Pilvi valtaa alaa kuntasektorilla

Palveluiden ja toimintamallien uudenaikaistaminen etenee kuntien ICT-sektorilla monella tavalla. Kuntien Tiera Oy on aloittanut toimistopalvelujen tarjoamisen pilvestä ja Kirkkonummen kunta on ottamassa palvelua ensimmäisten joukossa käyttöön. Käyttäjien ensitunnelmat modernista viestintäjärjestelmästä lupaavat hyvää.

Pilvipalvelut ovat yksi keino saada nopeasti kustannussäästöjä ja joustavuutta ICT- palvelujen tuottamiseen. Kuntasektorin ICT-palveluja yhteistyössä kuntien sekä muiden julkisten- ja kaupallisten toimijoiden kanssa kehittävä Kuntien Tiera Oy hakeekin aktiivisesti erilaisia pilvestä tarjottavia palveluja asiakkailleen.

Ensimmäisenä pilvipalvelukokonaisuutena Tiera ryhtyy tarjoamaan Elisan tuottamaa Tiera Toimisto -palvelua. Palvelu perustuu Microsoftin teknologiaan ja Microsoft Office 365 -palveluun. Yhteistyön tavoitteena on tarjota Tieran asiakkaille nykyaikaiset ja kattavat toimistopalveluratkaisut, hyödyntäen jo olemassa olevaa osaamista.

”Moderni toimistopalveluratkaisu on tietysti vain pieni siivu pilvipalvelujen potentiaalista, mutta se on erinomainen tapa tutustua pilvipalveluihin. Sen hyödyt ja käytön helppous on nopeasti havaittavissa ja samalla se karsii turhia pilvipalveluihin kohdistuvia pelkoja”, Tieran toimitusjohtaja Ari Ikonen näkee.

Itsekin pilvitoimisto-ohjelmistoa päivittäin käyttävänä henkilönä Ikonen tietää, että loppukäyttäjälle on periaatteessa sama, millä tavalla palvelu tuotetaan, kunhan se toimii.

”Pilvestä tuleva palvelu toimii niin toimistolla kuin tien päällä päätelaitteesta riippumatta. Eikä sen käyttöön tarvita edes omaa tietokonetta tai puhelinta, pelkkä verkkoyhteys ja lainalaitekin vievät omien palvelujen äärelle.”

Portti tulevaisuuteen

Ikosen mukaan Tieran perusajatus tuottaa palveluja asiakaskunnalleen mahdollisimman hyvälaatuisina ja kustannustehokkaasti toteutuu pilvipalvelujen kohdalla. Hänen mukaansa pilvipalvelut ovat selvästi tulevaisuuden juttu.

”Näemme pilvipalvelut tärkeänä kehitysmahdollisuutena. Muutaman vuoden sisällä niiden avulla pystytään tuomaan merkittävä määrä kustannustehokkuutta ja laatua nykytilanteeseen verrattuna, jossa palveluja pyöritetään paikallisissa pienissä konesaleissa.”

Suomessa on Tieran laskelmien mukaan kunnallisilla toimijoilla yli 1000 konesalia. Nämä konesalit ja niihin läheisesti liittyvät toiminnot edustavat liki 80 prosenttia kuntien tietojenkäsittelykustannuksista. Samaan aikaan konesalien kapasiteetistä toimistoratkaisut kattavat tavallisesti 20 prosenttia ja toiminnanohjausjärjestelmä 40 prosenttia. Molemmat asioita, joita voi hankkia myös pilvestä.

”Kun pilvipalvelut yleistyvät, koko tuotantomalli muuttuu. Isona tavoitteena meillä on hakea joustavuutta tähän kustannuserään ja siihen sitoutuneeseen henkiseen pääomaan. Eikö olisi järkevää vapauttaa tätä energiaa oikeasti tärkeiden prosessien kehittämiseen sen sijaan, että sidotaan se omiin konesaleihin”, Ikonen kysyy.

Kirkkonummi ja Pieksämäki ensimmäiset käyttöönottajat

Tiera on saanut jo kymmeniltä kunnilta Tiera Toimisto -palvelun tilauksen ja Ikosen mielestä näyttää vahvasti, että palvelulla on hyvät mahdollisuudet toteutua läpi koko maan. Ensimmäisinä pilottikuntina mukaan ovat lähteneet Kirkkonummi ja Pieksämäki.

”Palvelun kova kysyntä kertoo, että olemme oikealla tiellä. Ketäpä ei tähän maailmanaikaan kiinnostaisi jopa 20 prosentin kustannussäästöt toimistopalvelujen tuotannossa?”

Ensimmäiset kokemukset Kirkkonummella osoittavat Ikosen ensitunnelman oikeaksi. Tietotekniikkapäällikkö Lea Blomberg kertoo käyttöönoton alkaneen Kirkkonummella. Niin pilottiryhmällä, koulutuksissa käyneillä työntekijöillä kuin hänellä itsellään on vain hyvää sanottavaa uudesta pilvipalvelusta.

”Tätä on kovasti odotettu. Saamme nyt aiempaa huomattavasti modernimmat toimistotyövälineet, joita kaikki ovat kehuneet helppokäyttöisiksi.”

”Työtä on toki paljon järjestelmästä toiseen siirryttäessä, mutta lopputulos on kuitenkin niin hyvä, että se kannattaa.”

Parhaat työkalut kaikkien saatavilla

Elisan IT-liiketoimintayksikön johtaja Satu Kiiskinen näkee yhteistyön edenneen Kirkkonummen ja Tieran kanssa suunnitellusti.

”Olemme Tieran kanssa pyrkineet kehittämään mallin, jossa kunnille palveluiden hankkiminen ja käyttöönotto on mahdollisimman helppoa. Tavoitteena on, että kunnat koosta riippumatta saavat käyttöönsä suurten organisaatioiden käyttämän teknologian ja työkalut kustannustehokkaasti ja nopeasti. Näin kunnat pystyvät keskittymään ydintoimintaansa.”

Yleistä markkinatilannetta Kiiskinen pitää suotuisana. Kysyntä on selvästi vilkastunut etenkin sovelluspuolella. Kuntasektorin lisäksi pilvipalveluita otetaan käyttöön kaiken kokoisissa yrityksissä. Microsoftin teknologian hän sanoo sopivan saumattomasti yhteen Elisan palvelupaketointiin.

”Pystymme paketoimaan Microsoftin pilvipalvelut osaksi kokonaisviestintäratkaisujamme, joka on asia mitä asiakkaat arvostavat tänä päivänä. Kaikki palvelut pitää saada yhdeltä luukulta

Julkaistu: 28.3.2012