Miten langatonta lähiverkkoa (WLAN) käytetään Nokia-laitteessa?

Laitteesi tukee langatonta lähiverkkoa (WLAN). WLAN-yhteyttä käyttämällä voit muodostaa yhteyden laitteesta Internetiin ja yhteensopiviin laitteisiin, joissa on WLAN-ominaisuus.

WLAN-yhteyden käyttäminen edellyttää, että langaton lähiverkko on käytettävissä ja että laitteen ja WLAN-verkon välille on muodostettu yhteys. Jotkin WLAN-verkot on suojattu, ja yhteyden muodostamiseen niihin tarvitaan palveluntarjoajan antama käyttöavain.

WLAN-verkkoa käyttävät toiminnot tai toiminnot, jotka toimivat taustalla muita toimintoja käytettäessä, lisäävät akkuvirran tarvetta ja lyhentävät akun käyttöikää.

Laite tukee seuraavia WLAN-toimintoja:

  • IEEE 802.11b/g ‑standardi
  • Toiminta 2.4 GHz:n taajuudella
  • Todennusmenetelmät WEP (Wired equivalent privacy), jonka avainten pituus on enintään 128 bittiä, WPA (Wi-Fi protected access) ja 802.1x. Näitä toimintoja voidaan käyttää vain, jos verkko tukee niitä.

Kun haluat käyttää langatonta lähiverkkoa, luo langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoite (IAP). Käytä tätä yhteysosoitetta sellaisten sovellusten kanssa, joiden on muodostettava Internet-yhteys.

Tärkeää: Pidä aina jokin käytettävissä olevista salausmenetelmistä käytössä, sillä se parantaa langattoman lähiverkkoyhteyden turvallisuutta. Salauksen käyttäminen pienentää riskiä, että tietojasi voitaisiin käyttää luvatta.

Langaton lähiverkkoyhteys muodostuu silloin, kun luot sovellusyhteyden langattoman lähiverkon Internet-yhteysosoitteen avulla. Aktiivinen langaton lähiverkkoyhteys katkeaa, kun suljet sovelluksen.

Voit käyttää langatonta lähiverkkoa äänipuhelun aikana tai silloin, kun pakettidatayhteys on käytössä. Voit olla yhteydessä vain yhteen langattoman lähiverkon tukiasemaan kerrallaan, mutta useat sovellukset voivat käyttää samaa Internet-yhteysosoitetta.

Kun otat Offline-profiilin käyttöön, voit silti käyttää langatonta lähiverkkoa, jos sellainen on käytettävissä, mutta yhteydessä voi olla rajoituksia. Tästä syystä suositellaan, että käytät online-profiilia (laitteessa on oltava SIM-kortti). Muista noudattaa kaikkia asiaankuuluvia turvaohjeita muodostaessasi ja käyttäessäsi langatonta lähiverkkoyhteyttä.

Vihje: Voit tarkistaa laitteesi tunnistamiseen käytettävän yksilöllisen MAC (Media Access Control) ‑osoitteen kirjoittamalla merkkijonon *#62209526# aloitusnäytössä (valmiustilassa).