Terveydenhuolto lähemmäs kaupunkilaisia

Espoon Omahoito-verkkopalvelu tarjoaa asukkaille uudenlaisen mahdollisuuden omasta terveydestä ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. Microsoft SharePoint-teknologiaa hyödyntävät omahoitosivustot tukevat espoolaisia elämäntapojen muutoksissa ja ohjaavat tarjolla oleviin palveluihin.

Haaste: Terveydenhuollon haasteena on saada potilaat osallistumaan aktiivisemmin omaan hoitoonsa palvelujärjestelmän tuottavuuden parantamiseksi ja hoidon vaikuttavuuden tehostamiseksi.

Ratkaisu: Microsoft SharePoint -teknologiaa hyödyntävän Omahoito-portaalin Terveyskansio antaa mahdollisuuden hoitaa terveyteen ja sairauksiin liittyviä asioita sähköisesti oman terveysaseman kanssa.

Hyöty: Espoo pystyy tarjoamaan parempia terveyspalveluja kaupunkilaisille ja samalla myös henkilökunnan työnteko tehostuu ja työajan käyttö järkeistyy.

Espoossa potilaat osallistuvat aktiivisesti omaan hoitoonsa sähköisen palvelun avulla: Omahoito-sivustolla on 200–400 päivittäistä kävijää, ja itse vuorovaikutteisessa palvelussa käyttäjiä on päivittäin 40–90. Omahoito-palvelussa annetaan ohjeita muun muassa terveellisestä ruokavaliosta, riittävästä liikunnasta, tupakoimattomuudesta ja mielen hyvinvoinnista. Omahoito on myös sairauksien ennaltaehkäisyä sekä tärkeä osa sairauksien hyvää hoitoa.

"Perusterveydenhuollon Omahoitopalvelu on suuri palvelukokonaisuus, joka pyrkii ohjaamaan pitkäaikaissairausriskissä olevia ja jo sairastuneita potilaita vaikuttavampaan hoitoon ja parempaan elämänlaatuun", Espoon Leppävaaran alueen ylilääkäri Tuomo Lehtovuori kertoo. "Tässä vaiheessa meillä on Omahoitosivustosta ja pitkäaikaissairaanhoitomallista myönteisiä, hoitotyötä selkeyttäviä ja koordinoivia kokemuksia."

Omahoito parantaa hoidon vaikuttavuutta

"Omahoitosivuston Omahyvä-sivuilta löytyy hyödyllisiä vinkkejä arkeen sekä tietoa, mistä saa tarvittaessa apua ja lisätukea. Terveyskirjastosta puolestaan löytyy luotettavaa ja ajantasaista tietoa sairauksista ja niiden hoidosta. Kun sivuston käyttäjä tarvitsee enemmän tietoa, omahoitosivuilta on linkit valikoituihin parhaiden asiantuntijoiden laatimiin artikkeleihin.

Palvelua käyttävät pitkäaikaissairaat saavat oman Terveyskansion, joka antaa mahdollisuuden hoitaa terveyteen ja sairauksiin liittyviä asioita sähköisesti suoraan oman terveysaseman kanssa. Tuomo Lehtovuoren mukaan Omahoito-hankkeessa kehitetyt toimintatavat ovat parantaneet hoidon vaikuttavuutta ja palvelujärjestelmän tuottavuutta.

"Omahoidon kautta potilas pääsee lähemmäksi ja vahvemmin osalliseksi omaan hoitoonsa ja sen suunnitteluun. Näin potilaita myös sitoutetaan terveytensä vaalimiseen", Tuomo Lehtovuori kiteyttää.

Omat tiedot Terveyskansiossa

Potilas voi omasta Terveyskansiostaan tarkistaa muun muassa laboratoriotulokset lääkärin kommentein, oman terveytensä perustiedot sekä hoitosuunnitelman. Sähköinen asiointi säästää näin monelta lääkärikäynniltä ja puhelinsoitolta. Tiedon ja Espoon yhdessä kehittämässä Terveyskansiossa potilaan hoitohistoria pysyy ajan tasalla. Potilas voi itse lähettää tietoja terveydentilastaan ja Espoon terveyskeskusten ulkopuolisista lääkärikäynneistä.

"Terveyskansion kautta potilas voi lähettää kysymyksiä tai kommentteja hoitotiimilleen ja saada vastauksen kolmen päivän sisällä. Kun potilaalla on ei-akuuttia kysyttävää esimerkiksi lääkitykseensä liittyen, soveltuu sähköinen asiointi siihen hyvin", Lehtovuori kuvailee.

Omahoito-palvelun ansiosta Espoo pystyy antamaan parempaa palvelua asiakkailleen ja samalla myös henkilökunnan työnteko tehostuu ja työajan käyttö järkeistyy. Potilaan kohdalla ajansäästö voi olla jopa kymmeniä minuutteja, kun hänen ei tarvitse jonottaa puhelimessa. Espoossa uskotaan, että niin omahoito kuin digitaalinenkin omahoito ovat tulevaisuutta.

Niin henkilöstön kuin potilaidenkin palaute uudesta järjestelmästä on ollut Espoossa rakentavan positiivista. Espoolla on myös jatkosuunnitelmia sähköisen asioinnin laajentamiseen.

"Vastaanottotoiminnoista aloitettua sähköistä asiointia ja Omahoito-konseptia laajennetaan syksyn 2010 aikana neuvolatoimintaan. Uutta työtapaa pilotoidaan ensin seurantaryhmällä tietyssä neuvolassa. Suun terveydenhuollossa nykyisin käytössä olevaan varatun ajan sähköistä peruutustoimintaa tullaan laajentamaan ajanvaraustoimintojen puolelle myös muissa yksiköissä. Espoon kaikki sähköiset palvelut kootaan vuoden 2011 aikana yhteisen portaalin alle nykyistä käyttäjäystävällisempään ympäristöön", Lehtovuori valottaa.

Julkaistu: 1.9.2010