Microsoft julkisti pilveen ulottuvia identiteetin- ja pääsynhallinnan ratkaisuja

Julkaistu 4.3.2010

Microsoft julkisti RSA-konferenssissa Forefront Identity Manager 2010 -identiteetinhallintaratkaisun sekä End to End Trust -kehitysohjelman internet-pohjaisten uhkien hallintaan. Ohjelma kattaa yrityksille pilvestä tarjottavat palvelut, identiteetinhallintaratkaisut sekä yritysten yksityiset ja julkiset järjestelmät.

"End to End Trust -ohjelman tavoitteena on luoda entistä turvallisempi ja luotettavampi internet, jossa julkisten ja organisaation sisäisten palveluiden toteuttaminen vaatii uudenlaisia tietoturvapalveluita, teknologisia innovaatioita sekä näitä tukevia sosiaalisia, taloudellisia sekä poliittisia päätöksiä ja lainsäädäntöä", Microsoftin Trustworthy Computing -ryhmän johtaja Scott Charney kertoi.

Uusi Forefront Identity Manager 2010 -identiteetinhallintaratkaisu auttaa hallitsemaan organisaation käyttäjien identiteettiin liittyviä tietoja sekä käytössään olevien varmenteiden elinkaaria.

"Identiteetin- ja pääsynhallintaan sekä tiedon suojaamiseen liittyvät kasvaneet lainsäädännölliset sekä taloudelliset vaatimukset. Forefront Identity Manager 2010 auttaa asiakkaitamme automatisoimaan ja suoraviivaistamaan perinteisesti vaikeasti hallittavia käyttäjän identiteettiin liittyviä prosesseja. Tehokkaalla automatisoinnilla ja itsepalvelua kasvattamalla säästetään kustannuksissa ja tuetaan entistä paremmin organisaation toimintaa", painottaa Microsoft Oy:n tuote- ja ratkaisupäällikkö Riku Reimaa.

Identiteetinhallinta on erityisen tärkeää arkaluontoisen tiedon ja palveluiden turvallisen julkaisun yhteydessä. Myös yhteistyökumppaneiden ja projektityöntekijöiden kanssa toimiminen asettaa omat haasteensa. Suomessa on jo käynnissä useita hankkeita, joilla rakennetaan järjestelmiä uusien ratkaisujen avulla. Useat suomalaiset tietototurvaan ja it-infrastruktuuriin sekä identiteetinhallintaan erikoistuneet Microsoftin kumppanit ovat olleet mukana tuotteen kehitysvaiheissa.

Aiemmin tänä vuonna julkistetut Windows 7 -etäkäyttöä tukevat verkon reunan ratkaisut, Threat Management Gateway 2010 ja Unified Access Gateway 2010, mahdollistavat organisaation verkon reunalla tapahtuvan käyttäjän tunnistamisen, heterogeenisten järjestelmien ja palveluiden julkaisun sekä haittaohjelmien torjunnan ja päätelaitteiden terveydentilan valvonnan.

Microsoft julkisti RSA-konferenssissa myös U-Prove "“teknologian. Julkistuspuheessaan Microsoftin Scott Charney korosti tarvetta tukea sekä julkisia että organisaation sisäisiä pilvipalveluita ja näiden välisiä turvallisia, luotettavia yhteyksiä. Osana tätä kehitystyötä, jolla verkossa toimivat tahot voivat turvata verkkotapahtumat välittämällä ainoastaan tapahtumaa varten tarvittavat tunnistetiedot. Teknologia mahdollistaa tapahtumasidonnaisen ja tietoturvallisen tietojen vaihdon esimerkiksi verkossa toimivan kauppapaikan kanssa. U-Prove-teknologia julkaistaan Open Specification Promise -oikeuksin.

Lisätietoja:

Microsoft Oy, tuote- ja ratkaisupäällikkö Riku Reimaa, puh. 050 431 7009
Microsoft Oy, tietoturvajohtaja Kimmo Bergius, puh. 050 3428739

Sivun alkuun ↑