Miten selausnäppäimen valoasetuksia hallitaan Nokia-laitteessa?

Valitse Valikko > Ohj.paneeli > Asetukset > Yleiset > Mukauttaminen > Merkkivalot.

Kun saat viestin tai puhelu jää vastaamatta, selausnäppäin alkaa vilkkua sen merkiksi. Jos haluat määrittää vilkkumisen keston ja valita, mistä tapahtumista laite ilmoittaa, valitse Merkkivalo.

Jos laite on käyttämättä tietyn ajan, selausnäppäin alkaa vilkkua hitaasti. Jos haluat ottaa sykkivän merkkivalon käyttöön tai poistaa sen käytöstä, valitse V.tilan sykk. valo > Sykkivä merkkivalo.