Srbija   Promeni   |    Sve Microsoft lokacije

Home

Šta je novo?

Microsoft Exchange 2010 obezbeđuje nove nivoe pouzdanosti i performansi pružanjem funkcija koje pojednostavljuju administraciju, štite sredstva komunikacije i oduševljavaju korisnike ispunjavanjem njihovih zahteva za većom poslovnom mobilnošću. Uz nove mogućnosti implementacije i skladištenja, poboljšane mogućnosti upravljanja fasciklom dolazne pošte i ugrađenog arhiviranja e-pošte, Exchange 2010 vam omogućava smanjenje troškova i bolje poslovne rezultate.

Fleksibilno i pouzdano

Odaberite neku od lokalnih implementacija sistema Exchange Server 2010, hostovan Microsoft servis uz Exchange Online, ili neprikosnovenu kombinaciju jednog i drugog. Usmerenost kompanije Microsoft na model „softver plus servisi“ garantuje da ćete moći da odaberete vreme u kom ćete iskoristiti prednost fleksibilnosti i snage obe mogućnosti bez prekida ili promene načina rada korisnika.

Exchange 2010 pruža pojednostavnjeni pristup visokoj dostupnosti i oporavku u slučaju katastrofe, u kombinaciji s poboljšanim alatima za održavanje, radi postizanja novih nivoa pouzdanosti i poslovnog kontinuiteta. Oslanjajući se na prethodna ulaganja u tehnologije kontinuirane replikacije u sistemu Exchange 2007, ta ulaganja omogućavaju sledeće:

 • uklanjanje potrebe za implementacijom složenih i skupih grupisanja u klastere i proizvoda za replikaciju podataka drugih proizvođača radi potpune redundantnosti sistema Exchange;

 • automatizaciju replikacije baze podataka poštanskih sandučića i otpornost na greške uz samo dva servera ili u svim geografski raspoređenim centrima za podatke;

 • održavanje dostupnosti i brz oporavak uz najviše 16 replika svake baze podataka poštanskog sandučeta kojima upravlja Exchange;

 • smanjeno ometanje korisnika tokom premeštanja poštanskih sandučića s jednog servera e-pošte na drugi i omogućavanje migriranja i održavanja rasporeda, čak i tokom radnog vremena;

 • zaštita od gubitka e-pošte usled nadogradnji ili kvarova servera za prenos putem novih ugrađenih mogućnosti redundance osmišljene za pametno preusmeravanje toka pošte drugom dostupnom putanjom.

Smanjivanje vlastitog opterećenja i opterećenja službe za podršku ključan je način na koji možete da postignete više rezultata i smanjite troškove. Svrha tih motivisanih ulaganja u nove mogućnosti samostalnog posluživanja jeste da se korisnicima omogući izvršavanje uobičajenih zadataka bez obraćanja službi za podršku. Uz tu funkciju moguće je:

 • omogućavanje korisnicima da ažuriraju podatke za kontakt i praćenje informacija o isporuci poruka e-pošte, na primer, bez pomoći IT sektora;

 • pružanje jednostavnog interfejsa na Vebu za uobičajene zadatke službe za podršku;

 • upotreba novog modela kontrole pristupa utemeljena na ulogama u sistemu Exchange da biste stručne korisnike osposobili za izvršavanje specifičnih zadataka, npr. pružanje mogućnosti pretraživanja više poštanskih sandučića osobama zaduženim za usklađenost, bez potrebe za administrativnim alatom.

Pristup sa bilo kog mesta

Poboljšanja najnovije verzije sistema Exchange obezbeđuju korisnicima pristup svim komunikacijskim sredstvima s jednog mesta i pojednostavljuju im međusobnu saradnju i saradnju s poslovnim partnerima. Ta poboljšanja obuhvataju:

 • pružanje korisnicima mogućnosti za nenadmašan rad u programu Outlook na svim nivoima stonog računara, Veba i mobilnih uređaja, uključujući podršku za program OWA u pregledačima kao što su Apple Safari i Mozilla Firefox;

 • objedinjavanje pristupa e-pošti, govornoj pošti, razmeni direktnih poruka i tekstualnih porukam, da biste korisnicima omogućili izbor najboljeg načina komunikacije bez obzira na mesto na kom se nalazite;

 • dodavanje ugrađene podrške za gotovo svaki mobilni uređaj, uključujući vrhunski rad sa sistemom Windows Mobile putem funkcije Exchange ActiveSync;

 • zajedničko korišćenje podataka o dostupnosti s spoljnim poslovnim partnerima radi brzog i delotvornog zakazivanja rasporeda i izbora nivoa detalja koje ćete zajednički koristiti;

Exchange Server 2010 dodaje nove funkcije za produktivnost koje vašim korisnicima omogućavaju jednostavno organizovanje i postavljanje prioriteta komunikacija u direktorijumima dolazne pošte. Korisnici će dobiti sledeće:

 • poboljšani prikaz za razgovor koji pojednostavljuje kretanje kroz fasciklu dolazne pošte automatskom organizacijom tema poruka utemeljenom na prirodnom toku razgovora među sagovornicima;

 • savete za poštu koji korisnike obaveštavaju, pre nego što kliknu za slanje, o detaljima koji mogu prouzrokovati nemogućnost slanja poruka e-pošte ili pogrešno slanje poruka (npr. slučajno slanje poverljivih informacija spoljnim primaocima), smanjenju broja stavki u fascikli dolazne pošte, dodatnim koracima i pozivanju službe za podršku.

Pomoću sistema Exchange 2010 tradicionalni sistem govorne pošte možete zameniti objedinjenim rešenjem potpuno integrisanim s komunikacijskom platformom. Novi sistem će korisnicima omogućiti da primaju poruke govorne pošte idirektno u fascikle dolazne pošte i da upravljaju tim porukama na isti način kao e-poštom, pomoću poznatih alata kao što su Outlook i Outlook Web Access. Osetićete prednosti uštede na troškovima konsolidacije i zamene sistema govorne pošte i svojim korisnicima obezbediti funkcije kao što su:

 • tekstna poruka govorne pošte koja korisnicima omogućava brzo određivanje prioriteta poruka bez reprodukcije audio datoteke;

 • snaga prilagođenog automatskog pomoćnika za govornu poštu;

 • alati za stvaranje pravila odgovaranja na pozive i usmeravanja poziva za pojedince ili grupe pozivalaca na osnovu ID-a pozivaoca i podataka za kontakt garantuju da će svaki pozivalac ostvariti željeni poziv;

 • telefonski pristup celokupnoj fascikli dolazne pošte – uključujući e-poštu, kalendar i kontakte – na gotovo 30 jezika uz sistem za glasovni pristup programu Outlook.

Zaštita i usklađivanje s propisima

Exchange 2010 nudi novu i integrisanu funkciju arhiviranja i čuvanja e-pošte, a to obuhvata granularno pretraživanje više poštanskih sandučića i trenutno zadržavanje iz pravnih razloga, pojednostavljujući rešavanje problema vezanih za otkrivanje i usklađivanje. Administratori dobijaju mogućnost centralizovanog upravljanja svim arhivama, a korisnici mogućnost direktnog pristupa arhiviranoj pošti, uključujući poznati rad sa arhiviranjem koji ne ometa način svakodnevnog upravljanja poštanskim sandučićima. Uz te nove funkcije moguće je sledeće:

 • jednostavno premeštanje nezgrapnih datoteka sa podacima programa Outlook (PST-ova) sa računara u Exchange radi uspešnijeg upravljanja i pravnog otkrivanja;

 • pojednostavnjenu klasifikaciju poruka e-pošte uz nova, središnje definisana pravila zadržavanja koja je moguće primeniti na pojedinačne poruke e-pošte i mape;

 • pretraživanja više poštanskih sandučića putem Veb interfejsa jednostavnog za korišćenje ili putem kontrole pristupa utemeljene na ulogama, uz naglasak na ljudskim resursima ili osobama zaduženim za usklađenost s propisima pri ciljanom pretraživanju.

Exchange 2010 proširuje i podršku za zaštitu i kontrolu informacija, pojednostavljujući šifrovanje, moderisanje i blokiranje osetljivih ili neprikladnih poruka e-pošte na osnovu specifičnog pošiljaoca, primaoca ili atributa sadržaja. Ključna funkcija vam omogućava:

 • kombinaciju sistema Exchange 2010 i servisa Active Directory Rights Management Services (ADRMS) da biste vi i vaši korisnici mogli automatski da primjenjujete zaštitu upravljanja pravima na informacije (IRM) radi ograničavanja pristupa informacijama i njihovog korišćenja unutar poruke, kuda god da je poruka poslata;

 • dozvolu partnerima i klijentima da pročitaju poruku zaštićenu IRM-om i odgovore na nju, čak i ako nemaju lokalno instaliran Active Directory Rights Management Services (ADRMS);

 • pregled pošte menadžerima i odobravanje ili blokiranje prenosa.

 
Microsoft TechNet
Microsoft Developer Network
Nesigurna vremena - pravolinijski kurs