Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Rešenja

  • Saznajte kako Microsoft rešenja sa tehnologijom Unified Communications mogu da pojednostave komunikaciju između ljudi i preduzeća ili ustanova i koja je ključna uloga sistema Microsoft Exchange 2010.

  • Saznajte na koji način Exchange 2010 može da u preduzećima i ustanovama doprinese poboljšanju poslovnog rezultata, smanjenju troškova putovanja i komunikacije, kao i da smanji uticaj na životnu sredinu.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs