Microsoft Select Plus -sopimus

Select Plus edustaa Microsoftin volyymikäyttöoikeussopimusten seuraavaa sukupolvea.

Asiakkailta saadun palautteen perusteella olemme parantaneet perinteistä Microsoft Select -sopimusta. Näin saimme aikaan Select Plus -sopimuksen, jonka avulla voimme tarjota asiakkaille yksittäisten yritysten tarpeisiin hyvin mukautettavissa olevan käyttöoikeussopimuksen.

Select Plus -sopimuksen ehdot ovat samat kuin Select-sopimuksen ehdot. Select Plus -asiakkaita varten sopimukseen on kuitenkin lisätty useita uusia ominaisuuksia.


Select Plus -sopimus perustuu monille samoille osille kuin perinteinen Select-ohjelma, mutta siihen on tehty paljon parannuksia.

Select Plus -sovellus vähentää hallintatyötä, koska sopimus on allekirjoitettava vain kerran. Sinun ei tarvitse enää uusia sopimuksen rakennetta kolmen vuoden välein, jotta yrityksesi voi hyötyä joustavasta käyttöoikeuksien hankinnasta.

Seuraavassa on yleiskatsaus Select Plus -sopimuksen rakenteeseen:

Select Plus -sopimus kattaa kolme lisenssityyppiä:

  • Lisenssi (L): erillisten tuoteversioiden ostaminen ilman automaattista päivitystä muihin versioihin.
  • Lisenssi + ylläpito (L+SA): käyttöoikeuden osto automaattisella päivitysoikeudella uusiin versioihin ja Software Assurance -ohjelman lisäeduilla. Investoinnin täysi hyödyntäminen SA-ylläpito-ohjelman avulla: voit käyttää SA-ylläpito-ohjelmaa riippumatta siitä, milloin tilaus on tehty.
  • Software Assurance (SA): saatavana uusittaessa käyttöoikeutta + SA-ylläpito tai SA-ylläpitoa. Käyttöoikeus on jo hankittu. SA-ylläpito on uusittava ainoastaan uusien tuoteversioiden automaattisten päivityksen ja muiden SA-ylläpito-ohjelman etujen hyödyntämiseksi.

Käyttöoikeusvaatimusten käsitteleminen

Ota yhteyttä valtuutettuun Microsoftin jälleenmyyjään (LAR) ja kysy lisätietoja siitä, kuinka voit aloittaa Select Plus -sopimuksen hyödyntämisen.

Kullakin käyttöoikeudella on pistearvo

Ensimmäinen tilaus määrittää sopimuksen hintatason: käytettävissä on neljä vuosittaiseen ostomäärään perustuvaa hintatasoa (A, B, C ja D).

A: 500 pistettä

B: 4 000 pistettä

C: 10 000 pistettä

D: 25 000 pistettä

Yksi Select Plus -sopimuksen eduista on se, että jos pisteiden määrä kasvaa siten, että seuraava hintataso saavutetaan vuoden sisällä, sopimuksen hintatasoa muutetaan heti. Tällöin muutos tulee heti käyttöön myös siinä tilauksessa, jonka myötä hintataso ylittyy. Tämä tarkoittaa, että sinulta veloitetaan aina oikea hinta riippumatta siitä, milloin tilaus on tehty.

Vuosittainen pisteiden tarkistus

Microsoft seuraa vuosittain sitä, että pisteiden määrä on Select Plus -sopimuksessa käytetyn hintatason suuruinen. Seuraavat kaksi tilannetta ovat mahdollisia:

  • Pistetaso saavutetaan: käytössä oleva hinta pysyy samana seuraavan vuoden seuraavaan tarkistukseen asti.
  • Ostot eivät ole realisoituneet: sopimus päivitetään automaattisesti sen voimaanastumisen vuosipäivänä ja vähemmän suotuisa hinta tarjotaan, jos edellytettyä pisteiden määrää ei ole saavutettu kuluneen vuoden aikana. Sopimuksen hintatasoa ei kuitenkaan lasketa enempää kuin yksi taso vuodessa. Jos käytössä oleva hintataso oli esimerkiksi C, sopimuksen seuraavan vuosipäivän jälkeen voimaan tulee taso B.

Joustava hankintamalli

Microsoftin tuoteluettelo (Product List) –asiakirjassa ilmoitetut tuotteet ovat saatavana ja hankittavissa SA-ylläpidon kanssa tai ilman.

Kustannustehokkaat hinnat

Edulliset Select Plus -hinnat pysyvät samoina. OEM-hintojen (esiasennetut ohjelmistot) ja pakattujen tuotteiden hinnoissa voi olla eroja sen mukaan, mitä yksittäisiä tilauksia on tehty jälleenmyyjille.

Maksaminen erissä

Kun valitset SA-ylläpito, voit jakaa maksut samansuuruisiin maksueriin siten, että ensimmäinen maksuerä on maksettava tilaushetkellä ja myöhemmät maksut sopimuksen tai tilauksen voimaanastumisen vuosipäivänä.

Joustava sopimusrakenne

Voit lisätä useita tytäryhtiöitä (tytäryhtiön rekisteröinti) niiden omalla asiakasnumerolla. Voit jopa käyttää projekteihin tai oikeushenkilöihin perustuvia tytäryhtiöiden rekisteröintejä. Tällöin nämä tahot voivat allekirjoittaa omat tytäryhtiön rekisteröintinsä ja huolehtia omista käyttöoikeuksien ostoistaan.

Helpottunut resurssien hallinta

Select Plus näyttää yhteenvedon kaikkien tytäryhtiöiden rekisteröintien Select Plus -sopimuksen alaisista käyttöoikeuksista. Voit myös tarkastella kaikkia tytäryhtiöiden rekisteröintien SA-ylläpitoetuja. Perinteisessä Select-sopimuksessa on siirryttävä kunkin yrityksen Select-rekisteröintisopimuksen kohdalle, jos näitä tietoja haluaa tarkastella. Tällöin tilauksista ei saa täyttä kuvaa.

Helppo uusiminen

Select Plus -sopimuksessa sopimusasiakirjat on allekirjoitettava vain kerran. Näin sopimusta ei tarvitse allekirjoittaa kolmen vuoden välein perinteisen Select-sopimuksen tapaan. Tämä säästää vaivaa ja resursseja varsinkin siinä tapauksessa, että yritys hallitsee useiden tytäryhtiöiden IT-ratkaisuja.

Parempi tuotto SA-ylläpitosopimukseen tehdystä investoinnista

Yksi Select Plus -sopimuksen eduista on se, että SA-ylläpito-ohjelman uusimisessa huomioidaan uusimisen ajankohta. Näin maksat vain todellisista kuukausista, joiden ajan käyttöoikeutesi ovat SA-ylläpidon alaisia. Täten saat täyden hyödyn SA-ylläpidosta.

Suotuisat hinnat

Select Plus -sopimuksessa on järjestelmä, jonka kautta saat aina käyttöösi parhaan mahdollisen hinnan. Select Plus -sopimus muokkautuu heti siten, että sinulle tarjotaan parempi hintataso. Jos pisteiden määrä ei riitä hintatason jatkamiseen sopimuksen voimaanastumisen vuosipäivänä, sopimusta lasketaan vuosittain vain yksi hintataso alaspäin Select Plus -ohjelmassa.

Select Plus is on hankintamalli sopimuksille, jotka haluavat tehdä lisenssihankinnat satunnaisesti tarpeen mukaan.

Select Plus on yksinkertainen ja joustava sopimus yrityksille, joilla on yli 250 työasemaa (tai täyttävät 500 pisteen minimirajan vuosittain per tuoteryhmä).

Select Plus –sopimus on erityisesti sopiva suurille, hajautetuille yrityksille, joissa jokainen yksikkö hallitsee omat lisenssit ja tekevät yhteishankinnan paremman hinnan saavuttamiseksi.

Yritykset voivat valita lisenssihankinnat SA-ylläpidolla tai ilman.

Voit hallita volyymisopimuksia Volume Licensing Service Center (VLSC)-sivustolla. Tämän sivuston avulla voit käsitellä sopimuksen alaisuudessa hankittujen tuotteiden tuoteavaimia. Sivuston avulla voit myös aktivoida ja ottaa käyttöön sopimukseen sisältyviä ylläpitoetuja.

Software Assurance (SA) on ylläpito-ohjelmamme, joka tarjoaa useita etuja (kuten uusien versioiden päivitykset, maksaminen erissä, koulutus, tuki, verkkokurssit ja Officen käyttö kotitietokoneessa). SA-ylläpito voi vaihdella käyttöoikeussopimuksen ja SA-käyttöoikeustyyppiin tehdyn investoinnin mukaan. Lisätietoja saat SA-ylläpidon sivulta.

Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos haluat opastusta sopimusten hallitsemiseen Volyymikäyttöoikeuksien palvelukeskuksessa (VLSC).

Voit myös ottaa suoraan yhteyttä Volyymikäyttöoikeuksien palvelukeskukseen. VLSC asiakaspalvelun puhelinnumero on 0800 914382 . Löydät yhteystiedot myös seuraavalta sivulta – valitsemalla kartasta oikean alueen ja valitsemalla maan.