Miten kirjoituskieli vaihdetaan viestiä kirjoitettaessa tai yhteystietoa luotaessa?

Nokia-laitteeseen on asennettu valmiiksi kielet, joita käytetään alueellasi. Voit valita jonkin käytettävissä olevista kielistä (esimerkiksi äidinkielesi) laitteen kieleksi ja valita toisen kielen kirjoituskieleksi.

Jos haluat käyttää muuta kuin laitteen kieltä kirjoituskielenä, kun esimerkiksi kirjoitat viestiä tai luot yhteystietoa, avaa viestin tai yhteystiedon muokkausohjelma. Valitse sitten Valinnat > Tekstinsyötön valinnat > Kirjoituskieli (tai ValinnatKirjoituskieli) ja haluamasi kieli luettelosta.