Pilvipalvelut pienentävät hiilijalanjälkeä vähintään 30 prosentilla

Julkaistu: maaliskuu 24, 2011

Pilvipalveluja hyödyntävät yritykset voivat laskea energian kulutustaan sekä hiilipäästöjään vähintään 30 prosentilla verrattuna oman palvelininfrastruktuurin hyödyntämiseen. Microsoftin teettämä ja Accenturen ja WSP Environment & Energyn toteuttama tutkimus osoittaa pilvipalveluiden potentiaalin energiatehokkaampaan liiketoimintasovellusten hyödyntämiseen.

Suurten yritysten konesalit hyötyvät mittakaavaedusta sekä tehokkuudesta enemmän kuin mihin yritysten sisäiset IT-osastot pystyvät. Edut ovat vielä selkeämpiä pienille yrityksille, jotka siirtyvät käyttämään pilvipalveluita. Pienten yritysten energiansäästö voi nousta jopa 90 prosenttiin.

Tutkimus arvioi palvelinten, verkon ja tallennuksen hiilijalanjälkeä 100, 1000 ja 10 000 käyttäjän ryhmillä. Mitä pienempi organisaatio on, sitä enemmän se hyötyy pilvipalvelujen käyttöönotosta. Kun pieni organisaatio (100 käyttäjää) siirtyy pilveen, hiilijalanjäljen pienennys voi olla jopa 90 prosenttia. Tämä edellyttää että yritys käyttää jaettua pilviympäristöä oman palvelininfrastruktuurin sijaan. Suurilla organisaatioilla energiankulutus alenee pilvipalveluja hyödyntämällä tyypillisesti 30 prosenttia tai enemmän.

"Tutkimuksen tulokset vahvistavat sen, minkä useat organisaatiot ovat jo käytännössä huomanneet: pilvipalvelut ovat edullisempia ja IT-resursseja käytetään tehokkaammin. Tämä johtuu siitä, että pilvipalvelut tuovat moninkertaista hyötysuhdetta ja mittakaavaetua, jotka osaltaan vähentävät energiankulutusta työyksikköä kohden. Tämä puolestaan vähentää hiilipäästöjä merkittävästi", sanoo IT-strategiajohtaja Kari Peltonen Accenturelta.

Alempi energiankulutus ja pienemmät hiilipäästöt ovat tutkimuksen mukaan usean tekijän tulosta:
Parempi palvelinten kapasiteetin käyttöaste
Useiden organisaatioiden palveleminen samalta alustalta
Palvelininfrastruktuurin täysimääräinen hyödyntäminen: Pilvipalveluiden tarjoajat saavat tehokkuutta lisäämällä niiden palvelimen osien kapasiteettia, jota sovellus käyttää aktiivisesti. Näin korkeampia työmääriä voidaan suorittaa suhteellisesti pienemmällä palvelininfrastruktuurilla.
Konesalien tehokkuus: Mitä suurempi konesali on kyseessä, sitä pienempi on konesalitekniikan suhteellinen osuus kokonaisenergiankulutuksesta

Tutkimus osoitti myös, että vaikka monet organisaatiot pystyvät saavuttamaan samoja hyötyjä omissa konesaleissaan, mittakaavaetujen ansiosta suuret julkiset pilvet auttavat parhaiten vähentämään IT:n ympäristövaikutuksia tehokkuuden ja skaalahyötyjen ansiosta.

"Pilvipalveluiden tuomat hyödyt ovat selvät. Ne lisäävät tuottavuutta ja vähentävät kustannuksia ja nyt näihin hyötyihin voi lisätä ympäristöhyödyt. Pilvipalvelut tuovat asiakkaiden liiketoimintaan lisäarvoa aikana, jolloin sekä tuottavuudella että yritysvastuulla on merkittävä rooli liiketoiminnan onnistumiselle", sanoo pilvipalveluliiketoiminnan johtaja Lasse Gerdt Microsoftilta.

Lisätietoja:

Kari Peltonen, johtaja, IT Strategia, Accenture, puh. 040 829 7339
Lasse Gerdt, johtaja, pilvipalveluliiketoiminta, Microsoft, puh. 044 566 6677

Sivun alkuun ↑