Hrvatska   Promijeni   |   Sva Microsoftova web-mjesta

Home

Poslovna vrijednost

Dobar za tvrtku. Još bolji za Zemlju.

Zbog gospodarske krize i nestabilnih cijena energije tvrtke pažljivije u obzir uzimaju mogućnosti smanjivanja troškova i emisija ugljika. No one moraju imati mogućnost pretvaranja ideja u vrijednost da bi održale konkurentsku prednost. Microsoftova rješenja s tehnologijom Unified Communications tvrtkama i ustanovama omogućuju smanjenje operativnih putnih troškova te troškova telekomunikacijske i IT infrastrukture, omogućujući bolje poslovne rezultate na održivi način.

Smanjivanje troškova

Poboljšanje poslovnih rezultata

Očuvanje okoliša

Smanjeni putni troškovi i troškovi obuke – Web i videokonferencije, kao i ostali načini koji obuhvaćaju tehnologiju Unified Communications, omogućuju sudionicima sudjelovanje na sastancima ili "događajima", a da pritom na njima ne moraju biti fizički prisutni. Posao pretprodaje, interni sastanci te praćenje učinkovitosti zaposlenika i obuke jesu aktivnosti koje nakon implementacije rješenja s tehnologijom Unified Communications zahtijevaju manje putovanja. Korištenje rješenja s tehnologijom Unified Communications za obuku zaposlenika putem njihovih računala omogućuje uštedu na području putnih troškova, specifičnih troškova obuke i produktivnosti jer zaposlenici mogu proći obuku kad im to odgovara, a ne u zadano vrijeme. 

Manji troškovi održavanja imovine i pogona – Pomoću tehnoloških rješenja za suradnju, kao što su klijentski programi za dojavu prisutnosti korisnika, softverska telefonija i videokonferencije, neke tvrtke i ustanove mogu proširiti poslovanje i geografsko područje na kojem djeluju bez troškova za dodatnu uredsku infrastrukturu, čime se omogućuje smanjenje uredskog prostora po zaposleniku i povećava iskoristivost prostora.

Smanjenje telefonskih troškova i troškova konferencijskih usluga – Tradicionalne su usluge konferencijskih poziva skupe. Tvrtke i ustanove mogu znatno smanjiti troškove konferencijskih poziva ako usluge davatelja telekonferencijskih usluga putem običnih telefona zamijene konferencijskim mogućnostima utemeljenima na IP mreži. Uz pomoć klijentskih programa za dojavu prisutnosti korisnika i tehnologije Unified Communications smanjuje se broj telefonskih poziva jer pozivatelji mogu vidjeti jesu li primatelji poziva dostupni, a primatelji mogu odrediti pravila kako s njima stupati u kontakt. Zamijenite međunarodne pozive i audiokonferencije VoIP-om da biste uštedjeli na uredskim telefonskim pozivima.

Smanjeni trošak za govornu poštu – Uz Microsoftova rješenja s tehnologijom Unified Communications e-pošta, govorna pošta, faksovi i događaji u kalendaru stižu u istu mapu ulazne pošte, a njima upravlja sustav Microsoft Exchange Server 2007. Integrirani sustavi za objedinjenu razmjenu poruka omogućuju konsolidaciju poslužitelja te smanjuju ukupan broj poslužitelja potreban za pružanje usluge govorne pošte i faksove. Konsolidacijom se mogu znatno smanjiti troškovi održavanja, osobito tvrtkama i ustanovama s udaljenim uredima ili podružnicama.

Manji troškovi za administraciju i IT infrastrukturu – Pomoću Microsoftovih rješenja s tehnologijom Unified Communications tvrtke i ustanove mogu pojednostaviti upravljanje, maksimalno iskoristiti resurse te uz povećanu fleksibilnost određivati proračun.

Poboljšana produktivnost korisnika i timova – Microsoftova rješenja s tehnologijom Unified Communications korisnicima omogućuju povećanje produktivnosti pojednostavnjivanjem komunikacije s kolegama, provjere poruka i rada izvan ureda.

Brže dovršavanje projekata – Poboljšana komunikacija unutar projektnih timova poboljšava učinkovitost i smanjuje vrijeme dovršetka zadataka, a tome pridonosi i mogućnost kontaktiranja sa stručnjacima izvan tima, što timu omogućuje dovršavanje većeg broja projekata nego dosad. Te mogućnosti mogu donijeti korist i u fazi razvoja proizvoda, rezultirajući kraćim vremenom potrebnim proizvodu da se isporuči na tržište.

Skraćeni prodajni ciklus – Microsoftova rješenja s tehnologijom Unified Communications promiču suradnju na prodajnim prezentacijama i ubrzavaju odgovore na pitanja klijenata. Dojava o prisutnosti korisnika prodajnom osoblju omogućuje da pronađe stručnjake s tog područja koji su im potrebni da bi na pitanja mogli odgovoriti jednostavno i brzo, čime se smanjuje vrijeme utrošeno na izradu prijedloga i odgovore na pitanja klijenata. Te prednosti mogu povećati broj izrađenih i prihvaćenih prijedloga.

Brže rješavanje problema klijenata – Poboljšanom komunikacijom službe za korisnike i stručnjaka za određeno područje putem klijentskih programa za dojavu o prisutnosti korisnika, prosljeđivanje poziva i ostalih alata problemi klijenata mogu se brže riješiti, čime se smanjuje trošak obrade poziva klijenata i interakcije s klijentima.

Privlačenje i zadržavanje zaposlenika – Microsoftova tehnologija Unified Communications zaposlenicima može pružiti fleksibilno radno okruženje, čime se smanjuju troškovi zapošljavanja i zamjene zaposlenika. Nadalje, mogućnost ponude najnovijih alata može pozitivno utjecati na privlačenje darovitih pojedinaca.

Smanjena neposredna emisija CO2 – Microsoftova rješenja s tehnologijom Unified Communications smanjuju potrebu za putovanjima na sastanke i obuku. Zamjenom putovanja web-konferencijama smanjuje se potrošnja fosilnih goriva. Korisnici VoIP-a mogu smanjiti i potrošnju električne energije korištenjem USB telefona, koji troši manje struje od klasičnih telefona. Saznajte više o Microsoftovoj inicijativi o očuvanju okoliša.