decorative icon product name, link and description price and details
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
04/06/2010
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
04/06/2010
Document
Document
رایگان
تاریخ انتشار:
20/10/2010
Update
Update
رایگان
تاریخ انتشار:
14/12/2007
Application
Application
بسته های نرم افزاری زبانهای مختلف (LIP) نسخه Windows XP Home Edition و نسخه Windows XP Professional دارای یك نرم افزار كاربر محلی هستند که برای بازارهای تازه یا زبانهای اقلیت مورد استفاده قرارمی گیرند.
رایگان
تاریخ انتشار:
16/05/2006
Document
Document
رایگان
تاریخ انتشار:
20/10/2010
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
04/06/2010
Update
Update
رایگان
تاریخ انتشار:
07/12/2009
Update
Update
جدیدترین نسخه بهترین مرورگر وب دنیا را بارگیری کنید.
رایگان
تاریخ انتشار:
01/09/2009
Update
Update
Windows Internet Explorer 9 به سایت های شما این امکان را می دهد تا جلوه بهتری داشته باشند و مانند برنامه های اصلی در رایانه عمل کنند.
رایگان
تاریخ انتشار:
25/05/2011
Update
Update
رایگان
تاریخ انتشار:
04/06/2010
Document
Document
رایگان
تاریخ انتشار:
22/10/2010
Service pack
Service pack
Office 2003 Service Pack 2 برای Language Interface Pack آخرین بهنگام سازی ها را برای Microsoft Office 2003 Language Interface Pack فراهم می سازد.
رایگان
تاریخ انتشار:
18/11/2005
Update
Update
رایگان
تاریخ انتشار:
08/12/2009
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
25/06/2003
Update
Update
Windows Internet Explorer 9 به سایت های شما این امکان را می دهد تا جلوه بهتری داشته باشند و مانند برنامه های اصلی در رایانه عمل کنند.
رایگان
تاریخ انتشار:
25/05/2011
Application
Application
بسته رابط زبان Windows 7 (LIP) یک رابط کاربر با ترجمه بخش هایی از Windows 7 که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را ارائه می دهد.
رایگان
تاریخ انتشار:
09/09/2010
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
15/06/2010
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
15/12/2010
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
04/06/2010
Document
Document
رایگان
تاریخ انتشار:
15/03/2011
Update
Update
رایگان
تاریخ انتشار:
08/01/2010
Application
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – فارسی رابط کاربر فارسی را برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2007 فراهم می کند.
رایگان
تاریخ انتشار:
29/11/2009
Tool
Tool
رایگان
تاریخ انتشار:
18/06/2003
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
16/05/2011
Application
Application
Microsoft Office 2003 Edition Persian Interface Pack یک واسط کاربر فارسی برای تعدادی از برنامه‌های Microsoft Office 2003 فراهم می‌‌نماید.
رایگان
تاریخ انتشار:
24/06/2004
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
08/02/2009
Service pack
Service pack
افیس 2003 بسته سرویس 3 forبرای بسته واسطه زبان اخرین به هنگام دراوری را برای بسته زبان واسطه افیس فراهم میکند 2003 .
رایگان
تاریخ انتشار:
17/09/2007
Update
Update
رایگان
تاریخ انتشار:
09/11/2009
Redistributable component
Redistributable component
رایگان
تاریخ انتشار:
30/06/2006
Application
Application
های نکته صفحه ScreenTip را برای نشان دادن متن عناصر نمایش - مانند دکمه ها، منو ها و جعبه های گفتگو - در یک زبان دیگر استفاده کنید.
رایگان
تاریخ انتشار:
13/02/2011
Document
Document
رایگان
تاریخ انتشار:
14/06/2011
Service pack
Service pack
Service Pack 3 جدیدترین به روز رسانی های Microsoft Office Language Interface Pack 2007 را ارائه می کند.
رایگان
تاریخ انتشار:
25/10/2011
Document
Document
با بارگیری این سند، بیانیه حریم خصوصی ضمیمه دستگاه تلفن همراه مدیر پیکربندی مرکز سیستم Microsoft 2012 را در اختیار خواهید داشت که باید آن را همراه با بیانیه حریم خصوصی مدیر پیکربندی مرکز سیستم Microsoft 2012 مطالعه کنید.
رایگان
تاریخ انتشار:
21/03/2012
Application
Application
های نکته صفحه ScreenTip را برای نشان دادن متن عناصر نمایش - مانند دکمه ها، منو ها و جعبه های گفتگو - در یک زبان دیگر استفاده کنید.
رایگان
تاریخ انتشار:
08/04/2013
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
09/09/2013
Document
Document
رایگان
تاریخ انتشار:
03/06/2005
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
09/11/2009
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
08/11/2005
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
17/10/2005
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
27/01/2006
Application
Application
Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان ها امکان پذیر می سازد.
رایگان
تاریخ انتشار:
07/01/2013
Tool
Tool
بسته رابط زبان Windows 8 (LIP)، یک رابط کاربر ترجمه شده ارائه کرده است که بخش هایی از آن که بصورت گسترده در Windows 8 مورد استفاده قرار می گیرند بصورت جزئی ترجمه شده است.
رایگان
تاریخ انتشار:
20/11/2012
Application
Application
Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - فارسی یک رابط کاربر ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 ارائه می کند.
رایگان
تاریخ انتشار:
03/04/2013
Application
Application
Internet Explorer 10 سريع و روان است، و به وب سايت هاي شما اجازه مي دهد بدرخشند و روي رايانه شما همچون برنامه هاي اصلي اجرا شوند.
رایگان
تاریخ انتشار:
25/02/2013
Application
Application
Internet Explorer 10 سریع و روان است، و به وب سایت های شما اجازه می دهد بدرخشند و روی رایانه شما همچون برنامه های اصلی اجرا شوند.
رایگان
تاریخ انتشار:
25/02/2013
Application
Application
رایگان
تاریخ انتشار:
30/01/2014
SDK
SDK
رایگان
تاریخ انتشار:
18/12/2006
Security Patch
Security Patch
رایگان
تاریخ انتشار:
04/06/2010
Application
Application
بسته رابط زبانWindows Vista (LIP) یک رابط کاربر با ترجمه بخش هایی از Windows Vista که بیشتر مورد استفاده قرار می گیرند را ارائه می دهد.
رایگان
تاریخ انتشار:
18/05/2009
1 2
 
نتایج در هر صفحه:1020304050