Palveluehdot

Voimaantulopäivä: 25.4.2014

1. Ehtojen hyväksyminen

Nämä Microsoft Mobilen Palveluehdot yhdessä Henkilötietojen suojaperiaatteiden ja muiden Palveluun sisältyvien ehtojen ja tietojen kanssa (yhdessä ”Ehdot”) sääntelevät palvelun, sivuston, sisällön ja ohjelmiston (yhdessä ”Palvelu”) käyttöäsi. Rekisteröitymällä tai käyttämällä tätä Palvelua tai mitä tahansa sen osaa hyväksyt Ehdot.

Ehdot muodostavat sopimuksen sinun ja Microsoft Mobile Oyn, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Suomi välillä, mukaan lukien sen tytäryhtiöt ja toimittajat (yhdessä ”Microsoft Mobile”), ja määrittelevät sinun ja Microsoft Mobilen oikeudet ja velvollisuudet, jotka koskevat Palvelua.

2. Palvelun käyttöön oikeutetut

Käyttääksesi Palvelua sinun on oltava vähintään 13-vuotias. Jos olet alle 13-vuotias tai vähintään 13-vuotias mutta asuinmaassasi kyvytön tekemään tämän kaltaisia sopimuksia, tulee vanhempasi tai laillisen holhoojasi hyväksyä Palveluun rekisteröitymisesi puolestasi ja hyväksyä, että käytät Palvelua. Rekisteröinnin tekijän on oltava oikeustoimikelpoinen.

3. Rekisteröityminen ja rekisteröinnin lopettaminen

Käyttääksesi Palvelua saatat joutua rekisteröitymään ja luomaan Microsoft Mobile -tilin, käyttäjätunnuksen ja salasanan. Sinun saattaa olla tarpeen luovuttaa Microsoft Mobilelle tiettyjä henkilö- ja muita tietoja. Microsoft Mobile saattaa varmentaa sähköpostiosoitteesi ennen kuin tiliä voidaan käyttää. Laitteen ensimmäisellä käyttökerralla ja joka kerta kun teet Microsoft Mobilen ohjelmistopäivityksen laitteeseesi, Microsoft Mobilelle lähetetään tekstiviesti. Microsoft Mobile -tilin luominen edellyttää tiedonsiirtoa verkossa. Tiedonsiirtomaksuja saatetaan veloittaa.

Sitoudut antamaan todenmukaiset ja täydelliset tiedot rekisteröityessäsi Palveluun ja pitämään kyseiset tiedot ajan tasalla. Sinun tulee noudattaa huolellisuutta käyttäjätunnuksen ja salasanan säilyttämisessä, jotta muut henkilöt eivät voi väärinkäyttää tietojasi ja ilmoittaa viipymättä Microsoft Mobilelle kaikista väärinkäytöksistä. Sinä olet, ja jos olet alaikäinen, vanhempasi tai lakimääräinen holhoojasi on, henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä.

Voit lopettaa rekisteröitymisesi jos et enää halua käyttää Palvelua. Rekisteröinnin lopettamisen jälkeen sinulla ei enää ole pääsyä Palveluun. Microsoft Mobile voi lopettaa rekisteröitymisesi tai rajoittaa pääsyäsi joihinkin Palvelun osiin, jos Microsoft Mobile kohtuudella uskoo, että olet rikkonut Ehtoja. Microsoft Mobile voi myös ennakkoon antamansa ilmoituksen jälkeen lopettaa rekisteröitymisesi, jos et ole kirjautunut käyttäjätunnuksellasi Palveluun viimeisen kuuden (6) kuukauden aikana.

Lukuun ottamatta Henkilötietojen suojaperiaatteissa mainittua, Microsoft Mobile ei ole vastuussa siitä, että Palveluun toimittamaasi tietoa tai sisältöä poistetaan tai häviää Palvelusta.

Senkin jälkeen kun aineistoa tai tietoa on poistettu Palvelusta joko sinun toimestasi tai Microsoft Mobilen toimesta, Palveluun tai muualle voi jäädä jälkiä tai kopioita.

4. Käyttöoikeudet

Microsoft Mobile myöntää sinulle ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman, Microsoft Mobilen peruutettavissa olevan käyttöoikeuden päästä Palveluun ja käyttää Palvelua Ehtojen mukaisesti. Palvelun käyttö ei anna sinulle immateriaalioikeuksia mihinkään tietoon tai sisältöön Palvelussa.

Palvelun osana Microsoft Mobile voi tarjota sinulle Microsoft Mobilen tai sen lisenssinantajien kehittämää sisältöä (”Sisältö”). Microsoft Mobile myöntää sinulle ei-yksinomaisen, ainaisen käyttöoikeuden Sisällön käyttämiseksi määrättyyn tarkoitukseen, ellei soveltuvissa Ehdoissa tai ostotilauksessa ole toisin mainittu. Jokin Sisältö saattaa olla vain joidenkin maantieteellisten alueiden asukkaiden saatavilla. Palvelun kautta hankkimaasi Sisältöön sovellettavat rajoitukset sitovat sinua. Mikä tahansa kolmannen osapuolen Sisältöön hankittu käyttöoikeus on sitova sopimus sinun ja Sisältöä tarjoavan kolmannen osapuolen välillä. Sinulla on Sisältöön vain ne oikeudet, jotka näissä Ehdoissa nimenomaisesti myönnetään.

Palvelun osana Microsoft Mobile voi tarjota sinulle tiettyjä Microsoft Mobilen tai sen lisenssinantajien kehittämiä ohjelmistoja (”Ohjelmisto”). Ohjelmiston käyttöön saatetaan soveltaa erillisiä ehtoja, jotka sinun tulee hyväksyä ennen Ohjelmiston käyttöä. Jos Ohjelmistoon soveltuvia erillisiä ehtoja ei ole olemassa, seuraavat ehdot pätevät: Microsoft Mobile myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinomaisen, siirtokelvottoman oikeuden asentaa ja käyttää Ohjelmistoa tietokoneellasi ja/tai mobiililaitteellasi. Sinulla ei ole oikeutta kopioida Ohjelmistoa, lukuun ottamatta yhtä arkistoitavaa varmuuskopiota. Sinulla ei ole oikeutta jaella, siirtää käyttöoikeutta, muokata, kääntää, monistaa, jälleenmyydä, alilisensioida, vuokrata, liisata, käänteisohjelmoida, tai muutoin yrittää selvittää Ohjelmiston lähdekoodia tai tehdä johdannaisia Ohjelmistosta. Avoimen lähdekoodin (Open Source) lisenssillä lisensoituihin ohjelmistoihin sovelletaan niitä koskevia lisenssiehtoja.

Ohjelmisto saattaa olla Yhdysvaltojen vientivalvontasäännösten mukaisen vientivalvonnan ja muiden tuonti- tai vientivalvontaa koskevien säännösten kohteena. Sitoudut noudattamaan tiukasti kaikkia soveltuvia tuonti- ja vientisäännöksiä ja tiedostat, että olet vastuullinen hankkimaan sellaiset käyttöoikeudet, joita tarvitset viedäksesi, jälleenviedäksesi, siirtääksesi tai tuodaksesi maahan tällaisen Ohjelmiston.

Saatat pystyä lisäämään tietoa tai sisältöä (”Aineisto”) Palveluun. Microsoft Mobile ei pidätä omistusoikeutta Aineistoosi. Aineiston lisääminen ei siirrä Microsoft Mobilelle omistusoikeutta Aineistoosi. Microsoft Mobile ainoastaan välittää Aineiston ilman mitään journalistista vastuuta.

Lisäämällä Aineistoa Palveluun myönnät Microsoft Mobilelle maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, alilisensioitavissa olevan, siirtokelpoisen, täysin maksetun, rojaltittoman, ikuisen ja peruuttamattoman käyttöoikeuden käyttää, kopioida, julkisesti esittää, näyttää, jaella missä tahansa viestimessä, muokata Aineistoa yhdistääkseen sitä muuhun aineistoon, ja myöntää vastaavat alilisenssit siinä määrin kuin se on Microsoft Mobilelle tarpeellista Palvelun tarjoamiseksi. Saatat pystyä muokkaamaan myöntämääsi oikeutta Palvelun tietosuoja- ja muissa asetuksissa.

Olet yksin vastuussa Palveluun tallentamasi tietoaineiston varmuuskopioiden ottamisesta, mukaan lukien siirtämästäsi Sisällöstä. Jos Palvelu lakkautetaan tai puretaan, Microsoft Mobile voi lopullisesti poistaa tietoaineistosi. Microsoft Mobilella ei ole velvollisuutta palauttaa tietoaineistoasi sinulle Palvelun lakattua tai tultua puretuksi.

5. Palvelun käyttäminen

Sitoudut:

 • Noudattamaan soveltuvaa lainsäädäntöä, Ehtoja ja hyviä tapoja;
 • Käyttämään Palvelua ainoastaan henkilökohtaisiin, ei kaupallisiin tarkoituksiin;
 • Olemaan toimittamatta Palveluun laitonta, loukkaavaa, virheellistä, harhaanjohtavaa, herjaavaa, pornografista, häiritsevää, kunniaa loukkaavaa tai muutoin sopimatonta Aineistoa;
 • Hankkimaan kaikki tarvittavat suostumukset, luvat ja käyttöoikeudet, jotka tarvitaan laillisesti Aineiston toimittamiseksi Palveluun;
 • Kunnioittamaan muiden yksityisyyttä;
 • Olemaan levittämättä tai julkaisematta roskapostia, kohtuuttoman suuria tiedostoja, ketjukirjeitä, pyramidisuunnitelmia tai viruksia; tai
 • Olemaan käyttämättä muita tekniikoita tai käynnistämättä toimia, jotka voivat vahingoittaa Palvelua tai Palvelun käyttäjien etuja tai omaisuutta.
 • Olemaan käyttämättä mitään automatisoituja järjestelmiä tai keinoja päästä, hankkia, kopioida tai seurata mitään palvelun osaa.
 • Olemaan vastuussa julkaisemaasi Aineistoon liittyvistä seurauksista.

Microsoft Mobile voi, mutta sillä ei ole velvollisuutta:

 • Valvoa tai tarkistaa mitä tahansa Sisältöä tai Aineistoa;
 • Poistaa mitä tahansa Aineistoa Palvelusta; ja
 • Milloin tahansa harkintansa mukaan rajoittaa pääsyä mihin tahansa Palvelun osaan.

6. Sisältö

Ennen minkään Sisällön lataamista tai sen käsittelyä, ole hyvä ja tarkista ettei pääsyä Sisältöön ole rajoitettu ikärajalla tai merkitty mahdollisesti ”loukkaavaksi” tai ”sopimattomaksi”. Microsoft Mobile ei ole vastuussa mistään esittämistäsi vaateista tai kokemastasi tai kärsimästäsi loukkauksesta, jotka ovat aiheutuneet tällaisen Sisällön käsittelystä.

Sitoudut:

 • Käyttämään Sisältöä ainoastaan henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen;
 • Käyttämään Sisältöä sovellettavien, erillisten säädösten, ehtojen, ohjeiden ja menettelytapojen rajoitusten mukaisesti tai niiden tuotesivujen mukaisesti, jotka pätevät kyseiseen tiettyyn Sisällön osaan;
 • Olemaan kopioimatta, antamatta, myymättä, jälleenmyymättä, lainaamatta, vuokraamatta, tarjoamatta, radioimatta/televisioimatta, lähettämättä, jakelematta, siirtämättä, asettamatta yleisön saataville, jäljentämättä, muokkaamatta, julkaisematta, esittämättä, kaupallisesti hyväksikäyttämättä tai muutoin asettamatta Sisältöä saatavilla olevaksi, ellei sovellettavissa Ehdoissa ole toisin sallittu, ja ilmoittamaan Microsoft Mobilelle välittömästi kaikista mahdollisista väärinkäytöksistä;
 • Olemaan poistamatta, kiertämättä, käänteisohjelmoimatta, avaamatta salausta tai muutoin muuntamatta tai häiritsemättä mitään sovellettavia käyttösääntöjä tai yrittämättä kiertää Sisältöön liittyviä digitaalisten oikeuksien hallinta- tai kopiosuojausmenetelmiä tai muita teknologioita, joita käytetään Sisältöön tai sen identifiointitietoon pääsyn tai käytön kontrollointiin;
 • Olemaan käyttämättä mitään muita automatisoituja järjestelmiä tai keinoja kuin niitä, jotka me tarjoamme Sisällön valintaan tai lataamiseen;
 • Olemaan antamatta salasanaasi tai muuten päästämättä muita henkilöitä käsiksi Sisältöön. Kopiointirajoitukset, jotka pätevät sovellettavaan mediaan pätevät myös tämän Palvelun osana haettuun Sisältöön.

Microsoft Mobile ja/tai sen lisenssinantajat omistavat ja/tai kontrolloivat Sisältöä, jota suojaavat immateriaalioikeuksia koskevat lait. Kolmannet Sisältöä tuottavat osapuolet ovat yksin vastuussa tarjoamastaan Sisällöstä, kaikista vakuuksista siinä määrin kuin tällaiset vakuudet eivät ole kiellettyjä ja kaikista vaatimuksista, joita sinulla voi olla kyseiseen Sisältöön tai sen käyttöön liittyen. Microsoft Mobile voi kuitenkin vedota kolmannen osapuolen Sisällön käyttöehtoihin sinua vastaan kyseisten ehtojen edunsaajana. Kolmannet Sisältöä tuottavat osapuolet ovat näiden Ehtojen mukaan edunsaajia, jotka voivat vedota ehtoihin, jotka välittömästi koskevat sellaista Sisältöä, johon heillä on oikeuksia. Microsoft Mobile voi toimia agenttina kolmannelle Sisältöä tuottavalle osapuolelle antaessaan Sisältöä sinulle. Microsoft Mobile ei ole osapuolena sinun ja kolmannen Sisältöä tuottavan osapuolen välisessä Sisältöä koskevassa oikeustoimessa.

7. Tekijänoikeusloukkaukset

Voit ilmoittaa Microsoft Mobilelle Palvelussa tapahtuvista tekijänoikeuksien loukkauksista toimittamalla ilmoituksen (a) sähköpostitse otsikolla ”Copyright Notification” osoitteeseen copyright.notices@microsoft.com, (b) kirjeitse otsikolla ”Copyright Notification” osoitteeseen c/o Nokia, Attn: Copyright Agent, Copyright Agent, 200 S. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94086 USA, USA, tai (c) Internetin kautta lomakkeella, jos tällainen on saatavilla. Ilmoituksessasi on oltava seuraavat tiedot:

(1) tekijänoikeudella suojatun alkuperäisen teoksen, jota katsot loukkauksen koskevan, yksilöinti;
(2) sen Palvelun sisällön, joka mielestäsi loukkaa tekijänoikeudella suojattua teosta, yksilöinti. Yksilöi sisältö riittävällä tasolla, jotta Microsoft Mobile voi paikantaa väitetyn loukkaavan sisällön Palvelussa;
(3) yhteystietosi, mukaan lukien koko nimesi, postiosoitteesi, puhelinnumerosi ja sähköpostiosoitteesi, mikäli tällainen on;
(4) lausunto, jossa toteat vilpittömästi katsovasi, että tekijänoikeuden haltija tai tämän edustaja ei ole sallinut, tai laki ei salli, sisällön käyttöä kyseisellä tavalla;
(5) lausunto, jossa toteat seuraavasti: ”Vakuutan valaehtoisesti, että tässä ilmoituksessa ja valituksessa antamani tiedot ovat oikeita ja että olen loukatun tekijänoikeuden haltija tai valtuutettu toimimaan loukkauksen kohteena olevan tekijänoikeudenhaltijan puolesta”; ja
(6) allekirjoituksesi sikäli kuin mahdollista.

8. Ilmoitukset

Microsoft Mobile voi laittaa ilmoituksia Palveluun. Microsoft Mobile voi myös lähettää sinulle ilmoituksia koskien Palvelua antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Ilmoitukset katsotaan vastaanotetuiksi seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun Microsoft Mobile on ne lähettänyt tai laittanut esille. Palvelun käytön jatkaminen toimestasi tarkoittaa, että Sinun katsotaan vastaanottaneen kaikki ilmoitukset lähetystavasta huolimatta.

9. Maksut

Palvelun käyttö voi olla maksullista tai muuttua maksulliseksi.

Mikäli Microsoft Mobile perii maksuja, siitä ilmoitetaan erikseen Palvelun yhteydessä.

Palvelun käyttö voi sisältää tietojen siirtoa palveluntarjoajasi verkon kautta. Palvelussa ilmoitetut hinnat eivät sisällä verkkopalveluntarjoajasi mahdollisia tiedonsiirto-, tekstiviesti-, ääni- tai muista palveluista veloittamia maksuja.

Microsoft Mobile ei vastaa palveluntarjoajien veloittamien maksujen suorittamisesta.

10. Tilaus- ja maksuehdot

”Tilaus” tarkoittaa tässä kaikkea sitä maksullista Sisältöä ja/tai Microsoft Mobilen tarjoaman ja Palvelussa saatavilla olevan Sisällön tilaamista ja maksutavan hyväksymistä, kuten myös tilauksen hyväksymistä valitsemalla ”osta”, ”OK”, ”hyväksyn” tai muun vastaavan hyväksymisvahvistuksen tilausvalikossa tai osoittamalla muulla tavoin hyväksyvänsä ehdot, jotka esitetään tilausvalikossa.

Tehdäksesi Tilauksen Palvelussa sinun tulee olla sovellettavan lain mukaan iältäsi oikeustoimikelpoinen. Mikäli et ole iältäsi oikeustoimikelpoinen, voit tehdä Tilauksia ainoastaan vanhempasi tai laillisen holhoojasi suostumuksella.

Sitoudut siihen, että kaikki Tilaukset ovat laillisesti päteviä ja sitovia. Kaikki Tilaukset vaativat Microsoft Mobilen hyväksynnän.

Voit maksaa luotto- tai pankkikortilla, verkkopalveluntarjoajan laskutuksella tai muilla käytettävissä olevilla maksutavoilla.

Luotto- tai pankkikorttisi laskutusosoitteen tulee olla siinä maassa, jossa Sisältöä tarjotaan Palvelussa. Microsoft Mobile veloittaa luottokorttiasi tai pankkitiliäsi kohtuullisessa ajassa Tilauksesi jälkeen. Luottokortin myöntäjä tarkistaa kaikkien luottokorttimaksujen voimassaolon ja oikeutuksen.

Jos valitset maksutavaksi verkkopalveluntarjoajan laskutuksen, veloitukset näkyvät matkapuhelinlaskullasi, tai jos kyseessä on prepaid-tili, ne pidätetään prepaid-tililtäsi. Jotkin verkkopalveluntarjoajat voivat asettaa lisäehtoja Palvelun käytöllesi, mukaan lukien rajojen asettaminen verkkopalveluntarjoajan laskutuksessa mahdollisten veloitusten määrälle. Maksut, jotka ylittävät verkkopalveluntarjoajan asettamat rajat tai tilin saldon voidaan jättää hyväksymättä.

Sitoudut maksamaan Tilaukseesi liittyvät maksut, varmistamaan, että maksuväline on voimassa Tilausta tehdessäsi, että olet maksuvälineen oikeutettu haltija ja että maksuvälinettä käytetään luottorajojen puitteissa.

Sinulla on käyttöoikeus toimitettavaan Sisältöön. Sitoudut käyttämään kyseistä Sisältöä yksinomaan näiden Ehtojen ja muiden sinulle tilausvalikossa esitettyjen lisäehtojen sallimissa rajoissa.

Palvelu voi tarjota tilausmahdollisuuksia. Valtuutat Palvelun asettamaan jaksoittaisia maksuja tilausjakson aikana. Palvelu voi myös tarjota koejaksoja. Jos Tilauksesi sisältää koejakson (ns. kokeile ennen kuin ostat) sinua voidaan veloittaa kun koejakso päättyy, ellet teet peruutusta tilaus- tai koejakson ehtojen mukaisesti.

Palvelun hinnat voivat ajoittain muuttua. Ostohetkellä voimassa olevat verot sisältyvät hintoihin, ellei toisin ole mainittu. On mahdollista että joudut maksamaan joskus käytetyistä valuuttakursseista tai palkkioista johtuvia ylimääräisiä kuluja luotto- tai pankkikortin myöntäjällesi. Microsoft Mobile ei vastaa tällaisista maksuista pankeille tai muille kolmansille osapuolille.

11. Peruutukset ja hyvitykset

Sitoudut hyväksymään Sisällön sähköisen toimittamisen yhdenaikaisesti Tilauksen lähettämisen kanssa. Et voi peruuttaa Tilaustasi sen jälkeen kun se on prosessoitu. Sisällön luonne on sellainen, ettei sitä voi palauttaa.

Tilanteessa, jossa Tilauksesi jälkeen huomaat ja asianmukaisesti ilmoitat Microsoft Mobilelle 48 tunnin sisällä, että (a) ostamasi Sisältö on virheellinen; (b) Microsoft Mobilen toimittama Sisältö ei vastaa Palvelun kautta tilaamasi Sisällön tuotekuvausta; tai (c) tekniset ongelmat viivästyttivät tai estivät Sisältösi toimittamisen tai aiheuttivat moninkertaiset tilaukset, ainoa ja yksinomainen korvauksesi on Sisällön vaihtaminen tai Sisällön hinnan hyvittäminen Microsoft Mobilen harkinnan mukaan. Muutoin hyvitykset eivät ole mahdollisia. Mikäli törmäät mihinkään yllä olevista ongelmista, otathan yhteyttä Microsoft Mobilen Asiakaspalveluun.

Otathan huomioon, ettei Microsoft Mobile mahdollisesti pysty prosessoimaan asiakaspalvelupyyntöäsi, jos et kykene ilmoittamaan tilaustunnusta, jonka Microsoft Mobile on toimittanut sinulle Palvelussa tekemäsi Tilauksen jälkeen. Microsoft Mobile voi käsitellä ainoastaan hyvityksiä Sisällöstä, jonka kokonaishinta ylittää paikallisen lainsäädännön määrittämän rahamääräisen rajan.

12. Palaute Microsoft Mobilelle

Toimittamalla ideoita, palautetta ja/tai ehdotuksia (”Palaute”) Palvelun kautta tai muuta kautta Microsoft Mobilelle, ymmärrät ja hyväksyt että: (1) Microsoft Mobilella voi olla yhtäläisiä kehitysideoita kuin Palaute; (2) Palautteesi ei sisällä luottamuksellista tai sinun tai kolmannen osapuolen yksinoikeudella omistamaa tietoa; (3) Microsoft Mobilella ei ole mitään salassapitovelvollisuuksia koskien Palautetta; (4) Microsoft Mobile voi vapaasti käyttää, jaella, hyödyntää, kehittää edelleen ja modifioida Palautetta mihin tahansa tarkoitukseen; ja (5) et ole oikeutettu minkäänlaiseen korvaukseen Microsoft Mobilelta.

13. Sosiaalinen toiminta ja paikkatiedon jakaminen

Voit käyttää Palvelun ominaisuuksia jakaaksesi olinpaikkasi, statuksesi, sisältöä, Aineistoa tai henkilökohtaisia tietojasi tai ollaksesi vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien, sivustojen ja palvelujen kanssa. Näitä ominaisuuksia käyttämällä hyväksyt, että Microsoft Mobile voi käyttää ja antaa ko. tietoja muille palveluille ja henkilöille, joiden kanssa olet vuorovaikutuksessa tai jaat näitä tietoja. Näiden palveluiden käyttäjät ja henkilöt, kuten kontaktisi, näkevät olinpaikkasi, statuksesi ja/tai henkilökohtaiset tietosi.

Näitä ominaisuuksia käyttämällä sitoudut olemaan jakamatta tietoja, Sisältöä tai Aineistoa tai linkittämättä mitään palvelua tai sivustoa, joka: (a) sisältää laitonta tai epäasiallista sisältöä tai muuta materiaalia; tai (b) hyväksikäyttää immateriaalioikeuksia ilman käyttöoikeutta tai kannustaa käyttäjiä piratismiin. Kaikki vuorovaikutus tapahtuu yksinomaan sinun ja muiden käyttäjien välillä eikä Microsoft Mobile ole siinä osallisena.

14. Palvelun saatavuus ja tekniset vaatimukset

Sisällön ja Palvelun saatavuus voi vaihdella ja on Microsoft Mobilen harkinnassa. Microsoft Mobile nimenomaisesti ei takaa, että tietty Sisältö tai Palvelu olisi saatavilla. Palvelu ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja se voi olla saatavilla vain tietyillä kielillä. Palvelu, sen toiminta tai jotkut ominaisuudet voivat olla riippuvaisia verkkoyhteyksistä, käytettävien laitteiden yhteensopivuudesta ja tuetuista sisällön formaateista.

Sinun voi olla tarpeen ladata tietty Microsoft Mobilen tai kolmannen osapuolen kehittämä ohjelmisto käyttääksesi Palvelua.

Microsoft Mobile voi harkintansa mukaan muuttaa, korjata tai lopettaa Palvelun kokonaisuudessaan tai osittain. Palvelu saattaa olla pois käytöstä huoltotaukojen aikana ja muina ajankohtina. Varmistaakseen, että sinulla on viimeisimmät Microsoft Mobile laitteen ohjelmistot ja sovellukset, laitteesi voi automaattisesti tarkistaa saatavana olevat ohjelmistopäivitykset Microsoft Mobilelta. Voit ottaa automaattisen tarkistuksen pois päältä laitteesi asetuksista. Voit myös asentaa ohjelmistoja saatavilla olevien ohjelmistopäivityskanavien kautta. Jos Microsoft Mobile pitää ohjelmistopäivitystä tärkeänä tai kriittisenä, et voi jatkaa edellisen Ohjelmistoversion käyttöä. Microsoft Mobile voi estää edellisen Ohjelmistoversion tai Palvelun käytön kunnes päivitys on asennettu.

Microsoft Mobile voi kytkeä pois päältä minkä tahansa Palvelun käyttäjätililläsi olevan Sisällön tai Ohjelmiston mistä tahansa syystä ja siirtää mitä tahansa Sisältöä tai Ohjelmistoa ja/tai kytkeä pois päältä mitä tahansa laitteellasi olevia sovelluksia suojatakseen Palvelua, sovellustoimittajia, verkkopalveluntarjoajia, joiden verkossa käytät palvelua, tai ketä tahansa muuta vaikutuspiirissä olevaa tai mahdollisesti olevaa osapuolta.

Tietty palvelu voidaan julkaista ennakkoon eri versiona, esimerkiksi beta-versiona, eikä se silloin välttämättä toimi kuten lopullinen versio toimii. Microsoft Mobile voi muuttaa merkittävässä määrin mitä tahansa Palvelun tai Ohjelmiston versiota tai päättää olla lainkaan julkaisematta lopullista versiota.

15. Linkit ulkopuolisten sivuille ja näiden sivujen sisältö

Microsoft Mobile voi sisällyttää pääsyn sivustoihin tai palveluihin Internetissä tai ennalta ladattuihin sovelluksiin, jotka mahdollistavat pääsyn kolmansien osapuolten omistamiin ja ylläpitämiin sivustoihin ja palveluihin, jotka eivät ole osa Palvelua. Sinun tulee lukea ja hyväksyä näiden sivustojen ja palveluiden ehdot ennen kuin käytät kyseisiä sivustoja tai palveluita.

Microsoft Mobilella ei ole mitään kontrollia kolmansien osapuolien sivustoihin tai palveluihin, eikä Microsoft Mobile ota mitään vastuuta tällaisilla kolmannen osapuolen sivustoilla tai palveluissa tarjotuista palveluista tai luodusta tai julkaistusta materiaalista. Linkki kolmannen osapuolen sivustolle ei tarkoita sitä, että Microsoft Mobile tukisi sivustoa tai tuotteita tai palveluita, joihin sivustolla on viitattu.

Sinulla ja muilla käyttäjillä on lisäksi mahdollisuus luoda Palvelussa sisältöä ja linkkejä, joita ei muutoin ole sisällytetty Palveluun. Microsoft Mobile ei ole vastuussa tämäntyyppisestä sisällöstä tai linkeistä.

16. Mainokset

Palvelu voi sisältää mainoksia. Mainokset voivat olla suunnattuja Palveluun tallennettuun sisältöön tai tietoon, Palvelun kautta tehtyihin kyselyihin, tai muuhun tietoon.

17. Henkilötiedot

Henkilötietojen suojaperiaatteet ja muut saatavillasi olevat yksityisyyttä koskevat tiedot sääntelevät henkilötietojesi käyttöä.

18. Vastuunrajoitus

Palvelu tarjotaan “sellaisena kuin se on” ja “sen mukaan kuin saatavilla”. Microsoft Mobile ei takaa, että Palvelu on käytettävissä keskeytyksettä tai että se on virheetön tai virukseton. Palvelusta ei anneta mitään Palvelun saatavuuteen, täydellisyyteen, luotettavuuteen, tietoihin, tai sisältöön liittyvää nimenomaista tai konkludenttista takuuta, mukaan lukien muun muassa omistusoikeuteen tai loukkaamattomuuteen liittyvät takuut ja takuut kaupattavuudesta tai tiettyyn tarkoitukseen sopivuudesta. Sitoudut ja huomioit nimenomaisesti, että käytät Palvelua omalla riskilläsi ja että voit saada useista lähteistä peräisin olevaa sisältöä.

Lukuun ottamatta törkeästä huolimattomuudesta tai tahallisuudesta aiheutuvaa vastuuta kuolemasta tai henkilövahingoista, Microsoft Mobile ei ole vastuussa mistään suorasta vahingosta, joka johtuu Palvelun käytöstäsi tai kyvyttömyydestäsi käyttää Palvelua. Microsoft Mobile ei missään tapauksessa ole vastuussa epäsuorasta, välillisestä tai yllättävästä vahingosta, joka johtuu Palvelun käytöstä tai kykenemättömyydestä käyttää Palvelua.

19. Vahingonkorvaus

Sitoudut korvaamaan Microsoft Mobilelle kaikki tappiot, kustannukset ja vahingot, joita Microsoft Mobilelle aiheutuu kolmansien tahojen esittämistä vaatimuksista, jotka perustuvat siihen, että (i) rikot Ehtoja, (ii) loukkaat kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia, muita oikeuksia tai yksityisyyttä, tai (iii) kolmas osapuoli väärinkäyttää Palvelua ja olet mahdollistanut tämän väärinkäytöksen siten, että et ole riittävällä tavalla suojannut käyttäjätunnustasi ja salasanaasi väärinkäytöksiltä.

20. Muut ehdot

20.1. Sovellettava laki

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia, pois lukien lainvalintaan liittyvät säädökset.

20.2. Ehtojen pätevyys

Ehdot eivät poissulje tai rajoita mitään asuinmaasi pakottavan lainsäädännön mukaisia oikeuksiasi, joista ei lain mukaan voi luopua. Jos Ehtoihin sisältyvä säännös katsotaan pätemättömäksi, tämä ei vaikuta muihin säännöksiin ja pätemätön säännös korvataan Ehtojen lopputulosta ja tarkoitusta lähinnä olevalla pätevällä säännöksellä. Vaikka yksi tai useampi näiden Ehtojen säännös ei ole relevantti sinun kohdallasi, se ei vaikuta minkään muun Ehtojen säännöksen pätevyyteen tai täytäntöönpanokelpoisuuteen eikä Ehtoihin kokonaisuudessaan. Jos nämä Microsoft Mobilen palveluehdot ja Henkilötietojen suojaperiaatteet ovat ristiriidassa keskenään, sovelletaan ensisijaisesti näitä Microsoft Mobilen palveluehtoja. Ne Ehtojen sisältämät säännökset, joiden on tarkoitus jäädä voimaan rekisteröitymisesi päättymistilanteessa, jäävät voimaan päättymisestä huolimatta.

20.3. Muutokset ehtoihin

Microsoft Mobile voi muuttaa Ehtoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta. Jos Ehtoja heikennetään merkittävästi, Microsoft Mobile ilmoittaa tällaisesta muutoksesta erikseen.

Olet velvollinen käymään Ehdot säännöllisesti läpi. Palvelun käytön jatkamisen katsotaan tarkoittavan sitä, että olet suostunut Ehtojen muutoksiin ja muuttamiseen.

21. Immateriaalioikeudet

Palvelu, Sisältö ja Ohjelmistot ovat kansainvälisten tekijänoikeuslakien suojaamia. Tekijänoikeus Palveluun, Sisältöön ja Ohjelmistoihin kuuluu Microsoft Mobilelle lain rajoittamassa määrin. Microsoft Mobile pidättää Ehtojen mukaisesti kaikki oikeudet Palveluun, sen Sisältöön, Ohjelmistoihin ja kaikkiin muihin Palvelun kautta tarjottaviin tai käytettävissä oleviin Microsoft Mobilen tuotteisiin, ohjelmistoihin ja muuhun omaisuuteen.

22. Siirtokelpoisuus

Microsoft Mobile voi siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutensa ja velvollisuutensa mille tahansa sen emo-, tytär-, konserni-, tai mille tahansa muulle yritykselle, jolla on sama määräysvalta kuin Microsoft Mobilella. Lisäksi, Microsoft Mobile voi siirtää näiden Ehtojen alaiset oikeutensa kolmannelle osapuolelle fuusion, yritysoston, liiketoiminnan myynnin, lain mukaisesti tai muutoin.

Anna meille palautetta

Vastaa lyhyeen kyselyyn verkkokokemuksestasi kun olet valmis.

Vastaa lyhyeen kyselyyn ja kerro meille mielipiteesi verkkokokemuksestasi. Kyselyikkuna avautuu, kun poistut sivustosta.

Vastaa lyhyeen kyselyyn verkkokokemuksestasi kun olet valmis.

Kiitos!

Kysely avautuu tähän, kun poistut sivustosta.