FIM pankkiirilike tehostaa asiakkuudenhallintaa Microsoft Dynamics CRM:n avulla

Julkaistu 24.5.2006

FIM Pankkiiriliike ottaa käyttöön Microsoft Dynamics CRM 3.0 asiakkuudenhallinnan järjestelmän. Kokonaisratkaisulla tehostetaan FIM Pankkiiriliikkeen asiakkuuksien hallintaa ja kehitetään päivittäisen asiakaspalvelun laatua. Ratkaisun käyttöönotosta vastaa liiketoimintajärjestelmien asiantuntija Aditro Oy.

FIM Pankkiiriliikkeen tavoitteena oli hankkia asiakkuudenhallinnan ratkaisu, joka tukee myynnin ja asiakaspalvelun systemaattista asiakkuuksien hoitoa ja parantaa FIM Pankkiiriliikkeen asiakasrajapinnan yhteistyötä keskitetyn asiakastiedon avulla.

"Ratkaisu mahdollistaa meille asiakkaiden entistä paremman ja systemaattisen kontaktoinnin ja siten paremman palvelun. Helppokäyttöinen työkalu, joka tarjoaa oleellisen asiakasinformaation keskitetysti, tuo meille huomattavia etuja niin myynnin kuin asiakaspalvelun kehittämisessä" toteaa FIM Pankkiiriliikkeen toimitusjohtaja Pekka Väisänen CRM-ratkaisun merkityksestä."

Asiakastietojen hallinnan prosessin automatisointi ja asiakastietojen laatu luo perustan hyvälle asiakkuudenhallinnan ratkaisulle. Markkinoinnin ja myynnin toimenpiteet ja aktiviteetit asiakkuuden elinkaaren eri vaiheissa voidaan kohdentaa parhaalla mahdollisella tavalla kun asiakastietoja ja asiointihistoriaa voidaan analysoida joustavasti.

FIM Pankkiiriliikkeen 60 käyttäjää hyötyvät Microsoftin CRM -ratkaisun helposta käytettävyydestä ja Outlook-integraation tarjoamasta oman työn suunnittelusta ja seurannasta. Nämä hyödyt osaltaan auttavat CRM-järjestelmän positiivisen käyttökulttuurin luomisessa. Samalla FIM Pankkiiriliike voi saavuttaa asiakkuudenhallinnan laadulliset tavoitteet raportoinnin ja ohjausprosessien tarpeiden osalta.

CRM-ratkaisuksi valittiin Microsoft Dynamics CRM ja järjestelmän toimittajaksi Microsoftin Gold Certified Partner -kumppani Aditro Oy. Käyttöönotettava ratkaisu koostuu markkinoinnin, myynnin ja asiakaspalvelun toiminnoista. Ratkaisu integroidaan FIM Pankkiiriliikkeen taustajärjestelmiin eheän tietosisällön saavuttamiseksi. Lisäksi asiakaspalvelun tehokkuutta lisätään edelleen integroimalla CRM-ratkaisu FIM Pankkiiriliikkeen puhelinkeskusjärjestelmään, jolloin puheluaktiviteetit saadaan automaattisesti osaksi asiakastietoja.

"Microsoftin ratkaisu vakuutti FIM Pankkiiriliikkeen monilla tavoin. Helppokäyttöisyys, ripeä käyttöönotto ja helppo muokattavuus tarpeisiimme puolsivat valittua ratkaisua. Tehdyn investoinnin elinkaarikustannukset ovat lisäksi erittäin kilpailukykyiset" toteaa FIM Groupin IT-Manager Teemu Nyholm.

Sivun alkuun ↑