Microsoftin uusi BizTalk Accelerator for HL7 yhdistää terveydenhuollon järjestelmät

Julkaistu 11.5.2004

Microsoft on julkistanut BizTalk® Accelerator for HL7 - ohjelmistoratkaisun terveydenhuoltoalalle. Ratkaisu tarjoaa kattavan, luotettavan ja taloudellisesti kannattavan sanomanvälitysratkaisun potilastietojen jakamiseen niin terveydenhuollon järjestelmien ja organisaatioiden sisällä kuin niiden välilläkin. HL7 (Health Level 7) on terveydenhuollon sanomastandardi, joka on laajassa käytössä Suomessa.

Ottamalla käyttöön BizTalk Accelerator for HL7 -ratkaisun terveydenhuollon organisaatiot voivat avoimen standardin avulla saada eri toimialojen hajanaiset sovellukset vaihtamaan kliinisiä ja hallinnollisia tietoja reaaliajassa.

Helppokäyttöisten työkalujen avulla BizTalk Accelerator for HL7 antaa mahdollisuuden seurata terveydenalan prosesseissa liikkuvaa tietoa reaaliaikaisesti. Terveydenhuollon organisaatiot saavat investointinsa nopeasti tuottamaan, koska sovelluksen räätälöinti sujuu kätevästi, liiketoimintaprosessit automatisoituvat ja terveydenhuoltoalan jatkuvasti lisääntyviin vaatimuksiin pystytään vastaamaan joustavasti.

"Terveydenhuollossa ja biotieteiden alalla on edessään huomattavia haasteita HL7:n ja muiden vastaavien standardien käyttöönotossa", sanoo Microsoftin tuotepäällikkö Tuomas Nousiainen. "BizTalk Accelerator for HL7:ää suunniteltaessa tavoitteena oli auttaa organisaatioita ja terveydenhuoltoalan ammattilaisia säästämään aikaa, vähentämään käyttökustannuksia ja lisäämään tuottavuutta".

BizTalk Accelerator for HL7 -ratkaisuun sisältyy myös työkaluja, joiden avulla kehittäjät, liiketoimintojen analysoijat ja pääkäyttäjät voivat reaaliajassa soveltaa tietoihin erilaisia sääntöjä ja menettelytapoja joustavien julkisten liittymien kautta.
BizTalk Accelerator for HL7 perustuu BizTalk Server 2004 -palvelimen hyväksi koettuun tekniikkaan. BizTalk Server 2004 auttaa asiakkaita automatisoimaan ja koordinoimaan toimintoja erittäin joustavasti. BizTalk Accelerator for HL7:n ja BizTalk Server 2004:n yhdistelmä alentaa integrointiratkaisujen käyttöönoton kustannuksia helpottamalla yrityssovellusten integrointia.

Sivun alkuun ↑