Kirjaudu sisään

Henkilötietojen suoja: Usein kysyttyjä kysymyksiä

Microsoftin ostettua Nokian laite- ja palveluliiketoiminnan uusi suomalainen yritys Microsoft Mobile Oy ottaa vastuun kaikista kyseisen yrityksen asiakkaiden henkilötiedoista. Nokian asiakkaiden tiedot, jotka eivät liity laite- ja palveluliiketoimintaan, säilyvät Nokian hallussa. Joidenkin palvelujen osalta – erityisesti Nokia-tili, Nokian kehitysohjelma ja Net Promoter Score -ohjelma – Nokia ja Microsoft jakavat asiakastietojen vastuun. Seuraavat kysymykset ja vastaukset antavat lisätietoja siitä, mitä yrityskaupan jälkeen tapahtuu.

Kysymys 1: Kun Microsoft on ostanut Nokian laite- ja palveluliiketoiminnan, mitä muutoksia se aiheuttaa henkilökohtaisten tietojeni keräämiselle ja käsittelylle?

Vastaus:
Microsoftin ostettua Nokian laite- ja palveluliiketoiminnan uusi suomalainen yritys Microsoft Mobile Oy kerää ja käsittelee laitteiden ja palvelujen käyttöön liittyvät henkilökohtaiset tiedot.

Omistussuhteen muutosta lukuun ottamatta henkilökohtaisten tietojesi keräystä ja käsittelyä koskien ei tule mitään muutoksia. Microsoft Mobile säilyttää voimassa Nokian henkilötietojen suojaperiaatteet ja tekee niihin vain vähäisiä Microsoft Mobilen omistussuhteen edellyttämiä muutoksia. Microsoft Mobile kerää ja käyttää samoja henkilökohtaisia tietoja. Yrityskauppa ei vaikuta kyseisten tietojen käsittelytarkoituksiin.

Lue lisää Microsoftin ostamista tuotteista ja palveluista täältä.

Kysymys 2: Miten Microsoftin henkilötietojen suojaperiaatteet eroavat aiemmista Nokian henkilötietojen suojaperiaatteista?

Vastaus:
Kuten edellä mainittiin, yrityskaupan myötä laite- ja palveluliiketoiminnan henkilötietojen suojaperiaatteet säilyvät ennallaan, ja Microsoft Mobile on vastuussa niiden mukaisesti kerätyistä henkilötiedoista.

Lisäksi yrityskaupan myötä Microsoft ja Nokia ovat luoneet joitakin uusia tietosuojaa käsitteleviä asiakirjoja, jotka auttavat sinua ymmärtämään tilanteen. Microsoftin ja Nokian uusi tietosuojaa koskeva lisäys kertoo, kuinka Nokia-tiliä käytetään sekä Microsoft Mobilen että Nokian palveluja varten. Olemme myös päivittäneet Nokian kehitysohjelman ja Net Promoter Score -ohjelman tietosuojalisäyksen, jotta se sisältää vastaavat tiedot. Voit ladata nämä päivitetyt asiakirjat täältä.

Olemme myös päivittäneet henkilötietojen suojaperiaatteet selventämään, että Microsoft noudattaa Yhdysvaltojen ja EU:n välistä Safe Harbor Framework -käytäntöä sekä Yhdysvaltojen ja Sveitsin välistä Safe Harbor Framework -käytäntöä Yhdysvaltain kauppaministeriön asetuksen mukaisesti kerätessään, käyttäessään ja säilyttäessään tietoja Euroopan talousalueella ja Sveitsissä.

Kysymys 3: Säilyttääkö Nokia laitteistaan ja palveluistaan keräämiään henkilötietojani yrityskaupan jälkeen?

Vastaus:
Yrityskaupan jälkeen muut kuin laite- ja palveluliiketoimintaan liittyvät palvelut säilyvät Nokian hallussa, ja Nokia on edelleen vastuussa kyseisiin palveluihin liittyvien henkilötietojen käsittelystä. Kuten alla on selostettu, Nokia jakaa henkilötietoja koskevan vastuun Microsoft Mobilen kanssa koskien Nokia-tiliä, Nokian kehitysohjelmaa ja Net Promoter Score -ohjelmaa. Muuten Microsoft Mobile on vastuussa laite- ja palveluliiketoiminnan yhteydessä kerätyistä henkilötiedoista.

Kysymys 4: Jos olen ymmärtänyt oikein, Microsoft Mobilen henkilötietojen suojaperiaatteet koskevat vain tiettyjä palveluja. Mistä voin tietää, mitkä henkilötietojen suojaperiaatteet koskevat mitäkin palvelua yrityskaupan jälkeen?

Vastaus:
Microsoftin ostama Nokian laite- ja palveluliiketoiminta sisältää kaikki Lumia-, Asha-, S40-, S30-, Symbian- ja MeeGo-pohjaiset laitteet, sekä myös joitakin näihin laitteisiin liittyviä aiempia sovelluksia ja palveluja. Kaikkia henkilötietoja, jotka on kerätty liiketoiminnan siirtymän yhteydessä, hallinnoidaan Microsoft Mobilen henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti. Voit lukea nämä henkilötietojen suojaperiaatteet täältä.

On tärkeää huomioida, että Microsoft ei osta Nokian kaikkia sovelluksia ja palveluja. Nokia on edelleen vastuussa kaikista henkilötiedoista, joita kerätään ja käytetään Nokian omistamien sovellusten ja palvelujen (kuten HERE-karttasovellusten) yhteydessä.
Tämä asiakirja sisältää tarkempia tietoja siitä, kumpi yritys tarjoaa mitäkin palveluja ja sovelluksia yrityskaupan jälkeen.

Kysymys 5: Ymmärrän, että yrityskaupan jälkeen Nokia ja Microsoft Mobile jakavat vastuun henkilötiedoista koskien Nokia-tiliä, Nokian kehitysohjelmaa ja Net Promoter Score -ohjelmaa. Mitä se tarkoittaa käytännössä?

Vastaus:
Nokia Oyj ja Microsoft Mobile Oy jakavat vastuun henkilötiedoista koskien Nokia-tiliä, Nokian kehitysohjelmaa ja Net Promoter Score -ohjelmaa. Se tarkoittaa, että yrityskaupan jälkeen kumpikin yhtiö on vastuussa näistä tiedoista ja kumpikin yhtiö vastaa tietosuojavaatimuksiisi.
Käytännössä:

  • Voit jatkaa Nokian palvelujen (ts. palvelujen, joita Microsoft ei ole ostanut Nokialta, ja joiden toimintaa Nokia jatkaa) käyttöä Nokia-tililläsi.
  • Voit myös käyttää Microsoft Mobilen tarjoamia palveluja (ts. palveluja, jotka Microsoft on ostanut Nokialta) Nokia-tililläsi.
  • Jos sinun on päivitettävä Nokia-tilisi profiili (esimerkiksi muutettava osoitteesi tai puhelinnumerosi tai peruttava uutiskirjeen ja mainosten tilaus), voit tehdä sen Nokia-tilin profiilinhallintatyökalulla (saatavilla täältä).
  • Jos sinulla on Nokia-tilisi henkilötietojen suojaan liittyviä vaatimuksia, voit ottaa yhteyttä suoraan joko Microsoft Mobileen tai Nokiaan. Kummassakin tapauksessa sekä Microsoft Mobile että Nokia käsittelee pyyntösi Nokia-tilin henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti.
  • Tietojen keräys Nokian kehitysohjelman ja Net Promoter Scoren kautta toimii sekä Nokian että Microsoft Mobilen tuotteissa ja palveluissa. Nokia käyttää Nokian palveluista kerättyjä ja tietoja ja Microsoft Mobile käyttää Microsoft Mobilen palveluista kerättyjä tietoja. Jos poistat käytöstä Nokian kehitysohjelman joko laitteesta tai sovelluksesta, Nokian kehitysohjelma ei enää lähetä käyttötietoja Nokialle ja Microsoft Mobilelle.

Yrityskaupan osana Microsoft ja Nokia ovat luoneet uuden tietosuojaa koskevan lisäyksen, joka kertoo, kuinka Nokia-tiliä käytetään sekä Microsoft Mobilen että Nokian palveluja varten. Lisäksi olemme päivittäneet Nokian kehitysohjelman ja Net Promoter Scoren henkilötietojen suojaperiaatteiden lisäyksen sisältämään vastaavat tiedot. Voit ladata nämä materiaalit täältä.

Kysymys 6: Laitteessani ja/tai sovelluksen käyttöliittymässä ja/tai myyntipakkauksessa lukee edelleen Nokia. Toiminto yrityskaupan jälkeen edelleen Nokian kanssa, vai Microsoftin kanssa? Kuka vastaanottaa tietoni kustakin palvelusta?

Vastaus:
Microsoftin ostama Nokian laite- ja palveluliiketoiminta sisältää kaikki Lumia-, Asha-, S40-, S30-, Symbian- ja MeeGo-pohjaiset laitteet, sekä myös joitakin näihin laitteisiin liittyviä aiempia sovelluksia ja palveluja. Yrityskaupan jälkeen kaikkien Nokian aiempien laitteiden, palvelujen, sovellusten ja pakkausten tekstien päivittäminen vie aikaa. Työskentelemme jatkuvasti näiden päivitysten toteuttamiseksi. Yrityskaupan jälkeen ja tämän siirtymävaiheen ajan kaikkiin näihin laitteisiin, palveluihin ja sovelluksiin sovelletaan Microsoft Mobilen henkilötietojen suojaperiaatteita, jotka voit lukea täällä.

Nokian tarjoamiin sovelluksiin ja palveluihin (ts. sovelluksiin ja palveluihin, joita Microsoft ei osta Nokialta) sovelletaan kuitenkin Nokian henkilötietojen suojaperiaatteita, jotka voit lukea täällä.

Tämä asiakirja sisältää tarkempia tietoja siitä, kumpi yritys tarjoaa mitäkin palveluja ja sovelluksia yrityskaupan jälkeen. Voit lukea lisätietoja myös osoitteessa www.nokia.com/privacy.

Kysymys 7: Olen ymmärtänyt, että Nokia-tilejä varten on laadittu uusi tietosuojaa koskeva lisäosa. Mitä tämä lisäosa sisältää ja miksi se on laadittu?

Vastaus:
Yrityskaupan jälkeen voit käyttää sekä Microsoft Mobilen että Nokian palveluja Nokia-tilin avulla. Laadimme uuden tietosuojaa koskevan lisäosan tämän tilanteen selventämiseksi.
Voit lukea Nokia-tiliin liittyvän tietosuojan lisäosan täällä.

Kysymys 8: Olen ymmärtänyt, että olette päivittäneet Nokian kehitysohjelman ja Net Promoter Score -ohjelman tietosuojan lisäosan. Mitä muutoksia siihen on tehty?

Vastaus:
Nokian kehitysohjelman ja Net Promoter Scoren avulla on kerätty tuotekehitykseen liittyviä tietoja monista Nokian tuotteista ja palveluista. Yrityskaupan vuoksi Nokian kehitysohjelma ja Net Promoter Score keräävät tietoja sekä Nokian että Microsoft Mobilen tuotteista ja palveluista. Olemme päivittäneet Nokian kehitysohjelman tietosuojan lisäosan sisältämään vastaavat tiedot, ja olemme lisänneet siihen myös Net Promoter Score -ohjelman selostuksen selvennystä varten.

Kysymys 9: Vaikuttaako laite- ja palveluliiketoiminnan myynti maihin, joissa tietojani siirretään? Siirtääkö Microsoft Mobile henkilökohtaiset tietoni Yhdysvaltoihin yrityskaupan jälkeen?

Vastaus:
Yrityskaupalla ei ole vaikutusta siihen, mihin tietojasi voidaan siirtää. Nokian henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti Nokian tuotteita ja palveluja voidaan tarjota käyttämällä resursseja ja palveluja, jotka voivat sijaita eri alueilla (mukaan lukien Euroopan talousalueen ulkopuolella, kuten esimerkiksi Yhdysvalloissa). Joitakin tietoja voidaan tallentaa tai käyttää sijainneissa Euroopan ulkopuolella, mutta tässä ei ole mitään uutta. Nokia Inc:n tavoin Microsoft Corporation ja sen hallinnoimat tytäryhtiöt Yhdysvalloissa noudattavat Yhdysvaltojen ja EU:n välistä Safe Harbor Framework -käytäntöä kerätessään, käyttäessään ja säilyttäessään tietoja Euroopan talousalueella. Henkilötietosi suojataan jatkossakin tehokkaasti tallennuspaikasta riippumatta.

Kysymys 10: Jos haluan nähdä henkilötietojani tai korjata/poistaa niitä yrityskaupan jälkeen, miten minun on toimittava?

Vastaus:
Ota yhteyttä joko Microsoft Mobileen tai Nokiaan käyttämällä jompaakumpaa seuraavista osoitteista:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Suomi
Nokia Oyj
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Suomi

Kysymys 11: Haluan, että Nokia-tilini poistetaan. Miten voin tehdä sen?

Vastaus:
Voit lopettaa Nokia-tilisi "lopeta tili" -toiminnolla, joka löytyy täältä.

Kysymys 12: Onko minun päivitettävä sovellukseni tai laiteohjelmistoni näiden muutosten vuoksi?

Vastaus:
Ei. Yrityskaupalla ei ole vaikutusta sovellusten tai laitteesi toimintaan.

Kysymys 13: Minulla on sekä Microsoft-tili että Nokia-tili. Yhdistääkö Microsoft henkilötietojani näiden kahden tilin välillä?

Vastaus:
Ei. Microsoft-tilisi ja Nokia-tilisi pysyvät erillisinä, ja ne tarjotaan erillisten Microsoftin yksiköiden kautta.

Kysymys 14: Jakaako Microsoft tietojani viranomaisille, jotka eivät olisi saaneet tietojani Nokialta?

Vastaus:
Microsoft noudattaa tietojen käsittelyssä voimassa olevia tietosuojasäädöksiä ja muita lakeja, avain kuten Nokiakin. Nokian laite- ja palveluliiketoiminnan henkilötietojen suojaperiaatteiden mukaisesti yrityskaupan jälkeen Microsoft voi olla lain mukaan velvoitettu luovuttamaan henkilötietoja viranomaisille tai ulkoisille osapuolille, kuten lainvalvontavirastoille maissa, joissa Microsoft tai Microsoftia edustavat ulkoiset osapuolet toimivat.

Kysymys 15: Mihin voin ottaa yhteyttä, jos minulla on kysyttävää?

Vastaus:
Voit lähettää Microsoftin ja Nokian yrityskauppaan liittyvät tietosuojaa koskevat lisätiedustelut osoitteeseen:

Microsoft Mobile Oy
c/o Privacy
Keilalahdentie 4
02150 Espoo
Suomi
Nokia Oyj
c/o Privacy
Karakaari 7
02610 Espoo
Suomi

Anna meille palautetta

Vastaa lyhyeen kyselyyn verkkokokemuksestasi kun olet valmis.

Vastaa lyhyeen kyselyyn ja kerro meille mielipiteesi verkkokokemuksestasi. Kyselyikkuna avautuu, kun poistut sivustosta.

Vastaa lyhyeen kyselyyn verkkokokemuksestasi kun olet valmis.

Kiitos!

Kysely avautuu tähän, kun poistut sivustosta.