Miksi Mail for Exchange -synkronointi keskeytyy, kun päivitin Nokia-laitteeseeni Symbian Anna -ohjelmiston?

Kun Symbian Anna -ohjelmistossa on käytäntö, jota ei tueta, Exchange-palvelin ei ehkä salli synkronointia yhden tai usean palvelinasetuksen perusteella. Verkkovierailukäytäntö voi esimerkiksi aiheuttaa virheen. Hallintalokin käytäntö SyncWhileRoaming =1.

Näin voi kuitenkin käydä minkä tahansa sellaisen käytännön takia, jota ei tueta.

Voit selvittää käytännön ongelman, ja järjestelmänvalvoja voi sitten tarvittaessa vaihtaa käytännön tai valita Exchange-palvelimen Allow non provisionable devices -valintaruudun (tämän asetuksen sanamuoto voi vaihdella aluekohtaisten asetusten ja Exchange-palvelimen version mukaan). Muutoin laite ei ehkä synkronoi.

Voit vahvistaa, että tämä aiheuttaa ongelman, avaamalla hallintalokit ja vertaamalla niitä seuraavaan taulukkoon:

10.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowTextMessaging = 110.7.2011 17.17.32 Käytäntö SyncWhileRoaming = 010.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowHtmlEmail = 110.7.2011 17.17.32 Käytäntö RequireSignedSMIMEMessages = 010.7.2011 17.17.32 Käytäntö RequireEncryptedSMIMEMessages = 010.7.2011 17.17.32 Käytäntö RequireSignedSMIMEAlgorithm = 010.7.2011 17.17.32 Käytäntö RequireEncryptionSMIMEAlgorithm = 010.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowUnsignedApplications = 110.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowUnsignedInstallationPackages = 110.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowInternetSharing = 110.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowPOPIMAPEmail = 110.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowConsumerEmail = 110.7.2011 17.17.32 Käytäntö AllowBrowser = 1

Jos mikä tahansa näistä 0- tai 1-arvoista eroaa yllä mainituista, synkronointi ei ehkä onnistu. 

Mail for Exchange -asiakasohjelma kirjoittaa seuraavan rivin hallintalokiin, kun käytäntöä ei voi pakottaa:

Warning: Some unsupported server policies were found -- syncing may fail (Varoitus: On löytynyt joitakin palvelinkäytäntöjä, joita ei tueta. Synkronointi voi epäonnistua.)

Synkronointi ei ehkä epäonnistu, jos yllä mainittu Exchange-palvelimen Allow non provisionable devices -valintaruutu on valittuna. Tämän päättää MS Exchange -järjestelmänvalvoja.

Yllä määritetyissä tapauksissa on odotettua, ettei synkronointia sallita.

Käytäntöjä koskevia yleisiä tietoja on osoitteessa http://technet.microsoft.com/en-us/library/bb123484.aspx .