Application
  Nagbibigay ng nakasalin na User Interface para sa marami sa mga application ng Microsoft Office 2013 ang Microsoft Office Language Interface Pack 2013 - Filipino.
  LIBRE
  Application
  Ang Microsoft Office Language Interface Pack 2010 – Filipino ay nagbibigay ng Filipino na interface para sa user para sa maraming program ng Microsoft Office 2010.
  LIBRE
  Application
  Ang Microsoft Office Language Interface Pack 2007 – Filipino ay nagbibigay ng Filipino interface ng gumagamit pa ra maraming programa ng Microsoft Office 2007.
  LIBRE
  Application
  Magdaragdag ang Microsoft Office Language Accessory Pack 2016 - [Filipino] ng karagdagang display, tulong, o mga tool sa pagpu-proof depende sa wikang ini-install mo.
  LIBRE
  Update
  I-download ang mabilis at mahusay na browser na inirerekomenda para sa Windows 7.
  LIBRE
  Update
  NMalapit nang mabasa sa wika mo ang mga instruksiyon sa download na ito. Sa ngayon, ibibigay namin ang mga instruksiyon sa wikang Ingles.
  LIBRE
  Update
  I-download ang mabilis at mahusay na browser na inirerekomenda para sa Windows 7.
  LIBRE
  Application
  Gamitin ang mga pagsasalin ng ScreenTip upang ipakita ang teksto ng mga elemento ng display – tulad ng mga pindutan, menu at dialog box – sa isa pang wika.
  LIBRE
  Application
  Gamitin ang mga pagsasalin ng ScreenTip upang ipakita ang teksto ng mga elemento ng display – tulad ng mga pindutan, menu at dialog box – sa isa pang wika.
  LIBRE
  Application
  Kung gusto mong i-project ang screen ng iyong telepono sa isang panlabas na display pero hindi nakakakonekta sa isang wireless na aparato, maaari kang gumamit ng USB cable para makakonekta sa isang Windows na aparato.
  LIBRE