Johtavat pohjoismaiset pankit yhteistyöhön Microsoftin ja TietoEnatorin kanssa yritysten ja pankkien välisessä maksuliikenteessä

Julkaistu 2.5.2006

Yritysasiakkaat ja pankit hyötyvät turvallisesta, avoimeen standardiin perustuvasta viestintäkanavasta.

Microsoft kertoi yhteistyöstä TietoEnatorin ja johtavien pohjoismaisten pankkien kanssa European Payments Consulting -yhdistyksen konferenssissa Amsterdamissa. Ratkaisu auttaa kumppanipankkeja saavuttamaan tarvittavan läpinäkyvyyden, avoimen liitettävyyden ja tietoturvan, jota asiakasyritykset vaativat sähköiseltä maksuliikenteeltä.

Skaalautuva yrityksen ja pankin välinen ratkaisu noudattaa ISO 20022 -standardia maksutoimitusmateriaalin sanomarakenteessa. Ratkaisu hyödyntää avoimia standardeja kuten XML:ää, SOAP-protokollaa ja Web Services -palveluja sekä näihin liittyviä tietoturvastandardeja.

Ratkaisun implementointi perustuu Microsoft® BizTalk® Server 2006 -ohjelmistoon ja Windows Communication Framework (WCF) -sovelluskehykseen, mikä mahdollistaa kustannustehokkaan, nopean ja luotettavan internetpohjaisen sanomanvälityksen yritysten ja pankkien välillä.

Ratkaisun joustavuutta kuvaa se, että pankit voivat sopia Microsoftin kanssa ratkaisun laajentamisesta kattamaan sanomanvälityksen maailmanlaajuisessa pankkien ja yritysten käyttämässä extranet-verkossa, SWIFTNetissä. Ratkaisu on myös helposti sovitettavissa yhteen yrityksen toiminannanohjausjärjestelmän ja taloushallinnon sovellusten kanssa.

"Yrityksen ja pankin väliset sovelluskohtaiset liitäntäverkot eivät ole taloudellisesti kestävä ratkaisu. Standardoidun ratkaisun avulla eurooppalaiset pankit voivat tarjota asiakasyrityksille viestintäkanavan, jonka kustannukset ovat alhaiset. Ratkaisun avulla yritykset voivat asioida pankkiensa kanssa elektronisesti ja saavuttaa automatisoidun taloudellisen arvoketjun", myyntipäällikkö Matti Puotinen sanoo.

"Nordea, OP-ryhmä ja Sampo kehittävät yhdessä liitettävyysratkaisua varmistaakseen kilpailukykynsä ja asiakkaidensa tyytyväisyyden. Tekemällä yhteistyötä TietoEnatorin kanssa ja hyödyntämällä Microsoftin teknologiaa varmistamme, että sekä meidän että yritysasiakkaittemme omistuskustannukset pysyvät alhaisina samalla kun tuottavuutemme ja tietoturvallisuutemme ovat korkeimmalla mahdollisella tasolla", sanoo johtaja Olli Kähkönen Nordean Strategy and infrastructure -yksiköstä.

Sivun alkuun ↑