Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Sistemski preduslovi za beta–verziju

Sistemski preduslovi

Da biste pokrenuli Microsoft Exchange Server 2010 Enterprise Edition na platformama x64, potrebno vam je sledeće:

 • Računar - računar zasnovan na x64 arhitekturi s Intelovim procesorom koji podržava arhitekturu Intel 64 (prethodni naziv Intel EM64T) ili AMD-ovim procesorom koji podržava platformu AMD64

 • Operativni sistem - Microsoft Windows Server 2008 Standard x64 Edition ili Enterprise x64 Edition

 • Operativni sistem za instaliranje alata za upravljanje - 64-bitna izdanja sistema Microsoft Windows Vista SP1 ili novija ili sistem Windows Server 2008. Napomena: samo preduslovi za instalaciju alata za upravljanje.

Dodatni preduslovi za izvođenje sistema Exchange Server 2010 Beta

 • Memorija - preporučuje se najmanje 4 GB RAM memorije po serveru uz 5 MB RAM memorije za svako poštansko sanduče

 • Prostor na disku
  • najmanje 1,2 GB na disku na kome se vrši instalacija

  • dodatnih 500 MB raspoloživog prostora na disku za svaki jezički paket za objedinjenu razmenu poruka koji nameravate da instalirate

  • 200 MB raspoloživog prostora na disku na sistemskom disku

 • Disk jedinica - DVD-ROM, dostupan lokalno ili na mreži

 • Format datoteke - particije diska oblikovane kao NTFS sistem datoteka

 • Monitor - rezulucija ekrana 800 x 600 ili veća

Preduslovi za sistem Exchange Server 2010

Ako ti preduslovi nisu već instalirani, u instalacionom postupku sistema Exchange Server 2010 biće zatražene i ponuđene veze ka mestima instalacije. Ako preduslovi nisu već instalirani ili ako nisu dostupni na lokalnoj mreži, potreban je pristup internetu.

 • Microsoft .NET Framework 3.5

 • Windows PowerShell V2

 • Detaljni tehnički zahtevi

Stvarni zahtevi razlikovaće se u zavisnosti od konfiguracije sistema i određenih instaliranih funkcija. Dodatne informacije o sistemskim preduslovima potražite na Veb lokaciji Biblioteka tehničke dokumentacije za Exchange Server 2010 (engl.).

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs