Eduskunta paransi tietoturvaansa päivittämällä Windows XP -työasemat Service Pack 2 -päivityksellä

Julkaistu 4.5.2005

Suomen eduskunta on päivittänyt Windows XP -työasemat uusimmalla Service Pack -päivityksellä. Jo yli miljoonaan suomalaiseen työasemaan tehty SP2-päivitys parantaa ennaltaehkäisevää tietoturvaa ja työasemien käytettävyyttä.

Eduskunnassa tietoteknisetuudistukset pyritään tekemään siten, että ne haittaavat mahdollisimman vähän kansanedustajien toimintaa. Laajamittaiset hankkeet pyritään toteuttamaan neljän vuoden välein. Vaalikauden aikana tehdään yleensä yksi merkittävämpi päivitysoperaatio. Eduskunta otti Windows XP -työasemat käyttöön ennen nykyisen eduskunnan toiminnan alkua vuonna 2003. Vuoden 2005 alku oli sopiva välietappi työasemien Service Pack 2 -päivityksille.

Eduskunnan tietohallintotoimistossa ollaan tyytyväisiä SP2-päivitysprojektiin. Loppukäyttäjän tasolla SP2:n vaikutukset voidaan havaita järjestelmien parempana vakautena ja käytettävyytenä. Tietohallinnon näkökulmasta SP2 vähentää ongelmien selvittelyä ja helpottaa mm. uusien sovellusten käyttöönottoa.

SP2-päivityksen huolellinen suunnittelu, testaus ja pilotointi aloitettiin lokakuussa 2004. Ennen päivityksen lopullista jakelua haluttiin varmistaa SP2:n yhteensopivuus käytössä olevien ohjelmistokombinaatioiden kanssa.

"Käytössämme on alle kymmenen erilaista järjestelmäkokoonpanoa ja parikymmentä operatiivista sovellusta. Pyydettyämme toimittajiltamme näkemystä ohjelmistojemme SP2-yhteensopivuuteen testasimme sovellukset myös itse. Kaikki ohjelmistot toimivat moitteetta", sovellussuunnittelija Jarkko Lommi eduskunnasta kertoo.

SP2-päivityksen jakelu toteutettiin Microsoft Systems Management Serverin (SMS) avulla. SMS:n kautta päivitettiin noin 900 työasemaa. Noin 500 kannettavaa tietokonetta päivitetään kevään aikana manuaalisesti.

"Informoituamme käyttäjiä etukäteen jakelimme SP2:n 80-prosenttisesti yhden viikonlopun aikana. Loput päivitykset hoidimme seuraavan viikon kuluessa. Jakelu sujui erinomaisesti; virheitä ilmeni vain 2-3 prosentissa päivityksistä. Harvat ongelmatilanteetkaan eivät liittyneet itse työasemiin, vaan mm. käyttäjien itse aiheuttamiin keskeytyksiin", Jarkko muistelee.

"SP2:n käyttöönotto oli huomattavasti vaivattomampaa, nopeampaa ja ongelmattomampaa, kuin olimme ennakoineet. Vakioitu työasemaympäristömme helpotti osaltaan hankkeen suunnittelua ja toteutusta. Suosittelen lämpimästi SP2-päivityksen tekemistä muillekin yhteisöille ja yrityksille", Jarkko rohkaisee.

Microsoft-ohjelmistot sekä töissä että kotona

Eduskunnassa käytetään toimistoautomaatiossa Microsoftin teknologioita. Windows XP -työasemat ja Office XP -sovellukset toimivat ympäristössä, jonka palvelimet perustuvat lähinnä Windows 2000 Server -käyttöjärjestelmiin ja Active Directory -hakemistopalveluihin. Web-tuotannollisissa töissä käytetään FrontPage 2002 -ohjelmistoa.

"Microsoftin palvelin- ja työasemaympäristö sekä toimistosovellukset vastaavat hyvin tarpeitamme. Olen tyytyväinen järjestelmien hallittavuuteen, ylläpidettävyyteen ja käyttäjäystävällisyyteen", Lommi arvioi.

Microsoft-tuotteiden käyttö eduskunnassa perustuu Enterpise Agreement (EA) -lisenssisopimukseen. Vakiointisopimukseen sisältyvät ohjelmistojen ylläpitoedut mahdollistavat Office 2003 -sovellusten käytön myös kotona.

Sivun alkuun ↑