Microsoft® Office Language Interface Pack 2013 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - فارسی یک رابط کاربر ترجمه شده برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2013 ارائه می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  03/04/2013
  ابزار تصحیح 2013 Microsoft Office - فارسی
  Application
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان ها امکان پذیر می سازد.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  07/01/2013
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – فارسی رابط کاربر فارسی را برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2010 فراهم می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  28/01/2011
  Internet Explorer 11 برای Windows 7
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  06/11/2013
  Office ScreenTip Language
  Application
  های نکته صفحه ScreenTip را برای نشان دادن متن عناصر نمایش - مانند دکمه ها، منو ها و جعبه های گفتگو - در یک زبان دیگر استفاده کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  08/04/2013
  Microsoft Office 2003 Edition Persian Interface Pack
  Application
  Microsoft Office 2003 Edition Persian Interface Pack یک واسط کاربر فارسی برای تعدادی از برنامه‌های Microsoft Office 2003 فراهم می‌‌نماید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  24/06/2004
  بسته جانبی زبان Microsoft® Office 2016 - [فارسی]
  Application
  «بسته جانبی زبان Microsoft Office 2016 - [فارسی]» زبان نمایش، راهنما و ابزارهای ویراستاری بیشتری را بسته به زبان نصب‌شده اضافه می‌کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  07/03/2016
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – فارسی
  Application
  Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – فارسی رابط کاربر فارسی را برای بسیاری از برنامه های Microsoft Office 2007 فراهم می کند.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  30/11/2009
  Internet Explorer 11 براي Windows 7 نسخه 64 بيت و Windows Server 2008 R2 نسخه 64 بيت
  Update
  مرورگر سریع و روان توصیه شده برای Windows 7 را دانلود کنید.
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  06/11/2013
  Update for Microsoft Office Word 2007 (KB974631) - فارسی
  Update
  رایگان
  تاریخ انتشار:
  20/07/2010