Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Arhiviranje i čuvanje

Uporedo sa rastom količine e-pošte unutar preduzeća i ustanova potreba da se ti podaci sistematično arhiviraju postaje sve važnija. Arhiviranje korisnicima omogućava bolji rad sa e-poštom jer se u njihovom poštanskom sandučetu oslobađa prostor radi boljih performansi. Arhiviranje preduzećima ili ustanovama omogućava da bolje rešavaju zahteve za usklađivanjem sa propisima i pravnim utvrđivanjem elektronskih dokaza time što pojednostavljuje upravljanje e-poštom i njeno pretraživanje. Da bi zadovoljio te potrebe, Exchange Server 2010 sada nudi nove mogućnosti arhiviranja koje se kombinuju sa drugim poboljšanim funkcijama upravljanja poštanskim sandučetom, što obuhvata napredno pretraživanje više poštanskih sandučića, zadržavanje zbog pravnih razloga, kao i granularna pravila čuvanja da bi se ponudilo sveobuhvatno rešenje. Ta ugrađena funkcija koja se jednostavno koristi i implementira preduzećima i ustanovama omogućava da se manje oslanjaju na posebna rešenja za arhiviranje i da pojednostave pravne postupke i postupke usklađivanja sa propisima.

Opis funkcija

Lična arhiva: to je dodatno poštansko sanduče povezano sa primarnim poštanskim sandučetom korisnika. Pojavljuje se uz fascikle primarnog poštanskog sandučeta u programu Outlook. Na taj način korisnik ima direktan pristup e-pošti unutar arhive, na isti način kao što pristupa primarnom poštanskom sandučetu. Korisnici mogu da prevlače i otpuštaju PST datoteke u ličnu arhivu da bi se omogućio jednostavniji pristup putem mreže i da bi se preduzećima i ustanovama omogućilo efikasnije otkrivanje. Stavke pošte iz primarne arhive mogu se i automatski preneti u ličnu arhivu pomoću pravila čuvanja, čime se smanjuje veličina primarnog poštanskog sandučeta i poboljšavaju njegove performanse. Osim toga, korisnici mogu pomoću programa Outlook istovremeno pretraživati i ličnu arhivu i primarno poštansko sanduče.

Pravila čuvanja: omogućavaju primenu postavki čuvanja na određene stavke ili fascikle u poštanskom sandučetu. Pravila konfiguriše administrator Exchange servera, a ona se prikazuju u okviru svake poruke e-pošte, zajedno sa zaglavljem u kome je navedeno primenjeno pravilo i datum brisanja. Ta zaglavlja olakšavaju krajnjem korisniku da odredi kada neka e-poruka ističe i da primeni nova pravila isteka ako e-poštu treba čuvati duže vreme. Administratori mogu da postave i podrazumevana pravila pomoću kojih se poruke automatski premeštaju iz primarnog poštanskog sandučeta u arhivu.

Pretraživanje više poštanskih sandučića: omogućava pretraživanje stavki u poštanskim sandučićima, što obuhvata e-poštu, priloge, stavke kalendara, zadatke i kontakte, kao i datoteke sa IRM zaštitom. Pretraživanje poštanskih sandučića obavlja se istovremeno u primarnim poštanskim sandučićima i ličnim arhivama pomoću kontrolne table koja se jednostavno koristi. To omogućava ovlašćenim korisnicima koji se bave ljudskim resursima, pravnom primenom i usklađivanjem sa propisima da obavljaju pretraživanja bez oslanjanja na informatičku službu. Za potrebe pravnog utvrđivanja dokaza pošta do koje se došlo putem pretraživanja može se u svrhu dalje istrage kopirati i premestiti u posebno poštansko sanduče ili u spoljno skladište koje odredi administrator. Dodatne mogućnosti filtriranja obuhvataju: pošiljaoca, primaoca, pravila isteka, veličinu poruke, podatke o slanju/primanju, kopiju/skrivenu kopiju i uobičajene izraze.

Zadržavanje iz pravnih razloga: omogućava direktno čuvanje korisnikovih izbrisanih i uređenih stavki poštanskog sandučeta (e-pošta, sastanci, zadaci itd.) iz primarnog poštanskog sandučeta i lične arhive. Mogućnost čuvanja zbog sudskog postupka moguće je postaviti za pojedinačne poštanske sandučiće ili na nivou preduzeća, a obuhvaćena je i mogućnost automatskog upozoravanja korisnika da se na njihovo poštansko sanduče primjenjuje postavka čuvanja.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs