Tietoturvapäivä lähti liikkeelle tietoturvan kannalta synkän ajanjakson, kesän 2003, jälkeen. Roskapostit tukkivat tietoliikenteen ja hakkerit jyräsivät tiensä läpi yritysten tietosuojan. Useat suomalaiset tahot pohtivat, miten tilanteeseen voitaisiin vaikuttaa. Ainoaksi oikeaksi tieksi osoittautui toimiminen yhtenä rintamana. Suomalaiset yritysmaailman, viranomaisten ja järjestöjen edustajat päättivät järjestää ennennäkemättömät talkoot. Käynnistyi hanke, joka tähtäsi ensimmäiseen Kansalliseen Tietoturvapäivään ja suomalaisten tietoturvatietojen ja -taitojen lisäämiseen.

Tietoturvapäivä on sittemmin järjestetty joka vuosi. Sen tärkein viesti on pysynyt muuttumattomana: tietoturva on jokaisen internetin käyttäjän omalla vastuulla. Käyttäjä voi helposti ehkäistä ongelmatilanteet verkossa muistamalla kolme asiaa: noudata pelisääntöjä, turvaa itsesi ja suojaa tietokoneesi.

Vaikuttamisen keinoja on ollut useita. Toimijat ovat yhdessä tuottaneet Tietoturvaoppaan painettuna ja internetissä, ostaneet mainontaa, järjestäneet kouluille omaa oppimateriaalia ja motivoineet opettajia ottamaan tietoturva-asiat mukaan opetukseen. Mukana olevien organisaatioiden työntekijät ovat jalkautuneet kauppakeskuksiin ja muihin julkisiin paikkoihin herättelemään kansalaisia suojaamaan tietokoneensa ja käyttäytymään viisaasti verkossa. Yli 200 vapaaehtoista, joiden työnantaja on joku tietoturvapäivän toimijoista, ilmoittautui tietoturvakummeiksi koulujen käyttöön. Pienten ja keskisuurten yritysten käyttöön on julkaistu verkossa tietoturvan tieto- ja koulutuspaketti, Yrityksen tietoturvaopas.

www.tietoturvaopas.fi
www.tietoturvakoulu.fi

Lähettäjä: Anna Lauttamus-Kauppila 

Aihe: Kiitos talkoista!

Ajankohta: 9.2.2006

Saaja: Tietoturvapäiväaktiivit

Hyvä talkooväki!

Kiitos vielä erinomaisista tietoturvatalkoista!

Viestintäihmisenä olen tyytyväinen, että päätimme kolme vuotta sitten lähteä edistämään tietoturvallisempaa yhteiskuntaa juuri viestinnän keinoin. Olenkin ilolla seurannut tutkimustuloksia, joissa on mitattu suomalaisten tietoturvatietoisuuden parantumista. Jo ensimmäisenä talkoovuonna, kun kansalaisilta kysyttiin ennen ja jälkeen Tietoturvapäivän tietoturvaohjelmiston ja palomuurin käytöstä, osoittivat luvut selkeästi myönteistä kehitystä. Viime keväänä teetimme oman tutkimuksen, johon vastasi lähes 400 koulua. Sen mukaan opettajat uskoivat Tietoturvapäivällä ja hankkeemme tuottamalla materiaalilla olleen oppilaiden asenteisiin turvallisuutta edistävä vaikutus. Lähes kaikki vastaajat tiesivät Tietoturvapäivästä, yli 90 prosenttia oli tietoinen saatavilla olevasta materiaalista ja 70 prosenttia oli sitä hyödyntänyt. Meillä on tietoturvavalistunut sukupolvi kasvamassa!

Ensimmäisen Tietoturvapäivän viesti tuntuu edelleen yhtä ajankohtaiselta. Paljon on perustavanlaatuista työtä vielä tehtävänä. Eikä perustaa synny, ellei sitä ole rakentamassa riittävän moni. Tietoturvapäivä on tullut jäädäkseen, sillä tietoturva ei tule koskaan menettämään merkitystään. Siispä ollaan valppaina joka päivä. Ensi vuonna nähdään taas talkoiden merkeissä!

Talkoohengessä,
Anna