Teie privaatsus toote täiustamisprogrammis ja soovitusindeksi Net Promoter Score kasutamisel

Veebruar 2015

Microsoft Mobile Oy (Microsoft Mobile) privaatsuspõhimõtted selgitavad, kuidas töödeldakse teie isikuandmeid poolte vastavate toodete ja teenuste kontekstis. Toote täiustamisprogrammiga (programm) liitumisel annate Microsoft Mobile'ile olulist, meie toodete kasutamisega seotud teavet, mis aitab meil neid täiustada. Võime teavet kasutada ka sisu teile sobivaks kohandamisel.

Microsoft Mobile on programmis andmete vastutav andmetöötleja.

Milliseid andmeid me kogume?

Programm kogub teie seadme ning seadmes olevate rakenduste ja teenuste kohta järgmist teavet. See võib hõlmata rakendusi, mida pakuvad muud isikud peale Microsoft Mobile'i, samuti Microsoft Mobile'i rakendusi kolmandate isikute seadmeplatvormidel.

Seadme, rakenduste ja teenuste kasutamine.See teave hõlmab seadmega seotud andmeid: seadme mudel, sideteenuse pakkuja, riik, seadme kordumatu tunnus mingi sündmusega seoses, nt käivitamised ja peatamised, vaadatud menüü, valitud funktsioon või muudetud vaikeväärtus. Võidakse koguda ka süsteemi või seadme olekuga seotud teavet, nt aku laetuse tase ja kas lisaseade, nt peakomplekt, on ühendatud.

Tõrgete diagnostika. See hõlmab tõrgetega seotud teavet, nt millised toimingud põhjustasid tõrke. Programm ei kogu mingit sisu, nagu e-kirjad, SMS-id, dokumendid, märkmed, otsingusisu, meediumifailide sisu, asukohaandmed või muu sarnane sisu.

Tagasiside. See hõlmab teavet, nagu teie antud hinded või hinnangud ja muu tagasiside, mida otsustate meile anda.

Kuidas me kogutud teavet kasutame?

Toodete ja teenuste täiustamine

Kogutud teave aitab meil suunata oma arendustegevuse meie tarbijatele kõige olulisematele asjadele ja vältida tõrgete esinemist tulevikus. Sel eesmärgil võib Microsoft Mobile programmi kogutud teavet kombineerida muude tema käsutuses olevate andmetega, nt muudes Microsofti täiustusprogrammides kogutud andmetega.

Isikupärastamine

Kogutud teave aitab pooltel pakkuda teile veelgi rohkem isikupärastatud teenuseid. Teile huvi pakkuvate funktsioonide ja teenuste esiletõstmiseks, ja kui olete tellinud meie turunduslikud teated, siis nende teie jaoks kohandamiseks, võib Microsoft Mobile kombineerida programmis kogutud teavet muu tema kasutuses oleva teabega.
Pöörake tähelepanu, et Microsoft Mobile kombineerib programmis kogutud teavet ainult nende andmetega, mis tal võivad olla seoses oma toodete või teenustega.

Kuidas me teavet kogume?

Programm kasutab teabe kogumiseks ja Microsoft Mobile'ile edastamiseks seadmesse eelinstallitud tarkvara ja seadmes olevaid rakendusi ja teenuseid. Teavet saadetakse ainult aktiivse internetiühenduse ajal ja see on tihendatud, nii et selle maht on iga kord vaid mõni kilobait.

Kuidas me teavet jagame?

Kui privaatsuspõhimõtetes pole selgitatud teisiti, ei jaga me programmis kogutud teavet muude sõltumatute pooltega. Kuid mõne muu tootja rakenduse kohta kogutud koondandmeid võidakse jagada vastava rakenduse pakkujaga mitteisikustatud kujul.

Millised on kasutatavad turbemeetmed?

Teavet, mida programm seadmesse salvestab, kaitstakse loata juurdepääsu ja kasutamise eest. Programm kasutab turbeprotokolle teabe saatmiseks seadmest meie serveritesse. Kui andmed on edastatud, kustutatakse need samas ka seadme talletuskohast. Kui loobute programmis osalemisest, lõpetab programm teabe kogumise. Enne osalemisest loobumist kogutud, kuid seni edastamata teave edastatakse koos teie loobumisteatega.

Teie valikud

Osalemine programmis on vabatahtlik. Seadme, rakenduse või teenuse sätetest saab programmi igal ajal sisse ja välja lülitada. See suvand võib asuda rakenduse menüüs või seadme põhisätete menüüs. Suvandi nimetus on Toote täiustamisprogramm.

Lisaks, kui soovite muul moel kasutada oma programmiga seotud privaatsusõigusi, võite võtta ühendust Microsoft Mobile'iga ja teie taotlusele reageeritakse vastavalt seadusele ja programmile kohaldatavatele privaatsuspõhimõtetele.

Muu teave

Võite võtta ühendust Microsoft Mobile'iga klienditeeninduse kaudu või kasutada järgmisi kontaktandmeid:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 2-4
02150 Espoo
Soome

Soovime saada tagasisidet

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.

Back to top