Office

  ابزار تصحیح 2013 Microsoft Office - فارسی

  تغییر زبان:
  Microsoft Office Proofing Tools ویرایش را به سایر زبان ها امکان پذیر می سازد.

  برنامه هاى رایج قابل دریافت

  نسخه های به روز رایگان رایانه شخصی

  • پچ های امنیتی
  • به روز رسانی های نرم افزار
  • سرویس پک ها
  • درایورهای سخت افزار