Crescom Oy saavutti Microsoftin Gold Certified Partner -kumppanuustason

Julkaistu 5.12.2006

Crescom Oy on saavuttanut Microsoftin ylimmän Gold Certified Partner -kumppanuustason. Kultatasolle päässeet yritykset ovat panostaneet asiantuntijoidensa koulutukseen sekä Microsoft-sertifiointeihin ja osoittaneet asiakasratkaisuillaan Microsoftin teknologian osaamisen.

Crescom Oy:lle myönnetty Advanced Infrastructure Solutions -kompetenssi kertoo asiakkaille sen, että yrityksellä on näyttöä korkean käytettävyyden infrastruktuuriratkaisujen tuottamisesta, joihin sisältyy esim. Active Directory -suunnittelu ja toteutus, Exchange Server migraatio, käyttöönotto tai järjestelmähallinnan suunnittelu ja toteutus.

"Gold Certified Partner -tason saavuttaminen on osoitus Crescom Oy:n osaamisesta toteuttaa Microsoft-ympäristön käyttöpalveluita. Tämä antaa mahdollisuuden asiakkaillmme käyttää tehokkaalla ja luotettavalla tavalla Microsoftin palvelinteknologiaan perustuvia ratkaisuja" kertoo Partner Account Manager Tuomas Nousiainen Microsoft Oy:stä.

Crescom Oy:n palveluvalikoima kattaa Microsoft-palvelinjärjestelmien suunnittelu-, toteutus- ja käyttöpalvelut. Microsoft-järjestelmien käyttöpalvelut tuotetaan kahdesta palvelinkeskuksesta, joiden tekniset ratkaisut on suunniteltu vastaamaan tiukimpiin turvallisuus- ja käytettävyysvaatimuksiin. Crescom tarjoaa Microsoftin suosittuja palvelinohjelmistoja myös käyttövalmiina OnDemand -palveluina.

"Microsoftin ylimmän kumppanuustason saavuttaminen on osoitus palvelutuotantomme edistyksellisyydestä sekä siitä, että palvelinkeskustemme arkkitehtuuri ja teknologiat sopivat täydellisesti Microsoft-järjestelmien käyttöpalvelujen tuottamiseen. Tiivis yhteistyö Microsoftin kanssa antaa entistä paremmat mahdollisuudet vastata modernien käyttöpalvelujen voimakkaasti kasvavaan kysyntään", Crescom Oy toimitusjohtaja Jarmo Merikoski kertoo.

Microsoftin Partner Program -kumppaniohjelma jakautuu eri tasoille seuraavasti:

  • Gold Certified Partner -kumppanit ovat korkeimmalla tasolla Microsoftin kumppaniohjelmassa. Nämä kumppanit ovat panostaneet asiantuntijoiden koulutukseen sekä Microsoft-sertifiointeihin ja asiakasratkaisuillaan osoittaneet Microsoft teknologia -osaamisen. He ovat esimerkiksi hankkineet ohjelmistoratkaisulleen Microsoft-sertifikaatin, mikä takaa ohjelmiston saumattoman toiminnallisuuden Windows-ympäristössä tai heillä on näyttöä sellaisten teknologiaratkaisujen rakentamisesta, jotka perustuvat Microsoft Windows 2000 Server ja Windows Server 2003 -käyttöjärjestelmiin.

  • Certified Partner -kumppanit ovat asiantuntijoita käyttämään Microsoft -teknologiaa osana omia tuotteitaan. Kaikilla heillä on palveluksessaan Microsoft Certified Professional -sertifioinnin suorittaneita ammattilaisia. Heidän palveluvalikoimissaan on konsultointia, järjestelmäsuunnittelua, sovelluskehitystä, koulutusta, tukea, volyymikäyttöoikeussopimusten myyntiä ja käyttöönottopalveluita.

  • Registered member -kumppanit saavat Microsoftilta koulutusta, tukea ja informaatiota liiketoiminnan avuksi. Osa Registered member -kumppaneista on Small and Medium Business Specialist -osaajia. He ovat kiinnostuneita kasvattamaan myyntiään ja kehittymään oman alueensa parhaaksi ITC-osaajaksi pienyrityssegmentissä. Heillä on vahva kiinnostus ja osaaminen PK-segmentin tukemiseen sekä halu tarjota lisäpalveluita asiakkaille. Heillä on näyttöä erityisesti Microsoft Small Business Server ja Small Business Office tuoteratkaisuista.

Crescom Oy
Vuonna 2001 perustettu Crescom Oy toimittaa kahdesta keskuksestaan palvelinjärjestelmille käyttöpalveluita, joilla vastataan kaikkein tiukimpiin turva- ja käytettävyysvaatimuksiin. Palvelinteknologioiden asiantuntijana Crescom tarjoaa suunnittelu-, implementointi- ja käyttöpalvelut kattavasti koko järjestelmäympäristölle. Kokonaisvaltaisten, ympärivuorokautisten palveluiden piiriin voidaan sisällyttää muun muassa tallennusjärjestelmät, tietoturva- ja klusterointiteknologiat, varusohjelmistot, tietokannat sekä sovelluspalvelimet. Crescom tarjoaa laitekapasiteettia, sovellusalustoja ja ohjelmistoja myös käyttövalmiina OnDemand -palveluina. Lisätiedot
www.crescom.fi.

Sivun alkuun ↑