'i rakendusi kolmandate isikute seadmeplatvormidel.

Seadme, rakenduste ja teenuste kasutamine

See teave võib hõlmata näiteks järgmisi andmeid: seadme mudel, sideteenuse pakkuja, riik, seadme kordumatu tunnus mingi sündmusega seoses, nt käivitamised ja peatamised, vaadatud menüü, valitud funktsioon või muudetud vaikeväärtus. Võidakse koguda ka süsteemi või seadme olekuga seotud teavet, nt aku laetuse tase ja kas lisaseade, nt peakomplekt, on ühendatud.

Tõrgete diagnostika

See hõlmab tõrgetega seotud teavet, nt millised toimingud põhjustasid tõrke.

Programm ei kogu mingit sisu, nagu e-kirjad, SMS-id, dokumendid, märkmed, otsingusisu, meediumifailide sisu, asukohaandmed või muu sarnane sisu.

Tagasiside

See hõlmab teavet, nagu teie antud hinded või hinnangud ja muu tagasiside, mida otsustate meile anda.

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

Toodete ja teenuste täiustamine

Kogutud teave aitab meil suunata oma arendustegevuse meie tarbijatele kõige olulisematele asjadele ja vältida tõrgete esinemist tulevikus. Sel eesmärgil võime programmi kogutud teavet kombineerida muude meie käsutuses olevate andmetega, nt teie Nokia kontoga.

Isikupärastamine

Kogutud teave aitab pooltel pakkuda teile veelgi rohkem isikupärastatud teenuseid. Teile huvi pakkuvate funktsioonide ja teenuste esiletõstmiseks, ja kui olete tellinud meie turunduslikud teated, siis nende teie jaoks kohandamiseks, võivad kõik pooled kombineerida programmis kogutud teavet muu nende kasutuses oleva teabega, nt teie Nokia kontoteabega.

Võtke arvesse, et pool kombineerib programmis kogutud teavet ainult nende andmetega, mis tal võivad olla seoses oma toodete või teenustega. Teisisõnu, Nokia kombineerib teavet Nokia teenustega seotud muude andmetega ja Microsoft Mobile muude Microsoft Mobile'i teenustega seotud andmetega.

Kuidas me teavet kogume?

Programm kasutab teabe kogumiseks ja Nokiasse ning Microsoft Mobile'isse edastamiseks seadmesse eelinstallitud tarkvara ja seadmes olevaid rakendusi ja teenuseid. Teavet saadetakse ainult aktiivse internetiühenduse ajal ja see on tihendatud, nii et selle maht on iga kord vaid mõni kilobait.

Kuidas me teavet jagame?

Kui privaatsuspõhimõtetes pole selgitatud teisiti, ei jaga me programmis kogutud teavet muude sõltumatute pooltega. Kuid mõne muu tootja rakenduse kohta kogutud koondandmeid võidakse mitteisikustatud kujul vastava rakenduse pakkujaga jagada.

Millised on kasutatavad turvameetmed?

Teavet, mida programm seadmesse salvestab, kaitstakse loata juurdepääsu ja kasutamise eest. Programm kasutab turbeprotokolle teabe saatmiseks seadmest meie serveritesse. Kui andmed on edastatud, kustutatakse need samas ka seadme talletuskohast. Kui loobute programmis osalemisest, lõpetab programm teabe kogumise. Enne osalemisest loobumist kogutud, kuid seni edastamata teave edastatakse koos teie loobumisteatega.

Teie valikud

Osalemine programmis on vabatahtlik. Seadme, rakenduse või teenuse sätetest saab programmi igal ajal sisse ja välja lülitada. See suvand võib asuda rakenduse menüüs või seadme põhisätete menüüs. Suvandi nimetus on Nokia täiustamisprogramm või Täiustamisprogramm.

Lisaks, kui soovite muul moel kasutada oma programmiga seotud privaatsusõigusi, võite võtta ühendust nii Microsoft Mobile'i kui ka Nokiaga ja teie taotlusele reageeritakse vastavalt seadusele ja programmile kohaldatavatele privaatsuspõhimõtetele.

Muu teave

Võite võtta ühendust Nokiaga, kasutades järgmisi kontaktandmeid:

Nokia Corporation
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Soome

Võite võtta ühendust Microsoft Mobile'iga klienditeeninduse kaudu või kasutada järgmisi kontaktandmeid:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Soome

Soovime saada tagasisidet

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.

Back to top