Microsoft Oy ja Ohjelmistoyrittäjät ry julkistavat suomalaisen ohjelmistoyrittäjille suunnatun Kasvufoorumi08:n

Julkaistu 27.11.2007

Microsoft Oy ja Ohjelmistoyrittäjät ry ovat käynnistäneet mittavan kansallisen hankkeen suomalaisen ohjelmistoteollisuuden kasvun tukemiseksi. Kasvufoorumi08 edistää suomalaisen ohjelmistoalan kasvua ja kansainvälistymistä käynnistämällä julkisen keskustelun suomalaisen ohjelmistoteollisuuden keskeisistä haasteista.

Hanke tarjoaa myös rahoitusta ja verkostoitumismahdollisuuksia sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla. Kasvufoorumi08:n taustalla olevat yritykset, organisaatiot ja julkisen hallinnon tahot ovat hankkeessa mukana tukeakseen yritysten ja toimialan kasvua.

Kasvufoorumi08 julkisen keskustelun osuus koostuu kolmesta ohjelmistoalan kysymyksiin pureutuvasta seminaarista vuoden 2008 aikana. Käsiteltäviä aiheita ovat muiden muassa tietoyhteiskunnan tila vuonna 2015, osaavan työvoiman saatavuuden ja johtamisen kysymykset sekä yrittäjyys. Lisäksi kasvun kannalta keskeisiä kysymyksiä käsitellään erillisissä työryhmissä, jotka keskittyvät rahoitukseen ja verkostojen luomiseen. Kasvufoorumin tuloksista raportoidaan syksyllä 2008.

Onnistunut kasvu vaatii hallittua riskinottoa, vahvaa rahoituspohjaa sekä rohkeita faktaperusteisia päätöksiä. Kasvufoorumin yksi tärkeimmistä tavoitteista on kasvuyrittäjyyden tukeminen, myös kansainvälisesti. Nopeasti kasvava ja muuttuva ohjelmistoteollisuus asettaa erityisiä vaatimuksia yritysten kehittymiselle, kasvulle ja johdolle.

- Ohjelmistoala on yksi suomalaisen pk-sektorin kasvun kulmakivistä. Kansantaloudellisesti pk-yritykset ovat Suomen selkäranka, sillä juuri nämä yritykset työllistävät jatkossa paljon suomalaisia. Olemme suomalaisen ohjelmistoalan vahva veturi, sillä me toimimme yli 3000 kumppaniyrityksen kautta. Tehtävämme Suomessa on tukea kumppaniyrityksiämme, Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen sanoo.

- Onnistuneen kansainvälistymisen takana on usein kansallisilla markkinoilla koeteltu ja hiottu liiketoimintamalli. Kasvufoorumin tavoitteena on tukea suomalaisia ohjelmistoyrityksiä heidän kasvu- ja kansainvälistymistarpeissaan tarjoamalla sekä rahoitusta että verkostoitumismahdollisuuksia, toteaa Ohjelmistoyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Heikkonen.

- Ohjelmistoala on yksi Suomen keskeisimmistä tulevaisuuden kasvualoista. On hienoa, että nyt ala kokoaa voimat yhteen kasvun tukemiseksi. Suomi tarvitsee lisää kansainvälisiä menestystarinoita ohjelmistoalalta. Tämä menee hyvin yhteen hallituksen tavoitteiden kanssa. Seuraamme mielenkiinnolla alan analyysia ja toimenpidesuosituksia suomalaisen kasvuyrittäjyyden tukemiksi, sanoo valtiosihteeri Anssi Paasivirta Kauppa- ja teollisuusministeriöstä.

Kasvufoorumia vetävä ohjausryhmä koostuu kymmenen eri organisaation edustajista. Kasvufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen ja varapuheenjohtajana Ohjelmistoyrittäjien hallituksen puheenjohtaja Matti Heikkonen. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat Petri Niemi, Capman; Jari Sarasvuo, Satama / Trainers House; Leena Mörttinen, Nordea; Aino-Maija Fagerlund, Frends Oy; Pekka Pere, Proha Oyj; Jyrki Kontio, Teknillinen korkeakoulu; Mikko Kosonen, Sitra; Annamaija Paloheimo, Finnvera; Olli Martikainen ja Jyrki Ali-Yrkkö, ETLA sekä Keith Bonnici, Tekes. Microsoftista mukana ovat myös Ismo Suikkanen ja Mikko Alkio.

Kannattavuuden kysymykset kasvun haasteena

Tänään esitellyn ETLA:n laatiman ohjelmistoalaa käsittelevän tutkimuksen mukaan Suomen IT-alan osuus maan bruttokansantuotteesta on noin 2 prosenttia. Suuruusluokaltaan ala vastaa rahoitusalaa ja teleliikennealaa ja on suurempi kuin esimerkiksi elintarviketeollisuus tai hotelli- ja ravintola-ala. Ohjelmistokehityksen osuus IT-alasta on noin 50 prosenttia. Loppuosa alasta muodostuu palveluista, konsultoinnista ja jälleenmyynnistä, jotka liittyvät myös osittain ohjelmistojen käyttöön, suunnitteluun ja koulutukseen.

Professori Olli Martikainen ja tutkimuspäällikkö Jyrki Ali-Yrkkö ETLAsta toteuttivat tutkimuksen Microsoftin toimeksiannosta syksyllä 2007. Nyt julkistetut tutkimustulokset ovat osa laajempaa ohjelmistoalan tutkimuskokonaisuutta, jonka tulokset valmistuvat Kasvufoorumi08:n aikana.

Tutkimuksen mukaan ohjelmistoala on dynaaminen. Syntyvien yritysten määrä vuodessa on noin 16 % alan yritysmäärästä, mikä on noin 40 % keskimääräistä syntyvien yritysten määrää suurempi. Suomalainen ohjelmistoala on myös kaksinkertaistunut 10 vuodessa, ja tutkimustulokset näyttävät kasvun jatkuvan. Tutkimuksen mukaan Suomen ohjelmisto- tuoteliiketoiminnan liikevaihdosta 37 % muodostuu kansainvälisiltä markkinoilta.

- Ohjelmistokehityksessä on enemmän pieniä yrityksiä kuin IT-alalla keskimäärin. Tutkimusaineistosta ilmenee, että monien ohjelmistoyritysten kasvua rajoittaa kannattavuus noin 30-50 työntekijän kokoluokassa. Tähän voi olla useita syitä, ja näiden selvittäminen vaatii jatkotyötä, professori Olli Martikainen sanoo.

- Ohjelmistoalan kasvu ja kehitys vaikuttavat yhteiskunnan tuottavuuteen myös ohjelmistoalan ulkopuolella. Ohjelmistot ovat geneerinen teknologia, jota voidaan soveltaa kaikilla toimialoilla. Tätä soveltamista kutsutaan IT:n leviämiseksi eli diffuusioksi. Tämän leviämisen tuottavuusvaikutukset yhteiskunnassa ovat suuremmat kuin pelkän IT-alan tuottavuuden kehittyminen, Martikainen korostaa.

Lisätietoja:

Microsoft Oy: Ari Rahkonen, toimitusjohtaja
Microsoft Oy: Mikko Alkio, tietoyhteiskuntasuhdejohtaja

Ohjelmistoyrittäjät ry: Matti Heikkonen, hallituksen puheenjohtaja/p>

ETLA: Olli Martikainen, professori
ETLA: Jyrki Ali-Yrkkö, tutkimuspäällikkö

Ohjelmistoyrittäjät ryon sitoutumaton innovatiivisten, ammattitaitoisten, kasvuhakuisten ja yrittäjähenkisten ohjelmistoyritysten johdon yhteisö. Yhdistyksen tehtävä on auttaa suomalaista ohjelmistoalaa menestymään, kasvamaan ja kansainvälistymään. Jäsenistöä yhdistyksellä on noin 250 henkilöä. Yhdistys on ohjelmistoalan kilpailykyvyn kehittäjä ja edunvalvoja, ohjelmistoyritysten verkottaja ja osaamisen kehittäjä, yrittäjyyteen kannustaja sekä ohjelmistoalan opetuksen ja tutkimuksen edistäjä.

Sivun alkuun ↑