Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Exchange Online

Želite li mogućnosti sistema Exchange Server, a da pri tom u svom preduzeću ili ustanovi ne morate da instalirate sistem za razmenu poruka? Uz Exchange Online vaše preduzeće ili ustanova može koristiti profesionalan sistem za razmenu poruka koji obezbeđuje Microsoft kao hostovanu uslugu.

Najnoviji sistem Exchange Online sadrži funkcije sistema Exchange Server 2007, što obuhvata pristup e-pošti, kalendaru, kontaktima i zadacima, a sve to sa raznih uređaja. Kada odaberete sistem Exchange Online, moći ćete da koristite sofisticirane mogućnosti razmene poruka bez operativnih briga, koje su neizostavan deo lokalno implementiranog softvera. Na taj način ćete osloboditi svoje IT resurse i usmeriti ih ka strateškim ciljevima preduzeća.

Exchange Online i Exchange Server 2010

Exchange Server 2010 osmišljen je ispočetka, a cilj je bio pružanje servisa. Njegovim pokretanjem poboljšaće se mogućnosti sistema Exchange Online: nove funkcije, veća kontrola nad hostovanim okruženjem e-pošte i poboljšani uporedni rad hostovanih implementacija sistema Exchange i lokalnih implementacija.

Prelaz pretplatnika sistema Exchange Online na mogućnosti sistema Exchange 2010 biće jednostavan, bez potrebe za uobičajenom nadogradnjom lokalno implementiranog softvera. To je jedna od ključnih koristi od servisa na mreži: moći ćete da uživate u implementaciji sistema koji je stalno ažuran i koji vama i vašim korisnicima omogućava pristup najnovijim mogućnostima sistema Exchange.

Izbor i fleksibilnost implementacije

Budući da je Exchange Server dostupan kao softver za lokalnu implementaciju i kao hostovani servis, možete odabrati implementaciju koja najbolje odgovara vašem preduzeću ili ustanovi. Bez obzira na to da li odaberete implementaciju sistema Exchange Server u vašem preduzeću ili ustanovi, hostovanje poštanskih sandučića u sistemu Exchange Online ili kombinaciju te dve mogućnosti u hibridnoj implementaciji, vaši zaposleni će moći da koriste alatke za saradnju i razmenu poruka pomoću kojih će maksimalno povećati svoju produktivnost. Exchange omogućava da se prilikom izbora rukovodite svojim poslovnim potrebama, a ne tehnološkim ograničenjima.

Saznajte više

Dodatne informacije o tome kako vam Exchange Online omogućava da na jednostavan način povećate vrednost koju sistem Exchange ima za vaše preduzeće ili ustanovu potražite naVeb lokaciji Microsoft Online Services..

Da li želite da vaš partner pruža uslugu hostovanja e-pošte u sistemu Exchange? Pogledajte naš spisakMicrosoft dobavljača usluge hostovanja.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs