Käyttämällä sivustoa hyväksyt evästeiden käytön analytiikkaan, muokattuun sisältöön ja mainoksiin.
 

Moderni konesali

Hyödynnä Microsoftin hybridipilven mahdollisuuksia muuttuvissa kapasiteettitarpeissa.

  • Nykypäivän organisaation ydintoiminnot ovat IT:n varassa
  • Konesaleja ilman rajoja
  • Pilvipalveluiden mahdollisuuksien hyödyntäminen
  • Dynaaminen sovellusten jakelu
modern data center sidemedia animation

Nykypäivän organisaation ydintoiminnot ovat IT:n varassa

Konesalisi on kaikkien yritykselle tarjoamiesi palvelujen ydin, joka tarjoaa yrityksen koko tallennus-, verkko- ja laskentakapasiteetin. Tänä päivänä voit yhdistään oman konesalisi pilvessä saatavaan kapasiteettiin ja hallinnoimaan näitä resursseja yhtenä virtuaalisena konesalina. Se pystyy helposti mukautumaan muuttuviin tarpeisiin ja odottamattomiin tilanteihin.

Microsoftin tarjoaa teknologioita, jotka auttavat pilvitransformaatiossa. Hyödyntämällä pilven tarjoamaa rajatonta kapasiteettia, joka täyttää turvallisuus- sekä viranomaisvaatimukset, mahdollistat entistä tehokkaaman toiminnan. Tallennus- ja verkkotekniikan innovaatiot auttavat sinua pienentämään kustannuksia, lisäämään automaatiota ja toimittamaan palveluja aiempaa nopeammin.

Tutustu Microsoftin uusiin pilvipohjaisiin ratkaisuihin

Konesaleja ilman rajoja

IT-osastoihin kohdistuu jatkuva paine. Niiden täytyy tuottaa entistä enemmän mutta pysytellä kuitenkin budjetin tiukoissa rajoissa. Kaiken yksinkertaisesti täytyy toimia. Miten nämä tarpeet oikein voidaan täyttää?

Microsoftin ohjelmistoratkaisuiden avulla voit muuntaa erilaiset ympäristöt yhdeksi hallittavaksi kokonaisuudeksi. Näin voit tasapainottaa liiketoiminnan eri osa-alueiden vaatimukset ja siirtää resursseja sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Hybridipilven avulla voit vastata odottamattomiin haasteisiin. Pilvi on taloudellinen ratkaisu, koska maksat vain siitä, mitä tarvitset. Lisäksi voit käyttää resursseja ilman pitkiä viipeitä tai suuria investointeja.

Microsoft tarjoaa yhdenmukaisen kokemuksen, joka mahdollistaa palveluiden siirrot konesalistasi pilveen ja takaisin. Voit siirtää kuormia erittäin joustavasti ja skaalata ratkaisun kulloisten tarpeiden mukaan.

Tietoja Windows Server 2012 R2 ‑tuotteistaTietoja System Center 2012 R2 ‑tuotteistaTietoja Microsoft Azuresta

Pilvipalveluiden mahdollisuuksien hyödyntäminen

Innovaatio on käsite, jota teknologiamaailmassa käytetään paljon. Voinko minä asiakkaana hyödyntää uusia innovaatioita ja muuttamaan ongelmien ratkaisutapoja? Microsoftin kokemukset laajamittaisista Bing-, Xbox- ja Office 365 ‑käyttöönotoista kertovat, miten pilvi-innovaatiot voivat muuntaa konesalin. Konesalimme ja pilviratkaisumme sisältävät innovaatioita, jotka auttavat sinua vastaamaan tämän päivän palvelutuotannon haasteisiin.

Nykypäivänä monet parhaista tavoista, joilla konesaleja voidaan yksinkertaistaa, liittyvät tallennusratkaisuihin. Microsoft pilviarkkitehtuureissa käytetään edullisia tallennuslaitteita, jotka on helppo integroida jo käytössä oleviin resursseihin. Tallenusratkaisuiden laajentaminen pilveen mahdollistaa kustannustehokkaasti suurien datamäärien tallentamisen ja hyödyntämisen.

Verkon joustavuus on myöskin tärkeää hybridipilven hyödyntämisen kannalta.Microsoft tarjoaa ratkaisun, jossa voit siirtää sovelluksia joustavasti konesalsita toiseen tekemättä muutoksia verkon rakenteeseen.

Verkon virtualisoinnin avulla voit erotella erillisiä ryhmiä tai luoda rajoja, jotka mahdollistavat resurssien hallinnan aiempaa tehokkaammalla tavalla.

Sinun täytyy myös päästää ihmiset käyttämään tärkeitä resursseja turvallisuutta vaarantamatta, olivatpa nämä resurssit sitten missä tahansa. Valvonta- ja tietosuojaratkaisut auttavat sinua hallinnoimaan käyttöä.

Yhteenveto: pilvi-innovaatiot yksinkertaistavat prosesseja ja tuovat joustoa toimintaan.

Tietoja tallennusratkaisuistaTietoja verkkoratkaisuistaLue lisää pääsynhallinnasta ja tiedon suojaamisesta

Dynaaminen sovellusten jakelu

Kuinka tietotekniikasta tulee entistä sujuvampaa?

Yksi IT-osaston tärkeimmistä tehtävistä on tulevan ennakointi ja uusien sovellusten ja palveluiden käyttöönotto. Automaatio auttaa toimittamaan sovelluksia entistä nopeammin ja vastaamaan käyttäjien tarpeisiin nopeammin mutta joustavasti.

Käyttämällä Microsoftin ratkaisuja voit automatisoida sovellusten käyttöönottotapoja ja jopa luoda itsepalveluvaihtoehtoja. Itsepalveluportaalien avulla prosessoit tarpeita ja voit antaa samalla ihmisille helpon pääsyn heidän tarvitsemiinsa resursseihin.

Microsoftin hallintatyökalujen avulla voit seurata ympäristösi ja sovellustesi toimintaa ja suorituskykyä ja ennakoida potentiaalisia ongelmia ilman hallintakonsolin jatkuvaa silmälläpitoa. Voit myös jäljittää sovelluksessa olevia ongelmia jopa yksittäisen koodirivin tasolle. Muunna IT-osastosi yrityksesi strategiseksi kumppaniksi, jolla on ratkaisujen toimittamisen edellyttämä nopeus ja joustavuus.

Tietoja System Center 2012 R2 ‑tuotteista
Teleliikennejätti käyttää hybridipilvistrategiaa

Telefónica

Teleliikennejätti leikkaa IT-kustannuksiaan 15 prosentilla, mutta samalla lisää joustavuuttaan hybridipilvistrategian avulla

Telefónica, yksi maailman suurimmista teleliikennepalvelujen tarjoajista, on muuttamassa tapaansa toimittaa liiketoiminnan IT-palveluja. Yhtiö hyödyntää Microsoftin ohjelmistoja oman yksityisen pilven ja julkisen pilven ratkaisuiden yhdistämiseen alentaakseen IT-kustannuksiaan 15 prosentilla, samalla tehostaen konesalin joustavuutta sekä luotettavuutta. Windows Server 2012 ‑ohjelmisto on Hyper-V -tekniikkaa käyttävän Madridin uuden nelostason konesalin yksityisen pilven kulmakivi. Telefónica konsolisoi 18 000 eri puolilla Eurooppaa sijaitsevaa fyysistä palvelinta siten, että jäljelle jäi ensi vaiheessa 6 000 fyysistä palvelinta. Lisäksi Telefónica liitti yksityisen pilven ‑ratkaisun Microsoft Azure -pilvipalveluihin voidakseen valita palveluiden suorittamispaikan joustavasti. Hybridin pilvipalvelustrategian avulla Telefónica voi toimittaa nyt uusia palveluita muutamassa minuutissa useiden kuukausien tai päivien sijaan. Samalla palveluiden luotettavuus kasvoi.

Lue asiakasesimerkki

Miksi Microsoft

Markkinoilla on monenlaisia pilvipalvelutoimittajia, jotka väittävät voivansa ratkaista kaikki yrityksesi IT-haasteet. Aika harva pilvipalvelutoimittaja tarjoaa palveluita joustavasti ja hinnoittelee palvelut täysin käytön mukaisesti.

Microsoft tarjoaa ratkaisuja, jotka auttavat yritystäsi hyödyntämään jo tehtyjä investointeja ja hyödyntämään pilvipalveluita organisaatiosi sanelemalla aikataululla. Käytättäessäsi hyviksi havaittuja ratkaisujamme, jotka auttavat asiakkaitamme hyödyntämään yksityisen tai julkisen pilven tai näiden yhdistelmän palveluita, voit luottaa siihen, että IT-infrastruktuurisi pystyy mukautumaan organisaation muuttuviin tarpeisiin.

Lue lisää siitä, miksi asiakkaat luottavat Microsoftiin
Katso Tietokeskuksen muuntaminen ‑video
SiteMonitoringString