Microsoftin toiminnanohjaus kasvaa kuntasektorilla

Julkaistu 4.10.2010

Dynamics AX modernisoi kuntien taloudenohjauksen

Mepco Oy ja KuntaPro Oy yhdistävät taloudenohjauksen parhaat käytännöt sekä Microsoft Dynamics AX -toiminnanohjausjärjestelmän kunta-alan ratkaisuksi. Modernin palvelukeskuksen ja joustavan monikuntamallin avulla kunnalliset organisaatiot saavat käyttöönsä tehokkaan ja ketterän ratkaisun, joka säästää kustannuksia ja parantaa tukitoimien laatua. Ensimmäinen iso käyttöönotto tehdään Porissa.

"Kumppanimme Mepco sovittaa Microsoft Dynamics AX:n kunnallisten toimijoiden taloushallintoon. Yritysmaailmassa kannuksensa hankkinut ratkaisu soveltuu hyvin myös kuntien tarpeisiin. Talouden- ja toiminnanohjauksen ketteryyttä, käyttäjäystävällisyyttä ja liitettävyyttä arvostetaan kaikissa organisaatioissa", toimitusjohtaja Ari Rahkonen Microsoft Oy:stä sanoo.

Kuntasektorin myllerrys kuntaliitoksineen ja säästöpaineineen koskettaa tavalla tai toisella jokaista kansalaista ja veronmaksajaa. Tarvitaan konkreettisia ratkaisuja toiminnan tehostamiseksi.

"Kuntien on tehtävä yhä enemmän yhteistyötä palvelujensa tuotannossa. Tukipalveluja ei kannata hoitaa eikä erillisiä järjestelmiä ylläpitää omin voimin. Olemme luomassa yhdessä Mepcon kanssa palvelumallia, joka täyttää kuntien taloudenohjausta koskevat tarpeet keskitetysti, laadukkaasti ja minimikustannuksin. Kunnissa on odotettu, että joku korvaisi ikääntyneet ratkaisut ja toimintatavat uusilla, ja sen teemme", toimitusjohtaja Olli Mäkelä KuntaPro Oy:stä kertoo.

"Kokoamme kuntasektorin taloudenohjauksen optimaaliset prosessit ja sähköiset työvälineet palveluksi, joka voidaan ottaa käyttöön ilman kalliita projekteja ja räätälöintejä. Monistettavassa mallissa sama ympäristö palvelee yhtä aikaa lukuisia asiakkaita. Tarjoamme palvelua kaikille halukkaille sijaintiin katsomatta", hallituksen puheenjohtaja Mika Kantola KuntaPro Oy:stä lupaa.

"Laajennamme toimintaamme yhä voimakkaammin kuntamarkkinoille yhdessä KuntaPron kanssa. Taloudenohjauksen ohella kehitämme kunnille ratkaisuja muun muassa sidosryhmien, koulutusten ja kiinteistöjen hallintaan. Kunnilla on paljon opittavaa yritysmaailman käytännöistä ja ratkaisuista. Yritysten suosimat ulkoistuspalvelut tuovat osaltaan helpotusta kuntien taloudelliseen ahdinkoon", toimitusjohtaja Markku Pekkola Mepco Oy:stä toteaa.

Kuntaratkaisu sisältää kuntien ja kunnallisten yhtiöiden taloushallinnon, laskutuksen ja sisäisen laskennan. Järjestelmä liitetään kuntien taloussuunnitteluun ja johdon raportointiin. Ratkaisua pilotoidaan Pomarkun kunnassa ja Porin Seudun Kehittämiskeskus Oy:ssä. Ensimmäisen laajan palvelukokonaisuuden käyttö aloitetaan Porissa vuoden 2012 alussa. KuntaPron nykyiset ja tulevat asiakkaat siirtyvät yhtenäisen ratkaisun käyttäjiksi vähitellen. Ratkaisua toimitetaan sekä palveluna että perinteisinä toimituksina kunnille, kuntayhtymille ja kunnallisille yhtiöille.

Lisätietoja:

Markku Pekkola, toimitusjohtaja, Mepco Oy, puh. 0400 233 150
Olli Mäkelä, toimitusjohtaja, KuntaPro Oy, puh. 044 701 7701
Mika Kantola, hallituksen puheenjohtaja, KuntaPro Oy, puh. 040 831 6409
Mika Aromaa, liiketoimintajohtaja, Dynamics, Microsoft Oy, puh. 050 592 8556

Sivun alkuun ↑