18 suomalaista yliopistoa Microsoftin vakiointisopimuksen alle

Julkaistu 6.2.2006

Microsoft Oy on tehnyt merkittävän kolmivuotisen yhteistyösopimuksen 18 suomalaisen yliopiston kanssa. Vakiointisopimus kattaa 24 500 yliopistojen työntekijää, myös heidän kotikoneensa sekä yliopistojen yleisessä käytössä olevat koneet. Sopimus sisältää suuren määrän eri ohjelmistoja ja sovelluksia mm. 2 500 palvelintuotetta, joihin kuuluu Windows Server 2003 -, Exchange-, SharePoint Portal Server-, Microsoft Operations Manager- ja Internet Security and Acceleration Server (ISA) -palvelimia.

Yliopistot ovat aikaisemminkin tehneet yhteistyötä Microsoftin kanssa, mutta sopimukset ovat olleet erillissopimuksia jokaisen yliopiston kanssa. Nyt allekirjoitettu yhtenäinen yhteistyösopimus tuo kustannustehokkaasti suuren määrän eri sovelluksia ja ohjelmistoja yliopistojen käyttöön.

Sopimuksessa mukana olevien yliopistojen työasematuotteissa on myös kotikäyttöoikeus, jolloin yliopiston työntekijöillä on mahdollisuus saada viimeisimmät ohjelmistot myös kotikoneilleen. Tämä mahdollistaa mm. etätyön ja uusimpien työkalujen käytön kotona.

Helsingin yliopisto kilpailutti sopimuksen kaikkien yliopistojen puolesta. Tieteen tietotekniikan keskus CSC on solminut yliopistojen puolesta runkosopimuksen, jonka perusteella yliopistot voivat solmia liittymäsopimuksia.

"Yliopistojen yhteiset sopimukset ovat kustannustehokkaita ja niiden avulla voimme tehostaa järjestelmien käyttöönottoa ja hallintaa", kertoo tietohallintopäällikkö Urpo Kaila CSC:ltä.

Sopimus helpottaa ja yksinkertaistaa jatkossa kaikkien Microsoftin tuotteiden käyttöä yliopistomaailmassa.

"Uusi sopimus mahdollistaa toimittajan ja yliopiston välisen kiinteämmän yhteistyön. Sopimuksen myötä lisenssien hallinta ja tilausten hoitaminen tehostuu. Haluamme kehittää yliopistomaailman tietotekniikkaratkaisuja modernimmiksi ja näin omalta osaltamme olla mukana rakentamassa tietoyhteiskuntaa", kertoo yliopistojen tietohallinnon pääsihteeri Antero Pajari

Sopimus kattaa seuraavat yliopistot: Helsingin kauppakorkeakoulu, Helsingin yliopisto, Jyväskylän yliopisto, Kuopion yliopisto, Kuvataideakatemia, Lapin yliopisto, Lappeenrannan teknillinen yliopisto, Oulun yliopisto, Sibelius-Akatemia, Svenska handelshögskolan, Taideteollinen korkeakoulu, Tampereen Teknillinen yliopisto, Tampereen yliopisto, Teatterikorkeakoulu, Teknillinen korkeakoulu, Turun kauppakorkeakoulu, Turun yliopisto ja Vaasan yliopisto.

Lisätietoa Microsoftista:
http://www.microsoft.com/finland/mscorp/default.mspx

Sivun alkuun ↑