Yhteistyötä Itämeren puolesta

Itämeri on maailman saastuneimpia merialueita, jonka pelastamiseksi tarvitaan pikaisia konkreettisia toimia. Sitoutumaton säätiö, Baltic Sea Action Group, kokoaa yhteen resursseja ja tekijöitä Itämeren hyvinvoinnin edistämiseksi. Kun ihmisten innostus ja käytettävät resurssit yhdistetään innovatiiviseen tapaan hyödyntää uutta asiakkuudenhallinnan järjestelmää, voidaan säätiön mielestä muuttaa maailmaa.

BSAG:n asiamies Mathias Bergman korostaa verkoston monipuolisuutta ja kansainvälisyyttä. ”Itämeren hyvinvointi koskettaa kaikkia alueen valtioita, niiden kansalaisia sekä niissä toimivia yrityksiä ja yhteisöjä.”

Poweria toimintaan Dynamics CRM:n avulla

Säätiön toiminta perustuu laajaan yhteistyöhön ja tarkasti kohdennettuihin hankkeisiin eri sidosryhmien kanssa. BSAG tarvitsee täsmällistä tietoa toimintansa tueksi, jotta käytettävissä olevat voimavarat pystytään hyödyntämään mahdollisimman tehokkaasti.

”Kun säätiön toiminta lähti kunnolla vauhtiin, kävi nopeasti selväksi, että tarvitsemme yhtenäisen asiakkuudenhallintajärjestelmän. Se on ainoa tapa saada kunnolla voimavarat irti näin laajasta ja monitahoisesta verkostosta”, Bergman kuvailee.

Kumppaniksi uusia järjestelmiä toteuttamaan saatiin asiakkuudenhallinnan asiantuntijayritys Mepco. ”Aiemmin säätiön verkostoja oli hallinnoitu lähinnä Excel- taulukoiden avulla, joten samalla luotiin yhtenäiset toimintamallit kaikille säätiön parissa töitä tekeville”, Mepcon projektipäällikkö Minerva Pajunen kertoo.
Tärkeä syy Dynamics CRM –järjestelmän käyttöönotolle oli varainhankinnan kehittäminen. Lahjoituksille avataan keväällä uusi kanava säätiön verkkosivuilla. ”Toimiva varainhankintajärjestelmä ja helposti ylläpidettävä lahjoittajarekisteri ovat toimintamme kannalta elintärkeitä asioita. Microsoftin Dynamics CRM on vastannut tarpeitamme erinomaisesti”, projektikoordinaattori Samuli Tarvainen BSAG:sta toteaa.

Asiakkuudenhallintajärjestelmää hyödynnetään varainhankinnan lisäksi säätiölle tehtävien sitoumusten hallinnassa. Järjestelmään tallennetaan tiedot sitoumuksista ja niihin liittyvistä verkostoista sekä seurataan hankkeiden etenemistä. Mathias Bergman pitää erittäin tärkeänä, että työntekijöillä on aina pääsy ajan tasalla oleviin sitoumustietoihin.

”Se helpottaa huomattavasti sekä sitoumuksia laadittaessa että niitä hoidettaessa. Tietoa ja resursseja voidaan nyt yhdistellä ihan uudella tavalla.”

Dynamicsin käyttöönoton lisäksi BSAG uudistaa verkkosivunsa. Julkaisujärjestelmäksi valittiin Microsoftin SharePoint. ”Tavoitteenamme on elävä sivusto, jota on helppo päivittää”, Samuli Tarvainen toteaa.

Pelkkä into ei riitä

Monet yleishyödylliset organisaatiot toimivat pitkälti asialleen omistautuneiden ihmisten ahkeruuden varassa. BSAG:n Mathias

Bergman muistuttaa, että pelkkään innostukseen ei kuitenkaan pidemmän päälle voi nojata. ”Tällaisessa toiminnassa ihmisten into on ehdottomasti tärkein asia, mutta siitä ei ole hyötyä jos tuloksia ei synny. Kun resurssit käytetään tehokkaasti ja hyödynnetään järjestelmien tuomat mahdollisuudet, voidaan oikeasti muuttaa maailmaa.

Sitoumuksia Itämeren hyväksi

Baltic Sea Action Group kutsuu Itämeren hyvinvointia edistäviä hankkeita sitoumuksiksi. Sitoumus on mahdollisimman konkreettinen teko tai hanke, jolla voidaan vaikuttaa suorasti tai epäsuorasti Itämeren tilaan. Kestoltaan ja laajuudeltaan erilaisia sitoumuksia on tehty jo lähes 200.

Tapoja osallistua talkoisiin yhteisen Itämeremme puolesta on yhtä monta kuin osallistujiakin. Yksityishenkilöt, yritykset ja yhteisöt voivat lahjoittaa aikaansa, osaamistaan, ideoita tai rahaa hankkeiden toteuttamiseksi. Tarvittaessa Baltic Sea Action Group auttaa jokaista mukaan lähtevää löytämään itselleen tai organisaatiolleen sopivimman tavan toimia.

Rahalahjoitukset säätiö käyttää pääasiassa toimintansa ylläpitämiseen. Koska BSAG:n koko toiminta tähtää Itämeren ekologisen tilan palauttamiseen, varat kohdentuvat tarkasti oikeaan tarkoitukseen. Säätiö voi myös myöntää apurahoja soveltavaan Itämeritutkimukseen. Toistaiseksi lahjoituksen voi tehdä vain pankin välityksellä. Vuoden 2012 aikana avautuu mahdollisuus sitoutua kuukausilahjoittajaksi tai tehdä maksusuoritus suoraan BSAG:n verkkosivujen kautta.

Microsoft ja Mepco ovat sitoutuneet auttamaan Itämerta omalla panoksellaan. Microsoft tukee BSAG:n toimintaa luontevalla tavalla – lahjoittamalla ohjelmistolisenssejä. Ajan tasalla oleva teknologia auttaa organisaatiota toimimaan tehokkaasti. Neljä kertaa maailman parhaiden Microsoft Dynamics -toimittajien joukkoon valittu Mepco lahjoittaa puolestaan osan toteutuksessa tarvittavista resursseista.

Julkaistu: 28.3.2012