Microsoft: Suomen on kiirehdittävä pilvipalveluissa

Julkaistu 1.3.2011

Pilvipalveluiden liiketoimintapotentiaalin hyödyntäminen uhkaa Microsoftin näkemyksen mukaan tapahtua Suomessa kansainvälistä kehitystä hitaammin. Pilvipalveluiden synnyttämä uusi yritys- ja kuluttajapalveluiden markkina on merkittävä. Microsoft Oy arvioi Suomen pilvipalveluliiketoiminnan kasvavan yksinomaan oman ekosysteeminsä osalta seuraavan kolmen vuoden aikana vähintään 500 miljoonan euron arvoiseksi. Microsoftille pilvipalveluiden yleistyminen tarkoittaa yhä syvempää yhteistyötä suomalaisten pilvipalveluita tarjoavien kumppaniyritysten kanssa.

"Visiomme on, että Suomi toimii pilvipalveluiden suunnannäyttäjänä ja liiketoiminta rakentuu lisäarvoa tuottavien pilvipalveluiden innovointiin infrastruktuurin ylläpitämisen sijaan. Suomalaisille ohjelmistoyrityksille pilvipalvelut avaavat kansainvälisen kasvun mahdollisuudet ilman suurta riskinottoa. Nykyisellään ohjelmistoala on jäänyt harvaa poikkeusta lukuun ottamatta kotimarkkinavetoiseksi. Ratkaiseva kysymys on, lähdemmekö liikkeelle pian ja oikeasta kulmasta", toteaa Microsoft Oy:n myynti- ja markkinointijohtaja Anthony Gyursanszky.

Tutkimusyhtiö Gartnerin* mukaan Microsoft on yksi globaalin pilvimarkkinan vetureista. Myös suomalaiset päättäjät ovat arvioineet Microsoftin merkittävimmäksi pilvipalvelukumppanikseen Marketvision tuoreen tutkimuksen mukaan.**

"Pilviteknologian hyödyt ovat kiistattomat, mutta myös riskit on huomioitava. Tavoitteenamme on kumppaneidemme kanssa tarjota asiakkaillemme hallittu muutos pilvipalveluiden hyödyntämiseen. Pilvipalvelutoimijana asemamme tekee ainutlaatuiseksi se, että Microsoft voi luvata ohjelmistojen ja sovellusten saatavuuden niin kiinteällä, lisenssipohjaisella logiikalla kuin myös kumppaneiden tai meidän hallinnoimina pilvipalveluina", sanoo Anthony Gyursanszky.

Pilvipäälliköille löytyy töitä

Monet muutosvoimat ohjaavat alan asiakkaita hankkimaan ohjelmistonsa käytön mukaan laskutettavina pilvipalveluina. Muutosta nopeuttavat muun muassa voimistuva yritysteknologian kuluttajavetoisuus sekä organisaatioiden nykyisen IT-rakenteen liian alhainen käyttöaste sekä yksinkertaistamisen tarve.

"Pilviteknologian hyödyntäminen tulee muuttamaan tietohallintoammattilaisten työn palvelimien ylläpidosta liiketoimintaprosessien kehittämiseksi. Microsoft on valmistautunut tukemaan alan muutosta ja kouluttautumista sekä toimimaan ohjelmistoalan kokoavana voimana", Microsoftin Gyursanszky toteaa.

*Gartner Symposium 2010

**Marketvision tutkimus pilvipalveluista, julkaistu 1.3.2011

Pilvisanastoa

Pilvi

Internet, verkko. Gartner liittää pilveen viisi perusominaisuutta: palvelukeskeisyys, maksu käytön mukaan, elastisuus ja internet-teknologiat sekä kustannushyötyjä tuova skaalaetu, joka syntyy siitä, että samoja resursseja jaetaan eri asiakkaille.

SaaS

(Software as a Service) Sovellukset toimitetaan pilvipalveluna verkossa ilman, että niitä tarvitsee erikseen ostaa ja asentaa työasemiin.

PaaS

(Platform as a Service) Alusta, kuten käyttöjärjestelmä ja siihen liittyvät sovellukset, toimitetaan pilvipalveluna verkossa.

IaaS

(Infrastructure as a Service) Virtualisoitu infrastruktuuri (palvelimet, verkkolaitteet ja ohjelmistot) toimitetaan pilvipalveluna verkossa.

Lisätietoja:

Myynti- ja markkinointijohtaja Anthony Gyursanszky, Microsoft Oy, p. 0400-610 999
Kehitysjohtaja, pilvipalvelut, Lasse Gerdt, Microsoft Oy, p. 044-566 6677

Sivun alkuun ↑