Tikkurila lisää ketteryyttään

Ympäröivä maailma vaatii yritykseltä nopeita toimia. Tikkurila näyttää mallia, kuinka strategia pistetään toimeksi teknologiaa hyödyntäen.

Lokakuussa 2011 Tikkurila Oyj julkisti uudistetun strategian, jonka perusteella aloitettiin tehokkuuden parantamiseen tähtäävä toimenpideohjelma. Viimeisen kahdentoista kuukauden aikana Tikkurila on tehnyt eri puolilla kansainvälistä konserniaan useita rakenneuudistuksia sekä käynnistänyt tehostamis- ja kehittämisinvestointeja.

”Muutosprosessi jatkuu. Tavoitteena on, että Tikkurilasta tulee entistäkin joustavampi”, kertoo Tikkurilan konsernin tukitoiminnoista vastaava CFO Jukka Havia.

”Taustalla on ympäröivän maailman muutos ja muutoksen nopeus. Pärjätäkseen tässä toimintaympäristössä Tikkurila haluaa sopeuttaa rakenteitaan, jotta tänä vuonna 150 vuotta täyttänyt yhtiö pärjää myös jatkossa eri suhdanneolosuhteissa. Tikkurila on viime aikoina investoinut muutokseen ja myös uusiin IT-sovelluksiin, kuten Microsoftin CRM- ja Dynamics ERP -järjestelmiin. Nämä mahdollistavat yrityksen liiketoimintaprosessien paremman johtamisen ja kehittämisen. Toki järjestelmät ovat vain työkaluja asetettujen tavoitteiden ja tehokkaampien prosessien saavuttamiseksi – eivät itsetarkoitus.”

Jatkossa on todennäköistä, että yhteistyö erilaisten toimijoiden, kuten tavarantoimittajien ja asiakkaiden kanssa lisääntyy ja syventyy. ”Konsernin tukitoimintojen, kuten IT-organisaation, roolina on myös tarjota entistäkin parempia kommunikaatiovälineitä sisäisille ja ulkoisille sidosryhmille.”

Tikkurila toimii monikulttuurisessa ympäristössä, ja konsernin liikevaihdosta yli 80 prosenttia tulee Suomen rajojen ulkopuolelta. Samoin suurin osa henkilökuntaa työskentelee ulkomailla.

”Suurimmat markkina-alueemme Suomi, Puola, Venäjä ja Ruotsi ovat keskenään erilaisia niin työkulttuurinsa kuin johtamismallinsa puolesta. Haluamme tuoda tekemistä tiiviimmin yhteen ja saada
parempaa läpinäkyvyyttä maantieteellisten rajojen yli, ja siinä IT-järjestelmät ovat tärkeässä roolissa”, Havia toteaa.

Ratkaisuista tehot irti

Lisääntyvät laitemäärät ja etäyhteydet mahdollistavat monia asioita, mutta asettavat haasteita tietoturvalle.

”Tietoturvakysymykset tulevat korostumaan. Samalla kun yhtiöille tulee lisääntyvä tarve varmistaa työntekijöiden ja keskeisten yhteistyökumppaneiden pääsy yrityksen järjestelmiin 24/7, mistä vain ja millä laitteella vain, myös tietoturva on varmistettava sekä lakisääteisten vaatimusten että yhtiön luottamuksellisen tiedon leviämisen estämisen vuoksi”, Havia näkee.

“Nykyisin kaikki ovat tottuneet käyttämään tietotekniikkaa myös työn ulkopuolella. Joitakin vuosia sitten työpaikat tarjosivat viimeisimmät tekniset työkalut, mutta nyt työntekijöiden henkilökohtaiset laitteet ovat jopa parempia ja uudempia kuin yrityksen tarjoamat. Omien laitteiden käyttö työpaikalla on yksi ratkaisu, mutta tietoturvan haasteiden lisäksi se saattaa myös tarpeettomasti hämärtää työn ja vapaa-ajan rajoja. Tikkurilan henkilöstöstä noin puolet on toimistotyössä ja noin puolet työskentelee tuotantotehtävissä. Tavoitteena on, että kaikille työntekijäryhmille saataisiin tarjottua nykyaikaiset ja tasapuoliset mahdollisuudet tietotekniikan käyttöön ja hyödyntämiseen”, hän jatkaa.

Pelkästään uusimmat järjestelmät eivät takaa menestystä. Tietotaito ominaisuuksien hyödyntämiseen ei synny itsestään.

”Järjestelmät mahdollistavat toiminnan, mutta todellinen haaste on saada näistä IT-työkaluista kaikki teho irti. Teknisesti uudet laitteet ja sovellukset mahdollistavat paljon, mutta haasteita syntyy, kun ei
tiedetä tai osata hyödyntää kaikkia ominaisuuksia, mihin myös sovellus- ja palveluntarjoajien tulisi kiinnittää enemmän huomiota. Tarvitaan muutos tekemisen kulttuurissa ja on opeteltava uusia tapoja toimia”, Havia summaa.

Julkaistu: 22.11.2012