Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Poređenje sistema Lotus Domino/Notes i Exchange Server 2010

Zašto treba preći sa sistema Lotus Domino/Notes na Exchange 2010?

U vreme kada preduzeća i ustanove traže prilagodljive i ekonomične alate za komunikaciju, Microsoft Exchange 2010 obezbeđuje nove nivoe pouzdanosti i performansi pružanjem funkcija koje pojednostavljuju administraciju, štite komunikaciju i oduševljavaju korisnike ispunjavanjem zahteva za većom poslovnom mobilnošću. Microsoft®Exchange, kamen temeljac Microsoft rešenja s tehnologijom Unified Communications, već je odavno izbor koji su napravila preduzeća i ustanove koje žele da omoguće bogatu i produktivnu saradnju među svojim korisnicima. Najnovije izdanje sistema Exchange obezbeđuje korisnicima najširi raspon mogućnosti implementacije, obogaćena korisnička rešenja i integrisanu zaštitu od odavanja informacija i mogućnosti usklađivanja s propisima, a sve to zajedno čini najbolje raspoloživo rešenje za razmenu poruka i saradnju. Pridružite se broju od oko 13 miliona ljudi koji su u samo nekoliko zadnjih godina odlučili da pređu na Microsoftovo rešenje!

Fleksibilno i pouzdano

Zbog pritiska da optimizujete svoju IT infrastrukturu prema promenljivim državnim uslovima morate biti agilni, a to znači da morate ulagati u rešenja koja će vama i vašem preduzeću ili ustanovi pružiti mogućnost odabira. Exchange 2010 nudi fleksibilnost pomoću koje ćete implementaciju prilagoditi svojim potrebama kao i jednostavniji način da e-poštu učinite stalno dostupnom svojim korisnicima. Exchange vam omogućava da odaberete neku od lokalnih implementacija sistema Exchange Server 2010, hostovan Microsoft servis uz Exchange Online, ili neprikosnovenu kombinaciju jednog i drugog. Usmerenost kompanije Microsoft na model „softver plus servisi“ garantuje da ćete moći da odaberete vreme u kom ćete iskoristiti prednost fleksibilnosti i snage obe mogućnosti bez prekida ili promene načina rada korisnika.

Microsoft Exchange Server i dalje nudi mogućnost odabira šireg raspona hardvera za skladištenje od bilo kog rešenja, od tradicionalnog skladištenja na mreži (SAN) do ekonomičnih direktno povezanih resursa za skladištenje (DAS) klase stonih računara. U najnovijem izdanju neprestane inovacije u bazama podataka poštanskog sandučeta u sistemu Exchange omogućuju vam da se putem sistema Exchange Server 2007 smanji ulaz/izlaz diska po sekundi (IOPS) i do 50%, kao i veću otpornost na oštećenje podataka.

Pristup sa bilo kog mesta

Microsoft Exchange 2010 omogućava korisnicima da obave više posla jer im daje slobodu da sigurno pristupaju svim svojim komunikacijskim sredstvima – e-pošti, govornoj pošti, direktnim porukama itd. – sa gotovo bilo koje platforme, Veb pregledača ili uređaja putem standardnih protokola. Poboljšanja u najnovijem izdanju sistema Exchange omogućuju korisnicima da pristupe svim svojim komunikacijskim sredstvima s jednog mesta, a istovremeno im olakšava međusobnu saradnju i saradnju s poslovnim partnerima. Ta poboljšanja obuhvataju sledeće mogućnosti:

  • mogućnosti ponude korisnicima najboljeg načina rada s programom Outlook na celoj radnoj površini, Vebu i mobilnom uređaju, što obuhvata i podršku za OWA u još više pregledača (npr. Apple Safari® i Mozilla Firefox®)

  • objedinjavanje pristupa e-pošti, govornoj pošti, direktnim porukama i tekstualnim porukama, čime se korisnicima omogućava izbor najboljeg načina komunikacije bez obzira gde se nalazili

  • dodavanje ugrađene podrške na gotovo svaki mobilni uređaj, što obuhvata najbolji način rada sa sistemom Windows Mobile® putem funkcije Exchange ActiveSync®

  • zajedničko korišćenje podataka o dostupnosti s spoljnim poslovnim partnerima radi brzog i delotvornog zakazivanja rasporeda i izbora nivoa na kom ćete zajednički koristiti detalje

Zaštita i usklađivanje s propisima

Očigledan je učinak koji ima sve veći broj aplikacija i uređaja koji pristupaju infrastrukturi e-pošte. Sada je važnije nego ikad da prilikom izbora rešenja uzmete u obzir zaštitu podataka e-pošte ključnih za poslovanje. Od problema usklađenosti s propisima do upravljanja internom organizacijom i zdravorazumskom zaštitom osetljivih komunikacijskih sredstava, Exchange 2010 omogućuje arhiviranje e-pošte i mogućnosti usklađivanja s propisima koje smanjuju ometanje uobičajenog radnog procesa korisnika.

Konkurentno poređenje sa sistemima Lotus Notes i Domino

Microsoft Exchange i dalje pruža najbolji sistem za razmenu poruka za krajnje korisnike i ispunjavanje poslovnih potreba IT-a. IBM Lotus Notes i Domino i dalje pokušavaju da uhvate korak sa funkcijama koje su standardni deo sistema Exchange. Exchange se razlikuje od sistema Lotus Domino na sledeće načine:

Nenadmašan način rada dostupan korisnicima:ne morate nam verovati na reč, verujte našim korisnicima. Unedavnoj studiji slučaja koju je sprovela firma „Brinks Home Security“Rob Troter, viši potpredsednik i direktor informatičkog sektora firmeBrinks Home Securitynaveo je sledeće: „Korisnici od samog početka shvataju koje su prednosti prelaza na izdanje sistema 2007 Office i Outlook 2007.“ „Zapravo, kada smo na sastanku svih direktora najavili prelaz sa sistema Lotus Notes na Outlook 2007, dobili smo veliki aplauz.“ Exchange 2010 korisnicima omogućava bolji rad nego ikad pre zahvaljujući poboljšanom prikazu za komunikaciju, u kome je moguće sortirati poštu, transkribovati govor u tekst za govornu poštu i dati savete za poštu radi poboljšanja uspešnosti razmene poruka i izbegavanje slučajne ili pogrešno upućene e-poruke.

Put do usluge Enterprise Services:Microsoft nudi skalabilna rešenja za više klijenata koja donose prednosti na području ukupnih troškova posedovanja, fleksibilnosti i IT kontrole. Kad je reč o usluzi Enterprise Services, ne samo da smo lokalni server postavili u centar podataka, već smo osmislili sasvim novu arhitekturu da bismo ostvarili skalabilnost, a ta je arhitektura već ugrađena u Exchange Server 2010. IBM ne nudi čitav raspon mogućnosti implementacije, nego pruža samo ograničena spoljna rešenja.

Jedna platforma s tehnologijom Unified Communications:Microsoft Exchange Server 2010 i dalje odgovara na potrebe korisnika pružanjem novih mogućnosti putem objedinjene razmene poruka, integrisane e-pošte, govorne pošte, direktnih poruka, SMS-a itd., a i mobilnog upravljanja. Sve je to obuhvaćeno jednim proizvodom, sistemom Exchange, u poređenju sa više različitih proizvoda potrebnih korisnicima IBM-ovog rešenja.

Ugrađena poslovna mobilnost:Exchange ActiveSync podržava gotovo svaka važnija mobilna platforma i on vrlo brzo postaje standard za vrhunski mobilni rad. ActiveSync omogućava obogaćeno, automatsko prosleđivanje na svim važnijim platformama, kao što su Windows Mobile, Apple iPhone, Motorola, Nokia i druge. Nasuprot tome, Lotus Notes Traveler, Lotusova mobilna funkcija za Domino, omogućava samo osnovni mobilni rad, za kojisu analitičari rekli da ga ne bi trebalo praktikovatibez „bezbednosnih rešenja i rešenja za upravljanje drugih proizvođača“.

Jedinstvena interoperabilnost sa servisom AD, vodeća na tom polju:tim zadužen za Exchange je pre gotovo devet godina napravio prvu ugrađenu aplikaciju za Active Directory, Exchange 2000.IBM je predstavio tu funkciju za izdanja Domino 8.5x, a u trenutku kada je ona isporučena, Exchange već ima desetogodišnju tradiciju na području interoperabilnosti sa danas vodećim katalogom korisničkih naloga e-pošte u korporacijama, omogućujući i krajnjim korisnicima i informatičkim stručnjacima da koriste njegove bogate i napredne funkcije.

Smeštanje, arhiviranje i čuvanjeMicrosoft Exchange 2010 određuje koje je podatke potrebno skladištiti i za koji period, pomoću ugrađenog arhiviranja e-pošte i robusnih pravila čuvanja, koja vam pružaju alate potrebne za ispunjavanje sve većih zahteva za usklađivanje s propisima. Osim toga, Exchange 2010 omogućava i napredne funkcije pretraživanja poštanskih sandučića, koje je moguće dodeliti putem naše kontrole pristupa utemeljene na ulogama, pri čemu se garantuje da prave osobe imaju odgovarajuće alate pomoću kojih će zaštititi preduzeće ili ustanovu.

Microsoft Exchange 2010 omogućava korisnicima da odaberu jeftinije i brže vrste smeštanja, što obuhvata DAS, SATA i JBOD. IBM u sistemu Domino omogućava smeštanje stavki iz priloga (DAOS), ali nije u mogućnosti da korisnicima ponudi pravi raspon mogućnosti smeštanja radi smanjenja troškova).

Alati za globalno upravljanje resursima:Microsoft Exchange 2010 obuhvata mogućnosti zajedničkog korišćenja kalendara sa korisnicima van neke firme ili ustanove, kao i pridružene dozvole za koje date odobrenje. U tom izdanju sigurna razmena poruka nije podržana samo unutar neke firme ili ustanove, već i sa spoljnim korisnicima. Microsoft Exchange 2010 sada omogućava sigurnu komunikaciju s dobavljačima, partnerima i korisnicima, za što su ranije bili potrebni alati drugih proizvođača ili zasebno upravljanje nalogom.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs