Microsoft .NET Framework 4 Client Profile (erillinen asennusohjelma)

Valitse kieli:
Edelleenjaeltava Microsoft .NET Framework 4 Client Profile -paketti asentaa .NET Frameworkin käytönaikaiset ja liittyvät tiedostot, joita tarvitaan useimpien asiakassovellusten käyttämiseen.
 • Versio:

  4

  File Name:

  dotNetFx40_Client_x86_x64.exe

  Julkaisupäivämäärä:

  21.2.2011

  File Size:

  41.0 MB

   Microsoft .NET Framework 4 Client Profile tarjoaa käyttöön osan .NET Framework 4:n ominaisuuksista. Client Profile on suunniteltu asiakassovellusten käyttämiseen ja mahdollistamaan Windows Presentation Foundation (WPF)- ja Windows Forms -tekniikoiden mahdollisimman nopean käyttöönoton. Client Profileen kuulumattomia ominaisuuksia tarvitsevien sovelluskehittäjien tulisi valita täysimittainen .NET Framework 4 Client Profilen sijaan.

   .NET Client Profilen aiempi versio oli saatavilla vain x86-arkkitehtuurin Windows XP -käyttöjärjestelmää käyttäviin koneisiin ilman asennettua .NET Frameworkia. .NET Framework 4:n myötä tuettuihin käyttöjärjestelmiin ja laitearkkitehtuureihin voi asentaa Client Profilen riippumatta Frameworkistä. Näin käyttäjät voivat hyötyä .NET Framework 4:n nopeammasta käyttöönotosta ja kehittyneistä ominaisuuksista.

   Microsoft .NET Framework 4 Client Profile sisältää seuraavat uudet ominaisuudet ja parannukset:

   • Parannuksia Common Language Runtimeen (CLR) ja Base Class Libraryyn (BCL)
    • Parantunut suorituskyky, mukaan lukien aiempaa parempi moniydintuki, muistin tiivistäminen taustalla ja profiloijan liittäminen palvelimessa.
    • Uusia muistivaraustiedosto- ja numeerisia tyyppejä.
    • Helpompi virheenpoisto, mukaan lukien vedosten virheenpoisto, Watson-pienoisvedokset, eri tilojen virheenpoisto 64-bittisille ja koodin sopimuksille.
    • Luettelo kaikista CLR:n ja BCL:n parannuksista on täällä.
   • Uudistuksia Visual Basic- ja C#-kieliin, mukaan lukien lausekkeen lambdat, implisiittiset rivin jatkamiset, dynaaminen lähetys ja nimetyt/vaihtoehtoiset parametrit.
   • Parannukset tietojen käyttöön ja mallinnukseen
    • Entity Framework sallii kehittäjien ohjelmoida suhteessa suhteellisiin tietokantoihin käyttämällä .NET-objekteja ja Language Integrated Query (LINQ) -kyselyitä. Se sisältää monia uusia ominaisuuksia, mukaan lukien säilyvyyden huomiotta jättö ja POCO-tuki, viiteavainsuhteet, lataus ensimmäisellä käyttökerralla, testipohjainen kehitystuki, mallin toiminnot ja uudet LINQ-operaattorit. Muita ominaisuuksia ovat parantunut n-kerroksisuustuki itseseuraaville yksiköille, mukautettava koodinluonti T4-mallipohjilla, malli ensin -kehitys, parantunut suunnittelukokemus, parempi suorituskyky ja yksikköjoukkojen pluralisointi. Lisätietoja on täällä.
    • WCF Data Services on .NET Frameworkin osa, jonka avulla voit luoda REST-pohjaisia palveluja ja sovelluksia. Ne käyttävät Open Data (OData) -protokollaa tietojen näyttämiseen ja käyttämiseen Internetin kautta. WCF Data Servicesissä on monia uusia ominaisuuksia, mukaan lukien parannettu BLOB-tuki, tietosidonta, rivimäärä, syötemukautus, projektiot ja pyyntöprosessin parannukset. Microsoft Office 2010:n sisäisen integroinnin ansiosta Microsoft Office SharePoint Serverin tietoja voidaan näyttää OData-syötteenä ja tätä tietosyötettä voidaan käyttää WCF Data Services -asiakaskirjaston avulla. Lisätietoja on täällä.
   • Windows Presentation Foundationin (WPF) parannukset
    • Lisätty Windows 7:n usean kosketuksen toimintojen, valintanauhan ohjausobjektien ja työkalurivin laajennettavuuden tuki.
    • Lisätty Surface 2.0 SDK:n tuki.
    • Uusia toimialakohtaisia hallintatoimintoja, mukaan lukien kaaviohallinta, älykäs muokkaaminen, tietoruudukko ja muut toiminnot, jotka parantavat tietokeskeisiä sovelluksia luovien kehittäjien käyttökokemusta.
    • Suorituskyvyn ja skaalattavuuden parannuksia.
    • Visuaalisia parannuksia tekstin selkeyteen, asettelun kuvapistekohdistukseen, lokalisointiin ja yhteiskäytettävyyteen.
    • Luettelo kaikista WPF:n parannuksista on täällä.
   • Windows Workflow’n (WF) parannukset, joiden avulla kehittäjät voivat paremmin ylläpitää työnkulkuja ja olla vuorovaikutuksessa niiden kanssa. Näihin kuuluvat parannettu aktiviteettien ohjelmointimalli ja suunnittelijakokemus, uusi vuokaavioiden mallinnustyyli, laajennettu aktiviteettivalikoima, työnkulkusääntöjen integrointi ja uudet viestikorrelaation ominaisuudet. .NET Framework 4 tarjoaa myös merkittävän suorituskyvyn kasvun WF-pohjaisille työnkuluille. Luettelo kaikista WF:n parannuksista on täällä.
   • Parannuksia Windows Communication Foundationiin (WCF), mukaan lukien WCF Workflow Services -tuki, joka mahdollistaa viestiaktiviteetit työnkulkuohjelmissa, sekä korrelaatiotuki. Lisäksi .NET Framework 4 tarjoaa uusia WCF-toimintoja, kuten palvelun selvittäminen, reitityspalvelu, REST-tuki, diagnostiikka ja suorituskyky. Luettelo kaikista WCF:n parannuksista on täällä.
   • Innovatiivisia ja uusia rinnakkaisohjelmoinnin ominaisuuksia, kuten rinnakkaissilmukoiden tuki, Task Parallel Library (TPL), Parallel LINQ (PLINQ) ja koordinoinnin tietorakenteet, joilla kehittäjät voivat hyödyntää moniydinsuorittimien tehon.
 • Tuettu käyttöjärjestelmä

  Windows 7; Windows 7 Service Pack 1; Windows Server 2003 Service Pack 2; Windows Server 2008; Windows Server 2008 R2; Windows Server 2008 R2 SP1; Windows Vista Service Pack 1; Windows XP Service Pack 3

    • Windows XP SP3
    • Windows Server 2003 SP2
    • Windows Vista SP1 tai uudempi
    • Windows Server 2008 (ei tueta Server Core -roolissa)
    • Windows 7
    • Windows Server 2008 R2 (ei tueta Server Core -roolissa)
    • Windows 7 SP1
    • Windows Server 2008 R2 SP1
   • Tuetut arkkitehtuurit:
    • x86
    • x64
   • Laitteistovaatimukset:
    • Suositeltu vähimmäisvaatimus: vähintään 1 GHz:n Pentium-suoritin, jossa vähintään 512 megatavua RAM-muistia
    • Levytilan vähimmäismäärä:
     • x86 – 600 Mt
     • x64 – 1,5 Gt
   • Edellytykset:
   1. Tärkeää: Varmista, että tietokoneessasi on asennettuna Windowsin uusin Service Pack ja uusimmat kriittiset päivitykset. Tietoturvapäivitykset ovat Windows Update -sivustossa. Jos asennus tehdään tietokoneeseen, jossa on 64-bittinen Windows XP- tai Windows 2003 -käyttöjärjestelmä, Windows Imaging Component on ehkä asennettava. 32-bittinen Windows Imaging Component on ladattavissa täällä. 64-bittinen Windows Imaging Component on ladattavissa täällä.
   2. Voit aloittaa lataamisen napsauttamalla tämän sivun Lataa-painiketta. Vain x86-arkkitehtuurin pienempi asennusohjelma on ladattavissa täällä.
   3. Voit aloittaa asennuksen heti valitsemalla Suorita.
   4. Voit tallentaa ladattavan aineiston tietokoneeseen asennettavaksi myöhemmin valitsemalla Tallenna.
   5. Voit peruuttaa asennuksen valitsemalla Peruuta.