Jõustumiskuupäev: 25.04.2014

Teie privaatsus võrgusuhtlusfunktsioonide kasutamisel

See täiendus koos Microsoft Mobile'i teenuste kasutustingimuste ja Microsoft Mobile'i privaatsuspõhimõtetega (ühiselt nimetatud tingimused) reguleerivad, kuidas te teenust, veebisaiti ja tarkvara (ühiselt nimetatud teenus) kasutate. See selgitab teie isikuandmete töötlemist meie toodete ja teenuste kasutamisel seadme võrgusuhtlusfunktsioonides. Võrgusuhtlusfunktsioonid võimaldavad teil suhelda oma sõpradega mitmetes võrgusuhtlusteenustes.

Millist teavet teie seadmes talletatakse?

Võrgusuhtlusfunktsioonid võimaldavad võrgusuhtlusteenustes loodud sisu ühiskasutada ja neist teenustest võrgusuhtlusega seotud sisu alla laadida. Näiteks on teie erinevate võrgusuhtlusteenuste kontaktid nähtavad teie seadme vaates, kus kuvatakse muuhulgas kontakti profiilipilt, olekuinfo, kontaktteave ja viimased tegevused. Seadme abil võite saata oma suhtlusvõrkudesse ka uudiseid või muul moel nendega suhelda.

Teie kontaktide ja nende tegevuste ühendamine toimub teie seadmes. Ühendatud koondvaade on saadaval ainult teie seadmes. Microsoft Mobile ei talleta lingitud andmeid, teie võrgusuhtlusteenuste profiili, sõprade loendeid, sõprade kontaktteavet ega muud võrgusuhtlusteenuste profiiliga seotud teavet, kui seda pole järgnevalt teisiti kirjeldatud või kui te ei ole andnud nõusolekut andmete töötlemiseks mõne muu teenusega seoses. Teie haldate oma seadmesse salvestatavaid andmeid.

Millist teavet töötleb võrgusuhtlusteenus?

Võrgusuhtlusteenuste kasutajaprofiile, sõprade loendeid, olekuinfot, kontaktteavet ja muid sarnaseid isikuandmeid haldate teie koos võrgusuhtlusteenuse või muude isikutega. Teie nähtavust sõpradele ja internetikasutajatele reguleerivad teie suhtluskeskkonna privaatsussätted. Igal võrgusuhtlusteenusel on oma privaatsuspõhimõtted ja teenuse kasutamise tingimused, mis reguleerivad teabe kasutamist ja jagamist selles teenuses. Tutvuge võrgusuhtlusteenuse kasutustingimuste, privaatsuspõhimõtete ja olemasolevate privaatsussätetega. Microsoft Mobile ei vastuta nende teenusepakkujate privaatsus-, teabeturbe- ega muude põhimõtete eest. Microsoft Mobile ei garanteeri ühegi võrgusuhtlusteenuse kättesaadavust.

Millist teavet töötleb Microsoft Mobile?

Sõltuvalt seadme mudelist võib võrgusuhtlusfunktsioonide kasutamiseks olla nõutav Nokia konto olemasolu.

Seadmes olevate võrgusuhtlusfunktsioonide kasutamisel kogub Microsoft Mobile automaatselt teatud tehnilist teavet, nt teie mobiilseadme tüüp ja seerianumber, IP-aadress, teie mobiilvõrgu ja riigi koodid, ajavöönd, teie kliendi tehnilised andmed, samuti Microsoft Mobile'iga sooritatud toimingute andmed. Nagu on täiendavalt selgitatud Microsoft Mobile'i privaatsuspõhimõtetes, kasutatakse seda teavet teile teenuste pakkumiseks, teenuste arendamiseks ja täiustamiseks ja meie pakkumiste isikupärastamiseks ja soovituste andmiseks.

Kuigi teie suhtluse sisu oma võrgusuhtlusteenusega, nt olekuinfo, saadetakse Microsoft Mobile'i serverite kaudu, ei töötle Microsoft Mobile neid andmeid ühelgi muul eesmärgil peale nimetatud sisu otsese vahetamise hõlbustamise.

Microsoft Mobile ei talleta teie võrgusuhtlusteenustes kasutatavaid kasutajanimesid ega paroole. Selle asemel kasutatakse teie autentimiseks võrgusuhtlusteenuse õige kasutajana kordumatut autentimisluba. See juurdepääsuluba salvestatakse Microsoft Mobile serverisse koos teie võrgusuhtlusteenuse kasutaja ID ja kasutajanimega. Neid kasutatakse võrgusuhtlusteenusega suhtlemisel ja need aitavad teil ka uues seadmes sisse logida.

Teatud juhtudel määratakse teie kontaktidele kordumatu ID-kood. Kordumatu ID-kood talletatakse Microsoft Mobile'i serverites. Microsoft Mobile ei talleta mingit muud teavet teie kontaktide kohta. Teie ühendamiseks õigete kontaktidega seostatakse ID-kood teie Nokia kontoga. Kui teie kontakt sulgeb võrgusuhtlusteenuses oma konto või lõpetab seal teiega oma sõpruse, siis ID-kood kustutatakse.

Muu oluline teave

Andmete kaitsmiseks ja muude inimeste juurdepääsu vältimiseks teie võrgusuhtlusteenusele, logige sellest funktsioonist välja või kasutage oma seadmel lukustuskoodi.

Võrgusuhtlusteenuse kasutamiseks on vaja võrguühendust. Andmeedastustasude kohta teabe saamiseks võtke ühendust oma teenusepakkujaga. Lisateavet selle funktsiooni kohta leiate kasutusjuhendist.

Muu oluline teave

Võite võtta ühendust meie klienditeenindusega või kasutada järgmisi kontaktandmeid:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Soome

Soovime saada tagasisidet

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Anna tagasisidet, kuidas meie veebisait Sulle meeldis. Kui oled veebisaidil surfamise lõpetanud, kuvatakse Sulle aken, kus saad täita küsimustiku.

Kui oled lõpetanud, vasta mõnele küsimusele meie veebisaidi kohta.

Täname!

Pärast saidilt lahkumist kuvatakse Sulle küsimustik.

Back to top