Avaldatud:
Jõustub: 28. detsembril 2018
Microsofti teenuselepe
Teie privaatsusTeie privaatsus1_YourPrivacy
Kokkuvõte

1. Teie privaatsus. Teie privaatsus on meie jaoks tähtis. Lugege Microsofti privaatsusavaldust („privaatsusavaldus”), kuna seal kirjeldatakse andmetüüpe, mida teilt ja teie seadmetelt kogume („andmed”), kuidas teie andmeid kasutame ning teie andmete töötlemise seaduslikke aluseid. Privaatsusavaldus kirjeldab ka seda, kuidas Microsoft kasutab teie sisu, mille hulka kuulub teie suhtlus teiste inimestega, postitused, mille olete Microsoftile teenuste kaudu edastanud, ja failid, fotod, dokumendid, heli, digitaalsed teosed, reaalajas vood ja videod, mille teenuste kaudu üles laadite, salvestate, levitate või jagate („teie sisu”). Kui töötlemine toimub nõusoleku alusel, nõustute nende tingimustega nõustudes seadusega lubatud ulatuses sellega, et Microsoft kogub, kasutab ja avaldab teie sisu ja andmeid privaatsusavalduses kirjeldatud viisil. Mõnikord edastame eraldi teate ja küsime teie nõusolekut, nagu privaatsusavalduses kirjeldatud.

Täistekst
Teie sisuTeie sisu2_yourContent
Kokkuvõte

2. Teie sisu. Paljud meie teenused võimaldavad salvestada või jagada teie sisu või saada teistelt materjale. Me ei pea end teie sisu omanikuks. Teie sisu jääb teie sisuks ning selle eest vastutate ise.

 • a. Kui jagate oma sisu teiste inimestega, nõustute sõnaselgelt, et kõik, kellega olete oma sisu jaganud, võivad teie sisu tasuta ja ülemaailmselt kasutada, salvestada, paljundada, levitada, edastada, jagada, kuvada, saata (ja HealthVaultis kustutada). Kui te ei soovi, et teistel sellised võimalused oleksid, ärge kasutage teenuseid oma sisu jagamiseks. Kinnitate ja garanteerite, et nende tingimuste kehtivusajal on teil (praegu ja tulevikus) kõik vajalikud õigused oma sisule, mida teenustes või nende kaudu üles laaditakse, salvestatakse või jagatakse, ja et teie sisu kogumine, kasutamine ja säilitamine teenuste kaudu ei riku ühtegi seadust ega ühegi teise isiku õigusi. Soovitame teil kindlasti teha oma sisust regulaarselt varukoopiaid. Microsofti ei saa võtta vastutusele teie sisu või materjalide eest, mida teised isikud meie teenuseid kasutades üles laadivad, salvestavad või jagavad.
 • b. Teile ja teistele teenuste osutamiseks vajalikus ulatuses (mis võib hõlmata teie sisu suuruse, kuju või vormingu muutmist selle paremaks salvestamiseks või teile paremaks kuvamiseks), teie ja teenuste kaitsmiseks ning Microsofti toodete ja teenuste täiustamiseks annate Microsoftile ülemaailmse ja kasutustasuta intellektuaalse omandi õiguse oma sisu kasutamiseks, et näiteks teha teie sisust koopiaid, seda säilitada, edastada, ümber vormindada, suhtlusvahendite kaudu levitada ja teenustes kuvada. Kui avaldate oma sisu teenuse piirkondades, kus see muudetakse veebis avalikult või piiranguteta kättesaadavaks, võib teie sisu näidata demonstratsioonides või materjalides, mis teenust reklaamivad. Mõningaid teenuseid toetatakse reklaamiga. Microsofti reklaami isikupärastamise juhtelemendid on saadaval Microsofti kontohalduse veebisaidil Turve ja privaatsus. Me ei kasuta seda, mida meilides, vestlustes, videokõnedes või kõnepostiteadetes, dokumentides, fotodel või muudes isiklikes failides ütlete, teile reklaami suunamiseks. Meie reklaamipoliitikaid käsitletakse üksikasjalikult privaatsusavalduses.
Täistekst
KäitumiskoodeksKäitumiskoodeks3_codeOfConduct
Kokkuvõte

3. Käitumiskoodeks.

 • a. Neid tingimusi rikkuv sisu, materjal või toimingud pole lubatud. Nende tingimustega nõustudes kohustute järgima neid reegleid.
  • i. Ärge tehke midagi ebaseaduslikku.
  • ii. Ärge tegelge laste ekspluateerimise, neile halva põhjustamise või nende ähvardamisega.
  • iii. Ärge saatke rämpsposti. Rämpspost on soovimatud või omavolilised massmeilid, postitused, kontaktitaotlused, SMS-id (tekstsõnumid) või kiirsõnumid.
  • iv. Ärge kuvage ega kasutage teenuseid avalikult sobimatu sisu või muu materjali jagamiseks (muu hulgas näiteks alastus, brutaalsus, pornograafia, solvav keelekasutus, graafiline vägivald või kuritegevus).
  • v. Ärge tegelege pettusega (nt raha küsimine, teeseldes, et olete keegi teine; teenustega manipuleerimine mängutulemuste suurendamiseks või positsiooni, hinnangute või kommentaaride parandamiseks).
  • vi. Ärge minge tahtlikult mööda ühestki piirangust seoses juurdepääsuga teenustele või nende kättesaadavusega.
  • vii. Ärge tehke midagi, mis on kahjulik teile, teenustele või teistele inimestele (nt viiruste edastamine, jälitamine, terroristlik sisu, vihased mõtteavaldused või vägivalla propageerimine).
  • viii. Ärge rikkuge teiste õigusi (nt autoriõigusega muusika või muu autoriõigusega materjali lubamatu jagamine, Bingi kaartide või fotode edasimüük või muul viisil levitamine).
  • ix. Ärge tehke midagi, mis teiste privaatsust rikub.
  • x. Ärge aidake teistel neid reegleid rikkuda.
 • b. Jõustamine. Jätame endale õiguse keelduda teie sisust, kui see ületab teenuse lubatud salvestusruumi või faili suuruse. Peale selle, kui rikute mõnda ülal jaotise 3 alapunktis a nimetatud kohustust või rikute muul viisil oluliselt neid tingimusi, võime võtta teie vastu tarvitusele abinõusid, muu hulgas peatada teenuste osutamise või sulgeda teie Microsofti või Skype’i konto kohe mõjuval põhjusel või keelata suhtluse (nt meilide, failide jagamise või kiirsõnumite) edastamise teenustesse või teenustest. Samuti jätame endale õiguse eemaldada või keelata teie sisu teenustest suvalisel ajal, kui saame teada, et see võib rikkuda kehtivat seadust või neid tingimusi. Nende tingimuste väidetavate rikkumiste uurimisel jätab Microsoft endale õiguse teie sisu probleemi lahendamiseks üle vaadata. Kuid me ei jälgi teenuseid ega püüa seda teha.
 • c. Rakendumine Xboxi teenustele. Klõpsake siin, et näha lisateavet selle kohta, kuidas see käitumiskoodeks rakendub Xbox Live’ile, Windows Live’i mängudele ja teenusepakkuja Microsoft Studios mängudele, rakendustele, teenustele ning sisule, mida Microsoft pakub. Käitumiskoodeksi rikkumine Xboxi teenuste (määratud jaotise 13 punkti b alapunktis i) kaudu võib tuua kaasa Xboxi teenustes osalemise peatamise või keelamise, sh kontoga seotud sisulitsentside, Xboxi kuldliikme aja ja Microsofti konto jääkide äravõtmise.
Täistekst
Teenuste ja toe kasutamineTeenuste ja toe kasutamine4_usingTheServicesSupport
Kokkuvõte

4. Teenuste ja toe kasutamine.

 • a. Microsofti konto. Paljudele teenustele juurdepääsuks on teil vaja Microsofti kontot. Teie Microsofti konto võimaldab logida sisse toodetesse, veebisaitidele ja teenustele, mida osutavad Microsoft ja mõned Microsofti partnerid.
  • i. Konto loomine. Saate luua Microsofti konto, registreerudes veebis. Microsofti konto registreerimisel nõustute mitte kasutama valesid, ebatäpseid või eksitavaid andmeid. Mõnel juhul võib muu osapool (nt teie Interneti-teenuse pakkuja) olla teile Microsofti konto määranud. Kui saite oma Microsofti konto muult osapoolelt, võib sellel muul osapoolel olla teie konto suhtes täiendavaid õigusi, näiteks võimalus teie Microsofti kontole juurde pääseda või see kustutada. Vaadake üle kõik täiendavad tingimused, mis see muu osapool teile edastas, kuna Microsoft ei vastuta nende täiendavate tingimuste eest. Kui loote Microsofti mõne üksuse (nt oma ettevõtte või tööandja) nimel, kinnitate, et teil on seaduslik õigus selle üksuse sidumiseks nende tingimustega. Te ei tohi edastada oma Microsofti konto mandaate teisele kasutajale või üksusele. Konto kaitsmiseks hoidke konto andmed ja parool konfidentsiaalsena. Vastutate kogu tegevuse eest, mis teie Microsofti kontol toimub.
  • ii. Konto kasutamine. Peate oma Microsofti kontot aktiivsena hoidmiseks kasutama. See tähendab, et peate Microsofti konto ja seotud teenuste aktiivsena hoidmiseks logima sisse vähemalt üks kord viie aasta jooksul, kui tasuliste teenuste pakkumises pole teisiti märgitud või seadus ei nõua teisiti. Kui te selle aja jooksul sisse ei logi, siis eeldame, et teie Microsofti konto pole aktiivne, ja sulgeme selle teie eest. Vt jaotise 4 punkti a alapunkti iv punktist 2 teavet suletud Microsofti konto tagajärgede kohta. Peate logima sisse oma Outlook.com-i sisendkausta ja OneDrive’i (eraldi) vähemalt kord aastas, muidu suleme teie Outlook.com-i sisendkausta ja teie OneDrive’i teie eest. Microsofti kontoga seotud mängija sildi säilitamiseks peate Xboxi teenustesse sisse logima vähemalt üks kord viie aasta jooksul. Kui meil on mõistlik alus kahtlustamiseks, et teie Microsofti kontot kasutab pettuse tagajärjel muu osapool (nt kontoturbe rikkumise tagajärjel), võib Microsoft teie konto peatada, kuni omanikustaatuse taastate. Kompromissi olemuse tõttu võib olla vajalik juurdepääsu keelamine teie sisule osaliselt või terviklikult. Kui teil on raskusi oma Microsofti kontole pääsemisega, minge veebisaidile (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=238656).
  • iii. Lapsed ja kontod. Registreerudes kinnitate, et olete oma elukohas täisealine või et teil on nende tingimuste järgimiseks olemas kehtiv vanema või seadusjärgse eestkostja nõusolek. Kui te ei tea, kas olete oma elukohas täisealiseks saanud, või ei saa sellest jaotisest aru, ärge looge Microsofti kontot enne, kui olete oma vanemalt või seadusjärgselt eestkostjalt abi küsinud ja nõusoleku saanud. Kui olete Microsofti kontot loova alaealise vanem või seaduslik eestkostja, nõustute teie ja alaealine nende tingimustega ning kohustute neid järgima ja vastutate oma alaealise lapse järelevalve eest Microsofti konto või teenuste kasutamisel, k.a ostude korral, olenemata sellest, kas alaealise konto on juba avatud või luuakse hiljem.
  • iv. Konto sulgemine.
   • 1. Lisaks tühistamise õigustele, mis on nimetatud allolevas jaotises Tagastuseeskirjad (jaotise 9 punkt g), võite tühistada konkreetseid teenuseid või sulgeda oma Microsofti konto igal ajal ja mis tahes põhjusel. Microsofti konto sulgemiseks minge aadressile https://go.microsoft.com/fwlink/p/?linkid=618278. Kui palute meil oma Microsofti konto sulgeda, paneme selle 60 päevaks peatatud olekusse juhuks, kui meelt muudate. 60-päevase perioodi lõppemisel Microsofti konto suletakse. Vt alloleva jaotise 4 punkti a alapunkti iv punktist 2 selgitust selle kohta, mis Microsofti konto sulgemisel juhtub. Kui selle 60-päevase perioodi jooksul tagasi sisse logite, aktiveeritakse teie Microsofti konto uuesti.
   • 2. Kui teie Microsofti konto suletakse (ükskõik, kas seda teete teie või teeme meie), juhtub järgmine. Esiteks kaotate kohe õiguse Microsofti kontoga teenustele juurde pääseda. Teiseks kustutame teie Microsofti kontoga seotud andmed või teie sisu või eemaldame muul viisil seose teie ja teie Microsofti kontoga (kui seadus ei nõua, et me selle alles jätaksime, tagastaksime või edastaksime teile või teie määratud muule osapoolele). Selle tagajärjel ei pruugi te enam pääseda juurde ühelegi teenusele (või teie sisule, mille olete nendesse teenustesse salvestanud), mis nõuavad Microsofti kontot. Teil peaks olema regulaarse varundamise plaan. Kolmandaks võite kaotada juurdepääsu omandatud toodetele.
 • b. Töö- või koolikontod. Microsofti teatud teenustesse saate sisse logida töökoha või kooli meiliaadressiga. Kui seda teete, nõustute, et teie meiliaadressiga seotud domeeni omanik võib teie kontot kontrollida ja hallata ning saada juurdepääsu teie andmetele ning neid töödelda, kaasa arvatud teie suhtluse ja failide sisu, ning Microsoft võib teavitada domeeni omanikku konto või andmete ohtu sattumisest. Nõustute ka, et Microsofti teenuste kasutamisel võivad rakenduda lepingud, mille Microsoft on sõlminud teie või teie organisatsiooniga, ning siinsed tingimused ei pruugi rakenduda. Kui teil on juba Microsofti konto ja kasutate siinsete tingimuste raames pakutavatele teenustele juurdepääsu saamiseks eraldi töökoha või kooli meiliaadressi, võidakse teilt selliste teenuste kasutamise jätkamiseks paluda värskendada teie Microsofti kontoga seotud meiliaadressi.
 • c. Lisaseadmed/andmeplaanid. Paljude teenuste kasutamiseks vajate Interneti-ühendust ja/või andmeplaani/mobiilipaketti. Samuti võib olla vaja lisaseadmeid nagu peakomplekt, kaamera või mikrofon. Kohustute tagama kõik teenuste kasutamiseks vajalikud ühendused, paketid ja/või seadmed ja tasuma teie ühenduste, pakettide ja seadmete pakkuja(te) nõutavad tasud. Need lisanduvad tasudele, mida meile teenuste eest maksate, ja me ei kompenseeri teile selliseid tasusid. Uurige oma teenusepakkuja(te)lt, kas teile võivad sellised tasud rakenduda.
 • d. Teenuseteatised. Kui on midagi olulist, mida meil on vaja teile kasutatava teenusega seoses öelda, saadame teile teenuseteatisi ja teavet, mida meil on seaduse alusel kohustus edastada. Kui annate meile oma Microsofti kontoga seoses oma meiliaadressi või telefoninumbri, võime saata teile meili või SMS-iga (tekstsõnumiga) teenuseteatisi, näiteks et kontrollida enne teie mobiiltelefoni numbri registreerimist teie isikut. Võime saata teile teenuseteatisi ka muul moel (nt tootesiseste teatistega). SMS-i teel teatiste saamisel võivad rakenduda andmeside- või sõnumsidetasud. Soovitame teil oma meiliaadressi säilitada ja kontrollida. Kui te ei nõustu elektroonilisel kujul edastatavate teadete saamisega, peate teenuste kasutamise lõpetama.
 • e. Tugi. Mõne teenuse klienditugi on saadaval aadressil https://support.microsoft.com. Võite saata teatise ka Microsoftile, järgides protseduure, mis on antud nende tingimuste jaotises Teatised. Teatud teenused võivad pakkuda eraldi või täiendavat kliendituge, millele kehtivad aadressil https://www.microsoft.com/support-service-agreement saadaolevad tingimused, kui pole määratud teisiti. Tugi ei pruugi olla saadaval funktsioonide või teenuste eelvaate- või beetaversioonides. Kui elate Euroopas, võite edastada kaebuse ka ELi vaidluste lahendamise veebiplatvormil; kasutage aadressi MSODR@microsoft.com ainult selleks ja mitte ühelgi teisel eesmärgil.
 • f. Teenuste lõpetamine. Kui teie teenused tühistatakse (ükskõik, kas seda teete teie või teeme meie), kaotate esiteks kohe õiguse teenustele juurde pääseda ja teie litsents teenustega seotud tarkvara kasutamiseks lõpeb. Teiseks kustutame teie teenusega seotud andmed või teie sisu või eemaldame muul viisil seose teie ja teie Microsofti kontoga (kui seadus ei nõua, et me selle alles jätaksime, tagastaksime või edastaksime teile või teie määratud muule osapoolele). Selle tagajärjel ei pruugi te enam pääseda juurde ühelegi teenusele (või teie sisule, mille olete nendesse teenustesse salvestanud). Teil peaks olema regulaarse varundamise plaan. Kolmandaks võite kaotada juurdepääsu omandatud toodetele. Kui olete tühistanud Microsofti konto ja teil pole teist kontot, mis pääseks teenustele juurde, võidakse teie teenused kohe tühistada.
Täistekst
Muu osapoole rakenduste ja teenuste kasutamineMuu osapoole rakenduste ja teenuste kasutamine5_usingThird-PartyAppsAndServices
Kokkuvõte

5. Muu osapoole rakenduste ja teenuste kasutamine. Teenused võivad anda teile juurdepääsu toodetele, teenustele, veebisaitidele, linkidele, sisule, materjalile, mängudele, oskustele, integratsioonidele, bottidele või rakendustele või võimaluse neid soetada sõltumatutelt muudelt osapooltelt (ettevõtetelt või inimestelt, kes ei ole Microsoft; „Muude pakkujate rakendused ja teenused”). Paljud meie teenused aitavad teil ka leida muude pakkujate rakendusi ja teenuseid ning esitada nende kohta taotlusi või nendega suhelda või lubavad teil jagada oma sisu või andmeid ning te mõistate, et kasutate meie teenuseid, et saaksime teile pakkuda muude pakkujate rakendusi ja teenuseid. Muude pakkujate rakendused ja teenused võivad lasta teil salvestada teie sisu või andmeid muude pakkujate rakenduste ja teenuste avaldaja, pakkuja või operaatoriga. Muude pakkujate rakendused ja teenused võivad esitada teile privaatsuspoliitika või paluda teil nõustuda lisatingimustega, enne kui saate muu pakkuja rakenduse või teenuse installida või seda kasutada. Vaadake jaotise 13 punktist b lisatingimusi, mis kehtivad Office’i poe, Xboxi poe või Windowsi poe kaudu ostetud rakenduste puhul. Enne mis tahes muu pakkuja rakenduse või teenuse soetamist, kasutamist, taotlemist või Microsofti kontoga sidumist vaadake üle lisatingimused ja privaatsuspoliitika. Lisatingimused ei muuda neid tingimusi. Microsoft ei litsentsi teile ühegi muu osapoole rakenduste ja teenuste osana mingit intellektuaalset omandit. Nõustute võtma enda peale muude pakkujate rakenduste ja teenuste kasutamisega seotud riski ja kogu vastutuse ning sellega, et Microsoft ei vastuta teie ega teiste ees mis tahes muu pakkuja rakenduste ja teenuste pakutava teabe või teenuste eest.

Täistekst
Teenuse kättesaadavusTeenuse kättesaadavus6_serviceAvailability
Kokkuvõte

6. Teenuse kättesaadavus.

 • a. Teenused, muu osapoole rakendused ja teenused või teenuste kaudu pakutav materjal ja tooted ei pruugi olla vahetevahel kättesaadavad, neid võidakse pakkuda piirangutega või need võivad erineda olenevalt teie piirkonnast või seadmest. Kui muudate teie Microsofti kontoga seotud asukohta, võib vajalik olla nende toodete uuesti soetamine, mis olid teile saadaval ja mille eest olite tasunud eelmises piirkonnas.
 • b. Töötame selle nimel, et hoida teenuseid töökorras, kuid sellegipoolest tuleb võrguteenustes ette häireid ja katkestusi. Teenuse katkemise korral ei pruugi te ajutiselt oma sisu kätte saada. Soovitame korrapäraselt varundada teenustes salvestatud või muude pakkujate rakendusi ja teenuseid kasutades salvestatud sisu ja andmeid.
Täistekst
Teenuste või tarkvara värskendused ja nende tingimuste muudatusedTeenuste või tarkvara värskendused ja nende tingimuste muudatused7_updatesToTheServicesOrSoftwareAndChangesToTheseTerms
Kokkuvõte

7. Teenuste või tarkvara värskendused ja nende tingimuste muudatused.

 • a. Teid teavitatakse alati enne nende tingimuste muutmist. Võime neid tingimusi muuta, (i) kui see on vajalik kehtiva seaduse tõttu, muu hulgas sellise seaduse muutumise korral; (ii) kui kehtiv seadus soovitab ja/või nõuab muudatust; (iii) kui teenus areneb; (iv) kui see on vajalik tehnilistel kaalutlustel; (v) kui seda on vaja teenuste toimimise tagamiseks; (vi) kui tingimuste muutmine on kasulik kasutajale. Teavitame teid enne muudatuse tegemist kasutajaliidese, meilisõnumi või muude vahendite kaudu. Teile antakse ka võimalus teenusest 30 päeva enne muudatuse jõustumist loobuda. Teenuste kasutamine pärast muudatuste jõustumist tähendab, et nõustute uute tingimustega. Kui te uute tingimustega ei nõustu, peate teenuste kasutamise lõpetama ja sulgema oma Microsofti konto jaotise 4 punkti a alapunkti iv kohaselt. Rõhutame seda teavet, kui teid nende tingimuste muudatusest teavitame.
 • b. Me võime automaatselt kontrollida teie tarkvara versiooni, mis on vajalik teenuste pakkumiseks ning tarkvaravärskenduste või konfiguratsioonimuudatuste allalaadimiseks teenuste lisatasuta värskendamiseks, täiustamiseks või edasiarendamiseks. Teil võib olla ka vaja teenuste kasutamise jätkamiseks tarkvara värskendada. Selliste värskenduste puhul kehtivad need tingimused, kui värskendustega pole kaasas täiendavaid või muid tingimusi, millisel juhul kehtivad need muud tingimused. Kui te värskenduste puhul kehtivatele täiendavate või muude tingimustega ei nõustu, ei tohi te neid värskendusi vastu võtta ega kasutada. Microsoft ei kohustu kõiki värskendusi saadavaks tegema ega garanteeri, et toetame teie ostetud või litsentsitud tarkvara, rakenduste, sisu või muude toodete süsteemiversiooni.
 • c. Töötame pidevalt teenuste täiustamise kallal ja võime sellega seoses igal ajal teenuseid muuta või funktsioone kustutada või lõpetada juurdepääsu pakkumise muude osapoolte rakendustele ja teenustele, muu hulgas piiranguteta juhul, kui meie lepingud muude osapooltega ei luba meil enam nende materjale pakkuda, kui teenuse pakkumine ei ole enam võimalik, tehnoloogia on edasi arenenud või kui klientidelt saadud tagasiside viitab vajalikule muudatusele. Teatame teile ette, kui kaotate teenuste muudatuse tõttu juurdepääsu oma sisule. Tasuliste teenuste puhul teatame ette ka muudest olulistest muudatustest. Välja arvatud kehtivate seadustega lubatud määral puudub meil kohustus anda teile mis tahes varem ostetud materjali, (jaotise 13 punktis k määratletud) digitaalkaupade või rakenduste uus allalaadimise võimalus või need asendada. Kui tühistame tasulise teenuse, hüvitame teile proportsionaalselt teie tehtud maksete summa, mis vastab sellisele tühistamisele eelnenud teenuse järelejäänud osale.
 • d. Et teil oleks võimalik kasutada materjali, mis on kaitstud Microsofti digitaalõiguste haldusega (DRM) (nt teatud muusika, mängud, filmid, raamatud jne), võib DRM-i tarkvara võtta automaatselt ühendust võrgus oleva õiguste serveriga ning laadida alla ja installida DRM-i värskendused.
Täistekst
TarkvaralitsentsTarkvaralitsents8_softwareLicense
Kokkuvõte

8. Tarkvaralitsents. Kui pole kaasas eraldi Microsofti litsentsilepingut (nt kui kasutate Microsofti rakendust, mis on Windowsiga kaasas ja selle osa, kehtivad sellise tarkvara puhul Microsofti tarkvara litsentsitingimused Windowsi operatsioonisüsteemi jaoks), kehtivad igasuguse tarkvara puhul, mille oleme teile teenuste osana andnud, need tingimused. Office’i poe, Windowsi poe või Xboxi poe kaudu soetatud rakendustele kehtib jaotise 13 punkti b alapunkt i.

 • a. Kui neid tingimusi järgite, anname teile õiguse installida ja kasutada ülemaailmselt ühe seadme kohta ühte tarkvaraeksemplari. Seda tohib koos teenusega kasutada korraga üks isik. Teatud seadmete puhul võib see tarkvara olla teenuste isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks eelinstallitud. Tarkvara või veebisait, mis on teenuste osa, võib sisaldada muu osapoole koodi. Tarkvara või veebisaidi kaudu lingitud või viidatud muu osapoole skriptid või koodi litsentsib teile vastavat koodi omav muu osapool, mitte Microsoft. Teatised muu osapoole koodi kohta (kui neid on) on informatiivsed.
 • b. Tarkvara litsentsitakse, mitte ei müüda ning Microsoft jätab endale tarkvara osas kõik õigused, mida ei ole sõnaselgelt nendes tingimustes väljendatud. See litsents ei anna teile õigust ja te ei tohi ebaseaduslikult teha järgmist.
  • i. kõrvale hoiduda tarkvara või teenuste tehnilistest kaitsemeetmetest;
  • ii. teenustes sisalduvat või nende kaudu juurdepääsetavate tarkvara või teenuse osi osadeks lahutada, dekompileerida, dekrüptida, häkkida, emuleerida, rakendada ega pöördprojekteerida, v.a kehtiva autoriõiguse seadusega sõnaselgelt lubatud ulatuses;
  • iii. eraldada tarkvara või teenuste komponente kasutamiseks erinevatel seadmetel;
  • iv. avaldada, kopeerida, rentida, liisida, müüa, eksportida, importida, levitada või laenata tarkvara või teenuseid, kui Microsoft pole teile selleks sõnaselget luba andnud;
  • v. tarkvara, tarkvaralitsentse või teenustele juurdepääsu või nende kasutamise õigusi edasi anda;
  • vi. kasutada teenuseid ühelgi lubamatul viisil, mis võib häirida teiste kasutust, või mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule juurdepääsu saamiseks;
  • vii. lubada juurdepääsu teenustele või muuta mis tahes Microsofti loaga seadet (nt Xbox One, Xbox 360, Microsoft Surface jne) lubamatu muu osapoole rakendusega.
Täistekst
MaksetingimusedMaksetingimused9_paymentTerms
Kokkuvõte

9. Maksetingimused. Teenuste ostmisel kehtivad teie ostu puhul need maksetingimused ja nõustute nendega.

 • a. Tasud. Kui teenustega on seotud tasusid, nõustute nende eest maksma. Teenuse hind sisaldab kõiki kehtivaid makse, kui pole märgitud teisiti. Vastutate ainuisikuliselt selliste maksude või muude tasude maksmise eest. Maksud arvutatakse teie asukoha põhjal Microsofti konto registreerimise ajal, kui pole teisiti öeldud. Pärast seda, kui oleme teile teada andnud, et ei saanud teilt õigeaegselt täies ulatuses makset, võime teenused peatada või tühistada, kui te ei tasu makset vajalikuks ajaks. Maksmata arve tõttu teenuste peatamisel või tühistamisel võite jääda ilma oma konto juurdepääsu- ja kasutusõigusest ning selle sisust. Kui loote Interneti-ühenduse ettevõtte võrgu või muu privaatvõrgu kaudu, mis teie asukohta varjab, võivad tasud erineda teie tegeliku asukoha kohta kuvatavatest tasudest. Olenevalt teie asukohast võib mõne tehingu jaoks olla vajalik välisvaluuta teisendamine või töötlemine muus riigis. Kui kasutate deebet- või krediitkaarti, võib teie pank võtta selliste teenuste eest lisatasu. Lisateabe saamiseks pöörduge oma panga poole.
 • b. Teie arveldusarve. Teenuse eest tasumiseks küsitakse teilt teenuse kasutajaks registreerumisel eelistatud makseviisi. Arveldusarve teavet ja makseviisi saate vaadata ning muuta Microsofti kontohalduse veebilehel. Skype’i puhul peate selleks logima sisse oma kontoportaali aadressil https://skype.com/go/myaccountm. Peale selle lubate Microsoftil kasutada teie panga või vastava maksevõrgu valitud makseviisiga seotud värskendatud kontoteavet. Nõustute viivituseta värskendama oma kontoandmeid ja muud teavet, sh meiliaadressi ning makseviisi üksikasju, et saaksime teie tehingud lõpule viia ja vajaduse korral teiega tehingutega seoses ühendust võtta. Kui palute meil teie valitud makseviisi kasutamise lõpetada ega esita sobiliku aja jooksul pärast meilt saadud teatist alternatiivset makseviisi, võime teie tasulise teenuse mõjuval põhjusel peatada või lõpetada. Arveldusarve muudatused ei mõjuta tasusid, mille oleme esitanud teie arveldusarvele enne seda, kui oleksime mõistliku ajavaruga saanud teie arveldusarve muutmisega arvestada.
 • c. Arveldus. Kui esitate Microsoftile oma makseviisi: i) vastutate selle eest, et olete esitatud makseviisi volitatud kasutaja ning kogu makseteave on täpne ja tõene; ii) lubate Microsoftil nõuda teenuste või saadaoleva sisu kasutamise eest tasu teie makseviisi kasutades; iii) lubate Microsoftil nõuda teilt tasu nende tasuliste teenusefunktsioonide eest, mida tingimuste kehtivusajal kasutate või mille kasutajaks registreerute. Nagu nimetatud, võime esitada teile arve: a) ette; b) ostu ajal; c) veidi aega pärast ostu sooritamist; d) jooksvalt tellitud teenuste eest. Samuti võime teilt teie heakskiidetud summa ulatuses tasu nõuda, teavitades teid eelnevalt jooksvalt tellitud teenuste eest tasutava summa muudatusest ja hinnamuudatuse korral andes teile võimaluse tühistada enne hinnamuudatust teenuste tellimused. Võime esitada teile üheaegselt arve rohkem kui ühe eelneva arveldusperioodi eest nende summade kohta, mida pole veel töödeldud.
 • d. Korduvad maksed. Kui ostate teenuseid kordustellimuse alusel (nt iga kuu, iga 3 kuu või aasta kaupa), siis nõustute, et annate loa korduvate maksete küsimiseks ja maksed tehakse Microsoftile teie valitud makseviisi kasutades ja korduvate ajavahemike järel, millega olete nõustunud, kuni selle teenuse kordustellimuse lõpetate või Microsoft seda teeb. Püsimaksete lubamisel lubate Microsoftil salvestada teie maksevahendi ja töödelda selliseid makseid kas deebetkaartide või rahaülekannete või elektrooniliste maksekorralduste teie valitud kontolt (automaatse arvelduskoja või sarnaste makseviiside korral) või tasudena teie määratud kontolt (krediitkaardi või sarnaste makseviiside korral) (ühisnimetusega „elektrooniline makse”). Tellimistasud võetakse tavaliselt enne tellimusperioodi algust. Kui mõni makse tagastatakse tasumata või krediitkaarditehing või sarnane tehing lükatakse tagasi või sellest keeldutakse, jätab Microsoft või tema teenusepakkuja endale õiguse küsida kehtivat kauba tagastamise, kaubast keeldumise või ebapiisavate rahaliste vahendite tasu ja töödelda selline makse elektroonilise maksena.
 • e. Automaatne pikendamine. Kui automaatne pikendamine on teie riigis lubatud, saate valida, et teenuste tellimused pikendatakse fikseeritud teenuseperioodi lõpus automaatselt. Enne mis tahes teenuse pikenemist uue tähtajani saadame teile meili teel või muul mõistlikul viisil meeldetuletusi ja teavitame teid hinnamuudatustest jaotise 9 punkti k kohaselt. Kui oleme teile meelde tuletanud, et valisite teenuste tellimuse automaatse pikenemise, pikendame teie teenuseid praeguse teenuseperioodi lõppedes automaatselt ja võtame teilt pikendusperioodi eest vastavat tasu, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud teenused ülalkirjeldatud viisil tühistada. Peale selle tuletame teile meelde, et nõuame teie valitud makseviisi teel teenuste pikendamise eest tasu, olgu see siis esitatud pikendamise kuupäeval või hiljem. Anname teile juhised ka selle kohta, kuidas saate teenused tühistada. Peate tühistama teenused enne pikendamise kuupäeva, et vältida arve saamist pikendamise eest. Tellitud teenuseid saab tühistada teie Microsofti konto teenuste ja tellimuste lehel või pöördudes klienditeeninduse poole, nagu on kirjeldatud eespool jaotises 4(e).
 • f. Elektrooniline väljavõte ja vead. Microsoft esitab teile elektroonilise arve Microsofti kontohalduse veebisaidil, kus saate seda vaadata ja printida. Skype’i puhul pääsete elektroonilisele arvele juurde, logides sisse oma kontole aadressil www.skype.com. See on ainus meie esitatav arveversioon. Olenevalt teenusest ja riigist võib olla saadaval käibemaksuga arve. Kui oleme teie arves teinud mõne vea, parandame selle kohe pärast seda, kui olete meile sellest teatanud (või kui oleme seda märganud) ja oleme asja uurinud. Kui teie arves esineb esimest korda viga, andke sellest meile 120 päeva jooksul teada, et saaksime probleemi hõlpsamalt selle aja jooksul kõrvaldada. Võite edastada sellised taotlused klienditeenindusele, nagu on kirjeldatud jaotises 4(e).
 • g. Tagastuseeskirjad. Põhjusest olenemata on teil õigus ostukuupäevast neljateistkümne (14) päeva pikkusele tühistamisperioodile („järelemõtlemisajale”). Kui tühistamise ajal osutatakse osaliselt teenust, saate tagasi proportsionaalse osa. Võtate teadmiseks, et kui järelemõtlemisaeg lõpeb teenuse täies ulatuses osutamise ajal, ei saa teie ostu eest raha tagastada. Kui ostate meilt digitaalset sisu, lõpeb teie õigus tühistamisele hetkest, kui alustate allalaadimist. Kui seadusega või konkreetse teenusepakkumisega pole määratud teisiti, on kõik ostud lõplikud ja makstud tasusid ei hüvitata. Kõigi teenuste puhul (v.a Skype) on teave ja juhised teenusest loobumise ja tagastuse taotlemise kohta meie loobumisvormi kaudu (kui teil on õigus tagastusele) antud Microsofti kontohalduse veebisaidil. Skype’i puhul täitke loobumisvorm, kasutades siin antud teavet. Kui usute, et Microsoft on teile ekslikult arve esitanud, peate Microsoftiga ühendust võtma ja uurime tasuga seonduvat. Kui väljastame tagastuse või kreeditarve, ei kohusta see meid tulevikus samasugust või sarnast tagastust väljastama. Need tagastuseeskirjad ei mõjuta ühtegi õigust kehtivate seaduste alusel. Lisateavet hüvituse kohta vaadake spikri teemast.
 • h. Teenustest loobumine. Teenuseid saab tühistada teie Microsofti konto teenuste ja tellimuste haldamise lehel või pöördudes klienditeeninduse poole, nagu on kirjeldatud eespool jaotises 4(e). Peaksite vaatama üle teenuse pakkumise kirjelduse, kuna i) te ei pruugi saada loobumise ajal tagasimakset; ii) võite olla kohustatud maksma loobumistasu; iii) võite olla kohustatud tasuma kõik teie arvekontole enne tühistamiskuupäeva laekunud arved ja iv) võite teenustest loobumisega kaotada juurdepääsu oma kontole. Töötleme teie andmeid nii, nagu on kirjeldatud jaotises 4. Kui otsustate teenustest loobuda, lõpeb teile teenuse osutamine kehtiva teenuseperioodi lõppemisel, aga kui esitame teile arve perioodipõhiselt, lõpeb teenuse osutamine selle perioodi lõpus, mille jooksul te teenusest loobusite.
 • i. Prooviperioodi pakkumised. Kui osalete mis tahes prooviperioodi pakkumises, peate edaspidiste kulude kandmise vältimiseks prooviteenuse(d) prooviperioodi lõpuks tühistama, kui me pole teid teisiti teavitanud. Kui te prooviteenust/-teenuseid prooviperioodi lõpuks ei tühista, võime teilt teenus(t)e eest tasu küsida, arvestades enne prooviperioodi lõppu teile edastatud hindu.
 • j. Kampaaniapakkumised. Aeg-ajalt võib Microsoft pakkuda teenuseid prooviperioodiks, mille jooksul Microsoft teilt teenuste eest raha ei küsi. Microsoft jätab endale õiguse teilt selliste teenuste eest (tavahindade alusel) tasu küsida, kui rikute pakkumise tingimusi.
 • k. Hinnamuutused. Kui teile tehtud teenusepakkumises on kehtestatud mingi konkreetne ajavahemik ja hind, jääb see hind sellel perioodil jõusse. Teil tuleb teenuse kasutamise jätkamiseks uute pakkumiste ja hindadega nõustuda. Kui teie teenus on perioodipõhine (nt kuustasuga) ja kindlat kehtivusaega pole määratud ning see ei ole proovipakkumine, võime uute või täiustatud teenuse funktsioonide lisamisel muuta teenuse hinda teenuse pakkumise kulude tõusuga kooskõlas või muutuste tõttu turul (nt tööjõukulude, valuutakõikumiste, maksude/määruste muutuste, inflatsiooni, litsentsitasude, infrastruktuuri ja halduskulude tõttu). Teavitame teid vähemalt 30 päeva enne hinnamuudatuse jõustumist. Vastavalt ülaltoodud jaotisele 9 (h) antakse teile võimalus teenusest enne hinnamuutust loobuda. Kui teavitame teid hinnamuutusest, anname teada ka seda, et uus hind hakkab kehtima ka siis, kui te teenusest ei loobu.
 • l. Teile tehtavad maksed. Kui oleme teile võlgu, nõustute meile makse sooritamiseks vajalikku teavet õigel ajal ja täpselt edastama. Kohustute tasuma mis tahes maksud ja kulud, mis võivad teile tehtava maksega kaasneda. Peate järgima ka mis tahes muid tingimusi, mis kehtivad teie õigustele mis tahes makseid saada. Kui saate meilt eksliku makse, võime makse tühistada või nõuda selle tagastamist. Nõustute meiega selles osas koostööd tegema. Võime ka vähendada teile tehtavat makset ette teatamata, tehes tasaarvelduse mis tahes varasema enammakstud summaga.
 • m. Maksmisega viivitamine. Maksmisega viivitamisel peate tasuma kõik põhjendatud kulud, mida varasemate laekumata summade sissenõudmine meile põhjustab, sealhulgas seadusega lubatud ulatuses advokaaditasud ja muud õigusabi tasud ning kulud. Võime teenuse osutamise katkestada või lõpetada, kui te ei maksa teenuste eest õigel ajal pärast seda, kui oleme teile meeldetuletuse saatnud, milles teid hoiatatakse teenuste peatamise ja/või tühistamise eest, kui te makset nõutud ajaks ei tee. Saate peatamist või tühistamist vältida, kui tasute makse meeldetuletuses toodud sobiliku aja jooksul. Kui tasumata summa on väga väike, rakendame teistsugust protseduuri. Sellisteks summadeks peetakse arve kogusummast alla kahe protsendi moodustavad puuduolevad tasud. Maksmata arve tõttu teenuste peatamine või tühistamine võib põhjustada Microsofti kontole juurdepääsu kaotamise.
 • n. Kinkekaardid. Kinkekaartide (v.a Skype’i kinkekaartide) lunastamisele ja kasutamisele kehtivad Microsofti kinkekaartide tingimused. Teave Skype’i kinkekaartide kohta on saadaval Skype’i spikrilehel.
 • o. Pangakonto makseviis. Võite registreerida Microsofti kontoga sobiva pangakonto, et kasutada seda makseviisina. Sobivad pangakontod hõlmavad selliste finantsasutuste kontosid, mis suudavad võtta vastu otsemakseid (nt Ameerika Ühendriikides asuv finantsasutus, mis toetab automaatse arvelduskoja („ACH”) ülekandeid, Euroopa finantsasutus, mis toetab ühtset euromaksete piirkonda („SEPA”) või Hollandis „iDEAL”). Kehtivad ka need tingimused, millega nõustusite oma pangakonto lisamisel makseviisina oma Microsofti kontole (nt SEPA puhul „mandaat”). Kinnitate ja garanteerite, et teie registreeritud pangakonto on teie nimel või teil on õigus selle pangakonto registreerimiseks ja kasutamiseks makseviisina. Pangakonto registreerimise või valimisega makseviisiks annate Microsoftile (või tema agendile) õiguse algatada vähemalt ühe debiteerimise teie ostu või kordustellimuse tasu kogusumma ulatuses (teie tellitud teenuse tingimuste kohaselt) teie pangakontolt (ja vajaduse korral algatada vähemalt ühe krediteerimise teie pangakontole vigade parandamiseks, raha tagastamiseks või sarnasel eesmärgil) ja annate finantsasutusele, kus teie pangakonto asub, õiguse selliste debiteerimiste mahaarvamiseks või selliste krediteerimiste vastuvõtmiseks. Mõistate, et see volitus jääb täies ulatuses kehtima, kuni oma pangakonto andmed Microsofti kontolt eemaldate. Kui usute, et teilt on ekslikult raha võetud, siis pöörduge esimesel võimalusel eespool jaotises 4(e) antud andmetel klienditoe poole. Teie riigis kehtivad seadused võivad samuti piirata teie vastutust mis tahes petturlike, ekslike või lubamatute tehingute eest teie pangakontolt. Pangakonto registreerimise või valimisega makseviisiks kinnitate, et olete neid tingimusi lugenud, mõistate neid ja nõustute nendega.
Täistekst
Lepingupool, kohaldatav õigus ja vaidluse lahendamise asukohtLepingupool, kohaldatav õigus ja vaidluse lahendamise asukoht10_11_contractingEntityChoiceOfLaw
Kokkuvõte

10. Lepingupool, kohaldatav õigus ja vaidluse lahendamise asukoht.

 • a. Skype’i kaubamärgiga teenused. Kasutades tarbijatele mõeldud Skype’i kaubamärgiga tasuta ja tasulisi tarkvara ja teenuseid, olete lepingulises suhtes ettevõttega ja kõik viited Microsoftile nendes tingimustes tähendavad ettevõtet Skype Communications S.à.r.l, 23 – 29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. Nende tingimuste puhul kehtivad Luksemburgi seadused ja neid tõlgendatakse vastavalt, kuid kui elate Euroopas, ei kaota te seetõttu kohustuslikke tarbijakaitseõigusi selle riigi seaduste alusel, kuhu teie teenused suuname ja kus on teie püsiv elukoht.
 • b. Kõik muud teenused. Kui elate (või kui teie ettevõtte peakontor asub) Euroopas ja te kasutate tasuta või tasulisi teenuseid, sõlmite lepingu ettevõttega Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South County Business Park, Leopardstown, Dublin 18, Ireland (registreeritud Iirimaa ettevõtete registris numbriga 256796, käibemaksukohustuslase numbriga: IE 8256796 U, registreerimisaadressiga 70 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Iirimaa). Kõiki tasuta ja tasuliste teenustega seotud nõudeid reguleerivad Iirimaa seadused, kuid te ei kaota seetõttu kohustuslikke tarbijakaitseõigusi, mis kehtivad riigis, kuhu teie teenused suuname ja mille püsielanik te olete (või kus on teie ettevõtte peamine tegevuskoht). Õiguspiirkonnaks nõustute valima koos Microsoftiga selle riigi kohtud, kuhu nende tingimuste või teenustega seotud vaidlused suuname ja kus on teie püsiv elukoht (või ettevõtte puhul teie peamine tegevuskoht), aga võite selleks valida ka Iirimaa vastutava kohtu.
Täistekst
GarantiidGarantiid12_Warranties
Kokkuvõte

11. Garantiid Kui olete tarbija, on teil seaduste järgi teatud õigused. Need õigused hõlmavad Microsofti kohustust osutada teenuseid mõistliku hoole ja oskustega. Miski nendes tingimustes pole mõeldud piirama või välistama meie vastutust ühegi Microsofti-poolse rikkumise eest. VÄLJA ARVATUD JUHTUDEL, KUI OLEME VIGU PAHAUSKSELT VARJANUD VÕI VEAD ON MUUTNUD TEENUSTE KASUTAMISE VÕIMATUKS JA VÄLJA ARVATUD SKYPE’I TASULISTE TEENUSTE PUHUL, OSUTAME TEENUST „OLEMASOLEVAL KUJUL”, „KOOS KÕIGI PUUDUSTEGA” JA „KÄTTESAADAVUSE JÄRGI”. ME EI TAGA TEENUSTE TÄPSUST EGA AJAKOHASUST. TUNNUSTATE JA NÕUSTUTE, ET ARVUTI- JA TELEKOMMUNIKATSIOONISÜSTEEMID EI OLE VEATUD JA AEG-AJALT VÕIB ETTE TULLA RIKKEID. ME EI TAGA TEENUSTE SEGAMATUT, AJAKOHAST, TURVALIST JA VEATUT TOIMIMIST. MEIE JA MEIE SIDUSETTEVÕTTED, EDASIMÜÜJAD, LEVITAJAD JA TARNIJAD EI ANNA MITTE ÜHTEGI LEPINGUJÄRGSET GARANTIID EGA TINGIMUST. TEIL ON KÕIK KOHUSTUSLIKUD GARANTIID, KUID ME EI ANNA MUID GARANTIISID. VÄLISTAME KEHTIVATE SEADUSTEGA LUBATUD ULATUSES MIS TAHES KAUDSED KOHUSTUSLIKUD GARANTIID, SH KAUBASTATAVUSE, KINDLAKS OTSTARBEKS SOBIVUSE, TÖÖALASTE PÜÜDLUSTE JA MITTERIKKUMISEGA SEOTUD KAUDSED GARANTIID VÕI TINGIMUSED.

Täistekst
Vastutuse piiramineVastutuse piiramine13_limitationOfLiability
Kokkuvõte

12. Vastutuse piiramine.

 • a. Microsoft ei ole vastutav teie sisu, materjali või muu osapoole materjali eest, sealhulgas kolmanda osapoole veebisaitide linkide ja kasutajate pakutavate tegevuste eest. Sellist sisu ega tegevusi ei saa Microsoftile omistada ja need ei esinda Microsofti seisukohta.
 • b. Microsoft vastutab ainult siis, kui rikutud on lepingu materiaalseid kohustusi või kui seda nõuab kehtiv seadus.
 • c. Microsoft, selle asendajad ja/või seaduslikud esindajad ei ole vastutavad ühegi kaudse kahju eest, sealhulgas rahalise kahju (nt kasumi kaotuse) eest, tingimusel, et Microsoft, selle asendajad ja/või seaduslikud esindajad ei ole seda oma hooletuse või tahtliku väärkäitumisega põhjustanud.
 • d. Vastutuse piiramine ei puuduta Microsofti seaduslikku süütusest tulenevat vastutust ja seaduslikku vastutust garantii rikkumise eest. See kehtib ka Microsoftile, tema asendajatele ja/või seaduslikele esindajatele pettuse korral või nende hooletuse korral, mille tagajärg on inimvigastus või surm.
 • e. Microsoft ei vastuta ühegi kohustuse täitmatajätmise või täitmisega viivitamise eest nende tingimuste alusel, kui selline täitmatajätmine või viivitus tuleneb asjaoludest, mis ei allu Microsofti mõistlikule kontrollile (nt töövaidlustest, vääramatust jõust, sõjast või terrorismiaktist, pahatahtlikust kahju tekitamisest, õnnetustest või kehtiva seaduse või valitsuse määruse järgimisest). Microsoft püüab minimeerida nende sündmuste mõju ja täita neid kohustusi, mida need sündmused ei mõjuta.
Täistekst
Teenusepõhised tingimusedTeenusepõhised tingimused14_service-SpecificTerms
Kokkuvõte

13. Teenusepõhised tingimused. 13. jaotisele eelnevad ja järgnevad tingimused kehtivad üldiselt kõigile teenustele. Selles jaotises on teenusepõhised tingimused, mis lisanduvad üldtingimustele. Vastuolude korral üldtingimustega kehtivad need teenusepõhised tingimused.

Täistekst
Xbox Live’i ja teenusepakkuja Microsoft Studios mängud ja rakendusedXbox Live’i ja teenusepakkuja Microsoft Studios mängud ja rakendused14a_XboxLive
Kokkuvõte
 • a. Xbox Live’i ja teenusepakkuja Microsoft Studios mängud ja rakendused.
  • i. Isiklik mitteäriline kasutus. Xbox Live, Windows Live’i mängud ja teenusepakkuja Microsoft Studios mängud, rakendused, teenused ja sisu, mida Microsoft pakub (ühiselt Xboxi teenused) on mõeldud ainult isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks.
  • ii. Xboxi teenused. Kui registreerute Xbox Live’i ja/või saate Xboxi teenuseid, jälgitakse teavet mängimise, tegevuste ja mängude ning Xboxi teenuste kasutamise kohta ja seda teavet jagatakse asjakohaste muu osapoole mänguarendajatega, et Microsoft ja muu osapoole mänguarendajad saaksid oma mänge juhtida ja Xboxi teenuseid pakkuda. Kui otsustate siduda oma Microsofti Xboxi teenusekonto mitte-Microsofti (nt muu rakenduste ja teenuste mänguavaldaja peale Microsofti) teenuse kontoga, siis nõustute järgmisega. a) Microsoft võib jagada piiratud kontoteavet (muu hulgas mängija silti, mängija skoori, mängu skoori, mängu ajalugu ja sõprade loendit) selle muu osapoolega Microsofti privaatsusavalduses kirjeldatud viisil ja b) kui teie Xboxi privaatsussätted seda lubavad, võib muu osapool (kes pole Microsoft) pääseda mängusisese suhtluse kaudu juurde ka teie sisule, kui olete muu osapoole keskkonnas oma kontole sisse loginud. Samuti, kui teie Xboxi privaatsussätted seda lubavad, võib Microsoft avaldada teie nime, mängija sildi, mängija pildi, moto, avatari, mänguklipid ja mängud, mida olete mänginud, teie lubatud inimestele.
  • iii. Teie sisu. Xboxi teenuste kogukonna loomiseks annate Microsoftile, selle sidusettevõtetele ja all-litsentsijatele tasuta ning ülemaailmse õiguse oma sisu või oma Xboxi teenustesse postitatud nime, mängija silti, mängija pilti, motot või avatari tervikuna või osaliselt mis tahes vahendi või protsessi kaudu mis tahes materjalis või tugiteenuses kasutada, muuta, paljundada, levitada, edastada, jagada ja kuvada.
  • iv. Mänguhaldurid. Mõnes mängus kasutatakse mänguhaldureid ja -juhte. Mänguhaldurid ja -juhid pole volitatud Microsofti nimel sõna võtma. Nende vaated ei pruugi peegeldada Microsofti omi.
  • v. Lapsed Xboxis. Kui olete alaealine, kes kasutab Xbox Live’i, võib teie vanemal või eestkostjal olla kontroll paljude teie konto aspektide üle ja ta võib saada aruandeid teie Xbox Live’i kasutuse kohta.
  • vi. Mänguraha või virtuaalsed esemed. Teenused võivad sisaldada virtuaalset mänguraha (nt kulda, münte, sularaha või punkte), mida saab tegelike rahaliste vahendite eest Microsoftilt osta, kui olete oma riigis täisealine. Teenused võivad sisaldada ka virtuaalseid digitaalseid üksusi või kaupu, mida saab Microsoftilt tegelike rahaliste vahendite või mänguraha eest osta. Mänguraha ja virtuaalseid esemeid ei vaheta Microsoft ega ükski muu osapool kunagi tegelike rahaliste vahendite, kaupade ega muude rahalise väärtusega esemete vastu. Teil on piiratud isiklik tagasivõetav, mitte üleantav ja mitte all-litsentsitav õigus kasutada mänguraha ja virtuaalseid kaupu ainult teenuses; teil puudub sellise teenuses kasutatava või sealt pärineva mänguraha või virtuaalsete kaupade omandiõigus ja õigus ühelegi muule atribuudile, mis on seotud teenuste kasutamisega või mida teenuses hoitakse. Microsoft võib neid pakkumisi seoses mänguraha või virtuaalsete kaupadega aeg-ajalt muuta.
  • vii. Tarkvaravärskendused. Mis tahes seadme korral, mis loob ühenduse Xboxi teenustega, võime automaatselt kontrollida teie Xboxi konsooli või Xboxi rakenduse tarkvara versiooni ja laadida alla Xboxi konsooli või Xboxi rakenduse tarkvaravärskendused või konfiguratsioonimuudatused, sh sellised värskendused, mis takistavad juurdepääsu Xboxi teenustele, lubamatute Xboxi mängude või Xboxi rakenduste kasutamist või lubamatute riistvara välisseadmete kasutamist koos Xboxi konsooliga.
  • viii. Mängija sildi aegumine. Peate Xboxi teenustesse logima sisse vähemalt üks kord viie aasta jooksul, muidu võite kaotada juurdepääsu teie kontoga seotud mängija sildile ning see mängija silt võib muutuda kättesaadavaks teistele kasutajatele.
  • ix. Arena. Arena on Xboxi teenus, millega Microsoft või muu osapool võib pakkuda teile võimalust videomänguvõistluse loomiseks või selles osalemiseks, mõnikord ka auhinna eest („võistlus”). Arena kasutamisel kehtivad need tingimused ja peate võib-olla nõustuma võistluse täiendavate tingimuste ja reeglitega, mida nõuab võistluse korraldaja registreerumise ajal („võistluse tingimused”). Rakendada võidakse sobivusreegleid ja need võivad õiguspiirkondade lõikes erineda. Võistlused on kehtetud, kui need on seadusega keelatud või piiratud. Nende tingimuste (sh käitumiskoodeksi) või võistluse tingimuste rikkumine võib tuua kaasa trahvi või võistluselt diskvalifitseerimise. Kui loote võistluse, ei tohi te nõuda võistluse reegleid, mida Microsoft (oma äranägemise järgi) peab nende tingimustega vastuolus olevaks. Microsoft jätab endale õiguse igasuguse võistluse igal ajal tühistada.
  • x. Petmis- ja rikkumistarkvara. Mis tahes seadme korral, mis loob ühenduse Xboxi teenustega, võime automaatselt kontrollida teie seadet, otsides sealt lubamatut riist- või tarkvara, mis võimaldab petmist või rikkumist käitumiskoodeksit või neid tingimusi rikkudes, ja laadida alla Xboxi rakenduse tarkvaravärskendused või konfiguratsioonimuudatused, sh sellised värskendused, mis takistavad juurdepääsu Xboxi teenustele või lubamatu riist- või tarkvara kasutamist, mis võimaldab petmist või rikkumist.
  • xi. Mixer.
   • 1. Mixeri kontod ja Microsofti kontod. Kui kasutate Mixeri teenust Mixeri kontoga, siis kehtivad kasutamisel Mixeri teenusetingimused, mille leiate lehelt https://mixer.com/about/tos. Kui kasutate Mixeri teenust Microsofti kontoga, siis kehtivad kasutamisel ka need tingimused. Vastuolu korral kohaldatakse neid tingimusi.
   • 2. Teie sisu Mixeris.Teie sisu Mixeris” tähendab kogu sisu, mille loote või mille keegi loob teie nimel Mixeri teenuses, muu hulgas reaalajas ja salvestatud vood (ja nendes sisalduv mis tahes sisu, nt audiovisuaalne sisu), kaubamärginimed, tootemargid, teenusemärgid, ärinimed, logod või päritolutähised; teie kommentaarid, emotikonid ja tegevus Mixeri kanalites (sh bottide loodud sisu) ja kõik seonduvad metaandmed. Igaüks, sh Microsoft ja kasutajad, võivad teie Mixeris olevat sisu vaadata, kasutada, hostida, reprodutseerida, levitada, avaldada, avalikult ja digitaalselt esitada ning kuvada, tõlkida, kohandada ja muul viisil kasutada, igasugusel kujul, vormingus, kandjal või kanalites, mis on täna teada või mis hiljem välja töötatakse.
   • 3. Mixerile kohalduv käitumiskoodeks. Klõpsake siin lisateabe saamiseks selle kohta, kuidas Microsofti käitumiskoodeks Mixerile kohaldub.
   • 4. Mixeri teenuse kasutamine.
    • a. Miinimumvanus. Mixeri teenust kasutades kinnitate, et olete vähemalt 13-aastane ja kui olete oma elukohas alaealine, kontrollib teie kasutust lapsevanem või seadusjärgne eestkostja.
    • b. Anonüümne ja mitteanonüümne kasutus. Võite kasutada Mixerit anonüümselt, kui soovite ainult sisu vaadata. Vastasel korral tuleb luua konto, logida sisse ja teid tuvastatakse teiste kasutajate jaoks teie Mixeri nimega.
    • c. Mitteanonüümseks kasutamiseks mõeldud kontod. Võite luua Microsofti konto ja/või Mixeri konto Mixeri teenuse mitteanonüümseks kasutamiseks. Saate luua Mixeri konto, registreerudes veebis. Peate oma Mixeri kontot aktiivsena hoidmiseks kasutama. Logige Mixeri teenusesse sisse vähemalt kord 5 aasta jooksul, et teie Mixeri pseudonüüm püsiks Microsofti kontoga seotuna.
   • 5. Teenuseteatised. Kui on midagi olulist, mida meil on vaja teile Mixeri teenusega seoses öelda, saadame teile teenuseteatisi teie Mixeri ja/või Microsofti kontoga seotud meilile.
   • 6. Tugiteenused. Mixeri teenuse klienditugi on saadaval aadressil mixer.com/contact.
Täistekst
PoodPood14b_Store
Kokkuvõte
 • b. Pood. Pood on teenus, mis võimaldab sirvida, laadida alla, osta ning hinnata ja arvustada rakendusi (mõiste „rakendus” hõlmab ka mänge) ja muud digitaalset sisu. Need tingimused hõlmavad Office’i poe, Windowsi poe ja Xboxi poe kasutamist. Office’i pood on Office’i toodete ja rakenduste pood Office’i, Office 365, SharePointi, Exchange'i, Accessi ja Projecti (2013. aasta või uuematele versioonidele) või Office’i poe mis tahes muu kaubamärgi pakkumiseks. Windowsi pood on pood Windowsi seadmetele, nagu telefonid, arvutid ja tahvelarvutid, või muu Windowsi poe kaubamärgiga toodete/teenuste pakkumiseks. Xboxi pood on pood konsoolide Xbox One ja Xbox 360 või muu Xboxi poe kaubamärgiga toodete/teenuste pakkumiseks.
  • i. Litsentsitingimused. Näitame ära iga vastavas poes pakutava rakenduse avaldaja. Kui rakendusega pole kaasas teistsuguseid litsentsitingimusi, on nende tingimuste lõpus olevad standardsed rakenduse litsentsitingimused (SALT) teie ja rakenduse avaldaja vaheline kokkulepe, milles on toodud ära Windowsi poest või Xboxi poest allalaaditud rakenduse kasutamisel kehtivad litsentsitingimused. Selguse huvides käivad need tingimused Microsofti pakutavate teenuste kasutamise kohta. Nende tingimuste 5. jaotis kehtib ka kõigi poe kaudu ostetud muude pakkujate rakenduste ja teenuste puhul. Office’i poe kaudu alla laaditud rakendusi SALT ei reguleeri ja nende puhul kehtivad eraldi litsentsitingimused.
  • ii. Värskendused. Microsoft otsib ja laadib automaatselt alla teie rakenduste värskendusi, isegi kui te pole vastavasse poodi sisse loginud. Võite muuta oma poe või süsteemi sätteid, kui eelistate poe rakenduste automaatvärskendusi mitte saada. Kuid teatud Office’i poe rakendusi, mida majutatakse tervikuna või osaliselt veebis, võib rakenduse arendaja igal ajal värskendada ja nende värskendamiseks ei pruugi teie luba vajalik olla.
  • iii. Hinnangud ja arvustused. Kui edastate poes rakendusele või muule digitaalsele kaubale hinnangu või ülevaate, võite saada Microsoftilt meili rakenduse või digitaalse kauba avaldaja sisuga. Sellised meilid tulevad Microsoftilt; me ei jaga teie meiliaadressi ühegi poest allalaaditud rakenduse või muu digitaalse kauba avaldajaga.
  • iv. Ohutushoiatus. Võimaliku vigastuse, ebamugavuse või silmade pingutamise vältimiseks peaksite mängude või muude rakenduste kasutamisel tegema regulaarseid pause, eriti kui tunnete kasutamisega seoses valu või väsimust. Kui tunnete ebamugavust, tehke paus. Ebamugavus võib tähendada iiveldust, liikumishaigust, peapööritust, orienteerumishäireid, peavalu, väsimust, silmade pingutamist või kuivust. Rakenduste kasutamine võib teie tähelepanu kõrvale juhtida ja ümbritsevat varjata. Vältige komistamist, treppe, madalaid lagesid ning õrnu või väärtuslikke esemeid, mis võivad puruneda. Väga väikest protsenti inimesi võib tabada haigushoog, kui nad näevad rakendustes teatud visuaalseid kujutisi (nt vilkuvat valgust või mustreid). Isegi inimestel, kellel varem haigushooge pole esinenud, võib olla diagnoosimata seisund, mis võib neid haigushooge põhjustada. Sümptomite hulka võivad kuuluda pearinglus, muutused nägemises, tõmblus, jäsemete rappumine või värisemine, orienteerumishäired, segasus, teadvuse kaotus või krambid. Lõpetage kohe kasutamine ja pöörduge arsti poole, kui mõnda niisugust sümptomit kogete, või pidage arstiga nõu enne rakenduste kasutamist, kui olete kunagi haigushoogudega seotud sümptomite all kannatanud. Kui lapsed rakendusi kasutavad, peavad vanemad jälgima, kas neil esineb selliseid sümptomeid.
Täistekst
Microsofti perefunktsioonidMicrosofti perefunktsioonid14c_MicrosoftFamily
Kokkuvõte
 • c. Microsofti perefunktsioonid. Vanemad ja lapsed saavad kasutada Microsofti perefunktsioone, et luua usaldus, mis põhineb ühisel arusaamal, millised käitumisviisid, veebisaidid, rakendused, mängud, füüsilised asukohad ja kulutused on nende pere puhul õiged. Vanemad saavad luua pere, minnes aadressile https://account.microsoft.com/family (või järgides oma Windowsi seadmel või Xboxi konsoolil kuvatavaid juhiseid) ja kutsudes lapsi või teisi vanemaid liituma. Pereliikmed saavad kasutada paljusid funktsioone, seega vaadake tähelepanelikult, millist teavet esitatakse, kui pere loomise või perega liitumisega nõustute ja kui ostate digitaalseid kaupu perele kasutamiseks. Pere loomisel või sellega liitumisel nõustute kasutama peret eesmärgipäraselt ning mitte kasutama seda lubamatul viisil ebaseadusliku juurdepääsu hankimiseks teise isiku andmetele.
Täistekst
Rühma sõnumsideRühma sõnumside14d_GroupMessaging
Kokkuvõte
 • d. Rühma sõnumside. Erinevad Microsofti teenused võimaldavad teil saata teistele sõnumeid hääle või SMS-ide („sõnumite”) abil ja/või võimaldavad Microsoftil või Microsofti tütarettevõtetel saata selliseid sõnumeid teile ja teie nimel ühele või rohkemale kasutajale. KUI LUBATE MICROSOFTIL JA MICROSOFTI TÜTARETTEVÕTETEL SAATA TEILE VÕI TEISTELE SELLISEID SÕNUMEID, KINNITATE JA TAGATE MEILE, ET TEIE JA KÕIK ISIKUD, KELLELE OLETE MEIL LUBANUD SELLISEID SÕNUMEID SAATA, ON NÕUS SELLISEID SÕNUMEID JA MUID SEOTUD HALDUSLIKKE TEKSTSÕNUMEID MICROSOFTILT JA MICROSOFTI TÜTARETTEVÕTETELT VASTU VÕTMA. Halduslikud tekstsõnumid on perioodilised sõnumid kindlalt Microsofti teenuselt, sealhulgas, kuid mitte ainult tervitussõnum või juhised, kuidas sõnumite saamist lõpetada. Kui teie või rühma liikmed ei soovi enam selliseid sõnumeid saada, saate Microsoftilt või Microsofti tütarettevõtetelt edasiste sõnumite saamisest igal ajal loobuda, järgides etteantud juhiseid. Kui te ei soovi enam selliseid sõnumeid saada või rühmas osaleda, nõustute loobumisega, järgides juhiseid, mille saate vastava programmi või teenuse kaudu. Kui usute, et rühma liige ei soovi enam selliseid sõnumeid saada või rühmas osaleda, nõustute ta rühmast eemaldama. Nõustute ja kinnitate, et teie ja iga isik, kellele olete meil lubanud sõnumeid saata, mõistab, et rühma iga liige vastutab mis tahes sõnumitasude eest, mille määrab tema mobiilioperaator, kaasa arvatud rahvusvahelised sõnumitasud, mis võivad rakenduda sõnumite edastamisel USA numbritelt.
Täistekst
Skype ja GroupMeSkype ja GroupMe14e_Skype
Kokkuvõte
 • e. Skype ja GroupMe.
  • i. Puudub juurdepääs hädaabiteenustele. Tavaliste telefoniteenuste ja Skype’i puhul on olemas olulised erinevused. Skype ei pea mingite kehtivate kohalike või riiklike reeglite, eeskirjade või seaduste kohaselt pakkuma juurdepääsu hädaabiteenustele. Skype’i tarkvara ja tooted pole mõeldud hädaabikõnede toetamiseks või tegemiseks ühelegi haiglale, õiguskaitseorganile, tervishoiuasutusele ega muule teenusele, mis ühendab kasutaja hädaabiteenuse töötaja või avaliku ohutuse vastamispunktiga („hädaabiteenused”). Skype võib toetada hädaabiteenuste kõnesid väga piiratud arvus riikides ja ainult piiratud tarkvaraversioonide ja platvormide puhul. Kättesaadavuse ja selle funktsiooni konfigureerimise kohta leiate andmed siit: https://www.skype.com/go/emergency. Kui teie hädaabikõne ühendatakse, peate esitama andmed oma füüsilise asukoha kohta, et hädaabiteenused saaksid teile vastata. Skype ei garanteeri teie hädaabikõne ühendamist. Võtate teadmiseks ja nõustute, et: i) kohustute ostma tavalise juhtmeta (mobiil-) või lauatelefoni teenused, mis võimaldavad juurdepääsu hädaabiteenustele, ja ii) Skype ei asenda teie esmast telefoniteenust. Vaadake lisateavet numbrile 112 (ELi hädaabinumbrile) helistamise kohta aadressilt www.skype.com/go/emergency.
  • ii. Muudatused Skype’i tasulistes toodetes. Kui muudame Skype’i tasulisi tooteid teile olulises ulatuses, teatame teile muudatustest vähemalt kolmkümmend päeva ette ja teavitame teid teie õigusest lõpetada muudetava toote kasutamine enne selle muutmist. Kui te toote kasutamist enne muudatuste jõustumist ei lõpeta, nõustute muudatustega. Teavitame teid sellest asjaolust sõnaselgelt siis, kui teile teate edastame.
  • iii. API-d või ringhääling. Kui soovite kasutada Skype’i seoses mis tahes ringhäälinguga, peate järgima jaotise „Ringhäälingu TOS” tingimusi aadressil https://www.skype.com/go/legal.broadcast. Kui soovite kasutada mis tahes rakenduse programmiliidest (API), mis on avaldatud või tehtud kättesaadavaks Skype’i kaudu, peate järgima kehtivaid litsentsitingimusi, mis on saadaval aadressil www.skype.com/go/legal.
  • iv. Õiglase kasutamise põhimõtted. Skype’i kasutamisel võivad kehtida õiglase kasutamise põhimõtted. Vaadake üle need põhimõtted, mis on mõeldud kaitsmiseks pettuse ja väärkasutuse eest ning võivad piirata teie kõnede või sõnumite tüüpi, kestust või mahtu. Need põhimõtted on viite kaudu nendesse tingimustesse lisatud. Leiate need põhimõtted aadressilt https://www.skype.com/go/terms.fairusage.
  • v. Kaardifunktsioon. Skype sisaldab funktsioone, mis võimaldavad edastada teavet kaardile või märkida ennast kaardil, kasutades kaarditeenust. Neid funktsioone kasutades nõustute nende tingimustega ja Google’i kaartide tingimustega aadressil https://www.google.com/intl/en_ALL/help/terms_maps.html.
  • vi. Isiklik/mitteäriline kasutus. Skype on mõeldud isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks. Teil on lubatud kasutada Skype’i tööl oma ärisuhtluse jaoks.
  • vii. Skype’i number / Skype To Go. Kui Skype annab teile Skype’i numbri või Skype To Go numbri, nõustute, et see number ei kuulu teile ja teil pole õigust seda numbrit igaveseks endale jätta. Teatud riikides võidakse number teha teile kättesaadavaks Skype’i partneri ja mitte Skype’i kaudu ning teil võib olla vaja sõlmida selle partneriga eraldi leping.
  • viii. Skype Manager. Skype Manageri administraatori konto on Skype’i konto, mille teie olete loonud ja mida haldate oma Skype Manageri rühma eraldi administraatori ja mitte äriüksusena. Võite siduda oma isikliku Microsofti konto Skype Manageri rühmaga („seotud konto”). Võite määrata oma Skype Managerile täiendavaid administraatoreid, kes peavad nende tingimustega nõustuma. Kui eraldate seotud kontole Skype’i numbrid, vastutate kõigi nõuete järgimise eest, mis on seotud teie seotud konto kasutajate elukoha või asukohaga. Kui otsustate seotud konto Skype Manageri rühmast eemaldada, kaotate ligipääsu kordustellimustele, Skype’i krediidile või Skype’i numbritele ja teie sisu või materjal, mis on seotud eemaldatud kontoga, ei pruugi teile enam kättesaadav olla. Nõustute töötlema oma seotud konto kasutajate isikuandmeid kõigi kehtivate andmekaitseseaduste kohaselt.
  • ix. Skype’i tasud ja tagasimaksed. Tasud, mis kuuluvad maksmisele väljaspool tellimust olevatele telefonidele helistamise eest, koosnevad kõnealustustasust (arvestatakse üks kord kõne kohta) ja minutihinnast, mis on antud aadressil www.skype.com/go/allrates. Kõne tasud arvestatakse maha teie Skype’i krediidi saldost. Skype võib muuta telefonidele helistamise hindu ja tasulisi numbreid, mis kordustellimusse ei kuulu. Kui muudatused on olulised ja teile ebasoodsad (nt kui tõstame hindu), teavitame teid meili teel või muul sobival viisil vähemalt kolmkümmend (30) päeva enne hinnamuudatuste jõustumist. Kolmekümne (30) päeva pärast kehtivad teie järgmisele kõnele uued hinnad. Kehtivad hinnad leiate aadressilt www.skype.com/go/allrates. Kui te uute hindadega ei nõustu, siis ärge helistage. Murdosalised kõneminutid ja murdosalised tasusendid ümardatakse ülespoole järgmise terve ühikuni. Kõik Skype’i tasuliste toodete hinnad sisaldavad kehtivaid makse, muu hulgas käibemaksu, kui pole teisiti märgitud. Käibemaksu arvutatakse antud arveldusaadressi põhjal. Loobute sõnaselgelt igasugusest käibemaksu kompenseerimisest Skype’i poolt, kui viimase poolt lõpuks maksuametile tasutava käibemaksu summa on mingil põhjusel madalam, kui teilt küsitud summa. Skype’i tasulised tooted ei ole kättesaadavad klientidele, kelle asukoht on Mount Athos, Kanaari saared, Ülemere-Prantsusmaa, Alandi saared, Kanalisaared, Heligolandi saar, Büsingeni territoorium, Ceuta, Melilla, Livigno, Campione d’Italia ja Lugano järve Itaalia osa. Kui olete Skype’i tasulist toodet kasutanud, kustutatakse teie järelemõtlemisaeg ja ostu ei saa tühistada ega selle eest raha tagastada. Skype’i krediidi kasutamine, Skype’i numbri eraldamine või kordustellimuse kasutamine kujutab endast Skype’i tasulise toote „täielikku tarnet” ja/või „kasutamist”. Nõustute sõnaselgelt, et Skype’i numbrid võidakse eraldada enne järelemõtlemisaja lõppu ja eraldamisel ei kuulu nende eest makstud raha tagastamisele. Väljaspool järelemõtlemisaega võib nende tingimuste alusel tagastada raha ainult kasutamata või aegumata Skype’i tellimuste eest. Järelemõtlemisaeg ja tagastused ei kehti Skype’i tasulistele toodetele, mis on (i) ostetud muust osapoolest partneri kaudu; (ii) mille eest on makstud sularahas muu osapoole makseviisidega (nt sularahamaksete rahakotiga); (iii) mis pole Skype’ilt otse veebist ostetud (nt kupongid või ettemaksukaardid) või (iv) mille on teile eraldanud kolmas osapool.
  • x. Skype’i krediit. Skype ei garanteeri, et saate kasutada Skype’i krediidisaldot kõigi Skype’i tasuliste toodete ostmiseks. Kui te oma Skype’i krediiti 180 päeva jooksul ära ei kasuta, muudab Skype teie Skype’i krediidi oleku passiivseks. Saate Skype’i krediidi uuesti aktiveerida, järgides uuesti aktiveerimise linki aadressil https://www.skype.com/go/store.reactivate.credit. Saate Skype’i krediidi ostmisel lubada automaatse laadimise funktsiooni, märgistades vastava välja. Kui see on lubatud, laaditakse Skype’i krediidisaldole sama summa teie valitud makseviisiga iga kord, kui teie Skype’i saldo langeb alla Skype’i määratud taseme. Kui ostsite kordustellimuse muu makseviisiga peale krediitkaardi, PayPali või Moneybookersi (Skrilli) ja olete automaatse laadimise lubanud, laaditakse teie Skype’i krediidisaldole summa, mis on vajalik teie järgmise kordustellimuse ostmiseks. Saate automaatse laadimise alati keelata, avades oma Skype’i kontoportaali sätted ja muutes neid.
  • xi. Rahvusvaheliste sõnumite tasud. GroupMe kasutab praegu iga loodud rühma jaoks USA-põhiseid numbreid. Iga GroupMe numbrile või numbrilt saadetud tekstsõnumit loetakse rahvusvaheliseks tekstsõnumiks, mis saadeti USAst või USAsse. Küsige vastavate rahvusvaheliste tasude kohta oma pakkujalt.
  • xii. Raha saatmine ja vastuvõtmine. Raha saatmise ja vastuvõtmise funktsiooni kasutades (kui see on olemas) võtate teadmiseks, et Skype kasutab makseteenuste pakkumiseks ja ülekannete tegemiseks muid osapooli. Skype ei osuta makseteenuseid ega tee ülekandeid ning tegemist pole rahateenuste ettevõttega. Raha saatmine ja vastuvõtmine Skype’is võib olla saadaval vaid vähemalt 18-aastastele kasutajatele (või muul moel muu osapoole tingimuste kohaselt), kes on registreerunud ja kellele on lubatud konto selle muu teenusepakkuja juures. Raha saatmise funktsiooni kasutamiseks võidakse teilt nõuda registreerumist muu osapoole tingimuste kohaselt ja loa andmist andmete jagamiseks nende muude osapooltega teenuse osutamise eesmärgil. Kui Skype saab teada, et rikute raha saatmise funktsiooni kasutamisel muu osapoole tingimusi, võib Skype olla sunnitud teie konto suhtes meetmeid rakendama, nt teie konto tühistama või peatama. Skype ega Microsoft ei vastuta muude osapoolte osutatavate makseteenuste eest ega ühegi tegevuse eest muu osapoole tingimuste alusel. Skype ei anna ühtegi garantiid ega lubadust, et raha saatmise ja vastuvõtmise funktsioon on praegu või tulevikus kättesaadav.
Täistekst
Bing ja MSNBing ja MSN14f_BingandMSN
Kokkuvõte
 • f. Bing ja MSN.
  • i. Bingi ja MSN-i materjalid. Bingis ja MSN-is olevad artiklid, tekst, fotod, kaardid, videod, videomängijad ja muude tootjate materjalid, sh need, mis on kättesaadavad Microsofti bottide, rakenduste ja programmide kaudu, on mõeldud mitteäriliseks isiklikuks kasutamiseks. Muud kasutusviisid, nagu materjalide allalaadimine, kopeerimine või levitamine või nende materjalide või toodete kasutamine teie oma toodete loomiseks, on lubatud ainult Microsofti või õiguste omanike sõnaselgelt lubatud ulatuses või kehtiva autoriõigusega lubatud ulatuses. Microsoft või muud õiguste omanikud jätavad endale kõik õigused materjalile, mida Microsoft pole litsentsitingimustes sõnaselgelt andnud.
  • ii. Bingi kaardid. Valitsusasutused ei tohi kasutada linnulennult pildistusi Ameerika Ühendriikidest, Kanadast, Mehhikost, Uus-Meremaast, Austraaliast või Jaapanist ilma meie eraldi kirjaliku kinnituseta.
  • iii. Bingi kohad ja Bing Manufacturer Center. Kui edastate Bingi kohtadele või Bing Manufacturer Centerile oma andmeid või sisu, annate Microsoftile üleilmse ja kasutustasuta intellektuaalse omandi õiguse sellist sisu teenuse osana kasutada, taastoota, salvestada, muuta, koondada, propageerida, edastada, kuvada või levitada ning annate need õigused ka muudele osapooltele.
Täistekst
CortanaCortana14g_Cortana
Kokkuvõte
 • g. Cortana.
  • i. Isiklik mitteäriline kasutus. Cortana on Microsofti isikliku abilise teenus. Cortana pakutavad funktsioonid, teenused, sisu ning muude pakkujate rakendused ja teenused (ühiselt „Cortana teenused”) on mõeldud ainult isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks.
  • ii. Funktsioonid ja sisu Cortana pakub mitmesuguseid funktsioone, millest mõningad on isikupärastatud. Cortana teenused võivad lubada juurdepääsu teiste Microsofti teenuste pakutavatele teenustele, teabele või funktsioonidele või muude pakkujate rakendustele ja teenustele. Teenusepõhised tingimused jaotises 13 kehtivad ka sobivatele Microsofti teenustele, millele pääseb juurde Cortana teenuste kaudu. Cortana pakub teavet vaid plaanimiseks ja peaksite selle vaatamisel ja sellest lähtumisel teabe täpsust ise hindama. Microsoft ei taga Cortana esitatud kohanduste usaldusväärsust, saadavust ega ajakohasust. Microsoft ei vastuta, kui Cortana suhtluse halduse funktsioon viivitab side edastamist või takistab teil side või teavituse vastuvõtmist, vaatamist või saatmist.
  • iii. Muu pakkuja rakenduste ja teenuste kasutamine. Cortana teenuste osutamise raames võib Cortana vahetada muude pakkujate rakenduste ja teenustega teavet, nagu teie sihtnumber ja päringud, ning saada muu pakkuja rakendustelt ja teenustelt vastuseid teie taotluse täitmiseks. Konto sidumise kaudu võib Cortana anda kasutajatele võimaluse teha muude pakkujate rakenduste ja teenuste kaudu oste, kasutades kontoeelistusi ja sätteid, mille kasutaja on otse nende muude pakkujate rakenduste ja teenuste puhul loonud. Kasutajad võivad konto sidumise alati katkestada. Muude pakkujate rakenduste ja teenuste kasutamisele kohaldub nende tingimuste jaotis 5. Muude pakkujate rakenduste ja teenuste avaldajad võivad muuta või katkestada nende muude pakkujate rakenduste ja teenuste funktsionaalsuse või funktsioonid või integratsiooni Cortana teenustega. Microsoft ei vastuta tootja pakutud tarkvara või püsivara eest.
  • iv. Cortana toega seadmed. Cortana toega seadmed on tooted või seadmed, millel on lubatud juurdepääs Cortana teenustele või mis ühilduvad Cortana teenustega. Cortana toega seadmed hõlmavad muude pakkujate seadmeid või tooteid, mida Microsoft ei oma, valmista ega arenda. Microsoft ei vastuta selliste muude pakkujate seadmete ega toodete eest.
  • v. Tarkvaravärskendused. Igasuguse seadme puhul, mis suudab Cortana teenustega ühenduse luua, võime automaatselt kontrollida teie Cortana teenuste tarkvara versiooni ja laadida alla tarkvaravärskendusi või konfiguratsioonimuudatuse või nõuda, et Cortana toega seadmete tootjad hoiaksid Cortana teenuste tarkvara ajakohasena.
Täistekst
Outlook.comOutlook.com14h_Outlook_com
Kokkuvõte
 • h. Outlook.com. Outlook.com-i (või @msn, @hotmail või @live) meiliaadress, mida kasutate oma Microsofti konto loomiseks, on teie jaoks kordumatu, kuni Outlook.com-i sisendkaust või Microsofti konto on endiselt aktiivne. Kui teie või Microsoft Outlook.com-i sisendkausta või Microsofti konto nende tingimuste alusel sulgete, võidakse meiliaadress või kasutajanimi uuesti meie süsteemi lisada ja määrata teisele kasutajale.
Täistekst
Office’i teenusedOffice’i teenused14i_officeBasedServices
Kokkuvõte
 • i. Office’i teenused. Office 365 Home, Office 365 Personal, Office 365 University, Office Online, Sway, OneNote.com ja mis tahes muud Office 365 tellimuse või Office’i kaubamärgiga teenused on mõeldud teile isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks, kui teil pole Microsoftiga sõlmitud eraldi lepingu alusel ärilise kasutuse õigusi.
Täistekst
Microsofti terviseteenusedMicrosofti terviseteenused14j_MicrosoftHealthServices
Kokkuvõte
 • j. Microsofti terviseteenused.
  • i. HealthVault. HealthVault on mõeldud isikliku tervist puudutava teabe ja (nende nõusolekul) teiste inimeste (nt teie pere) teabe salvestamiseks. HealthVaulti kontod pole mõeldud kasutamiseks tervishoiuteenuse osutajatele ega muuks äriliseks või mitteisiklikuks otstarbeks. Teie kontol olev teave ei pruugi alati olla täpne või ajakohane ja tervishoiuteenuse pakkuja võib seda vaadata ainult kui informatiivset teavet. HealthVaulti teenuses ei hoita kirjeid tervishoiuteenuse osutajatele ega muuks meditsiiniliseks või juhtumihalduse otstarbeks. Näiteks pole HealthVaulti kirjed USA eeskirjade alusel määratud kirjekogumid. Kui tervishoiuteenuse osutaja otsustab kasutada oma kirjete hulgas HealthVaultis kättesaadavaks tehtud andmeid, peab ta salvestama nendest oma süsteemi koopia. Kui teie kontol oleval kirjel on kaasomanik (sest üks teist kutsus teise), olete teadlik, et kaasomanikul on selle kirje üle täielik kontroll ja ta võib tühistada teie juurdepääsu kirjele, hallata teiste inimeste juurdepääsu kirjele ja vaadata kirje andmeid, muu hulgas seda, kuidas ja millal kirjet on kasutatud. Microsoft ei toeta mitte-Microsofti mandaate (nt Facebooki ja OpenID-d), seega ei saa HealthVaulti klienditugi nende sisselogimisprobleemide korral abiks olla. Kui kaotate oma sisselogimise identimisteabe või kui konto, kust oma mandaadid saite, suletakse, ei saa te salvestatud andmeid taastada. Juurdepääsu säilitamiseks soovitame kasutada HealthVaulti kontol rohkem kui ühte sisselogimise identimisteavet. Microsoft ei toeta ega kontrolli ning ei vastuta teie kasutatavate mitte-Microsofti mandaatide kasutamise, toe või turbe eest.
  • ii. Microsoft Band. Microsoft Bandi seade ja rakendus ei ole meditsiiniseadmed ning need on mõeldud kasutamiseks ainult treeningu ja füüsilise vormiga seotud otstarbel. Need pole kavandatud ega mõeldud kasutamiseks haiguste või muude seisundite diagnoosimiseks ega haiguste või muude terviseseisundite ravimiseks, leevendamiseks või ennetamiseks. Microsoft ei vastuta mis tahes otsuse eest, mida teete Microsoft Bandilt saadud andmete põhjal.
  • iii. Tervisebotid ja HealthVault Insights. Tervisebotid ja rakendus HealthVault Insights, sh tegevusplaanid, ülevaated, meeldetuletused ja muud funktsioonid, ei ole meditsiiniseadmed ning on mõeldud kasutamiseks üksnes treeningu ja füüsilise vormiga seotud otstarbel koos tervishoiuteenuse osutaja väljastatud programmiga. Need pole kavandatud ega mõeldud asendama professionaalset meditsiinilist nõustamist ning neid ei tohi kasutada haiguste või muude terviseseisundite diagnoosimiseks, raviks, leevendamiseks ega ennetamiseks. Võtate endale täieliku vastutuse tervisebottide ja HealthVault Insightsi kasutamise eest ja võtate teadmiseks, et HealthVault Insightsi meeldetuletused on mõeldud ravimite võtmisel ja ülesannete meeldetuletamisel ainult abistavaks varusüsteemiks. Microsoft ei vastuta ühegi otsuse eest, mida teete tervisebottidelt või HealthVault Insightsilt saadud andmete põhjal. Enne HealthVault Insightsi kasutamist ja küsimuste korral seoses haigusseisundi, dieedi, treeningu või füüsilise vormi parandamise programmidega peaksite alati arstiga nõu pidama. Ärge kunagi jätke meditsiinilist nõu tähelepanuta ega viivitage selle küsimisega teenuste kaudu saadud teabe tõttu. Nagu igasugune tehnoloogia, ei pruugi HealthVault Insights mitmesugustel põhjustel (muu hulgas toite või ühenduse katkemise tõttu) ettenähtud viisil toimida.
Täistekst
DigitaalkaubadDigitaalkaubad14k_DigitalGoods
Kokkuvõte
 • k. Digitaalkaubad. Microsoft Groove’i, Microsofti filmide ja telesaadete, poe ning mis tahes muude seotud ja tulevaste teenuste kaudu võib Microsoft lubada teil hankida, kuulata, vaadata, mängida või lugeda (vastavalt sobivusele) muusikat, pilte, videot, teksti, raamatuid, mänge või muud materjali (digitaalkaupu), mille võite saada digitaalsel kujul. Digitaalkaubad on mõeldud ainult isiklikuks ja mitteäriliseks meelelahutuslikuks kasutuseks. Nõustute mitte jaotama, levitama, avalikult esitama või näitama või edastama mis tahes digitaalkauba eksemplari. Digitaalkaubad võivad kuuluda Microsoftile või muudele osapooltele. Igal juhul mõistate ja tunnistate, et teie digitaalkaupadega seotud õigused on piiratud nende tingimuste, autoriõiguse seaduse ja kasutusreeglitega, mis asuvad aadressil https://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=723143. Nõustute, et te ei püüa muuta ühelgi põhjusel ühegi teenuse kaudu hangitud digitaalkaupu, muu hulgas digitaalkaupade omandiõiguse või päritolu varjamiseks või muutmiseks. Microsoft või digitaalkaupade omanikud võivad digitaalkaupu aeg-ajalt teenustest ette teatamata eemaldada.
Täistekst
OneDriveOneDrive14l_OneDrive
Kokkuvõte
 • l. OneDrive.
  • i. Mäluruumi eraldamine. Kui teil on oma OneDrive’i kontole salvestatud rohkem sisu kui on teile teie OneDrive’i tasuta või tasulise tellimusteenuse tingimuste alusel võimaldatud ja te ei reageeri 30 päeva jooksul teatise saamisest (või teatises nimetatud pikema perioodi jooksul) Microsofti teatisele konto parandamise kohta, eemaldades lisasisu või valides uue tellimusplaani, millega kaasneb rohkem mäluruumi, jääb meile õigus teie konto sulgeda ja kustutada või keelata teie juurdepääs teie OneDrive’is olevale sisule.
  • ii. Teenuse jõudlus. Olenevalt teguritest, nagu teie seadmed, Interneti-ühendus ja Microsofti pingutused säilitada teenuse jõudlus ning terviklikkus, võivad aeg-ajalt esineda viivitused sisu üleslaadimisel või sünkroonimisel OneDrive’i.
  • iii. Aegumisteade. Enne teie OneDrive’i konto sulgemist passiivsuse tõttu jaotise 4 punkti a alapunkti ii järgi anname teile sellest vähemalt kuu aega varem teada. Kui olete OneDrive’i tasuline tellija, ei sulge me teie kontot passiivsuse tõttu, kui jätkate OneDrive’i kasutamise eest tasumist.
  • iv. Muudatused OneDrive’i teenuses. Teavitame teid vähemalt 30 päeva varem, kui muudatuse tõttu OneDrive’i tasuta või tasulises teenuses kaotate juurdepääsu oma OneDrive’i sisule.
  • v. Tasulised tellimused. Kui vähendame teie OneDrive’i salvestuslimiite või tühistame OneDrive’i teenuse, saate tühistada oma OneDrive’i tasulise tellimuse ja me tagastame teile sellise tellimuse eest proportsionaalse osa. Teavitame teid sellisest muudatusest vähemalt 30 päeva ette ja te peate tühistama teatises määratud aja jooksul.
Täistekst
Microsoft RewardsMicrosoft Rewards14m_MicrosoftRewards
Kokkuvõte
 • m. Microsoft Rewards.
  • i. Programm. Microsoft Rewardsiga („programm”) saate teenida lunastatavaid punkte tegevuste, nt kvalifitseeritud otsingute, soetamiste, Microsoft Edge’is aktiivselt sirvides veedetud aja ja muude Microsofti pakkumiste eest. Pakkumised võivad turgudel olla erinevad. Otsing on toiming, mille käigus üksik kasutaja sisestab käsitsi teksti, lootuses saada Bingi otsingutulemusi isiklikel eesmärkidel, ja mis ei sisalda boti, makro või muud automaatse või mis tahes muu petturliku vahendiga sisestatud päringuid („otsing”). Soetamine on kaupade ostmine või allalaadimine ja Microsoftilt digitaalse sisu litsentsi saamine, ükskõik, kas see on tasuta või tasuline („soetamine”). Preemiapunkte ei pakuta iga Microsoftist tehtud ostu eest. Aktiivne sirvimine Microsoft Edge’iga tähendab, et brauser on seadme ekraanil nähtaval (nt avatud ja seda kasutatakse nii, et Microsoft Edge’i ikoon on tegumiribal esile tõstetud, mis näitab, et see on parasjagu kasutuses olev rakendus) ja brauserit kasutatakse veebisaitide vaatamiseks, videote vaatamiseks brauseris, meilide kontrollimiseks või muuks, milleks brausereid kasutatakse. Microsoft Edge’i kasutamise eest punktide kogumiseks peab Bing olema määratud brauseri vaikimisi otsimootoriks ja telemeetria peab olema Windowsi sätetes lubatud. Microsoft võib aeg-ajalt pakkuda lisavõimalusi punktide kogumiseks ja ükski punktikogumispakkumine ei ole igavesti saadaval. Teenitud punkte saab lunastamise lehel vahetada esemete vastu („preemiad”). Lisateavet vaadake preemiate jaotisest aadressil support.microsoft.com („KKK”).
   • 1. Programmi nõuded. Vaja on kehtivat Microsofti kontot ja seadmed peavad vastama minimaalsetele süsteeminõuetele. Programm on avatud kasutajatele, kes elavad KKK jaotises loetletud turgudel. Üksikisikutel ei tohi olla rohkem kui üks programmi konto, isegi kui inimesel on mitu meiliaadressi, ja leibkonna kontode piirarv on kuus. Programm on mõeldud vaid isiklikuks ja mitteäriliseks kasutuseks.
   • 2. Punktid. Punkte ei ole võimalik üle kanda, v.a juhul, kui annetate oma punktid lunastuskeskuses toodud mittetulundusühingule. Punktid ei ole teie isiklik vara ja nende eest ei ole võimalik raha saada. Punkte antakse kampaaniate raames. Punkte pole võimalik osta. Microsoft võib piirata punktide või preemiate hulka inimese, leibkonna või määratud aja (nt ühe päeva) jooksul. Programmis ei saa ühe kalendriaasta jooksul lunastada rohkem kui 550 000 punkti. Programmis teenitud punktid ei kehti mõnes muus Microsofti või muu osapoole pakutavas programmis ja neid ei tohi nendega koos kasutada. Lunastamata punktid aeguvad, kui te ei teeni või lunasta punkte 18 kuu jooksul.
   • 3. Preemiad. Punkte saab lunastada, külastades lunastuskeskust, või punkte on võimalik anda loetletud mittetulundusühingutele. Konkreetset preemiat võib olla saadaval piiratud arv ja niisuguseid preemiaid pakutakse üldises järjekorras. Punktide eest preemiate lunastamisel võib vaja minna lisateavet, näiteks teie meiliaadressi ja telefoninumbrit (muu kui VoIP või maksuvaba number), ning teil võidakse paluda sisestada pettust ennetav kood või allkirjastada täiendavad seaduslikud dokumendid. Kui olete preemia tellinud, ei saa te seda tühistada ega punktide hüvitamiseks tagastada, v.a defektsete toodete korral või seaduses nõutud tingimuste alusel. Kui tellite preemia, mis on otsas või pole saadaval muul põhjusel, mille Microsoft oma äranägemise järgi määrab, võime preemia asendada samaväärse preemiaga või teie punktid hüvitada. Microsoft võib lunastuskeskuses pakutavaid preemiaid värskendada või lõpetada konkreetsete preemiate pakkumise. Mõnele preemiale võib kehtida vanusepiirang. Niisugused piirangud on välja toodud vastavas pakkumises. Teie vastutate kõikide föderaalsete, riiklike ja kohalike maksude ning muude kulude eest, mis kaasnevad preemia vastuvõtmise ja kasutamisega. Preemiad saadetakse meiliaadressile, mille esitasite preemia tellimisel, nii et hoidke oma meiliaadress ajakohasena. Preemiaid, mille kättetoimetamine pole võimalik, ei anta uuesti välja ja seetõttu need kaotatakse. Preemiad ei ole mõeldud edasimüügiks.
   • 4. Programmis osalemise tühistamine. Teie programmi konto tühistatakse, kui te ei logi sisse vähemalt ühe korra 18 kuu jooksul. Peale selle on Microsoftil õigus tühistada konkreetse kasutaja programmi konto programmi rikkumise, kuritarvitamise või tüssamise või nende tingimuste rikkumise korral. Programmi tühistamisel (ükskõik, kas seda teete teie või teeme meie) või programmi peatamisel on teil punktide lunastamiseks aega 90 päeva; pärast seda lähevad punktid kaduma. Tühistamisel kaotate õiguse programmi kasutada ja punktide kogumine lõppeb.
   • 5. Muud tingimused. Microsoftil on õigus teid diskvalifitseerida, keelata teile juurdepääsu programmile või teie preemiate kontole ja/või pidada kinni punkte, preemiaid ja heategevuslikke panuseid, kui Microsoft usub, et te rikute või kuritarvitate programmi mis tahes aspekti või võite osaleda tegevustes, mis rikuvad neid tingimusi.
Täistekst
MitmesugustMitmesugust16_17_18_miscellaneous
Kokkuvõte

14. Mitmesugust. See jaotis ja jaotised 1, 9 (enne nende tingimuste lõppu tehtud ulatuses), 10, 11, 12, 16 ning need, mis tingimuste järgi kehtivad pärast selle lõppu, ei allu nende tingimuste lõppemisele või tühistamisele. Võime oma tingimustega seotud õigusi ja kohustusi tervenisti või osaliselt mis tahes ajal ja teile sellest teatamata üle kanda, edasi anda või neist muul moel lahti öelda, kui selline ülekandmine, edasiandmine või lahtiütlemine pole teile kahjulik. Te ei tohi neid tingimusi ega ühtegi teenuste kasutamise õigust üle kanda, edasi anda ega neist muul viisil lahti öelda. See dokument moodustab kogu teie ja Microsofti vahelise teenuste kasutamise lepingu. See alistab mis tahes varasema teie ja Microsofti vahelise lepingu, mis on seotud teenuste teiepoolse kasutamisega. Kõik nende tingimuste osad kehtivad vastava seadusega maksimaalselt lubatud ulatuses. Kui kohus või vahekohtunik keelab meil nende tingimuste mõnda osa kirjapandud kujul jõustada, loetakse need sätted seadusega lubatud ulatuses asendatuks sarnaste sätetega ning ülejäänud osa tingimustest jääb samaks. Need tingimused on mõeldud vaid teie ja meie hüvanguks. See pole mõeldud ühegi muu isiku heaks, välja arvatud antud lepinguga lubatud Microsofti õigusjärglased ja tsessionaarid. Jaotiste pealkirjad on informatiivsed.

15. Ekspordiseadused. Peate järgima kõiki tarkvara ja/või teenuste puhul kehtivaid siseriiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja eeskirju, mille hulka kuuluvad piirangud sihtkohtadele, lõppkasutajatele ja lõppkasutusele. Lisateavet geograafiliste ja ekspordipiirangute kohta leiate veebilehtedelt https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=868968 ja https://www.microsoft.com/exporting.

16. Õiguste kaitsmine ja tagasiside. Kui nendes tingimustes pole sõnaselgelt teisiti öeldud, ei anna Microsoft teile litsentsi ega ühtegi muud õigust ühegi patendi, oskusteabe, autoriõiguse, ärisaladuse, kaubamärgi või muu intellektuaalse omandi alusel, mis kuulub Microsoftile või mõnele temaga seotud üksusele või mida Microsoft või nimetatud üksus kontrollib, muu hulgas mis tahes nimi, kaubandussümboolika, logo vms. Kui edastate Microsoftile mis tahes idee, ettepaneku, soovituse või tagasiside, mu hulgas ideed uute toodete, tehnoloogiate, kampaaniate, tootenimede, toote tagasiside ja tootetäiustuste kohta („tagasiside”), siis annate Microsoftile tasuta, igasuguse kasutustasu või muu kohustuseta teie ees, õiguse teha, lasta teha, luua tuletatud teoseid, kasutada, jagada ja müüa teie tagasisidet mis tahes viisil ja eesmärgil. Te ei tohi anda sellist tagasisidet, mille jaoks peaks Microsoft muule osapoolele oma tarkvara, tehnoloogiaid või dokumentatsiooni litsentsima, kuna Microsoft lisab nendesse teie tagasiside.

Täistekst
MÄRKUSEDMÄRKUSEDNOTICES
Kokkuvõte

Intellektuaalse omandi rikkumisega seotud pretensioonidest teatamine ja menetlemine. Microsoft austab muude osapoolte intellektuaalse omandi õigusi. Kui teil on intellektuaalse omandi (sh autoriõiguse) rikkumise kohta kaebusi, soovitame vastava kaebuse esitada Microsofti määratud esindajale. Täpsemat teavet ja kontaktandmed leiate jaotisest Autoriõiguse rikkumisega seotud nõuete esitamise teatis ja protseduur.

Microsoft järgib autoriõiguse rikkumist puudutavatele teadetele vastamisel Ameerika Ühendriikide Föderaalseaduse peatüki 17 paragrahvis 512 sätestatud protsesse. Põhjendatud juhtudel võib Microsoft ka keelata või lõpetada korduvate rikkumistega seotud Microsofti teenuste kasutajate kontod.

Reklaamide intellektuaalset omandit puudutavad teatised ja protseduurid. Intellektuaalse omandi probleemide kohta meie reklaamivõrgustikus saate lugeda meie dokumendist Intellektuaalse omandi juhised.

Autoriõiguse- ja kaubamärgiteatised. Teenustele kehtib autoriõigus © 2018, Microsoft Corporation ja/või tema tarnijad, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052, U.S.A. Kõik õigused on reserveeritud. Microsoft ja kõikide Microsofti toodete, tarkvara ja teenuste nimed, logod ja ikoonid võivad olla Microsofti kaubamärgid või registreeritud kaubamärgid Ameerika Ühendriikides ja/või muudes riikides. Tegelike ettevõtete ja toodete nimed võivad olla vastavate omanike kaubamärgid. Teil ei ole õigusi, mida nendes tingimustes ei ole sõnaselgelt teile antud. Teatud tarkvara, mida kasutatakse teatud Microsofti veebisaitide serverites, põhineb osaliselt Independent JPEG Groupi tööl. Autoriõigus © 1991–1996 Thomas G. Lane. Kõik õigused on reserveeritud. Microsofti teatud veebisaitide serverites kasutatav „gnuplot“-tarkvara autoriõigus © 1986‑1993 Thomas Williams, Colin Kelley. Kõik õigused on reserveeritud.

Meditsiiniteatis. Microsoft ei anna meditsiinilist või muud tervishoiualast nõu, diagnoose ega ravi. Küsige alati nõu oma arstilt või muult kvalifitseeritud tervishoiuteenuse pakkujalt, kui teil on küsimusi seoses haigusseisundi, dieedi, treening- või heaoluprogrammidega. Ärge kunagi jätke meditsiinilist nõu tähelepanuta ega viivitage selle küsimisega teenuste kaudu saadud teabe tõttu.

Aktsiakursid ja registriandmed (sealhulgas registriväärtused). © 2013 Morningstar, Inc. Kõik õigused on reserveeritud. Siin sisalduv teave: 1) kuulub Morningstarile ja/või selle sisupakkujatele; 2) ei kuulu kopeerimisele ega levitamisele ja 3) teabe täpsuse, terviklikkuse või õigeaegsuse kohta ei anta mingit garantiid. Morningstar ega selle sisupakkujad ei vastuta ühegi kahju eest, mis tuleneb teabe kasutamisest mis tahes viisil. Varasemad tegevused ei garanteeri tulevasi tulemusi.

Te ei tohi ilma Dow Jonesi kirjaliku loata kasutada ühtki Dow Jonesi indeksitSM, indeksiandmeid või Dow Jonesi hinnet koos kindlustuse, loomise, sponsorluse, kaubanduse, turunduse, finantsvahendite või investeerimistoodete reklaamimisega (näiteks tuletised, struktureeritud tooted, investeerimisfondid, vahetuskaubandusfondid, investeerimisportfellid jne, kus vahendi või investeerimistoote hind, tulemus ja/või toimivus indeksitel või nende vahendajatel põhineb, nendega seotud või neid jälgima suunatud on).

Finantsteatis. Microsoft pole Ameerika Ühendriikides föderaalse väärtpaberiseaduse ega teiste kohtualluvuste väärtpaberiseaduste järgi maakler/diiler ega registreeritud investeerimisnõustaja ega nõusta üksikisikuid väärtpaberitesse või muudesse finantstoodetesse või -teenustesse investeerimise või nende ostmise või müümise osas. Mitte ükski teenuste osa ei moodusta pakkumist ega soovitust mis tahes väärtpaberit osta või müüa. Microsoft ega selle aktsiakursside või indeksiandmete litsentsiaadid ei toeta ega soovita mitte ühtegi kindlat finantstoodet ega -teenust. Mitte ühtegi teenuste osa ei tohiks pidada professionaalseks nõuandeks, muu hulgas investeerimise või maksudega seotud soovituseks.

Teatised visuaalstandardite H.264/AVC ja MPEG-4 ning VC-1 videostandardi kohta. Tarkvara võib sisaldada visuaalstandardeid H.264/AVC ja MPEG-4 ja/või VC-1 kodekitehnoloogiat, mille võib olla litsentsinud MPEG LA, L.L.C. See tehnoloogia on videoteabe andmetihenduse vorming. MPEG LA, L.L.C. nõuab järgmise teate kaasamist:

SEE TOODE ON LITSENTSITUD VISUAALSTANDARDITE H.264/AVC JA MPEG-4 NING VC-1 PATENDIPORTFELLI LITSENTSIDE JÄRGI TARBIJA ISIKLIKUKS JA MITTEÄRILISEKS KASUTAMISEKS A) VIDEO KODEERIMISEKS ÜLALOLEVATE STANDARDITE (VIDEOSTANDARDID) KOHASELT JA/VÕI B) SELLISE H.264/AVC, MPEG-4 JA VC-1-VORMINGUS VIDEO DEKODEERIMISEKS, MILLE KODEERIS MUU TARBIJA ISIKLIKU JA MITTEÄRILISE TEGEVUSE KÄIGUS JA/VÕI MIS HANGITI SELLISELT VIDEOTEENUSTE PAKKUJALT, KELLEL ON VC-1 VIDEO PAKKUMISE LITSENTS. NEED LITSENTSID EI LAIENE ÜHELEGI TEISELE TOOTELE, VAATAMATA SELLELE, KAS SEE TARKVARA SISALDAB ÜKSIKARTIKLIS SEDA TOODET. LITSENTSI EI ANTA OTSESELT EGA KAUDSELT MITTE ÜHELGI MUUL OTSTARBEL KASUTAMISEKS. TÄIENDAVAT TEAVET SAAB ETTEVÕTTELT MPEG LA, L.L.C. VT MPEG LA VEEBISAITI.

Selguse huvides ei piira ega keela antud teade tarkvara kasutust, kui see vastab nendes tingimustes toodud tavapärasele ettevõttesisesele kasutusele, mis on omane sellele ettevõttele ega sisalda (i) tarkvara taaslevitamist kolmandatele osapooltele või (ii) materjali loomist VIDEOSTANDARDITEGA, mille tehnoloogiad on kolmandatele osapooltele levitamise suhtes järeleandlikud.

Täistekst
STANDARDSED RAKENDUSE LITSENTSITINGIMUSEDSTANDARDSED RAKENDUSE LITSENTSITINGIMUSEDSTANDARDAPPLICATIONLICENSETERMS
Kokkuvõte

STANDARDSED RAKENDUSE LITSENTSITINGIMUSED
EUROOPA MAJANDUSPIIRKONNAS PAKUTAVATELE RAKENDUSTELE

MICROSOFTI POOD, WINDOWSI POOD JA XBOXI POOD

Need litsentsitingimused on teie ja rakenduse avaldaja vaheline leping. Lugege tingimused läbi. Need kehtivad Microsofti, Windowsi või Xboxi poest (nendes lepingutingimustes nimetatakse kõiki sõnaga „pood”) allalaaditavatele tarkvararakendustele, sh rakenduse mis tahes värskendustele või täiendustele, v.a juhul, kui rakendusega on kaasas eraldi tingimused, mis juhul kehtivad need tingimused.

KUI TE NENDE TINGIMUSTEGA EI NÕUSTU, PUUDUB TEIL RAKENDUSE ALLALAADIMISE VÕI KASUTAMISE ÕIGUS NING TE EI TOHI SEDA TEHA.

Rakenduse avaldaja tähendab üksust, mis litsentsib teile rakendust poes määratud tingimustel.

Kui te nõustute käesolevate litsentsitingimustega, on teil alltoodud õigused.

 • 1. INSTALLIMIS- JA KASUTUSÕIGUSED. Võite installida ja kasutada rakendust Windowsi seadmetel või Xboxi konsoolidel Microsofti kasutusreeglites kirjeldatud viisil. Microsoft jätab endale õiguse Microsofti kasutusreegleid igal ajal muuta.
 • 2. INTERNETI-PÕHISED TEENUSED.
  • a. Nõusolek Interneti-põhiste või traadita ühenduse teenuste kasutamiseks. Kui rakendus loob Interneti kaudu (muu hulgas raadiovõrgu kaudu) ühenduse arvutisüsteemidega, tähendab rakenduse kasutamine nõusolekut seadme standardandmete edastamiseks (muu hulgas teie seadme, süsteemi ja rakenduse tarkvara ning välisseadmete tehnilised andmed) Interneti-põhiste või raadiovõrgu teenuste jaoks. Kui rakenduse abil teenuste kasutamisega seoses on esitatud muid tingimusi, kehtivad ka need tingimused.
  • b. Interneti-põhiste teenuste väärkasutamine. Te ei tohi kasutada ühtegi Interneti-põhist teenust viisil, mis kahjustab seda tahtlikult või häirib kellelgi teisel selle kasutamist või häirib raadiovõrku. Te ei tohi teenust mitte mingil moel kasutada mis tahes teenusele, andmetele, kontole või võrgule loata juurdepääsu saamise katseks.
 • 3. LITSENTSI ULATUS. Rakendust ei müüda, vaid sellele väljastatakse kasutuslitsents. Selle lepinguga antakse teile ainult osalised rakenduse kasutamise õigused. Kui Microsoft keelab rakenduse kasutamise võimaluse teie seadmetel teie ja Microsofti vahelise lepingu põhjal, lõpevad kõik litsentsiga seotud õigused. Rakenduse avaldaja jätab endale kõik muud õigused. Välja arvatud juhul, kui kohaldatavate seadustega antakse teile sellest piirangust hoolimata rohkem õigusi, võite seda rakendust kasutada ainult selles lepingus sõnaselgelt lubatud viisil. Peate järgima kõiki rakenduse tehnilisi piiranguid, mis lubavad kasutada seda üksnes mõnel kindlal viisil. Teil pole õigust:
  • a. hiilida mööda rakenduse mis tahes tehnilistest kitsendustest;
  • b. rakendust pöördprojekteerida, dekompileerida ega osadeks lahutada, välja arvatud ja ainult sellises ulatuses, mis on kohaldatava seaduse alusel arvutiprogrammide puhul selgelt lubatud;
  • c. teha rakendusest rohkem koopiaid, kui selles lepingus määratud või kohaldatavate seadustega sellest piirangust hoolimata lubatud;
  • d. rakendust avaldada või seda muul viisil teistele kopeerimiseks kättesaadavaks teha;
  • e. anda rakendust kasutus- või kapitalirendile või seda välja laenata;
  • f. rakenduse või selle lepingu edastamine mis tahes muule osapoolele;
 • 4. DOKUMENTATSIOON. Kui rakendusega on kaasas dokumendid, võite kopeerida ja kasutada neid dokumente isiklikul informatiivsel eesmärgil.
 • 5. TEHNOLOOGILISED JA EKSPORDIPIIRANGUD. Rakenduse puhul võivad kehtida Ameerika Ühendriikide või rahvusvahelised tehnoloogia kontrollimise või ekspordi seadused ja eeskirjad. Peate täitma kõiki rakenduse toetatavale või kasutatavale tehnoloogiale kohaldatavaid riiklikke ja rahvusvahelisi ekspordiseadusi ja -määrusi. Need seadused hõlmavad piiranguid sihtkohtade, lõppkasutajate ja -kasutuse osas. Teavet Microsofti kaubamärgi toodete kohta leiate Microsofti eksportimise veebisaidilt.
 • 6. TUGITEENUSED. Kohaldatavate tugiteenuste kohta saate teavet rakenduse avaldajalt. Microsoft, teie riistvara valmistaja ja teie raadiovõrgu pakkuja (kui mõni neist pole rakenduse avaldaja) ei vastuta rakendusele tugiteenuste osutamise eest.
 • 7. KOGU LEPING. See leping, kõik kehtivad privaatsuspoliitikad, rakendusega kaasnevad lisatingimused ja kasutatavate täienduste ning värskenduste tingimused moodustavad rakenduse terviklepingu teie ja rakenduse avaldaja vahel.
 • 8. KOHALDATAVAD SEADUSED.
  • a. Ameerika Ühendriigid ja Kanada. Kui ostsite rakenduse Ameerika Ühendriikides või Kanadas, kehtivad nende tingimuste tõlgendamisel, nende rikkumisega seotud kahjunõuete puhul ja kõigi muude nõuete puhul (sh tarbijakaitseseaduste, kõlvatu konkurentsi seaduste ja lepinguväliste kahjudega seotud pretensioonide puhul) selle osariigi või provintsi seadused, kus elate (või kus ettevõtte puhul on selle peamine tegevuskoht), olenemata kollisiooninormidest.
  • b. Väljaspool Ameerika Ühendriike ja Kanadat. Kui ostsite selle rakenduse mõnes muus riigis, kehtivad selle riigi seadused.
 • 9. SEADUSLIK JÕUD. Käesolev leping kirjeldab teatud juriidilisi õigusi. Teil võib oma osariigi või riigi seaduste järgi olla ka muid õigusi. See leping ei muuda teie osariigi või riigi seaduste järgseid õigusi, kui teie osariigi või riigi seadused ei luba neid õigusi muuta.
 • 10. GARANTIIDEST LAHTIÜTLEMINE. Rakendus litsentsitakse „olemasoleval kujul”, „koos kõigi puudustega” ja „vastavalt kättesaadavusele”. Rakenduse pakkuja ei anna enda, Microsofti (kui Microsoft ei ole rakenduse avaldaja), raadiovõrgu pakkujate (kelle võrgus rakendust pakutakse) ega ühegi meie vastava sidusettevõtte, müüja, esindaja ega tarnija („seotud osapoolte”) nimel ühtegi rakendusega seotud sõnaselget tagatist, garantiid ega lubadust. Teil on kõik kohustuslikud garantiid, kuid me ei anna muid garantiisid. Kohalike seadustega lubatud ulatuses välistavad seotud osapooled kõik kaudsed garantiid, sealhulgas müügikõlblikkuse, kindlaks otstarbeks sobivuse, ametialaste toimingute, ohutuse, mugavuse ja mitterikkumisega seotud garantiid.
 • 11. HÜVITISTE JA KAHJUDE PIIRANG.
  • a. Rakenduse avaldaja ei ole vastutav kasutaja sisu või muu osapoole materjali eest, sealhulgas kolmanda osapoole veebisaitide linkide ja kasutajate pakutavate tegevuste eest. Sellist sisu ega tegevusi ei saa rakenduse avaldajale omistada ja need ei kujuta endast rakenduse avaldaja seisukohta.
  • b. Rakenduse avaldaja vastutab ainult juhul, kui on rikutud nende litsentsitingimuste olulisi kohustusi.
  • c. Rakenduse avaldaja, selle asendajad ja/või seaduslikud esindajad ei ole vastutavad ühegi ettenägematu kahju, ebatavalise kahju ja/või kaudset kahju põhjustava rahalise kaotuse, sealhulgas kasumi kaotuse eest, tingimusel, et rakenduse avaldaja, selle asendajad ja/või seaduslikud esindajad ei ole seda oma hooletuse või tahtliku väärkäitumisega põhjustanud.
  • d. Vastutuse piiramine ei puuduta rakenduse avaldaja piiranguteta vastutust toote vastutustakti järgi ning seaduslikku süütusest tulenevat vastutust ja seaduslikku vastutust garantii rikkumise eest. See kehtib ka rakenduse avaldajale, tema asendajatele ja/või seaduslikule esindajale pettuse korral või nende hooletuse korral, mille tagajärg on inimvigastus või surm.
  • e. Nendest rakenduse litsentsitingimustest ja/või rakenduse kaudu kättesaadavaks tehtud rakenduse või teenuste kasutamisest ei või tuleneda ühtegi muud lepingu- ja seadusjärgset kahjunõuet peale nende, mis on nimetatud 11. punkti alajaotistes a) kuni e).
Täistekst
Hõlmatud teenusedHõlmatud teenusedserviceslist
Kokkuvõte

Järgmiste toodete, rakenduste ja teenuste puhul kehtib Microsofti teenuselepe, kuid need ei pruugi teie turul saadaval olla.

 • Account.microsoft.com
 • Advertising.microsoft.com
 • Bing App for Android
 • Bing Bots
 • Bing Business Bot
 • Bing for Business
 • Bing Image and News (iOS)
 • Bing klassis
 • Bing Search APIs/SDKs
 • Bing Sportscaster
 • Bing Translator
 • Bing Webmaster
 • Bing.com
 • Bing
 • Bingi kaardid
 • Bingi otsingurakendus
 • Bingi rakendused
 • Bingi sõnastik
 • Bingi töölaud
 • Bingi tööriistariba
 • Bingi Wikipedia brauser
 • Bingplaces.com
 • Citizen Next
 • Cortana skills by Microsoft
 • Cortana
 • Default Homepage and New Tab Page on Microsoft Edge
 • Dev Center App
 • Dictate
 • Docs.com
 • education.minecraft.net
 • Face Swap
 • Feedback Intake Tool for Azure Maps (aka “Azure Maps Feedback”)
 • Forms.microsoft.com
 • forzamotorsport.net
 • Groove Music Pass
 • Groove
 • GroupMe
 • HealthVault
 • Järgmine lukustuskuva
 • Kaardirakendus
 • LineBack
 • Microsoft Academic
 • Microsoft Add-Ins for Skype
 • Microsoft Bots
 • Microsoft Educator Community
 • Microsoft Health
 • Microsoft Pay
 • Microsoft Research Interactive Science
 • Microsoft Research Open Data
 • Microsoft Soundscape
 • Microsoft Translator
 • Microsoft XiaoIce
 • Microsofti avaldatud Windowsi mängud, rakendused ja veebisaidid
 • Microsofti filmid ja telesaated
 • Microsofti konto
 • Microsofti pere
 • Microsofti taustpilt
 • Microsofti tugi- ja taasteteenuste abiline Office 365 jaoks
 • Mixer
 • MSN Dial Up
 • MSN Explorer
 • MSN Premium
 • MSN-i ilm
 • MSN-i rahandus
 • MSN-i reisid
 • MSN-i sport
 • MSN-i söök ja jook
 • MSN-i tervis ja sport
 • MSN-i uudised
 • MSN.com
 • Nutikas otsing
 • Office 365 Consumer
 • Office 365 Home
 • Office 365 Personal
 • Office 365 Pro Plus optional connected experiences
 • Office 365 University
 • Office Sway
 • Office'i veebiversioon (varem Office Online)
 • Office.com
 • Office’i pood
 • OneDrive.com
 • OneDrive
 • OneNote.com
 • Outlook.com
 • Paint 3D
 • Pildiga lukustuskuva
 • Pood
 • Presentation Translator
 • Remix 3D
 • Rinna
 • rise4fun
 • Ruuh
 • Seadme seisundi rakendus
 • Seeing AI
 • Send
 • Skype in the Classroom
 • Skype Manager
 • Skype Qik
 • Skype.com
 • Skype
 • Skype’i intervjuud
 • Snip Insights
 • Spreadsheet Keyboard
 • Sprinkles
 • Sway.com
 • Teenusepakkuja Xbox Game Studios mängud, rakendused ja veebisaidid
 • to-do.microsoft.com
 • Translator for Microsoft Edge
 • Translator Live
 • UrWeather
 • Video Breakdown
 • Visio Online
 • Web Translator
 • Who’s In
 • Windows Live Mail
 • Windows Live Writer
 • Windows Movie Maker
 • Windowsi fotogalerii
 • Windowsi pood
 • Xbox Game Pass
 • Xbox Live Gold
 • Xbox Live
 • Xbox Music
 • Xbox Store
Täistekst
Sidusettevõtetest lepingupooled (tasuliste teenuste korral jaotise 10(b) järgi)Sidusettevõtetest lepingupooledAffiliateContractingEntities
Kokkuvõte

Sidusettevõtetest lepingupooli praegu ei ole. Microsoft Ireland Operations Limited on teie lepingupool.

Täistekst
12. novembril 2018 0