Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - فارسی یک رابط کاربر ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 ارائه می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  03/04/2013
  ابزار تصحیح 2013 Microsoft Office - فارسی
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان ها امکان پذیر می سازد.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  07/01/2013
  Internet Explorer 11 برای Windows 7
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  06/11/2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – فارسی رابط کاربر فارسی را برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2010 فراهم می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  28/01/2011
  بسته رابط زبان Windows 7
  Application
  بسته رابط زبان Windows 7 (LIP) یک رابط کاربر با ترجمه بخش هایی از Windows 7 که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را ارائه می دهد.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  09/09/2010
  Microsoft Office 2003 Edition Persian Interface Pack
  Application
  Microsoft Office 2003 Edition Persian Interface Pack یک واسط کاربر فارسی برای تعدادی از برنامه‌های Microsoft Office 2003 فراهم می‌‌نماید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  24/06/2004
  Office ScreenTip Language
  Application
  های نکته صفحه ScreenTip را برای نشان دادن متن عناصر نمایش - مانند دکمه ها، منو ها و جعبه های گفتگو - در یک زبان دیگر استفاده کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  08/04/2013
  Internet Explorer 11 براي Windows 7 نسخه 64 بيت و Windows Server 2008 R2 نسخه 64 بيت
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  06/11/2013
  بسته رابط زبان (LIP) «نسخه Windows 8.1»
  Tool
  Windows 8.1 بسته رابط زبان (LIP) برای بخش هایی از Windows 8.1 که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند به صورت جزئی رابط کاربر را ترجمه کرده است.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  12/11/2013
  Windows® XPبسته نرم افزار فارسی
  Application
  بسته های نرم افزاری زبانهای مختلف (LIP) نسخه Windows XP Home Edition و نسخه Windows XP Professional دارای یك نرم افزار كاربر محلی هستند که برای بازارهای تازه یا زبانهای اقلیت مورد استفاده قرارمی گیرند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  16/05/2006