Office

  افیس 2003 بسته سرویس 3 (SP3) برای بسته زبان واسط

  تغییر زبان:
  افیس 2003 بسته سرویس 3 forبرای بسته واسطه زبان اخرین به هنگام دراوری را برای بسته زبان واسطه افیس فراهم میکند 2003 .
  • نسخه:

   1

   نام پرونده:

   LIP2003SP3-KB923649-FullFile-FAR.exe

   تاریخ انتشار:

   17/09/2007

   اندازه فایل:

   6.0 MB

   مقالات پایگاه اطلاعات (کیلوبایت): KB923649

    مایکروسافتft® افیس 2003 بسته سرویس 3 (SP3) برای بسته واسطه زبان سیر تکامل اصلی درامنیت مایکروسات افیس نشان میدهد. 2003. این بعدا افیس2003 را سخت میکند بسته واسطه زبان علیه حمله های پتانسیل ودیگر رفتارهای امنیتی.این بسته سرویس همچنین شامل پرونده هایی است که قبلا ترخیص شده اند به عنوان به هنگام دراوریهای جدا برای بسته واسطه زبان افیس 2003.

    شما میتوانید اطلاعات مشخصی در باره این به هنگام دراوری در مقاله پایگاه دانش مایکروسافت بگیرید (923649): توصیف افیس 2003بسته سرویس 3 برای بسته زبان واسطه.

    شامل شده است در این بسته سرویس
    است. این بسه سرویس همچنین شامل به هنگام دراوریهای قبل ترخیص شده برای افیس 2003 بسته واسطه کاربر زبان چند گانه: این بسته سرویس شامل به هنگام دراوریهای امنیت جدید پرمعنی
  • سیستم عامل هاى پشتیبانى شده:

   Windows 2000 Service Pack 3؛ Windows Server 2003 Service Pack 1؛ Windows Vista؛ Windows XP Service Pack 2

    این به هنگام دراوری به برنامه زیر اقدام میکند:
    • مایکروسافت افیس® 2003 بسته زبان واسطه

  برنامه هاى رایج قابل دریافت

  Loading your results, please wait...

  نسخه های به روز رایگان رایانه شخصی

  • پچ های امنیتی
  • به روز رسانی های نرم افزار
  • سرویس پک ها
  • درایورهای سخت افزار