Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Govorna pošta uz objedinjenu razmenu poruka

Komunikacione tehnologije nakon više godina neaktivnosti brzo se menjaju. Sve veći broj preduzeća i ustanova pokušava da pronađe način na koji će svojim zaposlenima koji su stalno u pokretu omogućiti uspešno upravljanje govornom poštom. Sve se više od IT administratora traži da osiguraju pristup objedinjenoj razmeni poruka na jednostavan i poznat način radi optimizacije produktivnosti i smanjenja režijskih troškova upravljanja.

Kao rešenje tog problema, uz smanjenje troška, Exchange Server 2010 omogućava još nezabeleženu fleksibilnost u poređenju sa tradicionalnim sistemima govorne pošte. Exchange Server 2010 poboljšava dnevnu produktivnost zahvaljujući objedinjavanju e-pošte i govorne pošte u jednoj fascikli dolazne pošte. Objedinjena razmena poruka korisnicima nudi nove, napredne načine pristupa informacijama pomoću telefona, računara ili mobilnog uređaja.

Get Microsoft Silverlight
Microsoft Exchange 2010 omogućava vam primanje govorne pošte u prijemno sanduče u koje je uključen MP3 plejer.

Objedinjena razmena poruka u sistemu Exchange Server 2010 omogućava vam sledeće:

  • određivanje prioriteta pošte odmah po prispeću pomoću mogućnosti pretvaranja govora u tekst kako bi se obavio pregleda govorne pošte što obezbeđuje brzo i delotvorno pregledanje pošte bez potrebe za telefonom ili zvučnicima;

  • upravljanje govornom poštom i sistemima e-pošte na jednoj platformi, omogućavanje krajnjim korisnicima stvaranje prilagođenih pozdravnih poruka i mogućnosti prenosa svakog pojedinog poziva;

  • upravljanje objedinjenom razmenom poruka pomoću skriptovanih naredbi radi lakšeg stvaranja prilagodljivih tokova rada;

  • izgradnja visokodostupne i pouzdane infrastrukture za objedinjenu razmenu poruka koja odgovara potrebama nekog preduzeća ili ustanove;

  • uključivanje indikatora poruke na čekanju na telefonu, koji označava prispeće nove poruke govorne pošte.

Opis funkcija

Pregled govorne pošte: Exchange Server 2010 pojednostavljuje mukotrpan posao navigacije govornim porukama. Pomoću funkcije pretvaranja govora u tekst korisnik može da čita sadržaj audio zapisa na isti način na koji čita e-poštu. Dalje, ako se govorna poruka otvori pomoću programa Microsoft Office Outlook 2010, na tekstu u pregledu govorne pošte moguće je obavljati određene radnje. Prepoznatim imenima, kontaktima i brojevima telefona dodeliće se ikone pomoću kojih korisnik može dodati kontakte, uputiti poziv pomoću programa Office Communicator ili poslati e-poštu. Da bi se pojednostavnila navigacija audio zapisom, klikom na neki deo teksta govorna pošta nastavlja reprodukciju od te reči.

Zaštićena govorna pošta: U sistemu Exchange Server 2010 problem neovlašćene distribucije poruka rešen je zaštitom sadržaja poruke i određivanjem korisnika koji imaju pristup tom sadržaju i operacija koje mogu na njima izvoditi. Unutar servisa Active Directory koriste se servisi za upravljanje pravima radi primene dozvola „Bez prosleđivanja“ na govorne poruke koje je odredio pošiljalac (tako što je poruke označio kao privatne) ili koje su određene administrativnim pravilom. Na taj se način sprečava da se, bez obzira na klijent za e-poštu, neovlašćenim osobama prosledi zaštićena govorna pošta koju je moguće reprodukovati.

Indikator poruka na čekanju: Korisnike koji koriste objedinjenu razmenu poruka crvena lampica obaveštava o novim i nepročitanim porukama govorne pošte, a broj takvih poruka prikazuje se na njihovom podržanom telefonu. Korisnici svoj nalog mogu i da konfigurišu tako da primaju tekstualna obaveštenja o porukama tako što prime početni sadržaj pregleda govorne pošte u obliku SMS-a.

Automatski telefonski sistem:Korisnici često u nekom preduzeću ili ustanovi žele da pronađu neku osobu, ali ne znaju tačan lokal ni ostale informacije o broju telefona. Automatski telefonski sistem za objedinjenu razmenu poruka u sistemu Exchange omogućava korisnicima da na jednostavan način pronađu neku osobu kada upućuju poziv tom preduzeću ili ustanovi. Korisnici mogu da pomoću tastature na telefonu ili glasom pretražuju strukturu menija i upute tom korisniku poziv ili da ga najpre pronađu, a zatim mu upute poziv. Automatski telefonski sistem omogućava sledeće:

  • stvaranje prilagodljivog skupa menija namenjenog pozivaocima,

  • definisanje neformalnih pozdravnih poruka, pozdravnih poruka tokom radnog vremena i van njega, kao i tokom godišnjeg odmora,

  • opis kako se pretražuje adresar preduzeća ili ustanove i bira lokal korisnika,

  • omogućava spoljnim korisnicima da nazovu operatera.

Pravila odgovaranja na poziv: Objedinjena razmena poruka korisnicima obezbeđuje veću kontrolu nad pozivima. Predstavnik prodaje, npr., može na taj način biti siguran da poziv nekog važnog potencijalnog kupca neće biti usmeren u govornu poštu, već da će mu se proslediti na mobilni ili kućni telefon. Pravila odgovaranja na pozive kao dodatak govornoj pošti sadrže i prilagođene pozdravne poruke, mogućnost „Pronađi me“ i mogućnosti prenosa poziva. Tim pravilima je moguće dodati i preduslove, na primer, ID-ove pozivalaca, doba dana i status u sistemu Exchange (zauzet ili slobodan), što krajnjim korisnicima omogućava da kontrolišu način na koji neko s njima može da stupi u kontakt putem telefona.

Outlook Voice Access: Pomoću sistema za glasovni pristup programu Outlook korisnici sada mogu da kontrolišu fasciklju dolazne pošte putem tastature na telefonu ili glasom. Zahvaljujući tome, korisnici mogu s bilo kog mesta pristupiti poštanskom sandučetu, iako se ne nalaze za računarom i nemaju uređaj koji može pristupiti internetu. Korisnici tokom putovanja više ne moraju brinuti da li će zakasniti na sastanke niti razmišljati o mogućem prekidu veze jer u trenu mogu nazvati svoje poštansko sanduče i upravljati kalendarom, kontaktima i e-poštom.

Jezična podrška: Još više korisnika sada može slušati poruke i koristiti svoju e-poštu i govornu poštu na materinjem jeziku ili dijalektu. Exchange Server 2010 sadrži širok spektar podrške za 16 jezika, uključujući tri varijante engleskog, mandarinski, kantonski, evropsku i severnoameričke verzije španskog i francuskog, kao i još nekoliko evropskih jezika.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network