Microsoft Dynamics
CRM Ohjeet ja koulutus

Uutuudet

2016 -päivitys 1 ja SP120162015 -päivitys 12015Aiempi 

Olemme iloisia saadessamme esitellä TOKEN_NOT_FOUND- ja TOKEN_NOT_FOUND -järjestelmän uudet ominaisuudet. Jos olet järjestelmänvalvoja, muista katsoa lisätietoja myös tältä sivulta: TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille

Tällä sivulla

Tuottavuusominaisuudet

Palvelun ominaisuuksia

Mobiilitoiminnot


Tuottavuusominaisuudet

Saat juuri sinulle räätälöityä apua sovelluksen sisällä (CRM Online)

Esittelemme oppimispolun, joka on juuri sinulle ja roolillesi räätälöity uusi ohjattu toiminnallisuus. Jos olet esimerkiksi myyjä, näet myyjille tarkoitetun avustavan ohjeen. Jos olet asiakaspalvelija, näet rooliasia vastaavan sisällön. Oppimispolku ohjaa tiettyjen tehtävien läpi vaihe vaiheelta samalla, kun käytössä on CRM. Oppimispolku sisältää kulloistakin kontekstia vastaavia videoita, eBook-kirjoja ja ohjeaiheita.

Tämä versio sisältää sovelluksen sisäiset ohjeet uusien yleisten toimintojen esittelyä varten. Versiossa esitellään esimerkiksi liidien hallinta verkossa ja mobiilisovelluksissa sekä organisaation perehdyttäminen.


Yhteistyö paranee Office 365 -ryhmien parannusten ansiosta (CRM Online)

CRM Online 2015 -päivitys 1:ssa Yhteistyön tekeminen työtovereiden kanssa Office 365 -ryhmien avulla. Kun käytössä on Office 365 -ryhmät, voit jakaa asiakkaisiin ja mahdollisuuksiin liittyviä tietoja ryhmän jäsenille, jos heillä ei ole CRM Onlinen käyttöoikeutta.

Tässä versiossa on tehty parannuksia CRM:n Office 365 -ryhmät - versioon. Esimerkkejä:

 • Ennen tätä versiota jokaiselle yhdessä käsiteltävälle CRM:n tietueelle on luotava uusi ryhmä. Nyt voit määrittää aiemmin määritetyn ryhmän ja liittää sen eri tietueisiin.

 • Projektiin lisätyt projektiryhmän jäsenet lisätään automaattisesti kyseisen projektin ryhmään.

 • Ilmoitamme, kun ryhmä on poistettu. Tämän jälkeen voit liittää tietueen toiseen ryhmään.


Sähköpostiallekirjoitusten lisääminen WWW-asiakasohjelman sähköpostiin

Voit säästää aikaa sähköpostiviestinnässä ja antaa ammattimaisen vaikutelman sähköpostiallekirjoituksen avulla. Käytä oletusallekirjoitusta päivittäisissä vastauksissa ja uusissa sähköpostiviesteissä. Erityistapauksia varten voit luoda muita allekirjoituksia. Voit määrittää oletusallekirjoituksen myös jonolle. Kun muutat Lähettäjä-kentän käyttäjältä jonolle, oletusallekirjoitus muuttuu automaattisesti.


Palvelun ominaisuuksia

Projektipohjaisen myynnin ja projektipalvelutoimintojen hallinta (CRM Online)

Microsoft Dynamics CRM:n projektipalvelutoiminnot sisältävät kokonaisratkaisuja, joiden avulla organisaatiot voivat toimittaa projektipohjaisia tapahtumia ajoissa ja budjetin sisällä. Projektipalvelutoimintojen avulla voit tehdä seuraavaa:

 • työn arviointi, tarjoaminen ja sopimusten tekeminen

 • resurssien suunnittelu ja delegoiminen

 • ryhmätyöskentelyn ottaminen käyttöön

 • aika-, kulu- ja etenemistietojen kerääminen reaaliaikaisia tietoja ja täsmällistä laskutusta varten.Huomautus

Projektipalvelutoiminnot ovat uusimpaan versioon (TOKEN_NOT_FOUND) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosatuotteena.


Projektipalvelutoimintoja ovat seuraavat:

 • Projekteihin perustuvat sopimukset. Projektisopimukset liittävät tarjoukset ja tilaukset projektisuunnitelmiin, talousarvioihin, työn hinnoitteluun ja laskutustapahtumiin, kuten aikaan ja materiaaliin tai kiinteään hintaan. Sopimus sisältää avainmittarit, kuten kannattavuuden ja käyttökelpoisuuden.

 • Projektisuunnittelu. Visual projektisuunnittelu ja arviointi sisältää edeltäjät, automaattisen tehtävien ajoituksen sekä myynnin ja kustannustietojen näkymät aikaa ja kuluja varten. Tuloksena saatavaa suunnitelmaa voidaan käyttää tarjouksissa ja projektisopimuksissa.

 • Resurssienhallinta. Resurssien tiedot sisältävät henkilöstön osaamisalueet ja pätevyydet. Voit tarkastella ja suodattaa resursseja osaamisalueiden ja saatavuuden mukaan. Näin voit delegoida projekteihin oikeat ihmiset. Voit myös seurata resurssien käyttöä ja ennusteiden mittausarvoja.

 • Aika ja kulut. Ryhmän jäsenet voivat käyttää useiden projektien ajan ja kulujen tallennukseen WWW- tai mobiilisovelluksia. Esimiehet voivat hyväksyä uudet merkinnät helposti. He saavat myös tietoja juuri hyväksyttyjen nimikkeiden taloudellisista vaikutuksista.

 • Projektin laskutus. Projektin laskuista käyvät ilmi sopimuksen ja hyväksytyn työn ja kulujen ehdot. Projektityön taloudellinen vaikutus, kuten kustannukset, laskuttamaton myyntituotto ja laskut, tallennetaan talousjärjestelmiin analyysiä ja integrointia varten.

Sekä projektipalvelutoiminnot että kenttäpalvelutoiminnot (alla) jakavat resurssivarannon. Resurssiaikataulut näkyvät molemmissa toiminnoissa.


Etäpalveluryhmien ja kenttäpalvelutoimintojen hallinta (CRM Online)

Kenttäpalvelu on kokonaisratkaisu, joka sisältää erikoisajoituksen, varaston seurannan ja resurssien hallinnan palveluvarastoille ja kenttätason asiantuntijoille, jotka täyttävät työtilaukset ja tarjoavat ennakkohuoltosuunnitelmat useille toimipaikoille monimutkaisten palvelusopimusten mukaisesti.Huomautus

Kenttäpalvelutoiminnot ovat uusimpaan versioon (TOKEN_NOT_FOUND) päivittäneiden asiakkaiden käytettävissä lisäosatuotteena.


Kenttäpalvelutoimintoja ovat seuraavat:

 • Ominaisuus- ja pätevyysarvioinnit. Voit määrittää pätevyys- ja osaamistasot ja määrittää niitä vaatimuksiksi työtilaukseen. Pätevyys- ja osaamistasot ovat myös työntekijän profiilin osa, joten voit käyttää tietoja hyväksesi resurssien ajoittamisessa.

 • Irrotetun aikataulun tuki. Kenttäpalvelutoiminnot tukevat ajan kohdistusta työtilauksen ulkopuolelle. Esimerkiksi kenttäteknikko voi aikatauluttaa lounaan tai toimituksen valmistelun ilman, että kyseinen aika on liitettävä tyhjään työtilaukseen.

 • Perusliiketoimintaprosessit.CRM:n tapausten hallinnan liiketoimintaprosessit kohdistetaan kiinteästi työtilausprosessiin. Jos kenttäpalvelun työtilaus on luotu palvelupyynnöstä, alkuperäinen palvelupyyntö näkyy palvelupyynnön luonnin aiheuttaneen työnkulun osana siihen asti, kun työtilaus on luotu valmiiksi.

 • Mobiilisovellusten parannuksia. Esitettävien aikataulutus parantaa ja selkeyttää käyttäjäkokemusta näyttämällä useampia tulevia työtilauksia. Se myös parantaa lähetysten hallintaa rajoittamalla kenttäteknikoiden hylkäämien työ- tai muutostilausten määrää.

Sekä kenttäpalvelutoiminnot että projektipalvelutoiminnot (alla) jakavat resurssivarannon. Resurssiaikataulut näkyvät molemmissa toiminnoissa.


Minkä tahansa mukautetun entiteetin ja muiden järjestelmäentiteettien SLA-sopimusten luominen

CRM:n edellisissä versioissa SLA-sopimuksia voitiin luoda vain palvelupyyntöentiteetille (tietuetyyppi). Nyt käyttäjät voivat luoda SLA-sopimuksen mille tahansa mukautetulle entiteetille ja seuraaville järjestelmäentiteeteille:

 • Kaikki aktiviteettientiteetit (kuten sähköposti, tehtävä ja tapaaminen) lukuun ottamatta toistuvia tapaamisia

 • Asiakas

 • Yhteyshenkilö

 • Lasku

 • Mahdollisuus

 • Tarjous

 • Liidi

 • Järjestys


Interaktiivisen palvelukeskuksen parannukset

CRM 2016:ssä Interaktiivisen palvelukeskuksen käyttäminen. Interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäytöt ja lomakkeet auttavat työmäärän tärkeyden määrittämisessä ja palvelupyyntöjen nopeammassa ratkaisemisessa. Tässä versiossa on parannettu interaktiivista palvelukeskusta niin, että se tukee useampia asiakaspalveluskenaarioita.

Tässä interaktiivisen palvelukeskuksen versiossa voit tehdä seuraavat toimet:

 • Kohdistaa palvelutasosopimuksia (SLA) palvelupyyntöihin ja mukautettuihin entiteetteihin. Tämä toiminto on sama sekä WWW-asiakasohjelmassa että interaktiivisessa palvelukeskuksessa.

 • Seurata SLA:n suorituskykyilmaisimien etenemistä ajastimen ohjausobjektin avulla.

 • Poistaa päällekkäisyyksiä samanlaisten palvelupyyntöjen välillä yhdistämällä ne yhdeksi palvelupyynnöksi.

 • Käyttää lomakkeita ja koontinäyttöjä helposti näppäimistön avulla.

  Tukea on saatavana myös interaktiivisen palvelukeskuksen käyttämiseen Apple Safari 9 -selaimella.

  Jos olet järjestelmänvalvoja, saat lisätietoja interaktiivisen palvelukeskuksen lisätoiminnoista.


Mobiilitoiminnot

Monipuolinen Mobile Offline -käyttökokemus (CRM Online)

Jos CRM-järjestelmä on määritetty sitä varten, saatavana on nyt monipuolisempi offline-käyttökokemus CRM:n mobiilisovellusten kanssa. Voit tarkastella, päivittää ja lisätä tietueita, vaikka käytössäsi ei ole Internet-yhteyttä, eikä sinun tarvitse ensin tallentaa muutoksia tai lisäyksiä luonnoksina.


Mobiilisovellusten parannuksia

Tämä versio sisältää seuraavat CRM puhelimille- ja CRM taulutietokoneille-sovelluksen parannukset:

 • palveluneuvojat voivat etsiä, tarkastella, luoda ja muokata tietokanta-artikkeleita

 • myyntiasiantuntijat voivat hallita tarjouksia, tilauksia ja laskuja.

Myös CRM-järjestelmänvalvojan järjestelmään tekemien muutosten jälkeisiä järjestelmän käynnistysaikoja on lyhennetty.


Esikatselutoiminto: Pysy ajan tasalla yritysuutisista mobiililaitteella (CRM Online)

Pysy selvillä kaikista asiakkaaseen, liidiin, yhteyshenkilöön tai mahdollisuuteen liittyvistä uutisista CRM:n mobiilisovelluksen avulla. Bing-uutisten uusimmat ja tärkeimmät uutisartikkelit järjestetään ajan mukaan (tänään, tällä viikolla, viime viikolla). Ne sisältävät otsikon, päivämäärän ja ajan sekä uutisartikkelin lähteen. Ratkaisu löytää tärkeät tapahtumat ja luokittelee ne. Tapahtumia ovat esimerkiksi hallinnan muutokset, tulostiedotteet, uudet tarjoukset, kustannusten leikkaukset, kasvu, lainopilliset asiat, hankinnat ja kumppanuussuhteet.

Sinä voit:

 • suodattaa uusia artikkeleita luokan mukaan

 • avata alkuperäisen artikkelin lähdeverkkosivustossa napauttamalla uutisartikkelia

 • siirtyä Bingiin, kun haluat tarkastella uutisia ja hakua.


Huomautus

Yritysuutisten aikajanaratkaisu tarjotaan esikatselutoimintona vain CRM Onlinen asiakkaille. Esiversion ominaisuus on ominaisuus, joka ei ole valmis, vaan se ovat käytettävissä ennen kuin sitä on virallisesti julkaistu. Näin asiakkaat voivat käyttää sitä nopeasti ja antaa palautetta. Esiversion ominaisuuksia ei ole tarkoitettu tuotantokäyttöön, ja niiden toiminnallisuutta voi olla rajoitettu. Tämä ominaisuus on saatavana vain seuraavilla markkina-alueilla: Yhdysvallat, Iso-Britannia, Kanada ja Australia. Esikatseluominaisuuksilta vaaditaan, että ne ovat Mitä ovat esiversion ominaisuudet ja miten ne otetaan käyttöön?.Olemme iloisia saadessamme esitellä Microsoft Dynamics CRM Online 2016 -päivitys ja Microsoft Dynamics CRM 2016 (paikallinen) uudet ominaisuudet. Jos olet järjestelmänvalvoja, muista katsoa lisätietoja myös tältä sivulta: TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille .

Tällä sivulla:

Tuottavuusominaisuudet

Mobiilitoiminnot

Palvelun ominaisuuksia

CRM Online 2015 -päivityksessä 1 esitellyt toiminnot ovat nyt saatavilla CRM 2016:n paikallisissa asennuksissa.


Tuottavuusominaisuudet

Sähköpostin seuraaminen mistä tahansa uuden CRM App for Outlookin avulla

Microsoft Dynamics CRM -sovellus Outlookille on kevyt sähköpostin seurantasovellus, joka etsii tilannekohtaiset tiedot Microsoft Dynamics CRM:stä suoraan Outlookin Saapuneet-kansioon.


Voit käyttää Dynamics CRM App for Outlook:a yhdessä:

 • Outlook Internetissä(mukana Office 365:ssa) pöytäkoneella tai puhelimesta

 • The Outlook -työpöytäsovellus

 • Microsoft Outlook for Mac

Saapuvan tai lähtevän sähköpostin seuranta, yhteystietojen lisäys sähköpostiviesteistä tai jopa luominen CRM-tietueista. Voit myös seurata sähköpostiviestin uuteen tai olemassa olevaan CRM-tietueeseen.

Lisätietoja:


Esimuotoiltujen Excel-mallien käyttäminen luotaessa Excel-asiakirjoja suoraan CRM:stä

Jos huomaat, että samoja CRM:ssä luodaan usein samoja Microsoft Office Excel -asiakirjoja, voit nopeuttaa asiakirjojen luomista Excel-mallien avulla. Voit käyttää esimuotoiltua mallia esimerkiksi myynnin ja projektin kassavirran (putkianalyysi) seuraamiseen tai myynnin ennustamiseen. Kun järjestelmänvalvoja on ladannut mallin, se voidaan jakaa tiimin jäsenten kanssa.


Lisätietoja: 


Word-malleja voi käyttää, kun halutaan luoda nopeasti organisaatiolle tärkeitä asiakirjoja

Vakiomuotoiset asiakirjat ovat liiketoiminnan kulmakiviä. Niitä käytetään siirryttäessä tarjouksista sopimuksiin ja työtilauksista laskuihin. Voit luoda automaattisesti vakiomuotoisia asiakirjoja CRM:stä Microsoft Office Word -mallien avulla.Word-mallien avulla voidaan parantaa tuottavuutta, vähentää inhimillisiä virheitä ja varmistaa yhdenmukainen viestintä yrityksessä.


Lisätietoja:


Yksityisten asiakirjojen tallentaminen ja hallinta OneDrive for Businessissä suoraan CRM:stä

Nyt käytettävissä on tilanteeseen sopiva tallennusvaihtoehto. Voit esimerkiksi tallentaa yksityiset asiakirjat uuden OneDrive for Business -asetuksen avulla. Yhteistallentamisessa käytä Office 365 -ryhmät (esitelty Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 -versiossa) ja laajemmin tai koko yrityksessä jaettavissa asiakirjoissa käytä Microsoft SharePoint.

Lisätietoja:


Anna CRM:n etsiä haluamasi trendiasiakirjat (vain CRM Online)

Hanki sisältöä, joka on osuvaa työsi ja vallitsevien suuntausten kannalta. Lisää Office Delve omiin koontinäyttöihisi, jotta voit etsiä automaattisesti tietoja asiakirjoista ja löytää sen ainoan asiakirjan, joka auttaa sinua päättämään kaupan.

Lisätietoja:


Mobiilitoiminnot

SharePoint-asiakirjojen tarkasteleminen CRM puhelimille ja tableteille -sovelluksessa

Jos organisaatiossa on käytettävissä SharePoint-integrointi CRM:n kanssa, voit avata SharePoint-asiakirjat mobiilisovelluksissa.

Lisätietoja: TechNet: SharePoint integrointi CRM:ään


Tietojen vieminen Exceliin CRM puhelimille ja tietokoneille -sovelluksesta

Nyt voit viedä tietoja Exceliin mobiilisovelluksista. Kun olet vienyt tiedot, joita haluat käsitellä, voit avata ne mobiililaitteen Excel-sovelluksessa.


Linkin lähettäminen sähköpostitse CRM puhelimille ja taulutietokoneille -sovelluksesta

Haluatko jakaa asiakasta koskevia tietoja työtovereiden kanssa matkoilla ollessasi? Lähetä sivun linkki sähköpostitse.


Mobiilisovellukset tukevat nyt Windows 10- ja iOS 9 -käyttöjärjestelmää

Mobiilisovellukset ovat nyt yhteensopivia Windows 10- ja Apple iPhonen ja iPadin iOS 9 -käyttöjärjestelmän kanssa.


Palvelun ominaisuuksia

Kyselyjen käyttäminen asiakkaiden antaman palautteen keräämisessä

CRM 2016 sisältää uuden kyselyn suunnittelutoiminnon, jonka avulla voi kerätä tuotteita tai palveluita koskevaa palautetta asiakkailta luomalla ja lähettämällä kyselyitä. Asiakkaat voivat täyttää kyselyn puhelimessa, tabletissa tai tietokoneessa.

Kun asiakas on vastannut kyselyyn, voit käynnistää välittömästi seurantatoimintoja sääntöjen avulla. Jos esimerkiksi asiakkaan kyselyvastauksista näkyy kiinnostus jotain tuotetta kohtaan, järjestelmä voi luoda tarjouspyynnön ja delegoida sen myyjälle. Jos asiakkaan vastaus sisältää valituksen, järjestelmä voi luoda uuden palvelupyynnön ja reitittää sen oikeaan jonoon odottamaan käsittelyä. Voit myös lähettää kyselyn automaattisesti palvelupyynnön sulkeutuessa ja seurata, miten tyytyväinen asiakas on saamaansa palveluun.

Lisätietoja:


Uuden interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäytöt ja lomakkeet auttavat työmäärän tärkeyden määrittämisessä

CRM 2016 sisältää uuden interaktiivisen palvelukeskuksen ja kokonaan uusitut koontinäytöt ja lomakkeet, joiden avulla on helppo määrittää työmäärien tärkeys ja tehdä kiireellisimmät tehtävät valmiiksi. Vuorovaikutteiset kaaviot sisältävät työkohteisiin liittyvien mittaustietojen visuaalisen yhteenvedon ja myös visuaalisten suodattimien yhteenvedon. Voit lisätä suodatustasoja yleisten suodattimien kautta. Toimintoja (esimerkiksi palvelupyynnön delegoiminen uudelleen) voi tehdä myös suoraan koontinäytöstä.


Tärkeää

Tämä interaktiivisen palvelukeskuksen versio on optimoitu asiakaspalvelun skenaarioille ja käyttötapauksille. Koska tämä on ensimmäinen versio, sovellus ei sisällä kaikkia asiakaspalvelun skenaarioita.


Uuden interaktiivisen palvelukeskuksen lomakkeiden avulla voi ylläpitää kontekstia asiakkaiden ongelmien käsittelemisen aikana. Esimerkiksi seuraavien Palvelupyyntö-lomakkeen Yhteenveto-välilehden osien avulla voi etsiä nopeasti tarvittavat tiedot:

 • Yleistiedot-osa. Voit hakea nopeasti palvelupyynnön ja asiakkaan yhteystietojen yhteenvedon, kuten sähköpostiosoitteen ja puhelinnumeron.

 • Aikajana-osa. Voit tarkastella kaikkia tietueeseen liittyviä aktiviteetteja ja käsitellä aktiviteettia.

 • Liittyvät-osa. Voit hakea tietämyskannan tietueita. Hakuruudussa näkyvät ehdotetut tietokannan artikkelit palvelupyynnön otsikon mukaan. Tämän osan avulla voi myös ottaa käyttöön ja avata liittyviä palvelupyyntöjä nopeasti. Liittyvä tietue avautuu uuteen välilehteen tässä osassa, joten käsiteltävän palvelupyynnön konteksti pysyy käytettävissä.

Kun valitset tietyn vaiheen prosessipalkista, vaihe avautuu ponnahdusikkunana. Voit täyttää vaiheen edellyttämät tiedot ja siirtyä sitten seuraavaan vaiheeseen valitsemalla Seuraava vaihe -kohdan.


Jos olet järjestelmänvalvoja, voit mukauttaa interaktiivisen palvelukeskuksen koontinäyttöjä ja lomakkeita tai luoda uusia.

Lisätietoja:


Puheluiden käsittelyajan vähentäminen monipuolisten tietämyksenhallinnan artikkeleiden avulla

Uudessa vuorovaikutteisessa palvelukeskuksessa voit muuttaa asiakaspalautteen ja ongelmat monipuolisiksi tietoartikkeleiksi, jotka sisältävät upotettuja videoita ja kuvia. RTF-editori sisältää tavalliset tekstinkäsittelyä vastaavat toiminnot, kuten tyylin lisätoiminnot, linkityksen, Wordistä liittämisen, etsi ja korvaa -toiminnon ja taulukot.

Varmista artikkeleiden ajanmukaisuus siirtämällä ne tarkistus- ja hyväksyntäprosessiin ja käyttämällä versioita muutosten seuraamisessa. Voit käsitellä useita versioita samalla, kun jo hyväksytty sisältö on julkaistuna. Kun olet valmis, ryhmän hyväksymä sisältö voidaan asettaa kaikkien CRM-käyttäjien saataville.

Voit lisätä tietokannan hakukomponentin mihin tahansa entiteettiin. Näin myyjät, asiakkuuspäälliköt ja asiakaspalvelijat voivat käyttää yhtä tuotetietojen, myyntikoulutuksen asiakirjojen, usein kysyttyjen kysymysten, vianmääritysvaiheiden ja ratkaisujen lähdettä. Kun tiedot on jaettu asiakkaiden kanssa, ne tallennetaan automaattisesti. Tämä mahdollistaa tärkeimpien tietojen löytämisen helposti.

Lisätietoja:


Palvelutasosopimusten (SLA-sopimusten) ottaminen käyttöön tarvittaessa

SLA-sopimusten parannusten ansiosta voit nyt kohdistaa SLA-sopimukset palvelupyyntötietueisiin manuaalisesti. Voit myös kohdistaa SLA-sopimukset automaattisesti palvelupyyntöihin liiketoimintalogiikan avulla (työnkulkujen tai laajennusten avulla).

Jos esimerkiksi asiakkaat ovat jakautuneet eri maantieteellisille alueille, SLA-sopimuksissa voi olla eri työajat ja loma-aikataulut. Voit määrittää liiketoimintalogiikan niin, että se kohdistaa SLA-sopimukset palvelupyyntötietueisiin asiakkaan alueen perusteella. Tällöin SLA-sopimuksen ajan laskenta tapahtuu oikein asiakkaan alueen mukaan.

Lisätietoja: Palvelutasosopimusten (SLA-sopimusten) määrittäminen


CRM Online 2015 -päivityksessä 1 esitellyt toiminnot ovat nyt saatavilla CRM 2016:n paikallisissa asennuksissa.

Seuraavat CRM Online 2015 -päivitys 1:n ominaisuudet sisältyvät nyt paikalliseen CRM 2016-versioon:

Käytä sovellusta ja löydä tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Uuden siirtymispalkin avulla on helpompi ja nopeampi löytää tarvitsemasi tiedot. Kun valitset navigointipalkista päävalikon, voit käyttää työaluetta, tietueita tai muita kohteita vierittelemällä ja napsauttelemalla vähemmän kuin aiemmin.

 Uuden siirtymistoimintoon tutustuminen lyhyen (alle minuutin kestävän) videon avulla


Uuden navigointipalkin Viimeksi näytetyt kohteet -painikkeen avulla voit palata viimeksi tarkasteltuihin ja kiinnitettyihin kohteisiin. Tämän yleisen työkalun avulla voit käyttää viimeksi näytettyjä tietueita, näkymiä ja jopa koontinäyttöjä. Voit kiinnittää jatkuvasti käyttämäsi kohteet ja siirtää ne luettelon alkuun.


Jos työskentelet monimutkaisen lomakkeen kanssa, jossa on paljon kenttiä, uusi avattava lomakkeiden navigointiluettelo helpottaa tarvitsemiesi tietojen noutamisessa. Valitse avattava luettelo lomakkeen otsikon vierestä ja valitse sitten lomakkeen osa, johon haluat siirtyä.Logon lisääminen tai väriteeman muuttaminen teemojen avulla

Luo teemojen avulla yhtenäinen ulkoasu kaikille sovelluksille. Voit esimerkiksi lisätä yrityksen logon tai muuttaa entiteettien tai linkkien oletusvärejä. Esikatsele mukautettu teema ja julkaise se koko ryhmälle, kun kaikki on valmista. Koodia ei tarvitse kirjoittaa. Sinun täytyy olla CRM-järjestelmänvalvoja, jotta voit luoda mukautetun teeman. Katso lyhyt teemoista kertova video (2:45)


Lisätietoja: TechNet: Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi


Seuraa Exchange-sähköpostiaktiviteetteja automaattisesti kansioiden seurannan avulla

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 tarjoaa uuden ja intuitiivisen tavan seurata saapuvia Exchange-sähköpostiaktiviteetteja. Voit määrittää seurantakansion – käytä mitä tahansa Exchange-kansiota Saapuneet-kansiossa, ja vedä saapuva sähköpostiviesti tähän kansioon sen seuraamiseksi. Voit liittää seuratun kansion tiettyyn tietueeseen, kuten asiakkaaseen tai mahdollisuuteen, jotta kansioon siirretty viesti linkitetään aina automaattisesti tähän tiettyyn tietueeseen.

Seuratut kansiot toimivat Exchangen Saapuneet-kansion sääntöjen kanssa, joka tekee saapuvien viestien hallinnasta ja seuraamisesta entistäkin helpompaa. Voit esimerkiksi määrittää Exchange -järjestelmään Saapuneet-kansion säännön, joka reitittää Contoson yhteyshenkilöltä saapuvan sähköpostiviestin seurattuun Contoso-kansioon, joka on linkitetty tiettyyn mahdollisuuteen. Seuratut kansiot toimivat millä tahansa laitteella, joka tukee Exchangea, joten voit seurata sähköpostia lähes miltä tahansa laitteelta.Jotta voit käyttää seurattuja kansioita, organisaation on käytettävä palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronointimenetelmänä. Järjestelmänvalvojan on myös otettava seuratut kansiot käyttöön.

 Katso lyhyt kansiotason seurannasta kertova video (2:37)

Lisätietoja:


Exceliin vienti on suunniteltu täysin uudelleen

Olemme suunnitelleet Excel-sovellukseen viennin kokonaan uudelleen paremman helpomman kokemuksen tarjoamiseksi. Voit viedä tiedot yhdellä napsautuksella WWW-asiakasohjelmassa tai Dynamics CRM for Outlook-järjestelmässä Excel-asiakirjaan, joka voidaan avata missä tahansa, mukaan lukien Excel-työpöytäversio (2007 tai uudempi), Excel Online ja muut Excel-asiakasohjelmat. Kun viet, kaikki muotoilut säilytetään, jotta voit tehdä laskelmat Excel-sovelluksessa ja tuoda tiedot takaisin CRM-järjestelmään. Voit viedä enintään 100 000 tietuetta kerrallaan (aiempi raja oli 10 000).

Lisätietoja: Tietojen vieminen Exceliin


Nauti samasta upeasta mobiilikokemuksesta riippumatta siitä, käytätkö puhelinta vai taulutietokonetta.

CRM puhelimille -sovellus tarjoaa nyt saman prosessiin perustuvan kokemuksen kuin CRM taulutietokoneille. Johda liidit ja mahdollisuudet myyntiprosessin läpi uudella intuitiivisella käyttöliittymällä. Jos sinulla on Windows Phone, käytä Cortana-äänikomentoja CRM-tietojen käsittelemiseen ilman käsiä.

Lisätietoja: CRM puhelimille ja taulutietokoneille: Käyttöopas


 Katso lyhyt uudesta CRM puhelimille -sovelluksesta kertova video (5:02)


Edellinen CRM puhelimille -sovelluksen versio on edelleen saatavilla app storessa, mutta se on nyt nimeltään CRM puhelimille - Express.


Suojaa mobiililaitteidesi tiedot Microsoft Dynamics CRM for Goodilla

Microsoft Dynamics CRM Goodille -sovellus ja Good Technology -mobiilitietoturvaympäristö yhdessä suojaavat CRM-tietojasi myös silloin, kun hukkaat taulutietokoneesi tai jätät sen jonnekin. Jos esimerkiksi unohdat taulutietokoneesi taksiin etkä saa sitä takaisin heti, Good -salaus suojaa CRM-tietosi. Jos kadotat taulutietokoneesi, järjestelmänvalvojasi voi etäpoistaa CRM for Good -tiedot taulutietokoneeltasi.

Lisätietoja: Suojaa mobiililaitteidesi tiedot Microsoft Dynamics CRM for Goodilla


Nopeuta asiakaspalvelua oletusoikeuksilla

Asiakaspalvelijat käyttävät oikeuksia vahvistamaan, minkä tyyppiseen tukeen asiakas on oikeutettu ja oikean tasoisen tuen tarjoamiseen. Nyt palvelupäälliköt tai järjestelmänvalvojat voivat asettaa oikeuden oletusoikeudeksi asiakkaalle. Kun asiakaspalvelija luo palvelupyynnön, siihen liitetään automaattisesti oletusoikeus, ja tämä säästää asiakaspalvelijan aikaa.

Jos palveluorganisaatio ei halua, että oikeuksia vähennetään (esimerkiksi viallisen osan asennus), asiakaspalvelijat voivat hyvittää oikeuden takaisin, joten asiakasta ei veloiteta.


Määritä säännöt CRM-tietueiden luomiseksi tai päivittämiseksi saapuvista aktiviteeteista

Aiemmissa Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän versioissa palvelupäälliköt voivat määrittää sääntöjä luodakseen automaattisesti palvelupyyntöjä saapuvasta sähköpostiviestistä tai yhteisöpalvelun kanavista. Nyt myynti-, markkinointi- ja palveluryhmät voivat käyttää näitä samoja sääntöjä yhden tai useamman tietueen luomiseen tai päivittämiseen mistä tahansa yksittäisestä saapuvasta aktiviteetista, kuten sähköposti-, yhteisöpalvelu- tai mukautetusta aktiviteetista.

Lisätietoja: CRM:n tietueiden automaattisen luomisen tai päivittämisen sääntöjen määrittäminen


Käytä sovellusta ja löydä tarvitsemasi tiedot nopeasti.

Uuden siirtymispalkin avulla on helpompi ja nopeampi löytää tarvitsemasi tiedot. Kun valitset navigointipalkista päävalikon, voit käyttää työaluetta, tietueita tai muita kohteita vierittelemällä ja napsauttelemalla vähemmän kuin aiemmin.

 Uuden siirtymistoimintoon tutustuminen lyhyen (alle minuutin kestävän) videon avulla


Uuden navigointipalkin Viimeksi näytetyt kohteet -painikkeen avulla voit palata viimeksi tarkasteltuihin ja kiinnitettyihin kohteisiin. Tämän yleisen työkalun avulla voit käyttää viimeksi näytettyjä tietueita, näkymiä ja jopa koontinäyttöjä. Voit kiinnittää jatkuvasti käyttämäsi kohteet ja siirtää ne luettelon alkuun.


Jos työskentelet monimutkaisen lomakkeen kanssa, jossa on paljon kenttiä, uusi avattava lomakkeiden navigointiluettelo helpottaa tarvitsemiesi tietojen noutamisessa. Valitse avattava luettelo lomakkeen otsikon vierestä ja valitse sitten lomakkeen osa, johon haluat siirtyä.Logon lisääminen tai väriteeman muuttaminen teemojen avulla

Luo teemojen avulla yhtenäinen ulkoasu kaikille sovelluksille. Voit esimerkiksi lisätä yrityksen logon tai muuttaa entiteettien tai linkkien oletusvärejä. Esikatsele mukautettu teema ja julkaise se koko ryhmälle, kun kaikki on valmista. Koodia ei tarvitse kirjoittaa. Katso lyhyt teemoista kertova video (2:45)


Lisätietoja: TechNet: Värimallin muuttaminen tai logon lisääminen organisaation tuotemerkkiä vastaavaksi


Seuraa Exchange-sähköpostiaktiviteetteja automaattisesti kansioiden seurannan avulla

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 tarjoaa uuden ja intuitiivisen tavan seurata saapuvia Exchange-sähköpostiaktiviteetteja. Voit määrittää seurantakansion – käytä mitä tahansa Exchange-kansiota Saapuneet-kansiossa, ja vedä saapuva sähköpostiviesti tähän kansioon sen seuraamiseksi. Voit liittää seuratun kansion tiettyyn tietueeseen, kuten asiakkaaseen tai mahdollisuuteen, jotta kansioon siirretty viesti linkitetään aina automaattisesti tähän tiettyyn tietueeseen.

Seuratut kansiot toimivat Exchangen Saapuneet-kansion sääntöjen kanssa, joka tekee saapuvien viestien hallinnasta ja seuraamisesta entistäkin helpompaa. Voit esimerkiksi määrittää Exchange -järjestelmään Saapuneet-kansion säännön, joka reitittää Contoson yhteyshenkilöltä saapuvan sähköpostiviestin seurattuun Contoso-kansioon, joka on linkitetty tiettyyn mahdollisuuteen. Seuratut kansiot toimivat millä tahansa laitteella, joka tukee Exchangea, joten voit seurata sähköpostia suoraan lähes miltä tahansa laitteelta.Jotta voit käyttää seurattuja kansioita, organisaation on käytettävä palvelinpään synkronointia sähköpostin synkronointimenetelmänä. Järjestelmänvalvojan on myös otettava seuratut kansiot käyttöön.

 Katso lyhyt kansiotason seurannasta kertova video (2:37)

Lisätietoja:


Saapuvien sähköpostiviestien seuraaminen uuden CRM App for Outlook -sovelluksen avulla

Microsoft Dynamics CRM sisältää jo monipuolisen Microsoft Office Outlook -sovelluksen CRM-laajennuksen nimeltä Microsoft Dynamics CRM for Outlook. Nyt voit käyttää saapuvien sähköpostien seurannassa Dynamics CRM for Outlookia tai uutta Dynamics CRM App for Outlook -esiversiota.Dynamics CRM App for Outlook on kevyt Office -sovellus, jota voi käyttää Outlook Internetissä -sovelluksen työpöytäversion (sisältyy Office 365:een) tai Outlook 2013 -sovelluksen kanssa seuraavia toimintoja varten:

 • Saapuvien sähköpostiviestien seuraaminen ja liittyvän tietueen määrittäminen.

 • Tietueen seurannan tila määrittäminen ja liittyvän tietueen tarkasteleminen.

 • CRM:n yhteystietojen tai liidien esiversion tiedot.

 • Yhteyshenkilö- tai liiditietueiden luominen, jos Lähettäjä-rivin henkilöä ei löydy CRM-tietokannasta.

 • Edellisten ja seuraavien aktiviteettien tietojen ja muiden liittyvien tietueiden tarkasteleminen.

 • CRM-lomakkeiden avaaminen suoraan lisätietojen hankkimiseksi.

Dynamics CRM App for Outlook on käytettävissä esikatselutoimintona. Järjestelmänvalvojan on otettava se käyttöön. Lisätietoja Dynamics CRM App for Outlook -sovelluksen määrittämisestä ja käyttämisestä on kohdassa  CRM App for Outlookin käyttöopas (kevyt sovellus).


Voit suorittaa pika-analyysin Excel Onlinella suoraan CRM Onlinesta

Miljoonat ihmiset käyttävät Microsoft Office Excel-järjestelmää yritystietojen analysoimiseen ja raporttien luontiin. Nyt voit käyttää Microsoft Excel Online-sovellusta pika-analyysin tekemiseen suoraan CRM Online-järjestelmästä. Jos olet esimerkiksi myyntipäällikkö, saatat haluta analysoida ryhmäsi omistamia mahdollisuuksia ja tarkastaa tunnusluvut nähdäksesi, miten voit auttaa ryhmän jäseniä. Jos olet myyjä, voit avata mahdollisuudet Excel-sovelluksessa ja tehdä entä-jos-analyysin erilaisille kannustinten skenaarioille. Katso lyhyt entä jos -analyysin tekemisestä Excel Onlinen avulla kertova video (2:45)


Huomautus

Sinulla on oltava Office 365-tilaus, jotta voit muokata Excel-asiakirjoja Excel Online-järjestelmässä.


Lisätietoja: CRM-tietojen analysoiminen Excel Onlinessa


Exceliin vienti on suunniteltu täysin uudelleen

Olemme suunnitelleet Excel-sovellukseen viennin kokonaan uudelleen paremman helpomman kokemuksen tarjoamiseksi. Voit viedä tiedot yhdellä napsautuksella WWW-asiakasohjelmassa tai Dynamics CRM for Outlook-järjestelmässä Excel-asiakirjaan, joka voidaan avata missä tahansa, mukaan lukien Excel-työpöytäversio (2007 tai uudempi), Excel Online ja muut Excel-asiakasohjelmat. Kun viet, kaikki muotoilut säilytetään, jotta voit tehdä laskelmat Excel-sovelluksessa ja tuoda tiedot takaisin CRM-järjestelmään. Voit viedä enintään 100 000 tietuetta kerrallaan (aiempi raja oli 10 000).

Lisätietoja: Tietojen vieminen Exceliin


Uuden Power Query -käyttötoiminto nopeuttaa CRM Online -yhteyksiä

Uuden Power Query -käyttötoiminto avulla voit muodostaa yhteyden CRM Online -tietoihin Power Querystä itsepalvelun yritystietoja varten. Kun olet valinnut Dynamics CRM Onlinesta -käyttötoiminnon Power Queryssä, voit määrittää URL-syötteen ja syöttää sitten tunnistetiedot.Power Query muodostaa yhteyden ja hakee taulukoiden ja entiteettien luettelon CRM Online:stä. Voit myös ajoittaa koontinäytön tietojen päivitykset Power BI Office 365:lle -sovelluksen avulla.

Lisätietoja: Excel Power Queryn kolme päivitystä


Toimi yhteistyössä ryhmän jäsenten kanssa, vaikka heillä ei ole CRM Onlinen käyttöoikeutta

Office 365 -käyttäjät voivat käyttää Office 365 -ryhmät -työtilaa muiden Office-tuotteiden kanssa.Office 365 -ryhmä on työtila, jota ryhmän jäsenet voivat käyttää tiedostojen, sähköpostiviestien, keskusteluiden, kalentereiden ja Microsoft OneNote -muistiinpanojen jakamiseen.Office 365 -ryhmät ovat erinomainen tapa tehdä yhteistyötä ryhmän jäsenten kanssa, vaikka heillä ei ole CRM Online:n käyttöoikeutta. Voit esimerkiksi luoda Office 365 -ryhmän myyntiryhmälle, kutsua muita Office 365 -käyttäjiä liittymään ryhmään ja jakaa asiakirjoja, sähköpostiviestejä, keskusteluja, kokoustietoja ja OneNote -muistiinpanoja, jotka liittyvät tiettyihin mahdollisuuksiin.

Office 365 -ryhmät on käytettävissä esiversion ominaisuutena.

Lisätietoja:


Voit tehdä muistiinpanoja OneNotessa suoraan CRM Onlinesta

Hyödynnä kaikki Microsoft OneNote-sovelluksen ominaisuudet, suoraan CRM Online-järjestelmästä. Kun olet esimerkiksi matkalla asiakkaan luokse, voit tehdä muistiinpanoja omalla Microsoft Surface-laitteella tai muulla mobiililaitteella, kun tarkastelet mahdollisuuden tietoja. Kaappaa valokuvia, nauhoita äänimuistiinpanoja, tee vapaamuotoisia piirroksia ja paljon muuta. Kaikki linkitetään automaattisesti CRM Online-järjestelmän mahdollisuustietueeseen.


 Katso lyhyt OneNote-integroinnista Dynamics CRM:ssä kertova video (2:12)


Lisätietoja: OneNoten määrittäminen ja käyttäminen CRM:ssä


Nauti samasta upeasta mobiilikokemuksesta riippumatta siitä, käytätkö puhelinta vai taulutietokonetta.

CRM puhelimille -sovellus tarjoaa nyt saman prosessiin perustuvan kokemuksen kuin CRM taulutietokoneille. Johda liidit ja mahdollisuudet myyntiprosessin läpi uudella intuitiivisella käyttöliittymällä. Jos sinulla on Windows Phone, käytä Cortana-äänikomentoja CRM-tietojen käsittelemiseen ilman käsiä.Lisätietoja: CRM puhelimille ja taulutietokoneille: Käyttöopas


 Katso lyhyt uudesta CRM puhelimille -sovelluksesta kertova video (5:02)


Edellinen CRM puhelimille -sovelluksen versio on edelleen saatavilla app storessa, mutta se on nyt nimeltään CRM puhelimille - Express.


Suojaa mobiililaitteidesi tiedot Microsoft Dynamics CRM for Goodilla

Microsoft Dynamics CRM Goodille -sovellus ja Good Technology -mobiilitietoturvaympäristö yhdessä suojaavat CRM-tietojasi myös silloin, kun hukkaat taulutietokoneesi tai jätät sen jonnekin. Jos esimerkiksi unohdat taulutietokoneesi taksiin etkä saa sitä takaisin heti, Good -salaus suojaa CRM-tietosi. Jos kadotat taulutietokoneesi, järjestelmänvalvojasi voi etäpoistaa CRM for Good -tiedot taulutietokoneeltasi.Lisätietoja: Suojaa mobiililaitteidesi tiedot Microsoft Dynamics CRM for Goodilla


Tietämyskannan jakaminen Paraturen kanssa

Julkaisimme Microsoftin Parature-sovelluksen vuoden 2015 kevään julkaisujen yhteydessä. Jos olet asiakaspalvelija, voit hyödyntää monipuolisia Parature tietämyskannan (KB) ominaisuuksia ongelman käsittelyajan vähentämiseksi suoraan CRM Online-järjestelmästä. Kun työskentelet esimerkiksi palvelupyyntötietueen kanssa, voit toimia seuraavasti:

 • Tarkastele järjestelmän ehdottamia tietämyskannan artikkeleita

 • Etsi sopivia tietämyskannan artikkeleita

 • Lue sisällön tietämyskannan artikkeleiden sisältöä tekstiin sidottuna, mukaan lukien upotetut kuvat tai videot

 • Lähetä tietämyskannan artikkelin linkkejä asiakkailleLisätietoja: Hae tietoartikkeleita CRM-tietueesta


Nopeuta asiakaspalvelua oletusoikeuksilla

Asiakaspalvelijat käyttävät oikeuksia vahvistamaan, minkä tyyppiseen tukeen asiakas on oikeutettu ja oikean tasoisen tuen tarjoamiseen. Nyt palvelupäälliköt tai järjestelmänvalvojat voivat asettaa oikeuden oletusoikeudeksi asiakkaalle. Kun asiakaspalvelija luo palvelupyynnön, siihen liitetään automaattisesti oletusoikeus, ja tämä säästää asiakaspalvelijan aikaa.

Jos palveluorganisaatio ei halua, että oikeuksia vähennetään (esimerkiksi viallisen osan asennus), asiakaspalvelijat voivat hyvittää oikeuden takaisin, joten asiakasta ei veloiteta.


Määritä säännöt CRM-tietueiden luomiseksi tai päivittämiseksi saapuvista aktiviteeteista

Aiemmissa Microsoft Dynamics CRM-järjestelmän versioissa palvelupäälliköt voivat määrittää sääntöjä luodakseen automaattisesti palvelupyyntöjä saapuvasta sähköpostiviestistä tai yhteisöpalvelun kanavista. Nyt myynti-, markkinointi- ja palveluryhmät voivat käyttää näitä samoja sääntöjä yhden tai useamman tietueen luomiseen tai päivittämiseen mistä tahansa yksittäisestä saapuvasta aktiviteetista, kuten sähköposti-, yhteisöpalvelu- tai mukautetusta aktiviteetista.

Lisätietoja: CRM:n tietueiden automaattisen luomisen tai päivittämisen sääntöjen määrittäminen


Lomakkeet latautuvat nopeammin uuden lomakkeen muodostusmoduulin avulla

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 -versiossa lomakkeet ovat paljon tyylikkäämpiä kuin aiempien versioiden lomakkeet. Nopeammat lomakkeet ovat käytössä oletusarvoisesti, joten sinun ei tarvitse tehdä mitään. Jos käytössäsi on lomakkeita, joissa on mukautuksia, joita ei tueta, ja ne aiheuttavat virheen, haluat ehkä väliaikaisesti ottaa lomakkeiden parannukset pois käytöstä komentosarjojen päivityksen ajaksi.Lisätietoja: Järjestelmäasetukset-valintaikkuna – Yleiset-välilehti


Käyttäjä toteuttaa päivitykset

Microsoft Dynamics CRM Online 2015 -päivitys 1 sisältää uuden päivitysmallin, joka vaatii suostumuksen. Sen avulla organisaation tarvitsemien päivitysten käyttöönotto on joustavaa. Yksinkertaisuuden vuoksi kaikkia päivityksiä hallitaan yhden keskitetyn portaalin kautta. Lisätietoja on kohdassa TechNet: Päivityskäytäntö.

 Katso lyhyt asiakkaiden määrittämiä päivityksiä koskeva video (3:38)Vihje

Jos olet järjestelmänvalvoja, muista katsoa lisätietoja myös tältä sivulta: TechNet: Uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille


Tuotteiden myyntitoimintojen parannukset auttavat kasvattamaan myyntiä

Tuotteiden myyntikokemuksen parantaminen auttaa myynnin esimiehiä ja myyjiä hallitsemaan ja myymään yrityksesi tuotteita tehokkaammin:

 • Myynnin esimiehet voivat helposti lisätä järjestelmään tuotteita ja niputtaa toisiinsa liittyviä tuotteita yhteen niin, että myyjät voivat lisätä myyntiä rohkaisemalla asiakkaita ostamaan useita tuotteita yhden tuotteen sijaan. Voit esimerkiksi muodostaa paketin hyvin myyvästä tuotteesta ja vähemmän suositusta tuotteesta, luoda tuoteryhmiä, jotka ostettaessa maksimoivat asiakkaiden saamat edut, ja tarjota erikoistarjouksia tuotepaketeista.

 • Myynnin esimiehet voivat tarjota räätälöityjä hinnastoja myyjän alueen tai asiakassegmentin perusteella.

 • Myynnin esimiehet tai mukauttajat voivat lokalisoida tuoteluettelon lokalisointityökaluilla eri alueita varten. Anna myyjille tuotetiedot näiden haluamalla kielellä viemällä ja tuomalla kenttäkäännökset ja lokalisoimalla tuotemääritteet ja -metatiedot.

 • Myyjät voivat nähdä kaikki yrityksesi myymät tuotteet ja tuotepaketit tarkastelemalla tuotteita hierarkiakaavioissa (muistuttavat organisaatiokaavioita). Kun teet tilausta, näet kaikki myytävät tuotteet ja sen, miten ne liittyvät toisiinsa visuaalisesti. Koska voit nähdä kaikki tuotemahdollisuudet yhdessä näkymässä., et menetä myyntimahdollisuuksia niin helposti.

 • Myyjät näkevät risti- ja lisämyyntiehdotuksia ja saavat suosituksia apuvälineistä ja korvaavista tuotteista.

Cortana-tuki mahdollistaa puhuttujen CRM-komentojen käytön Windows 8.1 -puhelimissa

Voit nyt käyttää puhekomentoja CRM:ssä, jos käytät Cortanaa Windows 8.1 -puhelimessa. Artikkelissa Cortana-äänikomentojen käyttäminen CRM puhelimille -sovelluksessa on luettelo Cortanassa käytettävistä CRM-komennoista.

Pikahaun parannukset auttavat löytämään asiakastietueet helpommin WWW-sovelluksesta

Parannetut hakutoiminnot ovat nopea tapa etsiä useista WWW-sovelluksen tietuetyypeistä. Lisäämällä avainsanoja siirtymispalkin hakukenttään voit nyt nopeasti etsiä tietueita ja siirtyä niihin mistä päin tahansa WWW-sovellusta.

Aiemmissa versioissa useiden tietuetyyppien pikahaku oli käytettävissä vain CRM taulutietokoneisiin -sovelluksessa.

Hakukentässä voi käyttää tähteä (*) yleismerkkinä.

Jos haluat tarkastella ainoastaan tietyn tietuetyypin vastineita, valitse hakutulossivun avattavasta luettelosta tietuetyypin nimi. Avaa hakutulos napsauttamalla sen ruutua.

Voit tehdä monimutkaisempia hakuja napsauttamalla uutta Erikoishaku-painiketta, joka on nyt siirtymispalkissa.

Microsoft Social Engagement on nyt saatavilla paikallisiin järjestelmiin.

Tämän version avulla voit käyttää Microsoft Social Engagement-sovellusta Microsoft Dynamics CRM-ohjelmasta käsin, käyttääpä organisaatiosi sitten Microsoft Dynamics CRM Onlinea tai CRM 2015 -versiota (paikallinen).

Uusi tapa tarkastella asiakkaita, tuotteita ja käyttäjiä auttaa näkemään, miten tiedot liittyvät toisiinsa

Tässä versiossa käyttäjät voivat nähdä, miten tiedot liittyvät toisiinsa tai miten ne on ryhmitelty tarkastelemalla asiakkaita, tuotteita tai käyttäjiä hierarkkisissa kaavioissa. Saat lisätietoja napsauttamalla tietojen tiettyä kohtaa ja voit siirtyä tietoihin, jotka kiinnostavat sinua.

Esimerkiksi asiakkaiden hierarkkisessa näkymässä voit:

 • Tarkastella, mikä on asiakkaan osuus koko myyntituotosta

 • Tutkia aliasiakkaiden ruutuja nähdäksesi, kenen kanssa kaupat ovat syntyneet

 • Selvittää, kuka asiakkuutta hoitaa, ja pyytää apua muilta lähettämällä näille sähköpostia tai jakamalla asiakkuus muiden myyjien kanssa

 • Tarkastella tärkeitä tietoja kustakin asiakkuudesta, kuten luottorajoja ja asiakkaan viimeisimpiä aktiviteettiviestejä

Tuotteiden hierarkkisesta näkymästä näet kaikki myytävät tuotteet ja sen, miten ne liittyvät toisiinsa paketteina tai perheinä. Myyjät voidaan välttää menettämästä mahdollista kauppaa, koska he näkevät kaikki oheistuotteet yhdessä näkymässä.

Käyttäjien hierarkkisessa näkymässä voit selvittää, kuka on toisen ryhmän jäsenen pomo tai keitä muita ryhmään kuuluu tarvitsematta käyttää toista sovellusta.

Hierarkkisia näkymiä voi käyttää myös mobiililaitteissa.

 • Nähdäksesi hierarkioita, jotka osoittavat tietueiden välisiä suhteita, napsauta hierarkioiden painiketta asiakkaiden, tuotteiden tai käyttäjien luettelossa. Voit myös valita Näytä hierarkia -kohdan, kun tarkastelet yksittäisen tilin, tuotteen tai käyttäjän näyttöä.

CRM-perusteet-oppaan avulla käyttäjät voivat oppia tekemään yleisiä tehtäviä, vaikka heidän järjestelmänsä olisi mukautettu

Uuden CRM:n perusteet -oppaan helppokäyttöisten ja lyhyiden, korkeintaan yhden sivun mittaisten ohjeiden avulla uudet käyttäjät oppivat mm. käyttämään järjestelmää ruutujen avulla, lisäämään asiakastietoja, etsimään tietueita, seuraamaan asiakasviestintää lisäämällä muistiinpanoja ja tehtäviä ja pysymään ajan tasalla edistymisestään koontinäyttöjen avulla.CRM:n perusteet sisältää osia, jotka on kohdistettu myynnille ja palvelulle, joten uudet käyttäjät saavat myös perustietoa rooleistaan.

Koska oppaassa kuvataan yleisiä tehtäviä, joita kaikki Microsoft Dynamics CRM:n käyttäjät käyttävät, se on asianmukainen myös silloin, kun järjestelmä on mukautettu.

CRM:n perusteet on erinomainen koulutusresurssi uusille käyttäjille. Löydät Microsoft Dynamics CRM Koulutus- ja käyttöönottopaketti -paketista muokattava version, jonka avulla voit luoda omia koulutusmateriaaleja.

CRM:n perusteet näkyy aina, kun käytät ohjetta sellaisessa järjestelmästä, joka ei ole yhteydessä Internetiin. Vaihtoehtoisesti voit ladata sähköisen kirjan: CRM:n perustiedot myynnin ammattilaisille ja asiakaspalvelijoille (koskee 2015-versiota).

Pikaluonnin parannusten ansiosta voit lisätä yhteyshenkilön mahdollisuuteen

Nyt, kun myyjä lisää uuden myyntimahdollisuuden järjestelmään käyttämällä siirtymispalkin Luo-komentoa, myyjä voi myös luoda uuden yhteystiedon samaan aikaan. Aiemmissa versioissa myyjän piti ensin luoda yhteyshenkilö ja lisätä mahdollisuus vasta sitten pikaluontikomennolla.

Outlookin uuden ohjatun määritystoiminnon avulla on helppo ottaa CRM for Outlook käyttöön ja määrittää se

Uuden Outlook Ohjattu asetusten määrittäminen -toiminnon avulla, joka on täysin uudistettu 2015-versioon, Dynamics CRM for Outlookin määrittäminen on yhtä helppoa kuin kopioiminen ja liittäminen. Uuden Ohjattu asetusten määrittäminen -toiminnon avulla on myös helppo lisätä ja hallita muita CRM -organisaatioita. Jos olet järjestelmänvalvoja, arvostat uusia suojausominaisuuksia, kuten monitasoista todennusta.Lisätietoja: TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille

Erityyppisten tietojen synkronoiminen CRM:n ja Outlookin välillä

Ryhmät, jotka käyttävät Dynamics CRM for Outlook -ohjelmaa keskitettynä tiedonvälittäjänään, voivat nyt synkronoida useampia tietotyyppejä, mukaan lukien:

 • Lisäkentät yhteyshenkilöille ja tehtäville

 • Delegoidut tehtävät

 • Tapaamisten liitteet

Käyttäjät voivat helposti tarkastella kenttiä, jotka on synkronoitu, ja olla varmoja siitä, mistä tiedot ovat peräisin ja miten ne jaetaan. Jos olet järjestelmänvalvoja, voit määrittää kentän synkronoinnin suunnan ja ohjata tarkasti, kuinka tiedot synkronoidaan.Lisätietoja: TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille

Liiketoiminnan prosessit mahdollistavat nyt "poikkeamisen" eri vaiheisiin sääntöjen ja ehtojen mukaisesti

Nyt liiketoimintaprosessit mahdollistavat erilaisen "haaran" valitsemisen (ja asiakkaan erilaisen käsittelyn) esimerkiksi sen perusteella, mikä on henkilön budjetti, mitä tuotteita henkilö ostaa ja milloin henkilö suunnittelee ostavansa tuotteita. Jos saat esimerkiksi liidin hyväksyttämisen aikana kuulla, että henkilöllä on ostoaikeita seuraavassa vuosineljänneksessä, tiedät, että sinun täytyy laatia myyntitarjous ja saada siihen oikeat hyväksynnät. Seuraamasi liiketoimintaprosessi opastaa sinua tässä prospektissa oikeiden vaiheiden kautta, eikä sinun tarvitse arvailla.

Vaiheittaiset ohjeet liiketoimintaprosessin vaihtamisesta vastaamaan tapaa, jolla organisaatiosi tekee asioita, löydät e-kirjasta: Liiketoimintaprosessin mukauttaminen. Tämä sähköinen kirja on tarkoitettu järjestelmänvalvojille tai johtajille.

Omille käyttäjille suunnitellun mukautetun ohjeen (koulutuksen) luominen

Jos mukautat Microsoft Dynamics CRM:ää kattavasti, voit halutessasi korvata ohjeen oletussisällön järjestelmän käyttäjille suunnitellulla ohje- ja koulutussisällöllä. Voit korvata ohjeen koko organisaatiossa (uudelleenohjaamalla URL-osoitteen) tai vain tiettyjen tietuetyyppien (entiteettien) luetteloissa ja lomakkeissa. Uudelleenohjauksen kohdesivu voi olla mikä tahansa kelvollinen URL-osoite, jonka voit liittää selaimeen. Se voi olla esimerkiksi SharePoint-sivusto tai internet-sivusto tai vaikkapa ryhmä Wiki-sivu, Word-asiakirjat tai PDF-tiedosto. Lisätietoja on artikkelissa TechNet: Microsoft Dynamics CRM 2015:n ja CRM Onlinen uudet ominaisuudet järjestelmänvalvojille ja mukauttajille.

Oletko päivittämässä Microsoft Dynamics CRM:n aiemmasta paikallisesta versiosta? Jos näin on, voit nyt saada monia uusia jännittäviä ominaisuuksia, mukaan lukien aivan uuden käyttöliittymän.

Lue lisää uuden ruutukäyttöliittymän ja vanhempien valintanauhaa käyttävien versioiden välisistä eroista: Sähköinen kirja: Mitä CRM 2013 -versiossa on muutettu?

Siirry helposti uusitussa käyttöliittymässä

Uuden käyttöliittymän ansiosta yleisten tehtävien suorittaminen on nopeampaa ja helpompaa:

 •  Ei enää siirtymisruutua. Voit liikkua verkkosovelluksessa sivun yläosassa olevan siirtymispalkin avulla. Siirtymispalkissa on "navigointipolku", joka kertoo, missä työskentelet järjestelmässä.Lisätietoja:   Sähköinen kirja: CRM:n käytön aloittaminen

 •  Tiedot on helpompi syöttää. Etsi sivun yläreunassa Luo-komento siirtymispalkista. Valitse komento ja kirjoita sitten tiedot muutamiin kenttiin saadaksesi uudet tiedot järjestelmään.Lisätietoja: Pikaluonti--Kirjoita uudet yhteystiedot (tai muut tiedot) – nopeasti!

  Voit lisätä tuotteet nopeasti mahdollisuuksiin, tarjouksiin ja tilauksiin — ja päivittää tiedot, kuten hinta, määrä ja alennusoikeudet näytölle, jossa työskentelet. Lisäksi voit etsiä ja lisätä keskeiset sidosryhmät ja nähdä yhdellä silmäyksellä, kuka on mukana ja mikä on kenenkin rooli.Lisätietoja: Mahdollisuuden luominen tai muokkaaminen

 •  Napsauta tai napauta, jos haluat ottaa yhteyttä johonkin. Pysy yhteydessä asiakkaidesi kanssa soittamalla valitsemalla puhelinnumeron ja joko Lync in tai Skypen. Lähetä sähköpostia valitsemalla sähköpostiosoite. Lisäksi voit nähdä osoitteet Bing Maps.Lisätietoja:   Soittaminen Skypellä tai Skype for Businessilla


  Tärkeää

  Lyncin nimi on nyt Skype for Business. Tällä hetkellä Microsoft Dynamics CRM:ssä näkyy vielä viittauksia Lynciin, mutta CRM toimii Skype for Businessin kanssa.


 Microsoft Dynamics CRM sopii erinomaisesti kosketusnäyttöihin sekä näyttöihin, joilla tarvitsee käyttää hiirtä.

Koulutus- ja käyttöönottopaketti tarjoaa nopean tavan aloittaa käyttäjien koulutusmateriaalien luonti

Jotta organisaatiosi pääsisi nopeasti alkuun, tarjolla on Koulutus- ja käyttöönottopaketin sähköiset kirjat ja videot, joita voit mukauttaa järjestelmääsi ja tyyliäsi vastaaviksi.

Lisätietoja: Microsoft Dynamics CRM Koulutus- ja käyttöönottopaketti

Toimita erinomaista palvelua missä tahansa

Uudet asiakaspalveluominaisuudet auttavat rakentamaan asiakasuskollisuutta ja säilyttämään elinikäisiä asiakkaita. Näiden uusien ominaisuuksien avulla voit:

 • Vastata nopeasti palveluongelmiin, riippumatta siitä, tulevatko ne puhelimitse, sähköpostitse tai sosiaalisen median kautta.

 • Sido oikeudet palvelutasosopimuksiin (SLA) laatupalvelun tarjoamiseksi, kunnes palvelupyyntö on ratkaistu.

 • Tarkastele asiakkaan kaikkia oikeuksia yhdellä silmäyksellä ja delegoi oikeuksia asiakkaille sekä tuotteille automaattisesti.

 • Käytä palvelupyyntöajastimia seuraamaan palvelutasosopimusten tunnuslukuja (KPI), jotta voit varmistaa, että asiakkaille tehdyt sitoumukset täytetään.

 • Tarkkaile yhteisöpalvelukeskusteluita, jotta voit tunnistaa ja ratkaista nousevat ongelmat, ennen kuin ne eskaloituvat.

 • Määritä palvelupyyntösuhteet, jotta pysyt ajan tasalla kaikkien liittyvien palvelupyyntöjen yksityiskohtien suhteen ja pystyt työskentelemään tehokkaammin.

Opit lisää katsomalla kahta uutta sähköistä kirjaa: sähköinen kirja: Saavuta palvelutavoitteet palvelutasosopimuksilla ja oikeutuksilla and sähköinen kirja: Uutta CRM-asiakaspalvelussa


Tärkeää

Uudet asiakaspalvelutoiminnot sisältyvät myös tuotepäivityksiin, joten jos ne eivät näy järjestelmässäsi, päivityksiä ei ehkä ole vielä otettu käyttöön. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.


Määritä ja hallitse palveluominaisuuksia Palveluiden hallinta -alueella

Uudella Palveluiden hallinta -alueella asiakaspalvelupäällikkö voi määrittää kaikki palveluihin liittyvät toiminnot samassa paikassa. Tutustu tähän uuteen alueeseen: Siirry kohtaan Asetukset > Palveluiden hallinta

Joitakin uusia tapoja, joilla voit hallita asiakaspalvelua Palveluiden hallinta -alueen kautta, ovat:

 • Voit määrittää palvelupyyntösuhteet niin, että pää- ja alipalvelupyynnöt perivät asetukset automaattisesti, kun niitä suljetaan.

 • Automatisoi palvelupyyntöjen delegointi edustajille tai jonoihin reitityssääntöjen avulla.

 • Määritä tuen taso ja oikeuksien tyypit useille kanaville.

 • Palvelun tunnuslukujen (KPI) määrittäminen ja seuraaminen palvelutasosopimusten (SLA) kautta.

 • Määritä tuen aukioloaika ja liitä aikatauluja palvelutasosopimuksiin.


Tärkeää

Uudet asiakaspalvelutoiminnot sisältyvät myös tuotepäivityksiin, joten jos ne eivät näy järjestelmässäsi, päivityksiä ei ehkä ole vielä otettu käyttöön. Ota yhteyttä järjestelmänvalvojaan.


Hanki näkemyksiä yhteisöpalveluista, kuten Facebook ja Twitter ja Microsoft Social Engagement -ominaisuuden avulla

Microsoft Social Engagement on tehokas uusi analyysipalvelu, jonka avulla organisaatio voi valvoa sosiaalisen median kanavia, kuten Twitter ja Facebook.Social Engagement-sovelluksen avulla voit seurata tuotteita, tuotemerkkejä, kilpailijoita ja kampanjoita globaalisti ja tosiaikaisesti ja saada todellinen ymmärrys asiakkaistasi ja yrityksestäsi yhteisöverkon kautta.

Social Engagement-ohjelman avulla etsiä verkosta, mitä ihmiset sanovat yrityksestäsi ja tuotteistasi. Voit seurata ilmapiiriä eri kanavilla, tunnistaa parhaat vaikuttajat, pysyä ajan tasalla uusimmista tiedoista ja trendeistä, hankkia kilpailullisia näkemyksiä, ja muuta.

 • Katso, miten viestien kokonaismäärä suuntautuu. Social Engagement kerää tarvitsemasi tiedot helppolukuisiin kaavioihin.

  Voit seurata tietoja 19 kielellä Twitter, Facebook -yhteisöpalveluista, blogeista ja videoista.

 • Hanki todellinen ymmärrys ilmapiiristä. Näe yhdellä silmäyksellä, miten ihmiset näkevät tuotteesi, palvelusi tai tuotemerkkisi.Social Engagement analysoi avainsanoja ja lauseita äidinkielillä ja erottaa kulttuurilliset vivahteet, kun se selvittää, mitkä viestit ovat myönteisiä, kielteisiä tai neutraaleja.

 • Seuraa myönteisen ja kielteisen ilmapiirin huippuja. Käytä Social Engagementn keräämiä tietoja ja tartu tilaisuuteen tai toimi ennakoivasti muuttaaksesi yhteisöpalvelukeskustelun eduksesi.

 • Seuraa, miten markkinointi- tai palvelukampanja menestyy. Kuuntele kampanjan suorittamisen jälkeen reaktioita Facebookissa, Twitterissä, blogeissa ja videoissa nähdäksesi, mikä toimii ja mikä ei. Säädä sitten kampanjaa yhteisöpalvelukeskustelun perusteella.

 • Hanki tietoja yhteisöpalveluista. Analysoi sosiaaliseen mediaan keskusteluita kilpailijoistasi, asiakkaistasi ja ehdokkaistasi.

Uudet Windows-puhelimille, iPhonelle ja Androidille tarkoitettu CRM-sovellukset

Voit nyt käyttää tärkeitä asiakastietoja puhelimestasi uusilla älypuhelinsovelluksilla.

Sovellus on ladattavissa Windows Marketplace, Apple Store tai Google Play, tai tarkasta yhdessä CRM-järjestelmänvalvojan kanssa (jos se on joku muu kuin sinä) organisaatiotasi koskevat ohjeet.

Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Katso CRM-tiedot, jotka näkyvät nopeasti ja on optimoitu mobiililaitteiden näytölle.

 • Lisää ja muokkaa yhteystietoja, tehtäviä ja muistiinpanoja sekä muuta tärkeää myyntidataa.

 • Näytä toimintasyötteet ja katso osoitteet Bing Maps-sovelluksessa. vain Windows Phone.

 • Siirry takaisin aikaisemmin katsottuihin tietueisiin silloinkin, kun et ole muodostanut yhteyttä. vain Windows Phone.

 • Kaikki tämä ilman ylimääräisiä käyttöoikeusmaksuja.

Uudet CRM-sovellukset Windows 8 -mobiililaitteille tai iPadille

 Microsoft Dynamics CRM taulutietokoneisiin auttaa sinua pitämään yhteyttä ja olla tuottoisa riippumatta siitä, missä olet. Käytä Windows 8 -laitetta tai iPadia pysyäksesi ajan tasalla asiakastietojen kanssa myös matkoilla. Saavu jokaiseen tapaamiseen valmistautuneena ja päivitä muistiinpanot, tehtävät, yhteystiedot, tilit ja liidit, kun ne ovat vielä tuoreina mielessäsi.

Sovellus on ladattavissa Windows Marketplace tai Apple Store tai tarkasta yhdessä CRM-järjestelmänvalvojan kanssa (jos se on joku muu kuin sinä) organisaatiotasi koskevat ohjeet.

 Yhteensopivuus:

 •  Windows 8 (mukaan lukien Microsoft Surface Pro tai Surface RT)

 •  iPad (4. sukupolvi)

 •  iPad (3. sukupolvi)

 Tärkeimmät ominaisuudet:

 • Käytä aktiviteetteja, tilejä, yhteystietoja, liidejä ja mahdollisuuksia helppokäyttöisestä koontinäytöstä.

 • Kirjoita asiakastiedot nopeasti vain muutamalla napautuksella.

 • Seuraa edistymistäsi tärkeimpien suorituskykyilmaisimien suhteen kaavioiden avulla.

 • Skype:n avulla voit keskustella yhteyshenkilöidesi kanssa.

 • Käytä luetteloiden ja ruudukoiden mukautettuja näkymiä siten, että näet sinulle tärkeimmät tiedot.

 • Merkitse laatat sovelluksen koontinäyttöön, niin saat tarvitsemasi tiedot nopeasti.

 • Kaikki tämä ilman ylimääräisiä käyttöoikeusmaksuja.

Uudet liiketoimintamenettelyt auttavat noudattamaan parhaita käytäntöjä yleisissä skenaarioissa.

Tarkasta Microsoft Dynamics Marketplace useita liiketoimintaprosessiratkaisuja, jotka auttavat kaltaisianne organisaatioita noudattamaan parhaita käytäntöjä yleisille skenaarioille. Nämä ratkaisut auttavat säästämään aikaa antamalla sinulle upean lähtökohdan sellaisten liiketoimintaprosessien luomiseen, jotka ovat liiketoimintasi harjoittamistavan mukaisia.Lisätietoja: Liiketoimintaprosessin mallit CRM:lle    

Järjestelmän mukana toimitetaan myös useita valmiiksi asennettuja liiketoimintaprosesseja. Voit käyttää niitä sellaisenaan tai muokata niitä tarvittaessa.Lisätietoja: Lisää käyttövalmiita liiketoimintaprosesseja 

Saat lyhyen ja helposti luettavan johdannon liiketoimintaprosesseihin sähköisestä Liiketoimintaprosessit-kirjasta. Tämä sähköinen kirja on suunniteltu auttamaan käyttäjiä pääsemään nopeasti liikkeelle.

Vaiheittaiset ohjeet liiketoimintaprosessin vaihtamisesta vastaamaan tapaa, jolla organisaatiosi tekee asioita, löydät e-kirjasta: Liiketoimintaprosessin mukauttaminen. Tämä eBook-kirja on tarkoitettu järjestelmänvalvojille tai johtajille.

InsideView´n tarjoaman Social Insights -sovelluksen ilmoittaminen

InsideView-sovelluksen Yhteisöpalvelun tiedot -ominaisuuden avulla Microsoft Dynamics CRM -tilitiedot siirtyvät staattisesta dynaamiseen, ja seuraavia kolmenlaisia oleellisia tietoja päivitetään jatkuvasti: data, näkemykset ja yhteydet. InsideView käyttää patentoituja triangulaatio- ja vahvistamistekniikoita yli 30 000 lähteestä ja miljoonista yritysten ja ihmisten profiileista toimittaakseen relevantteja, tarkkoja yritys- ja yhteystietoja, jotka auttavat myyjiä löytämään enemmän liidejä, voittamaan enemmän kauppoja sekä säilyttämään ja kasvattamaan asiakastilejä.  Microsoft Dynamics CRM tuo Yhteisöpalvelun tiedot -sovelluksen jokaisen Microsoft Dynamics CRM -sovelluksen Online Professional -käyttöoikeuden mukana ilman lisämaksuja (vain USA).

Lue lisää Yhteisöpalvelun tiedot -ominaisuudesta 

Uuden Power Query -käyttötoiminto nopeuttaa CRM Online -yhteyksiä

Power Query -käyttötoiminnon avulla voit helposti muodostaa yhteyden Microsoft Dynamics CRM Onlinen tietoihin Power Querystä. Kun olet valinnut Dynamics CRM Onlinesta -käyttötoiminnon Power Queryssä, voit lisätä URL-syötteen ja kirjoittaa sitten tunnistetiedot.Power Query muodostaa yhteyden ja hakee taulukoiden ja entiteettien luettelon CRM:stä. Se on noin helppoa.