Palveluehdot

Voimaantulopäivä 30. syyskuuta 2015

1. Hyväksyntä

Nämä Microsoft Mobile -palvelun käyttöehdot ja Henkilötietojen suojaperiaatteet ja muut Palvelun yhteydessä annetut lisäehdot ja -tiedot (yhteisnimellä jäljempänä Ehdot) määrittävät, miten voit käyttää palvelua, sivustoa, sisältöä ja ohjelmistoa (yhteisnimellä jäljempänä Palvelu). Rekisteröitymällä Palvelun käyttäjäksi tai käyttämällä Palvelua tai mitä tahansa sen osaa hyväksyt nämä Ehdot.

Ehdot muodostavat sopimuksen, jonka osapuolia ovat sinä ja Microsoft Mobile Oy:n (Ltd) Keilaranta 7, 02150 Espoo, Suomi, mukaan lukien sen kaikki tytäryhtiöt ja toimittajat (yhteisnimellä jäljempänä Microsoft Mobile), ja joka määrittää sinun ja Microsoft Mobilen oikeudet ja vastuut Palvelun käyttöön liittyen.

2. Kelpoisuus

Sinun on oltava vähintään 13-vuotias Palvelun käyttämiseksi. Jos olet alle kolmetoista (13) vuotta vanha, tai vähintään kolmetoista (13) vuotta vanha mutta alaikäinen paikallisen maan lakien mukaisesti, sinulla on oltava vanhemman tai lainmukaisen holhoojan hyväksyntä Palveluun rekisteröitymiseksi ja Palvelun käyttämiseksi. Rekisteröityvän henkilön on oltava oikeustoimikelpoinen.

3. Rekisteröityminen ja rekisteröitymisen päättäminen

Palvelun käyttämiseksi sinun on ehkä rekisteröitävä ja luotava Microsoft-tili käyttäjänimellä ja salasanalla erillisten ehtojen mukaisesti. Sinun on ehkä toimitettava meille joitakin henkilökohtaisia tietoja ja muita tietoja. Microsoft Mobile voi vahvistaa sähköpostiosoitteesi, ennen kuin Microsoft-tiliäsi voidaan käyttää. Laitteesi ensimmäisen käyttökerran ja aina Nokia-laitteen ohjelmiston päivityksen yhteydessä Microsoft Mobilelle lähetetään tekstiviesti. Microsoft-tilin luominen edellyttää tiedonsiirtoyhteyden. Palveluntarjoajasi saattaa periä tiedonsiirtomaksuja.

Vakuutat antavasi oikeat ja täydelliset tiedot rekisteröityessäsi Palveluun, ja pitäväsi kyseiset tiedot ajan tasalla. Sinun on suojeltava käyttäjänimesi ja salasanasi väärinkäytöksiltä ja ilmoitettava Microsoftille välittömästi mahdollisista väärinkäytöksistä. Sinä, tai vanhempasi tai lainmukainen holhoojasi, mikäli olet alaikäinen, olet henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä.

Voit päättää rekisteröitymisesi, jos et enää halua käyttää Palvelua. Päättämisen jälkeen et voi enää käyttää Palvelua. Microsoft Mobile voi lopettaa tai rajoittaa pääsyäsi Palvelun tiettyihin osiin, jos Microsoft Mobile katsoo sinun rikkoneen Sääntöjä, tai etukäteen lähetetyn ilmoituksen myötä, mikäli et ole kirjautunut sisään Palveluun käyttäjänimelläsi viimeisten kuuden (6) kuukauden aikana.
Microsoft Mobile ei ole vastuussa mistään Palveluun toimittamasi tietojen tai sisällön poistamisesta tai menettämisestä, ellei Henkilötietojen suojaperiaatteissa ole muuta mainittu. Kun Palvelusta poistetaan tietoa tai sisältöä, joko itse tai Microsoft Mobilen suorittamana, siitä voi jäädä silti jälkiä tai kopioida muualle.

4. Käyttöoikeudet

Microsoft Mobile myöntää sinulle ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän käyttöoikeuden, jonka Microsoft Mobile voi evätä milloin tahansa oman harkintansa mukaan. Tämä käyttöoikeus koskee Palvelun käyttöä Ehtojen mukaisesti. Palvelun käyttäminen ei anna sinulle mitään aineettoman omaisuuden omistusoikeuksia Palvelun tietoihin tai sisältöön liittyen.

Osana Palvelua Microsoft Mobile voi tarjota sinulle Microsoft Mobilen tai sen lisenssinantajien kehittämää sisältöä (jäljempänä Sisältö). Microsoft Mobile myöntää sinulle Sisällön ei-yksinoikeudellisen pysyvän käyttöoikeiden sen oikeaan käyttötarkoitukseen, ellei Ehdoissa tai ostotilauksessa ole muuta määritetty. Jotkin Sisällöt voivat olla käytettävissä vain tiettyjen maantieteellisten alueiden asukkaille. Sinun on noudatettava kaikkia Palvelun kautta tarjottavan Sisällön rajoituksia. Kolmannen osapuolen Sisällön käyttöoikeudet muodostavat sitovan sopimuksen sinun ja kolmannen osapuolen sisällöntarjoajan välillä. Sinulla on käyttöoikeudet ainoastaan Sisältöön, joka tässä on yksinomaan määritetty.

Osana Palvelua Microsoft Mobile voi tarjota sinulle Microsoft Mobilen tai sen lisenssinantajien kehittämiä ohjelmistoja (jäljempänä Ohjelmisto). Ohjelmiston käyttöön voit liittyä erillisiä ehtoja, jotka sinun on hyväksyttävä ennen Ohjelmiston käyttämistä. Jos kyseisille Ohjelmistoille ei ole erillisiä ehtoja, seuraavat ehdot ovat voimassa: Microsoft Mobile myöntää sinulle rajoitetun, ei-yksinoikeudellisen, ei-siirrettävän oikeuden Ohjelmiston asentamiseksi tietokoneellesi ja/tai mobiililaitteeseesi ja Ohjelmiston käyttämiseksi. Ohjelmistoa ei saa kopioida, lukuun ottamatta yhden varmuuskopion tekemistä. Ohjelmiston jakelu, käyttöoikeuden siirtäminen, muokkaaminen, kääntäminen, jäljentäminen, jälleenmyynti, lisensointi, vuokraaminen, takaisinmallintaminen tai muu lähdekoodin selvittäminen tai muokkaaminen on kiellettyä. Avoimen lähdekoodin ohjelmistoille sovelletaan asianmukaisia avoimen lähdekoodin käyttöoikeusehtoja. Käyttämällä Ohjelmistoa hyväksyt kaikki voimassa olevat ehdot ja säännöt.

Ohjelmisto voi olla Yhdysvaltain vientivalvontaviranomaisten säädösten ("EAR") ja muiden maiden tuonti- tai vientisäädösten alainen. Loppukäyttäjä suostuu noudattamaan tarkasti kaikkia voimassa olevia tuonti- ja vientisäädöksiä ja tunnustaa, että hänellä on velvollisuus hankkia lupa Ohjelmiston vientiä, uudelleenvientiä, siirtämistä tai tuontia varten.

Voit ehkä lähettää Palveluun tietoja tai sisältöä (jäljempänä Materiaali). Microsoft Mobile ei vaadi itselleen toimittamasi Materiaalin omistusoikeutta. Materiaalitoimituksesi ei siirrä Materiaalin omistusoikeutta Microsoft Mobilelle. Microsoft Mobile toimii ainoastaan Materiaalin välittäjänä eikä ole vastuussa sen sisällön valvonnasta. Toimittamalla Materiaalia Palveluun myönnät Microsoft Mobilelle maailmanlaajuisen, ei-yksinoikeudellisen, jälleenlisensoitavan, määritettävän, täysin maksetun, rojaltivapaan, pysyvän ja peruuttamattoman oikeuden Materiaalien käyttämiseen, kopioimiseen, julkiseen esittämiseen, näyttämiseen, muokkaamiseen ja jakeluun missä tahansa mediassa sekä Materiaalin liittämiseen muihin töihin, sekä myöntämään vastaavat jälleenlisensoinnit Microsoft Mobilen edellyttämissä määrin Palvelun tarjoamisen mahdollistamiseksi. Tätä voidaan ehkä säätää Palvelun yksityisyysasetuksissa ja muissa asetuksissa.

Olet yksin vastuussa Palveluun tallentamasi sisällön varmuuskopioinnista, mukaan lukien kaiken lähettämäsi Sisällön. Jos Palvelu keskeytetään tai peruutetaan, Microsoft Mobile voi poistaa tietosi pysyvästi. Microsoft Mobilella ei ole velvollisuutta palauttaa sinulle tietoja Palvelun keskeytyksen tai peruuttamisen jälkeen.

5. Palvelun käyttäminen

Hyväksyt seuraavat ehdot:

 • Noudata voimassa olevia lakeja, ehtoja ja hyviä käytöstapoja.
 • Käytä Palvelua ainoastaan henkilökohtaiseen ei kaupalliseen tarkoitukseen.
 • Älä toimita laitonta, loukkaavaa, epätarkkaa, harhaanjohtavaa, loukkaavaa, pornografista, ahdistelevaa, herjaavaa tai muuten sopimatonta materiaalia.
 • Hanki tarvittava suostumus, lupa tai lisenssi Materiaalin lainmukaista toimitusta varten.
 • Kunnioita toisten yksityisyyttä.
 • Älä jaa tai julkaise roskapostia, kohtuuttoman suurikokoisia tiedostoja, ketjukirjeitä, pyramidihuijauksia tai viruksia.
 • Älä käytä mitään muita tekniikoita tai toimintoja, jotka voivat olla haitaksi Palvelulle tai sen käyttäjille.
 • Älä käytä mitään automatisoituja järjestelmiä tai menetelmiä Palvelun minkään osan käyttämiseksi, hankkimiseksi, kopioimiseksi tai valvomiseksi.
 • Olet vastuussa julkaisemastasi Materiaalista aiheutuvista seurauksista.

Microsoft Mobile pidättää oikeuden seuraaviin toimiin, mutta sillä ei ole velvollisuutta suorittaa niitä:

 • Kaiken Sisällön tai Materiaalin valvonta tai säätely.
 • Minkä tahansa Materiaalin poistaminen palvelusta.
 • Pääsyoikeuden rajoittaminen mihin tahansa Palvelun osaan milloin tahansa oman harkintansa mukaan.

6. Sisältö

Ennen kuin lataat tai käytät mitään Sisältöä, tarkista, onko kyseisellä Sisällöllä ikärajoitus tai onko se merkitty mahdollisesti loukkaavaksi tai vain aikuisille sopivaksi. Microsoft Mobile ei ole vastuussa mistään reklamaatioista tai loukkauksista, joita tällaisen Sisällön käyttämisestä aiheutuu.

Hyväksyt seuraavat ehdot:

 • Käytä Palvelua ainoastaan henkilökohtaiseen ei kaupalliseen tarkoitukseen.
 • Käytä Sisältöä niille voimassa olevien lakien ja lisäehtojen, ohjeiden ja käytäntöjen sekä tuotesivuilla olevien rajoitusten mukaisesti.
 • Älä kopioi, anna, myy, jälleenmyy, lainaa, vuokraa, tarjoa, yleislähetä, lähetä, jakele, siirrä, julkaise yleisölle, jäljennä, muokkaa, näytä, esitä, hyödynnä kaupallisesti tai tuo saataville Sisältöä, elleivät asianmukaiset Ehdot sitä muuten valtuuta. Ilmoita Microsoft Mobilelle välittömästi, jos havaitset tällaista valtuuttamatonta käyttöä.
 • Älä poista, kierrä, takaisinmallinna, pura tai muulla tavoin muokkaa mitään voimassa olevia käyttösääntöjä, äläkä yritä kiertää Sisällön DRM-suojauksia, kopiointisuojauksia tai muita tekniikoita, joiden avulla hallitaan Sisällön käyttö- tai pääsyoikeuksia tai sen tunnistetietoja.
 • Älä käytä mitään automatisoituja järjestelmän tai menetelmiä Sisällön lataamiseen, elleivät ne ole Microsoft Mobilen toimittamia.
 • Älä jaa salasanaasi äläkä anna muiden henkilöiden käyttää Sisältöä. Median kopiointia koskevat rajoitukset ovat voimassa myös Sisällölle, jota käytetään tämän Palvelun osana.

Microsoft Mobilella ja/tai sen lisensoijilla on Sisällön omistus ja hallintaoikeus, joka on suojattu immateriaaliomaisuuslaeilla. Kolmannen osapuolen sisällöntarjoaja on yksin vastuussa toimittamastaan Sisällöstä sekä siihen liittyvistä takuuista ja reklamaatioista, joita Sisältöön tai sen käyttämiseen voi liittyä. Microsoft Mobile voi kuitenkin soveltaa loppukäyttäjään liittyen kolmannen osapuolen Sisällön käyttöoikeusehtoja. Kolmannen osapuolen sisällöntarjoajat ovat näiden Ehtojen mukaisesti kolmannen osapuolen edunsaajia, joihin voidaan soveltaa ehtoja, jotka koskevat suoraan Sisältöä, johon heillä on käyttöoikeus. Microsoft Mobile voi toimia kolmannen osapuolen sisällöntarjoajan edustajana Sisällön toimittamiseksi sinulle. Microsoft Mobile ei ole osallisena tällaiseen Sisältöön liittyvässä tapahtumassa sinun ja kolmannen osapuolen sisällöntarjoajan välillä.

7. Tekijänoikeusrikkomussyytökset

Microsoft ja Microsoft Mobile kunnioittaa kolmansien osapuolten immateriaalioikeuksia. Jos haluat lähettää ilmoituksen immateriaalioikeuksien rikkomuksesta, mukaan lukien tekijänoikeusrikkomukset, noudata rikkomusilmoituksia koskevia menettelyjämme. EMME VASTAA NÄIDEN MENETTELYJEN VASTAISIIN TIEDUSTELUIHIN.

Microsoft vastaa tekijänoikeusrikkomusilmoituksiin käyttämällä Yhdysvaltojen lain (nimike 17, osa 512) mukaisia prosesseja. Asianmukaisissa olosuhteissa Microsoft voit myös poistaa käytöstä tai lopettaa Microsoft-palvelujen käyttäjätilejä, mikäli ne rikkovat ehtoja toistuvasti.

8. Huomautukset

Microsoft Mobile voi julkaista huomautuksia Palvelussa. Microsoft Mobile voi lähettää sinulle myös tuotteisiin ja palveluihin liittyviä huomautuksia antamaasi sähköpostiosoitteeseen tai puhelinnumeroon. Sinun katsotaan vastaanottaneen kyseiset huomautukset viimeistään seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun Microsoft Mobile on lähettänyt ne. Jatkamalla Palvelun käyttöä hyväksyt kaikki huomautukset vastaanotetuiksi niiden toimitustavasta riippumatta.

9. Maksut

Palvelun käyttöön saattaa liittyä veloituksia.

Kaikista Microsoft Mobilen veloittamista maksuista ilmoitetaan erikseen Palvelun yhteydessä.

Palvelun käyttöön saattaa liittyä suurien tietomäärien siirtäminen palveluntarjoajasi verkon kautta. Palvelussa listatut hinnat eivät sisällä mahdollisia tiedonsiirto-, tekstiviesti- tai ääniviestimaksuja eikä muita operaattorien palvelumaksuja.

Microsoft Mobile ei ole vastuussa palveluntarjoajien veloittamista maksuista.

10. Tilaus- ja maksuehdot

Tilauksella tarkoitetaan maksullisen Sisällön valikoimaa ja/tai Microsoft Mobilen Palvelussa tarjoaman Sisällön tilausta ja maksutavan hyväksymistä, sekä tilauksen lähettämistä valitsemalla "osta", "ok", "Hyväksyn" tai muu vastaava hyväksyntä tilausprosessissa tai hyväksymällä ehdot muulla tavalla tilausprosessissa.

Tehdäksesi Tilauksen Palvelussa sinun on oltava riittävän vanha ollaksesi oikeustoimikelpoinen. Jos et ole riittävän vanha ollaksesi oikeustoimikelpoinen, voit tehdä Tilauksia ainoastaan vanhempasi tai lainmukaisen holhoojan suostumuksella.

Hyväksyt, että kaikki Tilaukset ovat lainmukaisesti sitovia. Kaikki Tilaukset edellyttävät Microsoft Mobilen hyväksynnän.

Voit maksaa joko luotto- tai maksukortilla, palveluntarjoajan laskulla tai muulla käytettävissä olevalla maksutavalla.

Luotto- tai maksukorttisi laskutusosoitteen on oltava maassa, jossa Palvelu tarjoaa Sisällön. Microsoft Mobile veloittaa luottokortiltasi tai pankkitililtäsi asianmukaisen summan kohtuullisen ajan kuluessa Tilauksen tekemisestä. Kortin myöntäjä tarkastaa ja valtuuttaa kaikki luottokorttimaksut.

Jos valitset laskutuksen verkkopalveluntarjoajan laskulla, veloitukset näkyvät matkapuhelinlaskussasi tai ne vähennetään suoraan prepaid-tililtäsi, jos sinulla on prepaid-liittymä. Jotkin verkkopalveluntarjoajat voivat soveltaa Palvelun käyttöösi lisäehtoja, mukaan lukien rajoituksia verkkopalveluntarjoajan laskun kautta veloitettaville summille. Verkkopalveluntarjoajan rajojen tai tilin saldon ylittävät veloitukset voidaan hylätä.

Sinä hyväksyt maksavasi Tilaukseesi liittyvät maksut, varmistavasi maksuvälineen kelpoisuuden Tilauksen ajankohtana, vahvistavasi että olet maksuvälineen oikeutettu haltija ja että maksuvälinettä käytetään sen luottorajojen puitteissa.

Saat käyttöoikeuden toimitettavaan Sisältöön. Hyväksyt, että käytät kyseistä Sisältöä ainoastaan näiden Ehtojen ja muiden tilausprosessin aikana esitettyjen lisäehtojen mukaisesti.

Palvelu voi tarjota tilauksia. Sinä valtuutat Palvelun tekemään säännöllisen veloituksen tilausjakson aikana. Palvelu voi tarjota myös kokeilujakson. Jos Tilauksesi sisältää kokeilujakson (tunnetaan myös nimellä try-and-buy), sinulta voidaan veloittaa maksu kokeilujakson päättyessä, jos et peruuta Tilausta sen kokeiluehtojen mukaisesti.

Palvelun hinnat voivat muuttua ajoittain. Hinnat sisältävät asianmukaiset verot, jotka ovat voimassa tapahtuman hetkellä, ellei muuta ole mainittu. Joissakin tapauksissa maksu- tai luottokortiltasi voidaan veloittaa lisämaksuja valuuttakurssimuunnosten ja/tai määritettyjen lisämaksujen mukaan. Microsoft Mobile ei ole vastuussa pankin tai muiden kolmansien osapuolten palvelumaksuista tai veloituksista.

11. Peruutukset ja hyvitykset

Hyväksyt Sisällön toimituksen sähköisessä muodossa Tilauksesi tekemisen myötä. Et voi peruuttaa Tilaustasi, kun se on käsitelty. Sisällön luonteen vuoksi Sisältöä ei voida palauttaa.

Jos havaitset ja ilmoitat Microsoftille 48 tunnin kuluessa Tilauksen tekemisen jälkeen, että (a) tilaamasi Sisältö on viallista; (b) Microsoft Mobilen sinulle tarjoama Sisältö ei vastaa Palvelun kautta tilaamasi Sisällön kuvausta; tai (c) tekniset ongelmat viivästivät tai estivät Sisällön toimitusta tai aiheuttivat tahattomasti useita Tilauksia, ainoa korjaava toimenpide on joko kyseisen Sisällön korvaaminen tai siitä maksetun hinnan korvaaminen Microsoft Mobilen määrittämällä tavalla. Muita hyvityksiä ei ole saatavilla. Jos kohtaat mitään edellä mainituista ongelmista, ota yhteyttä Microsoft Mobilen asiakaspalveluun.

Huomaa, että Microsoft Mobilen asiakaspalvelu ei ehkä voi käsitellä asiakaspalvelupyyntöäsi, mikäli et toimita tapahtumatunnusta, jonka olet saanut Microsoft Mobilelta tehtyäsi Tilauksen Palvelusta. Microsoft Mobile voi käsitellä ainoastaan hyvityksiä, jotka liittyvät Sisältöön, joiden kokonaishinta on voimassa olevien lakien asettaman kokonaishinnan yläpuolella.

12. Palaute Microsoft Mobilelle

Lähettämällä ideoita, palautetta ja/tai ehdotuksia (jäljempänä Palaute) Microsoft Mobilelle Palvelun kautta tai muilla tavoilla, hyväksyt seuraavat ehdot: (1) Microsoft Mobilella voi olla Palautetta vastaavia kehitysideoita; (2) Palautteesi ei sisällä mitään luottamuksellista tietoa sinusta tai mistään kolmannesta osapuolesta; (3) Microsoft Mobilella ei ole mitään velvollisuutta liittyen Palautteen luottamuksellisuuteen; (4) Microsoft Mobile voi vapaasti käyttää, jakaa, hyödyntää, jatkokehittää ja muokata Palautetta mihin tahansa tarkoitukseen; ja (5) sinulla ei ole oikeutuksia mihinkään korvauksiin Microsoft Mobilelta.

13. Yhteisöpalvelut ja sijainnin jakaminen

Voit käyttää Palvelun ominaisuuksia jakaaksesi sijaintisi, tilasi, sisältöä, Materiaaleja tai henkilökohtaisia tietoja, tai toimiaksesi vuorovaikutuksessa muiden käyttäjien, sivustojen ja palvelujen kanssa. Käyttämällä näitä ominaisuuksia hyväksyt, että Microsoft Mobile voi käyttää näitä tietoja ja toimittaa ne muihin palveluihin ja muille henkilöille, joiden kanssa toimit vuorovaikutuksessa tai jaat näitä tietoja. Näiden palvelujen käyttäjät ja muut henkilöt, kuten kontaktisi, voivat nähdä sijaintisi, tilasi ja/tai henkilökohtaiset tietosi. Käyttämällä näitä ominaisuuksia hyväksyt, että et jaa tietoja, Sisältöä tai Materiaalia tai linkitä niitä mihinkään palveluun tai sivustoon, jotka (a) sisältävät laitonta tai sopimatonta sisältöä tai muuta materiaalia; tai (b) väärinkäytä immateriaalioikeuksia valtuuttamattomasti tai kannusta käyttäjiä piratismiin. Microsoft Mobile ei ole osallisena mihinkään vuorovaikutukseen, vaan se tapahtuu ainoastaan sinun ja muiden käyttäjien välillä.

14. Saatavuus ja tekniset vaatimukset

Sisällön ja Palvelun saatavuus saattaa vaihdella ja Microsoft Mobile voi muuttaa sitä oman harkintansa mukaan. Microsoft Mobile ei ole vastuussa minkään tietyn Sisällön tai Palvelun saatavuudesta. Palvelu ei välttämättä ole käytettävissä kaikissa maissa, ja se voidaan tarjota vain valituilla kielillä. Palvelu, toiminnot ja tietyt ominaisuudet voivat myös vaihdella verkon tai laitteiden yhteensopivuuden sekä tuettujen sisältömuotojen mukaan.

Palvelun käyttäminen saattaa edellyttää Microsoft Mobilen tai muun osapuolen kehittämän ohjelmiston lataamisen.

Microsoft Mobile voi oman harkintansa mukaan muuttaa tai korjata Palvelua tai keskeyttää sen joko kokonaan tai osittain. Palvelu saattaa olla poissa käytöstä huoltojen ajaksi ja muina ajankohtina. Laitteesi voi tarkistaa automaattisesti ohjelmistopäivitysten saatavuuden Microsoft Mobilelta sen varmistamiseksi, että käytössäsi on uusin laiteohjelmisto ja uusimmat sovellusversiot. Jos päivityksiä havaitaan, laitteesi pyytää sinua hyväksymään asennuksen. Voit poistaa päivitysten automaattisen tarkistuksen laitteesi asetuksista. Voit myös asentaa ohjelmistoja käytettävissä olevien ohjelmistopäivityskanavien kautta. Jos Microsoft Mobile katsoo Ohjelmiston päivityksen olevan tärkeä tai kriittisen tärkeä, et ehkä voi jatkaa Ohjelmiston vanhan version käyttämistä. Microsoft Mobile voi estää Ohjelmiston tai Palvelun aiemman version käyttämisen ennen asennuksen päivitystä.
Microsoft Mobile voi poistaa käytöstä mitä tahansa Palvelun tiliisi sisältyvää Sisältöä tai Ohjelmistoja mistä tahansa syystä ja poistaa mitä tahansa Sisältö tai Ohjelmistoja ja/tai poistaa käytöstä minkä tahansa sovelluksen kopioita laitteessasi suojatakseen Palvelua, sovellustoimittajia, langattomia verkkoja joilla käytät palvelua tai mitä tahansa muita asiaan liittyviä tai mahdollisesti liittyviä osapuolia.

Tietty palvelu voi olla varsinaista julkaisua edeltävä versio, kuten betajulkaisu, eikä se tällöin välttämättä toimi lopullisen version tavoin. Microsoft Mobile voi tehdä merkittäviä muutoksia Palvelun tai Ohjelmiston mihin tahansa versioon tai päättää olla julkaisematta lopullista versiota.

15. Linkit kolmansien osapuolten sivustoille ja sisältöön

Microsoft Mobile voi tarjota pääsyn sivustoille ja palveluihin internetissä tai esiladatuissa asiakaslaitteissa, joilla voit toimia vuorovaikutuksessa kolmansien osapuolten omistamien tai ylläpitämien Palvelun ulkopuolisten sivustojen ja palvelujen kanssa. Sinun on luettava ja hyväksyttävä näiden sivustojen tai palvelujen käyttöehdot ennen kyseisten sivustojen tai palvelujen käyttämistä.

Microsoft Mobile ei voi vaikuttaa kolmansien osapuolten sisältöön, sivustoihin tai palveluihin eikä ole vastuussa näiden kolmansien osapuolten sivustojen tai palvelujen toimittamista palveluista tai niiden luomista tai julkaisemista materiaaleista. Linkki kolmannen osapuolen sivustolle ei ole osoitus siitä, että Microsoft Mobile suosittelisi kyseistä sivustoa tai siellä mainittuja tuotteita tai palveluja.

Lisäksi sinä ja muut käyttäjät voivat luoda Palvelussa sisältöä ja linkkejä sisältöön, joita ei muuten ole toimitettu Palveluun. Microsoft Mobile ei ole vastuussa tämän tyyppisestä sisällöstä tai linkeistä.

16. Mainokset

Palvelu voi sisältää mainoksia. Mainokset voivat olla kohdistettuja Palvelun sisältöön tai siihen tallennettuun tietoon, Palvelun kautta tehtyihin kyselyihin tai muihin tietoihin.

17. Henkilökohtaiset tiedot

Henkilökohtaisten tietojesi käyttöä hallitaan Henkilötietojen suojaperiaatteiden ja muiden henkilötietoihin liittyvien käytäntöjen avulla.

18. Korvausvelvollisuutta koskevat rajoitukset

Palvelu toimitetaan SELLAISENAAN ja SAATAVUUDEN MUKAAN. Microsoft Mobile ei takaa, että Palvelu toimii katkoksitta, virheittä tai vailla viruksia. Microsoft Mobile ei myönnä minkäänlaista suoraa tai välillistä takuuta, mukaan lukien mutta ei niihin rajoittuen omistusoikeutta, rikkomuksia, myytävyyttä tai tiettyyn käyttötarkoitukseen sopivuutta koskevat takuut, liittyen Palvelun saatavuuteen, tarkkuuteen, luotettavuuteen, tietoihin tai sisältöön. Hyväksyt ja tiedostat, että olet yksin vastuussa Palvelun käyttämiseen liittyvistä riskeistä ja saatat altistua sisällölle useista eri lähteistä.

Microsoft Mobile ei ole vastuussa mistään välillisistä, tahattomista, rangaistuksellisista tai seuraamuksellisista vahingoista, jotka johtuvat Palvelun käytöstäsi tai kyvyttömyydestä Palvelun käyttämiseen, lukuun ottamatta kuolemantapauksia tai henkilövahinkoja, jotka johtuvat Microsoft Mobilen törkeästä laiminlyönnistä tai tahallisesta väärinkäytöstä.

19. Suojaaminen

Hyväksyt puolustavasi ja suojaavasi Microsoft Mobilea kaikkia kolmansien osapuolten reklamaatioita vastaan ja kaikilta vastuilta, arvioilta, tappioilta, kustannuksilta tai vahingoilta, jotka johtuvat tai aiheutuvat (i) Ehtojen rikkomuksistasi, (ii) immateriaalioikeuksien tai muiden oikeuksien rikkomuksistasi tai kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomuksistasi, tai (iii) kolmannen osapuolen suorittamasta Palvelun väärinkäytöstä, joka aiheutuu käyttäjänimesi ja salasanasi puutteellisesta suojaamisesta.

20. Muuta

20.1 Lakivalinta

Ehtoihin sovelletaan Suomen lakia riippumatta sen ristiriidoista muihin lakeihin.

20.2 Kelpoisuus

Ehdot eivät sulje pois tai rajoita asuinmaassasi voimassa olevia lainmukaisia oikeuksiasi. Jos Ehtojen osan katsotaan olevan virheellinen, se ei vaikuta Ehtojen muihin osiin, vaan virheellinen osa korvataan kelvollisella osalla, joka vastaa parhaiten Ehtojen haluttua tulosta ja tarkoitusta. Jos yksi tai useampi näiden Ehtojen osista ei koske Palvelun käyttöäsi, se ei vaikuta Ehtojen muiden osien kelpoisuuteen tai Ehtojen kokonaisuuteen. Jos näiden Microsoft Mobilen Palveluehtojen ja Henkilötietojen suojaperiaatteiden välillä ilmenee ristiriitoja, nämä Microsoft Mobilen Palveluehdot ovat etusijalla. Ehtojen osat, joiden on tarkoitettu pysyvän voimassa rekisteröitymisesi päättymisen jälkeen, pysyvät voimassa rekisteröitymisesi päättymisen jälkeen.

20.3 Ehtojen muutokset

Microsoft Mobile voi muokata Ehtoja milloin tahansa ilman etukäteisilmoitusta. Jos Ehtoihin tehdään tuntuvia ja epäsuotuisia muutoksia, Microsoft Mobile toimittaa erillisen ilmoituksen muutoksista. On sinun vastuullasi perehtyä Ehtoihin säännöllisesti. Jatkamalla Palvelun käyttöä hyväksyt kaikki muutokset ja muokkaukset.

21. Immateriaaliomaisuus

Palvelua, Sisältöä ja Ohjelmistoa suojaavat kansainväliset tekijänoikeuslait. Microsoft Mobile pidättää Palvelunsa, Sisältönsä ja Ohjelmistonsa tekijänoikeudet kattavimmalla lain edellyttämällä tavalla. Ehtojen mukaisesti Microsoft Mobile pidättää kaikki oikeudet liittyen Palveluun, Sisältöön, Ohjelmistoon ja muihin Microsoft Mobilen tuotteisiin, ohjelmistoihin ja muihin omaisuuksiin, joita sinulle tarjotaan tai joita käytät Palvelun kautta.

22. Määritys

Microsoft Mobile voi määrittää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa emoyhtiölleen, mille tahansa tytäryhtiöistään tai mille tahansa Microsoft Mobilen hallinnoimalle yritykselle. Lisäksi Microsoft Mobile voi määrittää näiden Ehtojen mukaiset oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle yrityskaupan, hankinnan, omaisuuden myynnin, lainmukaisten toimien tai muiden menettelyjen yhteydessä.