Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Virtuelni čvrsti disk

Preuzmite virtuelni čvrsti disk sa instaliranim sistemom Microsoft Exchange Server 2010 Beta. Ovo je unapred konfigurisan virtuelni uređaj koji sadrži probni softver koji traje 60 dana.

Ova instalacija zahteva Hyper-V. Potrebna vam je osnovna instalacija sistema Windows Server 2008 (64-bit) sa pokrenutim Hyper-V. Za više informacija o poslednjoj verziji i instalaciji Hyper-V, posetite Hyper-V stranice (engl.). Posetite stranicu o sistemskim preduslovima za više detalja.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs