Microsoft: Ohjelmistoala on kasvamassa Suomen talouden tukipilariksi

Julkaistu 18.9.2008

Suomalaisen ohjelmistoalan Kasvufoorumi 08 -hankkeen loppuraportti luovutetaan tänään Kasvufoorumi 08 -seminaarissa viestintäministeri Suvi Lindénille ja elinkeinoministeri Mauri Pekkariselle. Raporttiin on koottu talouden ja teknologian päättäjien näkemyksiä suomalaisen ohjelmistoteollisuuden nykytilasta ja tulevaisuudesta. Loppuraportissa käy ilmi, että Suomen ohjelmistoala on jo nyt kansainvälisempi kuin aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet. Alan sisäisistä haasteista merkittävimpiä ovat myynti- ja markkinointitaitojen puutteet. Kansallisena haasteena nähdään huono yrittäjyysasenneilmasto. Raportti esittää useita ratkaisuvaihtoehtoja haasteiden voittamiseksi.

Tänään julkistetun Kasvufoorumi 08 -loppuraportin mukaan ohjelmistoyritysten kasvuun vaikuttavat eniten johdon sekä omistajien halu kasvaa. Sillä on jopa suurempi vaikutus kuin rahoituksen saatavuudella, kokemuksella tai resursseilla. Suomalaisen ohjelmistotoimialan sisäisiä kasvun ja kansainvälistymisen haasteita ovat yritysten myynti- ja markkinointitaitojen puutteet sekä pieni yrityskoko. Myös markkinoiden ja asiakkaiden heikko tuntemus sekä kasvustrategioiden muodostamisen vaikeus hidastavat kasvua ja kansainvälistymistä.

Raportti kokoaa yhteen laajan tutkimus- ja työryhmätyöskentelyn tuloksia. Kasvufoorumin työn lähtökohtana oli tunnistaa suomalaisen ohjelmistoalan kasvun ja kansainvälistymisen haasteita. Merkittävimmät niistä ovat toimialan sisäisiä.

Kansallisen tason haasteista suurimpina tutkimuksessa pidetään huonoa yrittäjyysasenneilmastoa, pääomamarkkinoiden toimimattomuutta ja yrittäjien haluttomuutta sekä kyvyttömyyttä riskien ottoon. Toimialan sisäiset ja kansalliset haasteet koettiin globaaleja suuremmiksi.

Kasvun keinoina kannustimet ja myyntikoulutus

Kasvufoorumin työryhmät esittivät useita ratkaisuvaihtoehtoja ja hyvin konkreettisia toimia eri vastuuorganisaatioille kasvua ja kansainvälistymistä hidastavien esteiden voittamiseksi. Pitkän aikavälin ratkaisuiksi työryhmät ehdottavat muun muassa kasvuyrittäjyyteen liittyvien kannustimien lisäämistä, kasvua tukevien rahoitusratkaisujen parantamista sekä erityisesti varhaisen kasvuvaiheen rahoituksen tarjoamista. Lisäksi yrittäjien osaamista ja kokemusta tulisi kehittää sekä hyödyntää entistä paremmin.

Lyhyellä aikavälillä toimialan haasteisiin voidaan vastata lisäämällä kasvuyrittäjyyttä tukevaa koulutusta, mentorointia ja verkostoja sekä perustamalla yrittäjille suunnattu myynnin ja markkinoinnin koulutusohjelma.

Kasvufoorumi 08:n loppuraportti perustuu alan keskeisten vaikuttajien yhteistyöhön ja analyysiin, jota tehtiin viidessä työryhmässä kevään 2008 aikana. Lisäksi hankkeen aikana toteutettiin kirjallisuuteen, tilastoaineistoon ja kyselyihin perustuvaa tutkimustyötä, joka antoi tietoa alan kehittymisestä, alan merkityksestä kansantaloudelle sekä alan kehityksen haasteista.

Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja Microsoft Oy:n käynnistämän hankkeen tavoitteena on löytää ohjelmistoalan yritysten kasvun sekä kansainvälistymisen keskeiset haasteet sekä löytää keinoja niiden ratkaisemiseksi.

- Halusimme edistää verkostoitumisen, tutkimuksen ja keskustelun avulla toimialan kasvua, jotta siitä tulisi entistä vahvempi Suomen talouden tukipilari, kertoo Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Ari Rahkonen.

Lisätietoja:

Raportti on saatavilla osoitteessa:http://download.microsoft.com/documents/UK/Finland/press/kasvufoorumi08_loppuraportti.pdf

Microsoft Oy
Toimitusjohtaja Ari Rahkonen
Tietoyhteiskuntasuhdejohtaja Max Mickelsson

Ohjelmistoyrittäjät ry
Hallituksen puheenjohtaja Matti Heikkonen

Kasvufoorumi 08 on Ohjelmistoyrittäjät ry:n ja Microsoft Oy:n tukema projekti, jonka tavoitteena on edistää suomalaisen ohjelmistoalan kasvua ja kansainvälistymistä tunnistamalla alan kasvun ja kansainvälistymisen keskeiset haasteet ja keinot niiden ratkaisemiseksi. Tämän lisäksi Kasvufoorumi 08 pyrkii parantamaan keskeisten päättäjien ja vaikuttajien tietoja ohjelmistoalan merkityksestä Suomen kansantaloudelle, erityisesti sen tulevasta merkityksestä ja kasvupotentiaalista. Avoin ja julkinen keskustelu ohjelmistoalan vaikutuksista ja kasvusta Suomen talouden tukijalaksi on tarpeen, sillä ala on uusi ja sen nopeasti kehittyvä teknologia vaikeuttaa päättäjien kykyä ymmärtää alan ilmiöitä ja niiden merkitystä.

Kasvufoorumia vetävä ohjausryhmä koostuu kymmenen eri organisaation edustajista. Kasvufoorumin ohjausryhmän puheenjohtajana toimii Microsoftin toimitusjohtaja Ari Rahkonen ja varapuheenjohtajana Ohjelmistoyrittäjät ry:n hallituksen puheenjohtaja Matti Heikkonen. Ohjausryhmän muut jäsenet ovat Petri Niemi, Capman; Jari Sarasvuo, Satama / Trainers House; Leena Mörttinen, Nordea; Aino-Maija Fagerlund, Frends Technology Oy; Pekka Pere, Eficor Oy; Jyrki Kontio, Softability Oy; Mikko Kosonen, Sitra; Janne Kankanen, TEM; Olli-Pekka Mutanen, TKK; Annamarja Paloheimo, Finnvera; Olli Martikainen ja Jyrki Ali-Yrkkö, ETLA sekä Keith Bonnici, Tekes. Microsoftista mukana ovat myös Ismo Suikkanen ja Max Mickelsson.

Sivun alkuun ↑