Suomi edelläkävijä teknologian innovatiivisen opetuskäytön tutkimuksessa

Julkaistu 15.1.2010

Suomi osallistuu neljän ensimmäisen maan joukossa kansainväliseen tutkimukseen, jossa tarkastellaan teknologian roolia innovatiivisessa opetuksessa ja oppimisessa. Microsoftin Partners in Learning -ohjelmaan kuuluvassa Innovative Teaching and Learning -tutkimushankkeessa analysoidaan laaja-alaisesti tieto- ja viestintätekniikan käytön vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen kouluissa ja koulujärjestelmässä.

"ITL-hanke on globaali pitkittäistutkimus, joka toteutetaan ensimmäisessä vaiheessa Suomen lisäksi Indonesiassa, Venäjällä ja Senegalissa. Monivuotinen tutkimushanke laajenee tulevaisuudessa myös muihin maihin. Rahoitamme tutkimushanketta vuosittain noin miljoonalla dollarilla", Academic program manager Marianna Nieminen Microsoft Oy:stä sanoo.

Microsoftin Partners in Learning -ohjelma on toiminut vuodesta 2003 yli 100 maassa. Ohjelman tavoitteena on luoda kouluille mahdollisuuksia käyttää teknologiaa osana oppimista, rohkaista opettajia käyttämään teknologiaa innovatiivisesti erilaisten pedagogisten mallien tukena sekä tarjota päättäjille ja rehtoreille työkaluja muutoksen johtamiseen ja hallintaan.

"Ohjelman kehittämisen tueksi on erittäin tärkeää saada tutkimustietoa, joka auttaa meitä ymmärtämään, miten teknologia tukee oppimista ja mitkä tekijät ovat ratkaisevia koulukulttuurin muutoksessa 2000-luvulle", Nieminen jatkaa.

Tutkimushankkeen Suomen osuuden toteutusta johtava tutkimusprofessori Marja Kankaanranta Jyväskylän yliopistosta näkee projektin alkavan tärkeällä hetkellä.

"Viimeaikaiset kansainväliset vertailututkimukset ovat osoittaneet eri maiden investoineen voimakkaasti tietokoneisiin ja verkkoyhteyksiin. Teknologian käyttömahdollisuudet eivät kuitenkaan ole muuttaneet koulujen opetusmenetelmiä riittävästi tai edes saaneet aikaan laaja-alaista teknologian käyttöönottoa."

Tutkimuksessa tarkastellaan tekijöitä, jotka vaikuttavat teknologian tehokkaaseen käyttöönottoon opetuksessa ja oppimisessa. Pääpaino on teknologian opetuskäytön innovaatioiden löytämisessä.

"Suomalaisissa kouluissa on päästävä vauhdilla eteenpäin tieto- ja viestintätekniikan innovatiivisessa hyödyntämisessä opetuksessa ja oppimisessa. ITL-tutkimuksessa pääpaino on sellaisissa opetuskäytänteissä, jotka tarjoavat oppilaille tulevaisuuden osaamista edistäviä oppimiskokemuksia. Päätöksentekijöiden näkökulmasta on myös kiinnostavaa arvioida mittavien tieto- ja viestintätekniikan investointien vaikutusta opetukseen ja oppimiseen. Erityisen arvokasta on se, että Suomi on ensimmäisten maiden joukossa käynnistämässä laajaa tutkimuskokonaisuutta", opetusneuvos Kaisa Vähähyyppä Opetushallituksesta lisää.

Tutkimukseen osallistuu ensimmäisenä vuonna 600 opettajaa ja yli 40 koulua eri puolilta Suomea. Lisäksi haastatellaan koulujen rehtoreita ja opetushallinnon johtajia ja asiantuntijoita.

"Tutkimusaineiston kokoaminen on läheistä vuoropuhelua koulujen rehtorien, opettajien ja oppilaiden kanssa. Jo nyt olemme päässeet perehtymään opettajia ja oppilaita innostaviin opetuskäytänteisiin. Yhdessä opettajien kanssa analysoimme ja arvioimme näiden perusteella innovatiivisuuden perustekijöitä", kertoo tutkijaJuho Norrena Jyväskylän yliopistosta.

Tutkimuksen kansainvälisestä koordinoinnista vastaa yhdysvaltalainen Stanford Research Institute (SRI). Suomessa tutkimuksen toteutuksesta vastaa Jyväskylän yliopiston Agora Center yhteistyössä Opetushallituksen ja Microsoftin kanssa. Jyväskylän yliopistossa yhteistyötä tehdään etenkin Koulutuksen tutkimuslaitoksen ja tietotekniikan laitoksen kanssa. Lisäksi Suomessa tehdään yhteistyötä kansallisen "Opetusteknologia koulun arjessa" -hankkeen kanssa.

Tutkimushanke täydentää kansainvälistä ATCS-hanketta (Assessment of 21st Century Skills), jossa pyritään määrittämään tulevaisuuden osaamista ja taitoja sekä kehittämään uudenlaisia työvälineitä tulevaisuuden osaamisen arviointiin.

Lisätietoja

Microsoft Oy, Marianna Nieminen, Academic Program Manager, p. +358 50 358 2267

Jyväskylän yliopisto, Marja Kankaanranta, tutkimusprofessori, Agora Center, p. +358 40 866 9085

Jyväskylän yliopisto, Mikko Pitkänen, hankepäällikkö, Agora Center, p. +358 400 247 409

Jyväskylän yliopisto, Agora Center www.jyu.fi/erillis/agoracenter

ITL Research -hankkeen verkkosivut www.itlresearch.com

Sivun alkuun ↑